OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

Opracowania tematyczne dot. materiałów dostępnych w bibliotece i są na bieżąco aktualizowane.
Artykuły z czasopism są dostępne również w formie elektronicznej (PDF).

Jeżeli nie możesz do nas przyjść – wykonamy usługę biblioteczną (zapytaj o koszty).

Usługa biblioteczna: za odpłatnością (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu MBP) wysyłamy skany artykułów z czasopism lub odbitki ksero artykułów z czasopism i fragmentów książek. Na ww. usługę wystawiamy fakturę VAT. Usługa biblioteczna dotyczy tylko i wyłącznie niżej zamieszczonych opracowań.

WYKAZ OPRACOWAŃ TEMATYCZNYCH:

Czekamy na propozycje tematów do opracowania – FORMULARZ KONTAKTOWY
Realizacja opracowań tematycznych jest uzależniona od tego, czy w naszych zbiorach znajduje się wystarczająca ilość materiałów na dany temat.

Nowości w Opracowaniach Tematycznych Biblioteki Ekonomiczno-Technicznej:

 • Opracowania tematyczne – NIEPEŁNOSPRAWNI A PRACA I BEZROBOCIE 2019-08-21 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy / Ireneusz Miciuła, Justyna Kogut, Olga Tytko Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018, s. 91-116 (Rozdz. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – CROWDFUNDING 2019-08-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE: Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka Warszawa : Difin, 2018, s. 290-302 (Rozdz. 5.2 – Crowdfunding jako forma innowacji internetowej) Sygnatura ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KOSZTY PRACY 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI: Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie „Astra” S.A. / Barbara Czarnecka Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KLASTRY 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Inicjatywy klastrowe w województwie podlaskim / Anna Wasiluk Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Wiesław ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KOBIETY (SYTUACJA NA RYNKU PRACY, DYSKRYMINACJA, ETC.) 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Kobiety jako potencjał współczesnych przedsiębiorstw / Ewa Rollnik-Sadowska Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Wiesław ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – BANKI SPÓŁDZIELCZE 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA: Spółdzielczy sektor bankowy w aspekcie liberalizacji przepisów dewizowych / Grażyna Piątek Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KAIZEN 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE: Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce / Jerzy Kowalczyk Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 233-236 (Rozdz. 7.5.1 – Doskonalenie zarządzania wg Kaizen) Sygnatura 5.1 Zarządzanie ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KORUPCJA 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 20.1 – TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej Wojtyna Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – DEWELOPERZY 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA Sektor bankowy i branża deweloperska w Polsce w kontekście kryzysu subprime w dobie globalizacji rynków finansowych / Piotr Szkudlarek Koniunktura ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – CENY TRANSFEROWE 2019-08-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA: Ceny transferowe w krajowych obrotach KMN – podejście strategiczne / Aleksander Sulejewicz Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – WYNAGRODZENIA 2019-08-12 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE: Uzależnianie wynagrodzeń od wydajności / Peter Brown Zarządzanie firmą. Cz. 1 / [red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – MOBBING 2019-08-12 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007, s. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – POLICJA 2019-08-08 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 12 – LOGISTYKA: Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik Warszawa : DIFIN, 2010, s. 178-185 (Rozdz. 8.2 – Logistyka Policji) Sygnatura 12 DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE: Policja a ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY 2019-08-08 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY: Współczesna bankowość korporacyjna / Anna Szelągowska (red.) (Seria: Platinium) Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 161-163 (Rozdz. 8.5 – Pranie brudnych pieniędzy) Sygnatura 38.3 DZIAŁ 40.8 – ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – ABORCJA 2019-08-08 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE: Prawo karne / autorzy Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek, Wyd.12 zmienione i uaktualnione Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 191-194 (§36.2 – ... Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr Opracowań Tematycznych...

 

(C) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie