OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

Opracowania tematyczne dot. materiałów dostępnych w bibliotece i są na bieżąco aktualizowane.
Artykuły z czasopism są dostępne również w formie elektronicznej (PDF).

Jeżeli nie możesz do nas przyjść – wykonamy usługę biblioteczną (zapytaj o koszty).

Usługa biblioteczna: za odpłatnością (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu MBP) wysyłamy skany artykułów z czasopism lub odbitki ksero artykułów z czasopism i fragmentów książek. Na ww. usługę wystawiamy fakturę VAT. Usługa biblioteczna dotyczy tylko i wyłącznie niżej zamieszczonych opracowań.

WYKAZ OPRACOWAŃ TEMATYCZNYCH:

Czekamy na propozycje tematów do opracowania – FORMULARZ KONTAKTOWY
Realizacja opracowań tematycznych jest uzależniona od tego, czy w naszych zbiorach znajduje się wystarczająca ilość materiałów na dany temat.

Nowości w Opracowaniach Tematycznych Biblioteki Ekonomiczno-Technicznej:

 • Opracowania tematyczne – POKOLENIE X, Y, Z, NEET 2019-04-12 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY: Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki i szkolenia : charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy / Anna Rogozińska-Pawełczyk ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – START-UP 2019-04-12 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Startupy : wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości / Agnieszka Skala Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2018 Sygnatura 5.2 DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE: Innowacje w biznesie / ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – RYNEK PRACY 2019-04-12 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ: Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych / Anna Kwiatkiewicz Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KŁADKI DLA PIESZYCH 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 252.2 –  DROGI – BUDOWA Budownictwo komunikacyjne : podręcznik / pod red. Jana Marszałka ; [zespół aut. Jan Marszałek, Wiesław Młodożeniec, Stanisław Stancewicz, Andrzej Wolniewicz, ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – E-LEARNING 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE: E-learning – nowoczesne podejście do zarządzania wiedzą w gospodarce / Katarzyna Chrościcka Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej / red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – CROWDFUNDING 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE: Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka Warszawa : Difin, 2018, s. 290-302 (Rozdz. 5.2 – Crowdfunding jako forma innowacji internetowej) Sygnatura ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KARIERA ZAWODOWA 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin, Wyd. 1, dodruk Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 760-768 (Zał. 1 – Kariery ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KONFLIKTY 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Teoria organizacji / Mary Jo Hatch ; przekł. Paweł Łuków; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Seria: Przedsiębiorczość) Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 297-322 ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – INWESTYCJE ZAGRANICZNE 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Podstawowe tendencje w światowym przepływie inwestycji zagranicznych w latach 1999-2002 / Alicja Zakrzewska-Półtorak Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku / red. Barbara ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – MOBBING 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007, s. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – MIGRACJE 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA: Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 115-142 (Rozdz. 6 ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – BANKI SPÓŁDZIELCZE 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA: Spółdzielczy sektor bankowy w aspekcie liberalizacji przepisów dewizowych / Grażyna Piątek Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – NIEPEŁNOSPRAWNI A PRACA I BEZROBOCIE 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy / Ireneusz Miciuła, Justyna Kogut, Olga Tytko Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018, s. 91-116 (Rozdz. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – EKRANY AKUSTYCZNE 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 175 – OCHRONA ŚRODOWISKA: Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym : wybrane zagadnienia / Damian Bęben Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2009, s. 46-51 (Rozdz. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – CENY TRANSFEROWE 2019-04-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA: Ceny transferowe w krajowych obrotach KMN – podejście strategiczne / Aleksander Sulejewicz Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji ... Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr Opracowań Tematycznych...

 

(C) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie