Opracowania tematyczne – KLASTRY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Inicjatywy klastrowe w województwie podlaskim / Anna Wasiluk [w:] Zarządzanie organizacjami : diagnoza
i sposoby rozwiązywania problemów
/ red. nauk. Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejuk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 82-93
Sygnatura 2

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Struktury klastrowe jako narzędzie zarządzania w jednostkach opartych na wiedzy / Paulina Buczek
[w:] Współczesne problemy zarządzania i marketingu / red. nauk. Roman Niestrój ; Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 9-23
Sygnatura 5.1

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa : teoria i praktyka / Ryszard Żuber
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 96-107 (Rozdz. 3.3 – Klastry)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. naukowa Kazimierz Zieliński
Warszawa : DIFIN, 2014, s. 180-211 (Rozdz. 9 – Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Innowacyjność jako warunek funkcjonowania klastrów. Porównawcze studium przypadków / Barbara Szymoniuk [w:] Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2003, s. 231-243
Sygnatura 5.3

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, red. nauk. Krzysztof Piech
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008, s. 281-356 (Rozdz. 4 – Rozwój regionalny – klastry w teorii
i praktyce
)
Sygnatura 5.3

Klastry jako forma integracji przedsiębiorstw / Magdalena Małachowska [w:] Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań / red. nauk. Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan ; [aut. Barbara Bojewska et al.]
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 275-291
Sygnatura 5.3

Przedsiębiorczość i innowacje / Bogdan Rogoda
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 63-69 (Rozdz.7.3 – Klastry przemysłowe)
Sygnatura 5.3

Regionalne uwarunkowania powstawania klastrów / Jacek Pasieczny [w:] Przedsiębiorczość
i innowacyjność : wyzwania współczesności
/ red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak (Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 547-554
Sygnatura 5.3

Zarządzanie wiedzą w klastrach / Ewa Stańczyk-Hugiet [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak (Seria: Prace Naukowe,
Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 601-606
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Miejsce innowacji w klastrach przedsiębiorstw / Elżbieta Pohulak-Żołędowska [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 464-472
Sygnatura 22

Od aglomeracji do klastrów przemysłowych i środowisk innowacyjnych / Gruchman Bohdan [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 203-209
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.3 – KLASTRY:

Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa / Jolanta Staszewska, Joachim Foltys
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021
Sygnatura 22.3

Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej / Czesława Pilarska
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Sygnatura 22.3

Klastry : innowacyjne wyzwanie dla Polski : praca zbiorowa / red. Stanisław Szultka
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004
Sygnatura 22.3

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
/ Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008
Sygnatura 22.3

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat – Europa – Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Sygnatura 22.3

Klastry na świecie : studia przypadków / Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2009
Sygnatura 22.3

Modele zarządzania klastrami : wybrane przykłady / Lilla Knop, Jan Stachowicz, Marek Krannich, Sławomir Olko (Seria: Monografia / [Politechnika Śląska] ; 443)
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013
Sygnatura 22.3

Polityka wspierania klastrów / Tomasz Brodzicki, Stanisław Szultka, Piotr Tamowicz (Seria: Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje, Nr 11)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005
Sygnatura 22.3

Rola klastrów w kształtowaniu zrównoważonej polityki rozwoju / Marta Margiel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014
Sygnatura 22.3

Rozwój klastrów i metody ewaluacji / Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski, Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2017
Sygnatura 22.3

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych / Marcin Ślepko
Warszawa : CeDeWu, 2012
Sygnatura 22.3

Zarządzanie kapitałami w klastrach : kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny
w strukturach klastrowych
/ Anna M. Lis, Adrian Lis Warszawa : DIFIN, 2014
Sygnatura 22.3

Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych / Sławomir Olko
Warszawa : CeDeWu, 2017
Sygnatura 22.3

Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy / Cezary Główka
Warszawa : Difin, 2018
Sygnatura 22.3

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / redakcja naukowa Ewa Matuska, Wydanie I
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2020, s. 95-11 (Rozdz. 7 – Wpływ inicjatyw klastrowych na rozwój obszarów wiejskich)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MSP:

Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości : klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny / Tomasz Mickiewicz, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 50.1 – INWESTYCJE ZAGRANICZNE:

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz (Seria: Prace Instytutu Zachodniego, Nr 84)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Sygnatura 50.1

DZIAŁ 77.2 – GMINA:

Konkurencyjność gospodarcza gmin : koncepcje, instrumenty, praktyka
/ redakcja Wojciech Dziemianowicz
Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, copyright 2021, s. 283-296 (Rozdz. 17 – Klastry)
Sygnatura 77.2

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Przedsiębiorczość regionalna / Zbigniew Makieła
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 31-33 (Rozdz. 1.2.11 – Teoria klastrów)
Sygnatura 77.3

Zarządzanie miastem : studium ekonomiczne i organizacyjne / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak
Warszawa : CeDeWu, 2010, s. 279-282 (Rozdz. 12.3 – Środowisko biznesowe, cechy firm, specjalizacja oraz klastry i ich związki z konkurencyjnością miast)
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Przemysły kultury i ich lokalne klastry : przypadek Katowic / Marcin Budziński, Adam Drobniak
[w:] Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / Andrzej Klasik
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, s. 217-235
Sygnatura 77.4

Przemysły kultury i ich lokalne klastry : przypadek Bytomia / Adam Polko, Krzysztof Wrana
[w:] Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / Andrzej Klasik
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, s. 237-256
Sygnatura 77.4

Strategiczna rola klastrów w rozwoju regionu / Tomasz Copp [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań / red. Mariusz E. Sokołowicz
Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, 2009, s. 99-105
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 83 – USŁUGI:

Kooperacja jako determinanta kształtowania struktur klastrowych w branży turystycznej / Anna Gardzińska, Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak [w:] Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków / red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 71-86
Sygnatura 83

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Internacjonalizacja polskich klastrów / Arkadiusz Michał Kowalski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2017 : umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna / redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 251-265
Sygnatura 86

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Czesława Pilarska
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 354-363 (Rozdz. 5.3.4 – Klastry)
Sygnatura 86

Polska : raport o konkurencyjności 2010 : klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne /
red. nauk. Marzenna A. Weresa
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2010
Sygnatura 86

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z globalnymi koncernami jako czynnik powstawania klastra produkcyjno-usługowego w regionie kwidzyńskim / Beata Pawłowska, Michał Minurski
[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 261-265
Sygnatura 89.1

Wzmacnianie konkurencyjności regionu poprzez tworzenie i rozwój klastrów / Krystyna Poznańska
[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 25-33
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s.20-22 (Rozdz. 1.5 – Klastry jako instrumenty prokonkurencyjnego rozwoju handlu)
Sygnatura 89.2

Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2009
Sygnatura 89.2

Narzędzia wspierania rozwoju klastrów w Polsce : podstawy budowy systemu / Zbigniew Przygocki
[w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy / red. Aleksandra Jewtuchowicz
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 265-288
Sygnatura 89.2

Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Zbigniew Makieła (Seria : Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 199-206 (Rozdz. 7.3 – Klastry w innowacyjnym regionie)
Sygnatura 89.2

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Jacek Chądzyński, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 181-183 (Rozdz. 4.3.5 – Klaster Portera)
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 91 – FUNDUSZE POMOCOWE:

Fundusze UE 2014-2020 / [red.] Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny, Szymon Żółciński ;
[aut. Rafał Brodecki, Błażej Czajkowski, Piotr Gadzinowski, Michał Gwizda, Krzysztof Janko, Katarzyna Kaim-Mierzwicka, Magdalena Kosewska-Kwaśny, Aleksandra Kosonowska, Łukasz Kościjańczuk, Wojciech Kwiatkowski, Marzena Lau, Monika Lewandowska, Przemysław Loranc, Bogusława Mazurek, Łukasz Pupek, Grzegorz Rebkowiec, Anna Zaleska, Magdalena Zawadzka, Katarzyna Żółcińska, Szymon Żółciński]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, s. 103-106 (Rozdz. 5.3 – Klastry)
Sygnatura 91

DZIAŁ 93.2 – ROLNICTWO A UNIA EUROPEJSKA:

Uwarunkowania rozwoju klastrów wiejskich w województwie opolskim / Maria Bucka, Justyna Socińska [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. T. 1 / red. nauk. Stanisława Sokołowska, Anna Bisaga
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 145-156
Sygnatura 93.2

DZIAŁ 96 – PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE:

Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym / David Eaton, Roman Kotapski (Seria: Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Warszawa : POLTEXT, 2009, s. 30-32 (Rozdz. 1.4.6 – Klaster przemysłowy – keiretsu)
Sygnatura 96

DZIAŁ 138.1 – ENERGETYKA

Energetyka lokalna : studium administracyjnoprawne / Mariusz Szyrski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019, s. 180-197 (Rozdz. 3 – Klaster energii)
Sygnatura 138.1

DZIAŁ 155 – ENERGIA ODNAWIALNA:

Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE / Anna Siwkowska
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019, s. 6-8 (Rozdz. I.5 – Klastry energii jako narzędzie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych przedsiębiorców)
Sygnatura 155

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Administracja publiczna jako katalizator rozwoju klastrów w gospodarce regionalnej / Jan Kaźmierski // Zarządzanie Publiczne. – 2012, nr 22(4), s. 30-41

Administracja publiczna wobec regionalnych inicjatyw klastrowych / Tomasz Holecki, Piotr Romaniuk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 209,
s. 65-73

Aktywność władz samorządowych w strukturach klastrowych / Małgorzata Borkowska-Niszczota // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 473, s. 77-87

Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce / Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 111-121

Analiza i ocena strategii rozwoju wybranych klastrów świętokrzyskich / Agnieszka Predygier // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2020, t. 21, nr 3, s. 41-54

Analiza ilościowa identyfikacji klastrów turystycznych w województwie dolnośląskim / Piotr Szwinta // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 28(3), s. 209-221

Analiza potencjału klastra ICT w województwie pomorskim / Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Małgorzata Stompór, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Analiza potrzeb uczestników a koncepcja powiązania kooperacyjnego na przykładzie klastra INKOKOMP / Katarzyna Liczmańska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 444, s. 298-306

Analiza relacji w klastrach – przegląd wybranych podejść / Sławomir Olko // Organizacja i Zarządzanie.
– 2011, nr 4, s. 81-93

Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów / Bogusław Bembenek // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 2, s. 90-103

Apetyt na grona ? : koncepcje gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego / Karol Olejniczak // Studia Regionalne i Lokalne. – 2003, nr 2, s. 5-77

Aspekty metodologiczne analizy klastrów ze szczególnym uwzględnieniem sektora agrobiznesu /  Roman Chorób // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2018, nr 53, s. 129-138

Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego / Patryk Brambert, Artur Zieliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 473, s. 107-116

Badania satysfakcji i lojalności członkowskiej w polskich klastrach – nowe wyzwanie w zarządzaniu klastrami / Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016,
nr 460, s. 220-234

Badanie kompetencji w klastrach sektora ICT z perspektywy zarządzania wiedzą / Sławomir Olko // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 79, s. 245-259

Badanie kompetencji w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych / Sławomir Olko // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 76, s. 39-49

Badanie powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych na przykładzie optoklastra
na Mazowszu
/ Anna Szerenos, Zbigniew Patron // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2008, nr 1, s. 57-67

Bariery w tworzeniu inicjatyw klastrowych na przykładzie branży odzieżowej / Kamil Kurowski // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2018, nr 31, s. 201-212

Branżowe specjalizacje specjalnych stref ekonomicznych w kontekście tworzenia klastrów i inicjatyw klastrowych / Anna H. Jankowiak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 448, s. 131-142

Broker klastra a specjalna strefa ekonomiczna / Andrzej Sikorski, Marcin Włodarczyk // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2010, z. 46, s. 111-138

Budowa marki klastra – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrem / Bogusław Bembenek // Marketing i Rynek. – 2015, nr 9, CD, s. 30-44

Budowanie relacji biznes – nauka – samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów / Jolanta Witek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 381-395

Budowanie wspólnej marki klastra / Jolanta Witek // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 755-760

Bydgoski Klaster Przemysłowy jako lider sektora tworzyw sztucznych w regionie kujawsko-pomorskim / Karolina Sobieszek, Jakub Nowacki, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska // Marketing

i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 642-650

Clusters w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem / Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2009, nr 226, s. 83-96

Czynniki determinujące wpływ klastrów turystycznych na zrównoważony rozwój turystyki w obszarach recepcji / Małgorzata Borkowska-Niszczota // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 2, cz. 2,
s. 155-170

Czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową na przykładzie inicjatywy Interizon / Anna Maria Lis, Marita McPhillips // Management Forum. – 2016, vol. 4, no. 2, s. 29-37

Czynniki wpływające na tworzenie oraz funkcjonowanie gron rolno-spożywczych w Polsce / Jan Boguski // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2006, nr 2, s. 58-62

Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / Jarosław Winiarski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2018, z. 167, s. 157-171

Determinanty powstawania i rozwoju struktur klastrowych / Bogdan Czapiga // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2016, nr 23, s. 173-182

Diagnoza wybranych podlaskich inicjatyw klastrowych / Arkadiusz Jurczuk // Ekonomia i Zarządzanie.
– 2011, t. III, nr 4, s. 144-158

Diagnozowanie poziomu dojrzałości procesowej członków inicjatywy klastrowej / Maciej Dobrzyński, Krzysztof Dziekoński, Arkadiusz Jurczuk // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 3, s. 41-50

Dialog w klastrach w świetle podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym / Sławomir Olko // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 90, s. 63-79

Dobre praktyki w zakresie polityki wspierającej kreację i rozwój klastrów na świecie / Aleksandra Kania // Przegląd Ekonomiczny. – 2013, nr 10, s. 16-21

Dylematy zarządzania marką w klastrach / Barbara Szymoniuk // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2013, nr 9(58), s. 549-558

Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze / Tomasz Żminda // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 13, cz. 1, s. 99-108

Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128 / Małgorzata Runiewicz-Wardyn // Master of Business Administration. – 2011, nr 4, s. 47-68

Działalność Podlaskiego Klastra Bielizny jako przykład korzyści kooperacyjnych / Angelika Parfieniuk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 4, s. 395-405

Ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój ekoklastrów w kontekście koncepcji klastrów energii / Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2017, nr 491, s. 294-307

Elementy polityki klastrowej opartej na przekazaniu kompetencji brokera klastra Specjalnym Strefom Ekonomicznym / Andrzej Sikorski // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka.
– 2011, z. 49, s. 27-60

Europejskie klastry logistyczne / Ewa Dobrzyńska // Ekonomia i Zarządzanie. – 2011, t. III, nr 4, s. 37-49

Ewaluacja inicjatyw klastrowych a postklastrowa polityka innowacyjna / Małgorzata Kwietniewska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 351-359

Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej / Marcin Spychała // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 28, s. 378-387

Finansowanie rozwoju jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrami / Bogusław Bembenek // Nauki o Finansach. – 2017, nr 3, s. 9-27

Finansowanie rozwoju struktur klastrowych – przykład regionu łódzkiego / Jan Kaźmierski // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2015, nr 19, s. 37-47

Finansowanie społecznościowe innowacji w klastrach medycznych / Bogusław Bembenek // Nauki
o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – 2017, nr 3(32), s. 72-84

Formacja oraz identyfikacja klastrów w fazie embrionalnej : przykład klastra technologii podwodnych
w regionie północno-wschodniej Anglii
/ Franciszek Siedlok, Pierpaolo Andriani // Zarządzanie Publiczne.
– 2007, nr 1(1), s. 79-94

Fundamentalne warunki rozwoju innowacyjności w strukturze sieciowej w postaci klastra / Teresa Bal
-Woźniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2007, z. 10, s. 53-67

Fundusze unijne wspierające tworzenie i rozwój struktur klastrowych na przykładzie województwa wielkopolskiego / Marcin Spychała // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 43-54

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu / Jan Dzierga // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 20, s. 252-269

Funkcjonowanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej / Arkadiusz Marchewka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94,
s. 205-218

Funkcjonowanie klastrów rolno-żywnościowych na ekologicznym rynku rolnym w Polsce / Ewa Kacprzak // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2014, nr 26,
s. 119-133

Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego
w warunkach polskich
/ Grzegorz Micek // Przegląd Geograficzny. – 2008, z. 4, s. 541-560

Grona technologii w regionach Polski Wschodniej – szansa rozwoju / Danuta Małgorzata Adamowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2013, t. 1, nr 12, s. 5-23

Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze / Bogusław Piotr Bembenek // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2020, z. 82, s. 5-20

Identyfikacja inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego / Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 93-106

Identyfikacja klastrów – przegląd wykorzystywanych metod / Anna Górska, Małgorzata Łukasik // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2013, nr 1, s. 135-145

Identyfikacja klastrów w oparciu o strukturę nakładów i wyników / Henryk Gurgul, Paweł Majdosz // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 60, s. 103-112

Identyfikacja regionalna i branżowa a rozwój inicjatywy klastrowej na przykładzie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego „Dolina Zdrowia” – wyniki badań / Anna Lis // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2012, nr 23, s. 53-68

Identyfikacja struktur klastrowych funkcjonujących w regionie łódzkim / Jan Kaźmierski // Logistyka.
– 2014, nr 6, CD nr 3, s. 5316-5322

Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej / Czesława Pilarska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 156, s. 137-155

Implikacje inicjatyw klastrowych i klastrów z branży informatycznej na rozwój lokalny i regionalny / Dorota Jegorow // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2016, nr 1, s. 177-190

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna klastra czynnikiem wzrostu atrakcyjności turystycznej gmin tworzących klaster „Beskidzka 5” / Wojciech Chudy , Dorota Chudy-Hyski  // Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. – 2016,  z. 10, s. 67-77

Inicjatywy i klastry turystyczne oraz ich wpływ na rozwój regionu / Brygida Klemens // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2016, nr 12, s. 41-53

Inicjatywy klastrowe elementem zielonej gospodarki / Dorota Burzyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 63-74

Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu
– przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli
/ Wojciech M. Dyba, Tadeusz Stryjakiewicz // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2014, nr 27, s. 181-196

Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej / Michał Roman // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. – 2009, nr 6, s. 187-195

Inicjatywy klastrowe w praktyce samorządu terytorialnego / Tomasz Holecki, Piotr Romaniuk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 213, s. 197-207

Inicjatywy klastrowe w regionach Unii Europejskiej na przykładzie klastrów rolno-żywnościowych
w Brandenburgii i Wielkopolsce
/ Mateusz Mikołajczyk, Julia Steenbock, Marta Śmigla // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2012, t. 5, s. 417-426

Innowacje i wiedza w działalności klastrów w Polsce / Ewa Mazur-Wierzbicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 1, s. 103-112

Innowacje oparte na projektowaniu w wybranych klastrach meblarskich w Polsce / Sławomir Olko // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2017, z. 156, s. 51-64

Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe, marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL / Ewa Stawiarska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie.
– 2014, z. 76, s. 63-75

Innowacyjna rola Portu jako głównego integratora Zachodniopomorskiego Klastra TSL / Anna Grabowska-Pieśla, Tomasz Rzewuski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński – 2007, nr 8, s. 67-73

Inteligentna specjalizacja – szansa czy zagrożenie dla rozwoju klastrów branży turystycznej  / Robert Golej // Europa Regionum. – 2015, t. 23, s. 311-324

Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych / Anna Maria Lis, Ewa Romanowska // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 2, cz. 1, s. 207-222

Inwestycje zagraniczne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem / Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 538, s. 43-57

Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach – analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim / Magdalena Rosińska-Bukowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 245-262

Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami / Bogusław Bembenek // Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 4, s. 23-38

Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra Dolina Lotnicza / Bogusław Bembenek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 225-236

Kapitał społeczny a funkcjonowanie klastrów w gospodarce opartej na wiedzy / Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich /
red. Anna Arent Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 226-244

Kapitał społeczny i sieci społecznościowe w klastrach sektora nauk o życiu : analiza wybranych studiów przypadku / Małgorzata Runiewicz-Wardyn // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2021, nr 3, s. 279-293

Kapitał społeczny jako czynnik wspierający działanie i powstawanie klastrów / Paweł Kłobukowski // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 4, s. 267-278

Kierunki badań klastrów / Robert Golej // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 400, s. 56-70

Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce w pierwszej dekadzie funkcjonowania klastrów
(2003–2013)
/ Marzena Frankowska, Justyna Maria Myszak // Modern Management Review. – 2018, nr 3,
s. 59-72

Klaster „Bezpieczna Praca” przykładem dobrej praktyki w dziedzinie BHP / Wioletta Ocieczek, Teresa Lis, Krzysztof Nowacki // Organizacja i Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 81-93

Klaster – krok w kierunku usprawnień logistycznych w funkcjonowaniu szpitali ? / Agnieszka Bukowska
-Piestrzyńska // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2009, nr 5, s. 19-24

Klaster – modny czy potrzebny ? / Karolina Rybicka, Piotr Rybicki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 205-214

Klaster – wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu / Jolanta Staszewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2017, nr 2, s. 31-43

Klaster chemiczny w województwie opolskim – studium przypadku / Agnieszka Tłuczak, Mirosława Szewczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 123-134

Klaster edukacyjny INVEST in EDU – podsumowanie współpracy nauki i biznesu (2015-2018) / Beata Detyna, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie.
– 2019, t. 20, nr 1, s. 57-74

Klaster i specjalna strefa ekonomiczna, a edukacja zawodowa / Sylwia Jagiełło // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 34(4), s. 67-84

Klaster ICT – dobre praktyki współpracy w regionie Dolnego Śląska / Andrzej Jabłoński // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 98, s. 433-448

Klaster intermodalny jako przykład inicjatywy jednostki badawczej / Maciej Stajniak, Marcin Hajdul // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 165, s. 111-119

Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej / Maciej Dębski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 3, s. 51-66

Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / Kacper Rosa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2008, z. 1, s. 69-78

Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk, Agata Mrożek
-Duda // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 731, s. 33-44

Klaster jako forma współpracy w turystyce / Ewa Skowronek // Europa Regionum. – 2015, t. 24, s. 129-140

Klaster jako generator kapitału relacyjnego i jego rola w rozwoju regionu zachodniopomorskiego / Małgorzata Smolska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 323-333

Klaster jako narzędzie kreowania regionalnych innowacji w turystyce / Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka // Gospodarka a Środowisko. – 2008, nr 10, s. 95-105

Klaster jako organizacja ucząca się / Bogusław Bembenek, Krystyna Moszkowicz // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 98, s. 152-162

Klaster jako platforma rywalizacji i współpracy między podmiotami świadczącymi usługi logistyczne / Piotr Pietrzak // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 4, s. 3630-3638

Klaster jako potencjał na przyszłość – studium przypadku / Małgorzata Szczupska, Paweł Grzelak, Sebastian Jarzębowski // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 100, s. 95-106

Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie / Jolanta Stanienda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2006, nr 1(9), s. 201-216

Klaster jako rdzeń interesariuszy wpływający na zmiany w regionie / Joanna Markiewicz // Europa Regionum. – 2013, t. 18, s. 119-130

Klaster jako środowisko sprzyjające nawiązaniu i trwałości współpracy przedsiębiorstw / Szymon Kłopocki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 8, s. 71-87

Klaster jako umowa nienazwana / Aleksander Szpojankowski // Młody Jurysta. – 2017, nr 3, s. 43-54

Klaster jako źródło zwiększenia efektywności działania jednostek kultury / Anna Kwiecień // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 256, s. 56-66

Klaster morski jako forma integracji podmiotów gospodarki morskiej / Henryk Salmonowicz // Logistyka
i Transport. – 2009, nr 1(8), s. 149-157

Klaster spożywczy województwa podlaskiego w świetle przeprowadzonych badań / Andrzej Daniluk, Anna Wasiluk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2009, nr 14,
s. 147-158

Klaster w turystyce : współpraca czy konkurencja ? / Zbigniew Pleśniarski // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 24(4), s. 173-186

Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne – rozróżnienie pojęć / Anna Lis, Adrian Lis // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2011, T. 37, s. 195-204

Klastering jako determinanta rozwoju konkurencyjnej branży farmaceutycznej – na przykładzie klastra Nutribiomed / Anna Skowrońska // Progress in Economic Sciences. – 2015, nr 2, s. 95-106

Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego) / Magdalena Rosińska-Bukowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. – 2012, nr 12, s. 55-80

Klastering jako element strategii rozwoju gminy Stawiguda / Agnieszka Trystuła // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 250, s. 152-166

Klastering jako współczesna forma rozwoju regionu turystycznego / Dawid Twardowski // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 26(1), s. 13-24

Klastery przemysłowo-usługowe jako narzędzie aktywizacji mikroregionów nadmorskich o wysokim bezrobociu strukturalnym / Marek Grzybowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. – 2004, nr 7, s. 41-51

Klastering szansą dla przedsiębiorców z sektora MSP / Jolanta Staszewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr specjalny, s. 107-116

Klastrowy produkt turystyczny jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrem turystycznym / Bogusław Bembenek // Modern Management Review. – 2017, nr 3, s. 9-25

Klastry – czynnik wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju regionów / Kazimierz Kubiak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017 , t. 18, z. 12, cz. 2, s. 109-124

Klastry – metoda na konkurencyjność / Ida Musiałkowska // Fundusze Europejskie. – 2006, nr 5/6, s. 47

Klastry – perspektywa organizacji, regionu i kraju / Lilla Knop // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 99, s. 91-104

Klastry – recepta na sukces Pomorza ! / redaktor: Maciej Dzierżanowski, autorzy: Aleksandra Borowicz, Tomasz Brodzicki, Marita Koszarek, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Klastry – stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim / Bogusław Plawgo
Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2014

Klastry – szansą na rozwój regionalnych producentów żywności / Jolanta Witek // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 6, CD, s. 824-837

Klastry – współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości / Jan Stachowicz, Agata Stachowicz-Stanusch // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 7-35

Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski / Gorynia Marian, Jankowska Barbara // Gospodarka Narodowa. – 2008, nr 5-6, s. 91-109

Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw / Krzysztof Kamiński // Rynek – Społeczeństwo – Kultura.
– 2013, nr 1, s. 12-20

Klastry a rozwój regionalny : klaster usług biznesowych w Krakowie / Adrian Grycuk // Studia BAS. – 2017, nr 1(49), s. 133-167

Klastry energetyczne jako narzędzie wspierania rozwoju nowoczesnych systemów elektroenergetycznych / Katarzyna Anna Jabłońska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2015, nr 402, s. 123-132

Klastry energetyczne w Polsce – diagnoza stanu / Marcin Feltynowski, Rzeńca Agnieszka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 91, s. 135-152

Klastry energetyczne w Polsce – nowa forma współpracy w ochronie środowiska / Agnieszka Rzeńca // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 318, s. 275-285

Klastry finansowe i aglomeracje FinTech – czynniki lokalizacyjne / Michał Włodarczyk // Finanse i Prawo Finansowe – 2020, nr 2, s. 145-156

Klastry gospodarcze a innowacyjność MSP polskiego przemysłu meblarskiego / Emilia Grzegorzewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 7, cz. 2, s. 275-285

Klastry gospodarcze w rozwoju regionów : przykład Bangalore / Marcin Ślepko // Management
and Business Administration. – 2008, nr 1, s. 48-56

Klastry i ich wpływ na innowacyjność Małopolski / Elżbieta Marcinkowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 225, s. 134-145

Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie / Marcin Ławecki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 156, s. 157-166

Klastry i inicjatywy klastrowe / Anna Lis, Adrian Lis // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2011, nr 80, s. 41-49

Klastry i projekty transnarodowe jako formy współpracy sektora nauki z gospodarką w krajach regionu Morza Bałtyckiego – studia przypadków / Marek Grzybowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 5, s. 21-45

Klastry i sieci dystrybucji we wzmacnianiu odporności i adaptacyjności łańcucha dostaw / Marzena Kramarz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 78, s. 179-191

Klastry i sieci jako płaszczyzna transferu technologii / Honorata Howaniec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 90, s. 97-109

Klastry jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce w czasie kryzysu gospodarczego / Maria Stocka-Bigaj // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 5, 191-201

Klastry jako czynnik rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego / Magdalena Bierzyńska-Sudoł // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 10, CD, s. 33-49

Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej / Michał Roman // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 1, cz. 3, s. 309-320

Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Brojakowska-Trząska // Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 33-46

Klastry jako katalizator myśli innowacyjnej i rozwoju gospodarczego / Sylwia Godlewska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 4, s. 46-54

Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw / Piotr Kinas // Zarządzanie i Finanse. – 2013,
nr 1, cz. 2, s. 129-140

Klastry jako narzędzie rozwoju regionalnego / Agnieszka Humen-Kłyza // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 24(4), s. 163-172

Klastry jako otoczenie łańcuchów dostaw / Marzena Frankowska // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 6,
s. 14141-14150

Klastry jako platforma rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw na podstawie ekonomii współdzielenia / Paweł Mieczan // Problemy Transportu i Logistyki. – 2020, nr 49, s. 7-15

Klastry jako podmioty strategii innowacji – warmińsko-mazurski klaster „Razem cieplej” / Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 3, s. 411-430

Klastry jako potencjał rozwojowy regionu / Jan Kaźmierski, Sylwana Kaźmierska // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 2144-2151

Klastry jako przejaw struktur sieciowych na przykładzie firm działających w branży usług komunalnych
w Polsce
/ Michał Czuba // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.
– 2015, nr 17, s. 13-28

Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce / Anna Bałamut // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2021, nr 4, s. 97-110

Klastry jako przykład sieci współpracy przedsiębiorstw / Maria Fic, Daniel Fic, Alina Piątyszek-Pych
[w:] Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie / pod redakcją naukową Zbigniewa Malary
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 53-69

Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0 / Barbara Szymoniuk // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2017, nr 17(66), s. 17-179

Klastry jako nowa przestrzenna forma organizacji działalności gospodarczej w aspekcie motywacji
i korzyści dla przedsiębiorstw
/ Janusz Kot, Ewa Kraska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2014, nr 4, s. 127-140

Klastry jako sposób na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw / Krystyna Poznańska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 100, s. 154-160

Klastry jako stymulatory rozwoju regionalnego / Arkadiusz Tuziak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2018, nr 54, s 437-448

Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych / Jolanta Mirek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 98, s. 519-534

Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej / Marian Huczek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2006, nr 2, s. 57-65

Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw / Milena Ratajczak-Mrozek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 233-244

Klastry kreatywne w Polsce : zarys problematyki / Beata Namyślak // Studia Miejskie. – 2014, t. 16, s. 9-18

Klastry kreatywne we współczesnych polskich realiach / Lilla Knop, Marta Macełko, Izabela Mendel // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 63-80

Klastry logistyczne – koncepcja / Małgorzata Oziębło // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 3, cz. 3, s. 139-157

Klastry logistyczne jako ogniwa globalnych łańcuchów dostaw / Marzena Frankowska // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 2, s. 5633-5637

Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce / Wojciech Dyba // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2017, nr 31(1), s. 38-51

Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie – ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy / Wojciech Dyba // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2017, nr 40, s. 53-73

Klastry meblowe jako ważne ogniwa dystrybucji towarów eksportowanych / Ewa Stawiarska // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2009, nr 3, s. 15-20

Klastry potencjalne w gospodarce regionu łódzkiego oraz pożądane kierunki ich wspierania / Jan Kaźmierski // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 5309-5315

Klastry produktów regionalnych : bariery rozwoju na przykładzie Dolnośląskiego Klastra Hodowców Ryb / Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz // Marketing i Rynek. – 2014, nr 6, CD, s. 609-617

Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy / Marek Grzybowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 57, s. 495-502

Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy / Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 491, s. 31-44

Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów / Katarzyna Sikora // Zarządzanie i Finanse. – 2012,
nr 1, T. 2, s. 55-66

Klastry turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich – studium przypadku województwa warmińsko
-mazurskiego
/ Łukasz Menart // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 89, s. 178-193

Klastry w czasach kryzysu / Magdalena Małachowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2010, nr 46, s. 191-196

Klastry w Japonii / Dominika Bochańczyk-Kupka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 130, s. 49-63

Klastry w nowej perspektywie programowej 2014–2020 / Monika Fabińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 402, s. 84-94

Klastry w polityce regionalnej województwa świętokrzyskiego / Ewa Kraska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2013, nr 1, s. 39-47

Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego / Wanda Pełka // Mazowsze. Studia Regionalne. – 2013, t. 12, s. 79-93

Klastry w Polsce / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 6, s. 76-93

Klastry w regionie nadmorskim jako organizacja zorientowana na rynek globalny / Marek Grzybowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. – 2008, nr 1, s. 64-74

Klastry w rozwoju trwałym i zrównoważonym podmiotów w kontekście teorii społecznej gospodarki rynkowej / Eulalia Skawińska, Jan Tkocz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB
w Poznaniu. – 2012, nr 14, s. 149-163

Klastry w ujęciu regionu – charakterystyka i dynamika powstawania / Katarzyna Adamiak // Europa Regionum. – 2013, t. 17, s. 143-159

Klastry, innowacje czy wymóg czasu ? / Ewa Kowalczuk // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 25(5), s. 475-482

Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim / Wojciech M. Dyba, Maria Kawińska // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2012, nr 20, s. 73-86

Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych : wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce / Małgorzata Baran [w:] Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, 2008, s. 41-51

Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Małgorzata Juchniewicz, Łukasz Menart // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2009, nr 45, s. 423-431

Kluczowe obszary działań menedżera klastra / Łukasz Menart // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2012, nr 245, s. 324-335

Kluczowe założenia analizy klastrów / Lilla Knop // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 37-61

Kompetencje menedżerów klastrów / Liliana Hawrysz  // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4,
s. 175-187

Komunikacja marketingowa w organizacjach klastrowych w Polsce / Magdalena Małachowska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 29, s. 113-122

Komunikowanie w klastrze – wykorzystanie public relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową / Magdalena Małachowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 191-203

Koncepcja funkcjonowania klastrów na przykładzie Bałtyckiego Klastra Seanergia – studium przypadku / Bogusława Chamier Gliszczńska, Natalia Czachorowska // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2018, nr 22, t.1, s. 21-36

Koncepcja kapitałów Pierre’a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych / Adrian Lis, Anna Szerenos // Studia Regionalne i Lokalne. – 2009, nr 2, s. 28-46

Koncepcja klastra edukacyjnego dla kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / Agata Pradela // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2010, t. 6, s. 499-505

Koncepcja klastra jako sposób na poprawę konkurencyjności małych i średnich firm / Barbara Kamińska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 1, s. 213-226

Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujęcie teoretyczne : zarys problemu / Michał Adam Leśniewski // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne
i Techniczne. – 2012, t. 1, s. 67-78

Koncepcja klastra w logistyce / Jolanta Staszewska // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2017, nr 2, s. 2-5

Koncepcja klastra w logistyce humanitarnej / Cecylia Żurak-Owczarek // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1,
s. 2140-2146

Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju usług medycznych w dobie kryzysu / Jolanta Rab-Przybyłowicz, Aleksandra Sibilska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 46,
s. 257-268

Koncepcja klastrów a podnoszenie konkurencyjności regionu podkarpackiego w dobie globalizacji // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 9, s. 97-104

Koncepcja klastrów logistycznych / Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 70, s. 229-241

Koncepcja kreatywnej bezdomności i jej rola w rozwoju klastra kreatywnego – przypadek Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie / Cezary Główka, Barbara Jankowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 121-135

Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw – dylematy polityki wspierania klastrów / Joanna Kuczewska // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 3, cz. 1, s. 227-244

Konkurencyjność klastrów / Mieszko Bojar, Andrzej Chajęcki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014,
t. 15, z. 11, cz. 2, s. 333-344

Konkurencyjność klastrów meblarskich w Polsce na tle podobnych inicjatyw w Europie / Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska // Nauki o Zarządzaniu. – 2012, nr 1, s. 102-116

Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) – od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci / Jacek Gancarczyk, Marta Gancarczyk // Studia Regionalne i Lokalne. – 2002, nr 2/3, s. 75-89

Konsekwencje globalizacji dla klastrów / Barbara Jankowska // Studia Ekonomiczne. – 2011, nr 2,
s. 159-170

Kooperacja w klastrach – badania pilotażowe w Wielkopolsce / Paulina Golińska // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2011, nr 11, s. 11-15

Koopetycja jako atrybut klastra – przypadek jednego z klastrów kreatywnych / Barbara Jankowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 107-120

Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych / Roman Chorób // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 118, s. 331-340

Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Martina Jakábová // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 277-292

Korzyści z funkcjonowania w klastrach dla małych i średnich przedsiębiorstw / Urszula Gołaszewska
-Kaczan // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 227-240

Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii / Tomasz Tylec, Grzegorz Wałęga // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 81-108

Kształtowanie relacji sieci globalnych z lokalnymi na przykładzie koneckiego klastra odlewniczego
i ceramicznego
/ Zbigniew Olesiński, Anna Sabat // Organizacja i Zarządzanie. – 2008, nr 1, s. 61-85

Kształtowanie więzi i relacji uczestników klastrów opartych na kapitale społecznym / Magdalena Małachowska, Monika Tomczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 64, s. 267-280

Logistyczne aspekty planowania obciążenia zasobów sieci kooperujących przedsiębiorstw klastra
– narzędzia informatyczne
/ Sebastian Saniuk, Paweł Mikołajczak, Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 4, s. 12410-12416

Lokalna i globalna współpraca firm w klastrze / Szymon Kłopocki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 267, t. 1, s. 272-281

Łódzki klaster logistyczny jako przykład działalności sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości / Nina Stępnicka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr specjalny, s. 277-286

Marketing klastrów /Jolanta Staszewska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 838-848

Marketing w sieci organizacyjnej na przykładzie klastra Doliny Ekologicznej żywności / Stanisław Skowron // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 30, s. 235-248

Marketingowe aspekty komunikacji wizualnej w klastrach / Jolanta Staszewska // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 7, CD, s. 695-704

Mechanizmy stymulowania rozwoju klastrów w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych / Jan Kaźmierski // Logistyka. – 2012, nr 2, CD nr 2, s. 727-736

Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami
i biznesem w świetle własnych badań
/ Adam Oleksiuk // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2014,
nr 4, s. 99-109

Metoda oceny potencjału rozwojowego klastra z perspektywy innowacyjnej / Stanisław Skowron // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 120, s. 171-181

Metody badań i ewaluacji struktur klastrowych / Jan Kaźmierski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 137-160

Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych / red. nauk. Maciej Stawicki, Wojciech Pander (Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu ; Nr 47
Warszawa : 2008

Metody identyfikacji efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych / Dorota Ciołek // Zeszyty Naukowe / Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. – 2011 , nr 4, t. 8, s. 307-318

Międzynarodowy morski klaster turystyczny jako narzędzie wspierające rozwój turystyki morskiej / Anna Gardzińska, Tomasz Mańkowski // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2013, nr 4, s. 9-21

Model polityki ukierunkowanej terytorialnie w kontekście procesów innowacji i rozwoju klasteringu / Sylwana Kaźmierska, Jan Kaźmierski // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2018, nr 29, s. 163-177

Modele funkcjonowania koordynatora klastra oraz jego relacje z otoczeniem / Jan Kaźmierski // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 2128-2136

Modele współpracy przedsiębiorstw klastrowych w obszarze logistyki / Marzena Frankowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 77-92

Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna / Monika Fabińska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 121, s. 367-379

Możliwości budowy systemu logistycznego regionu w oparciu o koncepcję klastrów / Andrzej Rzeczycki // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 263-275

Możliwości stworzenia klastrów i innych powiązań interesariuszy szansą na rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej / Robert Jurczak, Sebastian Lisiak // Marketing i Rynek. – 2016,
nr 10, CD, s. 215229

Nadzór klastrowy w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego klastra / Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 487, s. 11-27

Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza / Ewa Radomska // Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe. – 2011, nr 1, s. 1-23

Ocena przesłanek rozwoju klastra w branży metalowej i maszynowej na Podlasiu / Anna Wasiluk // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 41-46

Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce – ujęcie relacyjne / Marek Ćwiklicki // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 24, s. 271-283

Ocena stanu zaawansowania zarządzania wiedzą w Bałtyckim Klastrze sEaNERGIA / Edward Wiśniewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 9, cz. 1, s. 43-56

Od idei eko-symbiozy przemysłowej do eko-parków przemysłowych i eko-klastrów przemysłowych / Jerzy Zamojski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2009, nr 1, s. 315-322

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa funkcjonującego w strukturach klastra – perspektywa strategiczna / Zbigniew Malara, Janusz Kroik [w:] Przyzwoitość w zarządzaniu : wybrane zagadnienia /
pod redakcją naukową Zbigniewa Malary
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 199-211

Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi / Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek // Nauki o Zarządzaniu. – 2016, nr 4, s. 99-116

Partnerstwo publiczno-prywatne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem / Bogusław Bembenek // Modern Management Review. – 2018, nr 3, s. 9-30

Perspektywiczne klastry żywnościowe jako wyraz przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej Podkarpacia / Agata Warmińska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing.
– 2010, z. 3, s. 411-417

Perspektywy rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim / Agnieszka Tłuczak, Mirosława Szewczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 135-142

Perspektywy rozwoju klastrów w Polsce / Anna Wasiluk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 12, s. 269-284

Polityka klastrowa – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów ? / Barbara Szymoniuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 369, s. 212-221

Polityka klastrowa a kapitał ludzki / Halina Chłodnicka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 440, s. 95-108

Polityka klastrowa w krajach skandynawskich / Piotr Szwinta // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6, s. 525-538

Polityka klastrowa w Republice Federalnej Niemiec / Piotr Szwinta // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 29(4), s. 345-358

Polityka oparta na klastrach w dokumentach strategicznych regionów Polski Wschodniej / Małgorzata Borkowska-Niszczota // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2019, nr 3, s. 106-124

Polityka rozwoju ekoklastrów w Polsce i w Unii Europejskiej / Agnieszka Sobol // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 270, s. 243-251

Polityka rozwoju klastrów / Katarzyna Przybylska // Folia Oeconomica Bochniensia. – 2007, z. 6, s. 81-96

Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim – dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju / Magdalena Klimczuk-Kochańska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 4, s. 155-173

Polityka rozwoju regionalnego oparta o klastry – ujęcie teoretyczne / Monika Kapler, Luiza Piersiała // Marketing i Rynek. – 2014, nr 10, CD, s. 82-87

Polityka ukierunkowana terytorialnie jako nowe podejście do procesów klasteringu / Sylwana Kaźmierska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 466, s. 128-136

Polityka wspierania inicjatyw klastrowych w Polsce / Jadwiga Kaczmarska-Krawczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 255, s. 113-125

Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej / Alina Piątyszek-Pych // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 477, s. 207-219

Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej i w Polsce / Paulina Szulc-Fischer // Rozwój Regionalny
i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2020, nr 51, s. 89-99

Polskie i brytyjskie innowacyjne klastry na drodze kreowania konkurencyjności regionu / Anna Skoczylas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 369, s. 176-183

Południowy Klaster Kolejowy – pierwszy klaster kolejowy w Polsce / rozm. Elżbieta Kowacka // Infrastruktura Transportu. – 2012, nr 3, s. 8-9

Pomiędzy rywalizacją a współpracą – strategia koopetycji w klastrach ICT / Emilia Dobrowolska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2015, nr 2, s. 83-100

Pomorski Klaster ICT jako przykład klastra gospodarczego / Paulina Szulc // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 7-16

Potencjalne działania promocyjne klastrów w Polsce / Marcin Haberla // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 450-456

Potencjalne klastry w strukturze gospodarczej Pomorza / redaktor: Tomasz Brodzicki, autorzy: Tadeusz Matuszek, Paweł Antonowicz, Piotr Tamowicz, Małgorzata Wnorowska, Marcin Zagórski
Gdańsk : IBnGR, 2008

Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej / Alina Piątyszek-Pych // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania. – 2017, t. 47, nr 3, s. 329-344

Potencjał technoparków jako kluczowy czynnik rozwoju klastrów w Polsce / Krystyna, Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 538, s. 244-261

Potencjał współpracy w nowo powstających inicjatywach klastrowych – analiza w sektorze turystycznym / Sylwia Badowska, Anna Golec // Problemy Zarządzania. – 2015, nr 1, t. 1, s. 147-165

Powstawanie i rozwój klastrów szansą dla wzmocnienia konkurencyjności regionu świętokrzyskiego / Katarzyna Skowera // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr specjalny, s. 329-337

Proinnowacyjny model organizacyjny klastra – przykład klastra technologii energooszczędnych / Magdalena Daczyńska, Marcin Kelm, Bartłomiej Świderek // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4,
s. 161-174

Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim do 2025 r. – wyniki badań / Agnieszka Tłuczak, Mirosława Szewczyk // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2011, nr 1, s. 205-213

Prowzrostowa rola struktur klastrowych – szanse dla regionu Podkarpacia / Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 28, s. 388-396

Przedsiębiorczość akademicka w klastrach wysokich technologii jako przejaw inteligentnej specjalizacji / Bogusław Bembenek // Modern Management Review. – 2017, nr 4, s. 9-32

Przedsiębiorczość społeczna – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami społecznymi / Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek // Marketing i Rynek. – 2017, nr 7, CD, s. 517-535

Przedsiębiorczy wymiar klastra / Bogusław Bembenek, Teresa Piecuch // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2012, nr 94, s. 27-46

Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów / Marcin Haberla // Marketing i Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 115-122

Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej – klaster przemysłowy / Łukasz Mamica // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 667, s. 137-150

Przepływ informacji w polskich klastrach / Katarzyna Adamiak // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2014,
nr 2, s. 95-100

Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego / Tomasz Rokicki, Michał Roman // Logistyka. – 2010, nr 3, CD

Przepływ wiedzy w ramach klastrów przedsiębiorstw / Małgorzata Baran // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 50, s. 33-42

Przesłanki rozwoju inteligentnych sieci logistycznych w europejskich klastrach lotniczych / Marek Krannich, Sławomir Olko // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 100, s. 195-207

Przetwórnia spożywcza jako uczestnik klastra spożywczego / Jan Boguski // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2022, nr 1, s. 233-237

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu / Tomasz Brodzicki, Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Przydatność teorii innowacji w rozwoju klastrów / Jan Boguski // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. – 2015,
nr 1, s. 41-50

Przywództwo jako czynnik wzmacniający konkurencyjność klastra / Bogusław Bembenek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 75, s. 183-200

Raport : rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej / red. nauk. Bogusław Plawgo
Warszawa : 2007

Raport końcowy : „Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW ?” / Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk-Kochańska, (i in.)
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013

Redukcja kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw jako jedna z korzyści funkcjonowania w klastrach / Anna Walczyk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 327-342

Regionalna polityka klastrowa szansą podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw / Paulina Nowak // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 523-536

Regionalny klaster energii odnawialnej / Magdalena Borgosz-Koczwara, Kazimierz Herlender // Elektro Info. – 2009, nr 1/2, s. 73-77

Regionalny klaster ochrony zdrowia / Tomasz Holecki, Piotr Romaniuk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 156, s. 167-175

Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w województwie pomorskim / Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Relacje uczestników klastra turystycznego z jednostkami samorządu terytorialnego – istota, ocena
i propozycje usprawnień
/ Robert Łukasz Wolski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2019, nr 1(544), s. 103-111

Rola euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych / Anna Misztal // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 100, s. 303-315

Rola ewaluacji polityki klastrowej dla skutecznego zarządzania regionem / Dominika Walec // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 343-364

Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej / Artur Krukowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2009, nr 1(50), s. 293-305

Rola i założenia funkcjonalno-techniczne platformy wymiany danych i informacji
w benchmarkingu w ramach klastra
/ Magdalena Szydełko, Waldemar Szczepaniak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 514, s. 438-446

Rola i znaczenie klastrów w rozwoju regionu świętokrzyskiego / Zbigniew Olsiński, Michał Adam Leśniewski [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 46) Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 147-157

Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim / Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2017, nr 2, s. 181-189

Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu / Anna Lis // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 75, s. 213-228

Rola inicjatyw klastrowych w rozwoju klastrów / Katarzyna Kładź-Postolska  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2019, t. 20, nr 1, s. 75-87

Rola klasteringu w aktywizacji lokalnych rynków pracy na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej / Sylwia Dyrda-Maciałek, Grażyna Dyrda // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 171-180

Rola klastra „Bezpieczna Praca” w kształtowaniu warunków pracy / Teresa Lis, Krzysztof Nowacki, Wioletta Ocieczek // Logistyka. – 2012, nr 6, CD nr 1, s. 161-164

Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu / Magdalena Klimczuk-Kochańska // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 47-54

Rola klastrów kryzysowych w zwalczaniu katastrof naturalnych na przykładzie powiatu kamieńskiego / Zbigniew Piepiora // Gospodarka a Środowisko. – 2008, nr 10, s. 53-60

Rola klastrów logistycznych w rozwoju regionu ujecie teoretyczne / Wojciech Pizło // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2014, nr 4, s. 141-154

Rola klastrów technologicznych jako narzędzi budowy potencjału ekonomicznego firm z sektora MSP : analiza przypadku / Piotr Smejda // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 27, s. 163-176

Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy / Maciej Dzierżanowski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka, Wersja 2 popr.
Gdańsk, Szczecin, 2011

Rola klastrów w gospodarce opartej na wiedzy / Maciej Dzierżanowski, Tomasz Richert, Stanisław Szultka
Gdańsk/Szczecin : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2011

Rola klastrów w innowacyjności regionów na przykładzie województwa małopolskiego / Joanna Czyżowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 2(70), s. 101-120

Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego / Tomasz Żminda  // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 141-159

Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu / Andrzej Rapacz // Gospodarka a Środowisko. – 2008, nr 10, s. 106-117

Rola klastrów w procesie internacjonalizacji / Gabriela Czapiewska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG.
– 2021, vol. 35, nr 1, s. 26-43

Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej / Magdalena Belniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 2, cz. 1, s. 9-17

Rola klastrów w strategii marketingowej miast i regionów a zaangażowanie władz lokalnych w ich tworzenie i rozwój / Edward Chrzan // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 23,
s. 27-38

Rola klastrów w rozwoju lokalnym na przykładzie Klastra energetycznego i Klastra Euroregion Beskidy / Honorata Howaniec // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2013, nr 1, s. 49-67

Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorczości w regionie / Jacek Gancarczyk, Marta Gancarczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 2, cz. 3, s. 139-155

Rola klastrów w transferze innowacji w regionie tarnowskim / Jolanta Stanienda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13) t. 2, s. 61-75

Rola klastrów we wspieraniu innowacyjności / Mariusz Szuster // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012,
nr 94, s. 311-325

Rola lidera w rozwoju klastra – studium przypadku / Kazimierz Herlender, Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 2, cz. 1, s. 131-143

Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rozwoju opartej na klastrach / Alina Piątyszek-Pych // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 64,
t. 2, s. 151-158

Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania konkurencyjnością klastra / Bogusław Bembenek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 30, s. 27-46

Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny) / Brygida Klemens, Niki Derlukiewicz // Studia Miejskie. – 2014, t. 14, s. 19-35

Rola uczelni wyższych w klastrach wysokich technologii / Krystian Gurba // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 79-90

Rola władz samorządowych w rozwoju klastrów / Piotr Kinas // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012,
t. 13, z. 12, s. 197-209

Rozwój ekologicznych struktur klastrowych w województwie śląskim / Beata Dubiel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 270, s. 48-56

Rozwój europejskich centrów i klastrów logistycznych na podstawie doświadczeń hiszpańskich / Jarosław Witkowski, Maja Kiba-Janiak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 397-414

Rozwój klastra – międzynarodowa analiza klastrów motoryzacyjnych / Jolanta Staszewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2019, t. 20, nr 2, s. 25-35

Rozwój klastra a integracja żywnościowych łańcuchów dostaw / Justyna Kufel // Logistyka. – 2012, nr 4, CD 2, s. 1042-1051

Rozwój klastra od inicjatywy do fazy wzrostu na przykładzie klastra SIDE-CLUSTER / Edyta Cieślak // Ekonomia XXI wieku. – 2015, nr 2, s. 40-54

Rozwój klastrów energii w Polsce – uwagi ogólne / Marzena Czarnecka // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018,
t. 109, s. 11-24

Rozwój klastrów jako innowacyjna forma funkcjonowania zachodniopomorskich przedsiębiorstw / Tomasz Rzewuski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński – 2007, nr 8, s. 253-263

Rozwój klastrów żywnościowych a etnocentryzm konsumencki / Renata Nestorowicz, Bogna Pilarczyk // Marketing i Rynek. – 2014, nr 6, CD, s. 523-537

Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra / Bogusław Bembenek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 41, t. 1, s. 53-66

Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra / Bogusław Bembenek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 40, s. 239-255

Seria: Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim:
Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim
/ pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 1)
Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2010

Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim : ocena ekspercka / Alicja Lisowka, Szymon Rubisz ; pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 3)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim : wyniki badań panelowych wśród ekspertów / Sławomir Olko, Liliana Hawrysz, Kornelia Polek-Duraj ; pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 4)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Sektor instytucji publicznych a rozwój klastrów w województwie opolskim / Alicja Lisowka, Szymon Rubisz ; pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe
w Województwie Opolskim ; t. 6)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Sfera B+R i otoczenia biznesu a rozwój klastrów w województwie opolskim / pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 7)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Klaster drzewny, klaster energii odnawialnych, klaster chemiczny : możliwości funkcjonowania i rozwoju klastra rekreacyjnoruchowego w województwie opolskim / pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 8)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim / Mirosława Szewczyk, Agnieszka Tłuczak, Bogdan Ruszczak ; pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry
i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 9)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Klastry-badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie opolskim : benchmerking i podsumowanie : raport końcowy / pod redakcją naukową Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory (Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 10)
Opole : Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów / Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl // Organizacja i Zarządzanie. – 2013, nr 4, s. 101-117

Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój klastrów / Jan Kaźmierski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 42, s. 117-126

Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów / G. Hajduk // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1479-1486

Specyfika komunikacji marketingowej w klastrze / Magdalena Małachowska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 23, s. 69-80

Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej / Roman Chorób // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016, nr 123, s. 29-38

Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym / Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński – 2009, nr 28, s. 279- 294

Strategia koopetycji w klastrach / Jolanta Stanienda // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2012, nr 1(20), s. 181-192

Strategia rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego w aspekcie współpracy klastrowej / Bogusz Wiśnicki // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 365-380

Strategia rozwoju klastra biotechnologii, farmacji i kosmetyków w województwie pomorskim / Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Michał Przybyłowski, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Strategia rozwoju klastra bursztynniczego w województwie pomorskim / Maciej Dzierżanowski, Anna Golec, Marcin Kapuściński, Marita Koszarek, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Strategia rozwoju klastra spożywczego w województwie pomorskim / Sylwia Badowska, Maciej Dzierżanowski, Marcin Kapuściński, Marita Koszarek, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Strategia wsparcia rozwoju klastrów wysokiej technologii na Pomorzu / Andrzej Dyka, Maciej Dzierżanowski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2008

Strategiczne aspekty polityki regionalnej w Polsce na przykładzie klastra logistycznego w województwie łódzkim / Joanna Nowakowska-Grunt // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 27(2), s. 421-430

Strategiczny wymiar triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów / Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 526, s. 155-170

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach / Marta Gancarczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 116, s. 125-134

Strategie marketingowe klastrów w Polsce w świetle wyników badań własnych / Marcin Haberla // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 337, s. 261-271

Struktura klastrowa jako przykład modelu biznesu międzynarodowego / Roman Chorób // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 2(70), s. 86-100

Struktury klastrowe jako element narodowych systemów innowacji / Anna H. Jankowiak // Ekonomia XXI wieku. – 2017, nr 4, s. 120-128

Struktury klastrowe jako nowoczesna koncepcja na region konkurencyjny / Jan Kaźmierski // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 10, CD, s. 88-95

Struktury klastrowe w korytarzu łódzko-warszawskim / Bogdan Czapiga // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2015, nr 19, s. 63-74

Synergiczny i partycypacyjny program wspierania klastrów, sieci współpracy oraz promocji eksportu
i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Urugwaju
/ Katarzyna Kowalska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 161-176

System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Helena Vidova // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 293-309

Tożsamość organizacyjna klastra / Bogusław Bembenek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94,
s. 7-25

Transgraniczne klastry jako forma współdziałania gospodarczego na pograniczu / Agnieszka Połomska-Jasienowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 255, s. 176-185

Trwałość klastra w kontekście doświadczeń doliny krzemowej / Lilla Knop // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 90, s. 45-62

Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową / Aleksandra Borowicz, Maciej Dzierżanowski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2009

Umiędzynarodowienie klastra szansą jego rozwoju / Katarzyna Kładź-Postolska // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 7, CD

Usługi profesjonalne w organizacjach klastrowych / Magdalena Małachowska, Anna Szwajlik // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 28, s. 197-206

Uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce w latach 2010–2014 / Alicja Majewska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2015, nr 1, s. 147-150

Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce / Magdalena Markiewicz // Współczesna Gospodarka. – 2018, nr 1, s. 51-65

Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Alina Piątyszek-Pych // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 99-110

Uwarunkowania skutecznego wykorzystania struktur klastrowych w regionalnej polityce konkurencyjności : próba oceny na przykładzie powiatu grójeckiego / Mariola Zalewska, Waldemar Kozioł, Grzegorz Tchorek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14,
s. 431-442

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych / Wojciech Fedyk, Magdalena Kachniewska // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2016, nr 1, s. 135-150

Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim / Urszula Broś // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 902, s. 107-123

Warunki tworzenia i stan rozwoju spółdzielni i klastrów energetycznych w Polsce na tle doświadczeń niemieckich / Małgorzata Błażejowska, Waldemar Gostomczyk // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2018, t. 18, z. 2, s. 20-32

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w klastrach / Izabela Mendel, Sławomir Olko
[w:] Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie / pod redakcją naukową Zbigniewa Malary
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 137-150

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny we wspieraniu innowacyjności i transferu wiedzy
w społeczeństwie informacyjnym
/ Piotr Adamczewski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. – 2013, nr 5, s. 195-206

Wpływ gron na konkurencyjność przedsiębiorstw / Małgorzata Baran [w:] Przedsiębiorstwo i państwo
– wybrane problemy konkurencyjności : praca zbiorowa
/ pod red. nauk. Tomasza Bernata ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 37-44

Wpływ inicjatyw klastrowych na wdrażanie innowacji / Piotr Strożek // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 17-29

Wpływ klastra „Grono Targowe Kielce” na rozwój województwa świętokrzyskiego / Sławomir Pastuszka // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 2, s. 182-193

Wpływ klastrów gospodarczych na innowacyjność przedsiębiorstw / Izabela Czajkowska // Ekonomia
i Zarządzanie. – 2010, nr 1, s. 107-114

Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych / Jacek Gancarczyk // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, t. 9, nr 4, s. 101-109

Wpływ klastrów na rozwój gospodarki regionalnej / Halina Chłodnicka // Modern Management Review.
– 2013, nr 2, s. 17-31

Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach / Małgorzata Dolińska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 61-75

Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej / Michał Roman // Studia
i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 3, s. 45-59

Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów / Małgorzata Borkowska-Niszczota // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2015, nr 2, s. 145-164

Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego / Roman Chorób // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2014, nr 35, s. 78-87

Wpływ struktury klastrowej Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych COM-KAST
na rozwój branży odlewniczej w Regionie Polski Wschodniej
/ Anna Walczyk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 98, s. 547-558

Wpływ władz samorządowych na tworzenie i funkcjonowanie klastrów na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego / Ewa Kraska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 91-98

Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 / Maria Bucka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 466, s. 63-70

Wspieranie rozwoju struktur klastrowych – modele, instrumenty, bariery / Jan Janusz Kaźmierski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 261, s. 247-258

Wspieranie rozwoju struktur klastrowych przez władze samorządowe miasta i regionu / Jan Kaźmierski // Problemy Rozwoju Miast. – 2014, t. 11, nr 1, s. 41-59

Wspomaganie rozwoju klastrów logistycznych przez władze samorządowe miasta i regionu / Jan Kaźmierski, Sylwana Kaźmierska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1907-1916

Wspólna lokalizacja jako katalizator i inhibitor rozwoju klastrów / Anna Lis // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 351, s. 131-140

Współdziałanie w warunkach klastra turystycznego jako kierunek rozwoju małych rodzinnych firm turystycznych w gminie Bukowina Tatrzańska / Małgorzata Smolarek, Agnieszka Górka-Chowaniec // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 7, cz. 1, s. 209-224

Współpraca i przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w świetle polityki klastrowej UE – przykład badania relacji łączących przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy sieciowej / Wojciech Dyba // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2016, nr 30(1), s. 124-142

Współpraca nauki i przemysłu rolno-spożywczego na przykładzie Klastra Innowacji w Agrobiznesie / Barbara Wyrzykowska // Problemy Zarządzania. – 2015, nr 1, t. 1, s. 166-181

Współpraca podmiotów jako jedna z determinant ekspansji inicjatyw klastrowych / Roman Chorób // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 3, s. 27-38

Współpraca przedsiębiorstw w klastrach a ich międzynarodowa konkurencyjność w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego / Barbara Szymoniuk // Marketing i Rynek. – 2014, nr 7, CD

Współpraca strategiczna przedsiębiorców z sektorem badawczo-rozwojowym w polskich klastrach
– współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
/ Bogusław Bembenek //  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016,
nr 444, s. 31-46

Współpraca w ramach działalności innowacyjnej inicjatyw klastrowych w Polsce / Arkadiusz Michał Kowalski // Studia BAS. – 2020, nr 1(61), s. 87-102

Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych / Katarzyna Kładź-Postolska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2018, t. 19, nr 1, s. 123-137

Wybór modelu relacji pomiędzy aktorami klastra w branży energetycznej / Piotr Dresler // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2019, nr 33, s. 18-29

Wybrane aspekty funkcjonowania klastrów w świetle teorii i praktyki (na przykładzie regionu świętokrzyskiego) / Janusz Kot, Ewa Kraska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2016, nr 20, s. 57-68

Wybrane zagadnienia benchmarkingu klastrów turystycznych / Robert Golej // Europa Regionum. – 2015, t. 24, s. 63-74

Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce /  Aleksandra Borowicz, Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2009

Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym / Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 669, s. 155-163

Wyzwania innowacyjności w klastrach turystycznych / Jacek Gancarczyk // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 12, cz. 2, s. 301-313

Wyzwania w zarządzaniu organizacjami sieciowymi – perspektywa klastrowa / Mariusz Citkowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 149-164

Zachodniopomorski Klaster Budowlany jako przykład powiązania klastrowego w branży budowlanej
– studium przypadku
/ Joanna Markiewicz // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 219-232

Zachowania strategiczne przedsiębiorstw działających w klastrach / Jerzy Niemczyk // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. – 2007, nr 1187, s. 24-32

Założenia koncepcji tworzenia podkarpackich klastrów turystycznych / Sylwia Dyrda-Maciałek
[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent
Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 271-292

Zaplanowane działanie czy przypadek : kreacja i rozwój klastrów biotechnologicznych / Aleksandra Kania // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 67-77

Zarządzanie produktem turystycznym w warunkach klastra / Agnieszka Górka-Chowaniec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 3, s. 143-159

Zarządzanie strumieniami informacyjnymi i materiałowymi w przedsiębiorstwach klastrów regionu kujawsko-pomorskiego / Katarzyna Radecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja
i Zarządzanie. – 2018, z. 129, s. 431-445

Zarządzanie wiedzą i klastry jako metody podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw / Anna Kaczmarek // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 13, s. 229-240

Zarządzanie wiedzą w klastrze / Bogusław Bembenek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu.
– 2012, nr 23, s. 11-26

Zastosowanie klastrów komputerowych w celu zwiększenia efektywności obliczeniowej przedsiębiorstw prognozujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze / Marcin Majer, Dominika Biniasz // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 3020-3029

Zaufanie a informacja w inicjatywach klastrowych / Marcin Baron // Organizacja i Zarządzanie. – 2011,
nr 4, s. 129-139

Zaufanie i relacje partnerskie jako elementy kapitału społecznego determinujące rozwój klastrów / Sylwana Kaźmierska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2016, nr 21, s. 271-281

Zjawisko mikroklastrów w turystyce na przykładzie gospodarstw agroturystycznych w Gminie Stara Kamienica / Piotr Szwinta // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 25(5), s. 461-474

Znaczenie badań marketingowych w działalności klastrów / Marcin Haberla // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 460, s. 235-241

Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych / Roman Chorób // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016, nr 122, s. 187-195

Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionu świętokrzyskiego : przykład klastra Grono Targowe Kielce / Patryk Brambert, Iwona Kiniorska // Przedsiębiorczość – Edukacja.
– 2019, t. 15, nr 2, s. 227-247

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim / Piotr Kinas // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1,
T. 2, s. 143-153

Znaczenie klastrów dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Arkadiusz Michał Kowalski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 177-190

Znaczenie klastrów dla konkurencyjności Polski Wschodniej / Agata Surówka // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 30(5), s. 359-370

Znaczenie klastrów w dobie kryzysu / Alicja Majewska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016,
z. 2, s. 58-68

Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw / Jolanta Stanienda // Zeszyty Naukowe MWSE
w Tarnowie. – 2014, nr 1, s. 189-200

Znaczenie klastrów w kształtowaniu się gospodarki kreatywnej regionów (na przykładzie Dolnego Śląska) / Małgorzata Pięta-Kanurska  / Biblioteka Regionalisty. – 2012, nr 12, s. 127-137

Znaczenie klastrów w obniżaniu kosztów logistycznych : metodyka kalkulacji korzyści / Robert Dmuchowski, Stanisław Szmitka // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 3, cz. 1, s. 295-309

Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Agnieszka Thier // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 929-938

Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni / Joanna Machnik-Słomka // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 95-108

Znaczenie współpracy przedsiębiorstw turystycznych działających w ramach klastrów / Ewa Lipianin
-Zontek // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 477-488

Zrównoważony rozwój a klastry gospodarcze sektora MŚP / Magdalena Sławińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 376, s. 80-99

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Czysta Energia

Nowe wyzwania dla klastrów energii / Arnold Rabiega // Czysta Energia. – 2017, nr 11-12, s. 22-23

Słupski Klaster Bioenergetyczny – wzorcowy przykład realizacji / Magdalena Lipiecka // Czysta Energia.
– 2017, nr 7-8, s. 25-27

Klastry energii w praktyce / Barbara Adamska // Czysta Energia. – 2017, nr 5-6, s. 23-25

Nowa odsłona klastrów energii / Arnold Rabiega // Czysta Energia. – 2017, nr 3-4, s. 5-7

Wytwórcom energii z OZE bliżej do koncepcji spółdzielni niż klastrów energii :
z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej rozmawia Magdalena Lipiecka
// Czysta Energia. – 2017, nr 3-4, s. 8-10

Jaka przyszłość czeka klastry energii / Mikołaj Maśliński // Czysta Energia. – 2017, nr 3-4, s. 12-15

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Podejście sieciowe w wybranych klastrach w Polsce / Jolanta Kotelska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 12, s. 331-358

Struktury sieciowe i klastrowe jako stymulanty rozwoju regionalnego na Podkarpaciu / Michał Balicki, Tomasz Rojek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 7, s. 105-116

Klasteryzacja indeksów giełdowych / Robert Kowal // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 4, s. 14-22

Zastosowanie modelu spółki europejskiej dla instytucjonalizacji klastra / Krzysztof Malik, Urszula Romaniuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 1, s. 63-71

Tworzenie klastra specjalistycznych usług medycznych / Anna Wasiluk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 12, s. 66-76

Przekształcenie specjalnych stref ekonomicznych w klastry / Marcin Gryczka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 8, s. 22-30

Czynniki rozwoju klastrów / Maria Bigaj // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 7, s. 3-12

Innowacje w Bielskim Klastrze Techniki Lotniczej / Damian Szymanek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 7, s. 54-59

Proces tworzenia klastra / Anna Lis // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 12, s. 69-76

Klaster perspektywą dla przedsiębiorstw turystycznych w Polsce / Jolanta Staszewska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 4, s. 65-72

Klastry a pozycja rynkowa przedsiębiorstw / Paweł Wieczorek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 12, s. 61-70

Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw / Jolanta Staniszewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 7, s. 47-57

Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off / Zbigniew Chyba // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 3, s. 65-71

Grono wokół szpitala / Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 200,7 nr 11, s. 45-50

Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Ewa Bojar, Tomasz Żminda // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 10, s. 3-12

Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych / Krzysztof Santarek, Anna Szerenos // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 12, s. 10-19

Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego : Międzynarodowa Konferencja Naukowa // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 9, s. 94-96

Grona a analiza konkurencyjności / Ilona Penc-Pietrzak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2004, nr 11, s. 3-8

Ekonomista

Procesy aglomeracyjne w klasterach i ich wpływ na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz // Ekonomista. – 2008, nr 3, s. 381-398

Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych / Marian Gorynia, Barbara Jankowska // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 311-340

Skupiska działalności inwestycyjnej w Polsce : przypadek przedsiębiorstw automatyki przemysłowej
w regionie gdańskim
/ Stanisław Szultka, Elżbieta Wojnicka // Ekonomista. – 2003, nr 4, s. 521-538

Energia i Recykling

Zawiązanie klastra energii to dopiero początek / Waldemar Borowiak, Waldemar Stefański, Michał Rybakowski // Energia i Recykling. – 2018, nr 7-8, s. 38-40

Gorzowski Klaster Energii – studium przypadku / Arnold Rabiega // Energia i Recykling. – 2018, nr 3,
s. 34-35

Słupski Klaster Bioenergetyczny : wzorcowy przykład współpracy / Magdalena Lipiecka // Energia

i Recykling. – 2017, wrzesień, s. 42-43

Gospodarka Narodowa

Polityka klastrowa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw / Katarzyna Kładź-Postolska // Gospodarka Narodowa. – 2019, nr 1, s. 69-86

Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia / Katarzyna Kładź-Postolska // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 11-12, s. 93-112

Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki – przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego / Arkadiusz Michał Kowalski, Andrzej Marcinkowski // Gospodarka Narodowa.
– 2012, nr 9, s. 61-78

Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów / Arkadiusz Michał Kowalski // Gospodarka Narodowa. – 2010, nr 5/6, s. 1-17

Internacjonalizacja klastrów / Barbara Jankowska // Gospodarka Narodowa. – 2010, nr 5/6, s. 19-40

Model schyłku i odrodzenia klastrów / Marta Gancarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2010, nr 3, s. 1-21

Handel Wewnętrzny

Aktywność targowo-wystawiennicza jako przejaw klastrów w kontekście standardu zarządzania klastrem / Bogusław Bembenek // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 6, s. 5-17

Aktywność targowo-wystawiennicza jako przejaw komunikacji marketingowej klastrów / Bogusław Bembenek // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 4, t. 1, s. 24-35

Innowacje społeczne w klastrach – strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami / Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 3, t. 1, s. 300-312

Klastry jako instrument wsparcia sektora kluczowych technologii wspomagających / Joanna Szmigiel // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 6, s. 163-180

Strategiczny wymiar presumpcji w klastrach wiedzy / Bogusław Bembenek // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 1, s. 187-201

Regionalne zróżnicowanie potencjału rozwojowego klastrów żywnościowych w Polsce / Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 26-36

Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania / Anna Dąbrowska // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 3, s. 41-53

Klastry – idea i praktyka w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 1,
s. 3-11

Logistyka

Topologia klastrowa w modelu logistyki biznesu / Ewa Kowalska-Napora // Logistyka. – 2018, nr 6, s. 25-29

Marketing i Rynek

Idea klastrów ze szczególnym uwzględnieniem klastrów spożywczych na przykładzie Klastra „Podkarpackie Smaki”/ Ewelina Nycz // Marketing i Rynek. – 2021, nr 7, s. 29-41

Relacje międzyorganizacyjne jako determinanta rozwoju klastrów w układach regionalnych / Jan Kaźmierski // Marketing i Rynek. – 2019, nr 11, s. 63-68

Proces zarządzania wiedzą w klastrach – kluczowe uwarunkowania / Joanna Kurowska-Pysz // Marketing
i Rynek. – 2015, nr 12, s. 17-23

Materiały Budowlane

Bilans energetyczny, surowcowo-środowiskowy oraz ekonomiczny przykładowego klastra energii / Konrad Witczak, Katarzyna Prymont-Przymińska, Marcin Piczulski // Materiały Budowlane. – 2018, nr 1,
s. 10-11

Nieruchomości. C.H. Beck

Klastering w branży nieruchomości / Sławomir Szczęk // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2014, nr 9, s. 36-38

Organizacja i Kierowanie

Innowacyjność polskich klastrów – strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami / Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 4, s. 27-45

Charakterystyka Country Clusters według wymiarów kultury GLOBE / Marcin Komor // Organizacja
i Kierowanie. – 2013, nr 2, s. 99-119

Klaster jako specyficzna forma systemu przemysłowego / Arkadiusz Świadek // Organizacja i Kierowanie.
– 2011, nr 4, s. 25-36

Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach / Marta Gancarczyk, Jacek Gancarczyk // Organizacja i Kierowanie. – 2011, nr 3, s. 59-75

Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa a jego skłonność do rozszerzania granic współdziałania
i współpracy : z praktyki sieci i klastrów
/ Janusz Kroik, Zbigniew Malara // Organizacja i Kierowanie.
– 2010, nr 5, s. 65-77

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie warmińsko-mazurskim / Andrzej Buszko, Wioletta Wierzbicka // Organizacja i Kierowanie. – 2008, nr 1, s. 111-126

Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu – wyniki badań / Władysław K. Włosiński, Anna M. Szerenos // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 3, s. 79-92

Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach / Marta Gancarczyk // Organizacja i Kierowanie.
– 2005, nr 4, s. 77-92

Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania / Adrian Grycuk // Organizacja i Kierowanie. – 2003, nr 3,
s. 3-16

Klastry wiejskie na Lubelszczyźnie – praktyka grupowej przedsiębiorczości / Barbara Szymoniuk // Organizacja i Kierowanie. – 2003, nr 2, s. 113-124

Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw / Tomasz Brodzicki, Stanisław Szultka // Organizacja i Kierowanie. – 2002, nr 4, s. 45-60

Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego w regionie świętokrzyskim / Zbigniew Olesiński, Agnieszka Predygier // Organizacja i Kierowanie. – 2002, nr 3, s. 85-99

Informacja nt. międzynarodowej konferencji o rozwoju terytorialnym „Lokalne klastry, restrukturyzacja terytoriów, środowisko-przedsiębiorstwa-dystrykty”, Paryż 28-29-30 stycznia 2002 / Elżbieta Wolnicka // Organizacja i Kierowanie. – 2002, nr 3, s. 133-140

Polityka Społeczna

Klastry ekonomii społecznej w Polsce : specyfika zjawiska oraz kierunki rozwoju / Przemysław Bosal // Polityka Społeczna. – 2017, nr 1, s. 27-32

Problemy Jakości

Jakościowa rola sektora publicznego w procesie wspierania klastrów w Polsce / Jan Kaźmierski // Problemy Jakości. – 2012, nr 4, s. 15-20

Uczenie się w klasterach / Jan Macias // Problemy Jakości. – 2010, nr 11, s. 8-12

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3 / Anna Szerenos // Problemy Jakości. – 2008, nr 12, s. 25-30

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 2 / Anna Szerenos // Problemy Jakości. – 2008, nr 11, s. 37-41

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 1 / Anna Szerenos // Problemy Jakości. – 2008, nr 10, s. 35-40

Przegląd Komunalny

Energetyczne klastry nadziei / Dominik Skurzok, Bartłomiej Leśniewski // Przegląd Komunalny. – 2023, nr 7,
s. 56-60

Klastry energii // Przegląd Komunalny. – 2017, nr 7, s. 50-51

Przegląd Organizacji

Ocena potencjału wiedzy i innowacyjności sieci międzyorganizacyjnych w świetle badań polskich klastrów / Beata Barczak // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 11, s. 25-34

Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych / Anna Maria Lis, Adrian Lis // Przegląd Organizacji.
– 2019, nr 4, s. 18-26

Kolektywna klasteryzacja danych marketingowych – system rekomendacyjny Upsaily / Jerzy Korczak, Maciej Pondel // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 1, s. 42-52

Możliwości tworzenia klastrów energii w Polsce / Korneliusz Pylak, Ewa Bojar, Matylda Bojar // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 9, s. 22-27

Zarządzanie zmianą w klastrach : znaczenie i analiza stosowalności / Danel Młodzianowski, Katarzyna Rostek // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 7, s. 18-25

Identyfikacja regionalna i branżowa oraz poziom zaangażowania jako determinanty sukcesu inicjatywy klastrowej INTERIZON / Anna Maria lis, Marita McPhilips // Przegląd Organizacji. – 2015, nr 5, s. 16-23

Determinanty rozwoju klastra suplementów diety i nutraceutyków na przykładzie klastra NUTRIBIOMED / Aleksandra Sus, Łukasz Wawrzynek // Przegląd Organizacji. – 2015, nr 3, s. 27-33

Aktywność innowacyjna i rozwój współpracy firm w klastrach / Joanna Kurowska-Pysz // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 1, s. 4-10

Zarządzanie klastrami w Przedsiębiorstwach Komunikacji Samochodowej w Polsce – studium przypadku / Stanisław Gemra // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 1, s. 10-15

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych / Marcin Ślepko // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 12,
s. 31-34

Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć – przyczyny i skutki klasteringu / Jolanta Staszewska // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 1, s. 29-34

Zarządzanie rozwojem klastra na przykładzie „Doliny Ekologicznej Żywności” / Ewa Bojar, Matylda Bojar, Korneliusz Pylak // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 10, s. 21-25

Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce – perspektywy dla klasteringu / Jolanta Staszewska // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 11, s. 30-32

Możliwości rozwoju klastrów rolniczych w województwie lubelskim / Wiktor Bojar // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 9, s. 28-31

Formy wspierania klastrów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Małgorzata Baran // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 3, s. 18-20

Wpływ grona firm szkutniczych na tworzenie lokalnej przewagi konkurencyjnej / Eulalia Skawińska // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 1, s. 31-34

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w klastrach / Ewa Bojar, Jakub Bis // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 10, s. 32-36

Klaster przemysłowy w systemie zarządzania funduszami strukturalnymi / Tadeusz A. Grzeszczyk // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 2, s. 19-21

Przemysł Drzewny

Klastry drzewne : w czyim interesie ? / tekst Marek Gajowniczek, Iza Okarmus // Przemysł Drzewny.
– 2014, nr 2, s. 52-55

Recykling

Współpraca klastrowa / Jolanta Okońska-Kubica // Recykling. – 2014, nr 5, s. 42

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Znaczenie klastrów w rozwoju branż / Aleksandra Kania, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, nr 4, s. 229-241

Samorząd Terytorialny

Ocena potencjalnego znaczenia klastrów innowacyjnych dla przyszłego rozwoju województwa wielkopolskiego w Polsce / Aleksandra Kania // Samorząd Terytorialny. – 2019, nr 1-2, s. 59-74

Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach / Anna Lis // Samorząd Terytorialny. – 2010, nr 12, s. 43-57

Studia Europejskie

Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów / Arkadiusz Michał Kowalski // Studia Europejskie. – 2011, nr 1, s. 79-100

Studia Regionalne i Lokalne

Klastry w sektorze kreatywnym w Polsce / Beata Namyślak // Studia Regionalne i Lokalne. – 2019, nr 4,
s. 95-114

Wykorzystanie metod identyfikacji skupień gospodarczych w krajowej polityce klastrowej / Tomasz Kwiatkowski // Studia Regionalne i Lokalne. – 2018, nr 1, s. 106-119

Tożsamość struktur klastrowych – rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje / Adrian Lis, Anna Lis // Studia Regionalne i Lokalne. – 2013, nr 1, s. 26-44

Koncepcja kapitałów Pierre’a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych / Adrian Lis, Anna Szerenos // Studia Regionalne i Lokalne. – 2009, nr 2, s. 28-46

Partnerstwo klastrów gospodarczych : szansa dla europejskich regionów peryferyjnych : przypadek Lubelszczyzny / Barbara Szymoniak // Studia Regionalne i Lokalne. – 2008, nr 1, s. 81-88

Wodociągi – Kanalizacja

Klastry energetyczne – czy również dla przedsiębiorstw wod-kan ? / Mikołaj Maśliński // Wodociągi-Kanalizacja. – 2106, nr 12, s. 40-41

Wspólnoty Europejskie

Europejski typ klastra przedsiębiorstw / Filip Machaj // Wspólnoty Europejskie. – 2008, nr 4, s. 30-35

Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech / Laura Kirały, Krystyna Przybylska // Wspólnoty Europejskie. – 2005, nr 10, s. 41-48

Rozwój klasterów a konkurencyjność gospodarki państw kandydujących do UE / Małgorzata Jagiełło // Wspólnoty Europejskie. – 2002, nr 9, s. 10-12

Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej / Elżbieta Wojnicka // Wspólnoty Europejskie. – 2002,
nr 5, s. 34-39

Zarządzanie Publiczne

Administracja publiczna jako katalizator klastrów w gospodarce regionalnej / Jan Kaźmierski // Zarządzanie Publiczne. – 2012, nr 4, s. 30-41

Formacja oraz identyfikacja klastrów w fazie embrionalnej : przykład klastra technologii podwodnych
w regionie północno-wschodniej Anglii
/ Franciszek Siedlok, Pirpaolo Andriani // Zarządzanie Publiczne.
– 2007, nr 1, s. 79-94