Opracowania tematyczne – KOBIETY (SYTUACJA NA RYNKU PRACY, DYSKRYMINACJA, ETC.)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Kobiety jako potencjał współczesnych przedsiębiorstw / Ewa Rollnik-Sadowska [w:] Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejuk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 287-297
Sygnatura 2

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Kobieta w zarządzaniu / Susan Vinnicombe, Nina L. Colwill
Wrocław : „ASTRUM”, 1999
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Finansowanie działalności innowacyjnej / Joanna Prystrom, Katarzyna Wierzbicka
Warszawa : DIFIN, cop. 2015, s. 856-58 (Rozdz. 3.3.2 – Fundusz pożyczkowy dla kobiet)
Sygnatura 5.3

Wybrane instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach / Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska, Krystian Gurba
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016, s. 11-33 (Rozdz. 1 – Europejskie rozwiązania promujące udział kobiet w rozwoju przedsiębiorczości i innowacji),
s. 35-47 (Rozdz. 2 – Polskie mechanizmy promujące aktywność innowacyjną kobiet),
s. 49-116 (Rozdz. 3 – Społeczne uwarunkowania udziału kobiet i mężczyzn w procesie innowacji)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 11 – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE:

Sprzedaż profesjonalna : przewodnik dla kobiet : jak przetrwać i prosperować / Carol Vipperman
Lublin : M&A Communications Polska, 1995
Sygnatura 11

DZIAŁ 13 – MARKETING:

Kobieta jako podmiot i przedmiot w parlamentarnej kampanii wyborczej (2005r.) / Jolanta Klimczak-Ziółek
[w:] Marketing polityczny : szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji ? : praca zbiorowa / red. Piotr Pawełczyk
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007, s. 205-217
Sygnatura 13

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Kariery zawodowe kobiet – perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastycznienia pracy / Beata Jamka
[w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 147-168
Sygnatura 14

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu : rzeczywistość polska a standardy europejskie / Zdzisława Janowska [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 86-97
Sygnatura 14

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich / Katarzyna Mękal [w:]Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej/ redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 290-302
Sygnatura14

DZIAŁ 14.4 – MOBBING:

Dyskryminacja w miejscu pracy: poradnik dla pracodawcy / Agata Lankamer, Patrycja Potocka-Szmoń
Gdańsk : ODDK, 2006
Sygnatura 14.4

DZIAŁ 14.5 – MENEDŻER:

Przywództwo : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / [Andrew Dubrin, Elizabeth
L. O’Leary ; tł. Marcin Awdziej] (Seria: W 10 Minut)
Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2001, s. 115-122 (Rozdz. 14 – Kobieta jako przywódca)
Sygnatura 14.5

DZIAŁ 14.6 – KIEROWANIE:

Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Jazimierz Krzakiewicz
Poznań : Wydawnictwo Kreos, 2008, s. 295-303 (Rozdz. IV.2 – Kobiety w przedsiębiorstwach wielonarodowych. Jakość życia i satysfakcja zawodowa u kobiet na kierowniczym stanowisku w Polsce
i na świecie
)
Sygnatura 14.6

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Dyskryminacja kobiet w sferze bezrobocia w Polce w latach 2000-2006 / Krzysztof Natalii, Maciej Szczepanik [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka
(Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 363-376
Sygnatura 22

Sytuacja kobiet na unijnym rynku pracy – diagnoza stanu / Adrianna Politaj [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 473-480
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA:

Wpływ zmian w systemie społecznym (destabilizacji rodziny) na aktywność zawodową kobiet / Anna Horodecka [w:] Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 236-245
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 22.4 – SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE:

Specjalne strefy ekonomiczne : polityka regionalna, przestrzeń, praca / Izabela Desperak, Jakub Błachut, Edward Jakubowski
Warszawa : Texter, copyright 2018, s. 109 (Rozdz. 5.3 – Ujęcie feministyczne),
s. 109-115 (Rozdz. 5.4 – Metodologia badań partycypacyjnych Femtanku), s. 117-139 (Rozdz. 6 – Badania Femtanku w dwóch wybranych specjalnych strefach ekonomicznych)
Sygnatura 22.4

DZIAŁ 28 – PRACA:

Aktywność zawodowa kobiet a ich obowiązki opiekuńcze na rzecz rodziny w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństw europejskich / Marta Luty-Michalak [w:] Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 267-295
Sygnatura 28

Domowe menedżerki – praca w opiniach wielodzietnych matek z ubogich rodzin / Izabela Kaźmierczak-Kałużna [w:] Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 233-265
Sygnatura 28

Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Instytut Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018
Sygnatura 28

Dyskryminacja ze względu na płeć w zatrudnieniu pracowniczym / Helena Szewczyk [w:] Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 193-214
Sygnatura 28

Kobiety pracują na czas określony – jak nie mieć ciastka i nie zjeść ciastka / Jan Dzierzgowski
[w:] Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce : społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska : praca zbiorowa / red. Marek Bednarski, red. Kazimierz W. Frieske
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, s. 172-191
Sygnatura 28

Nieodpłatna praca kobiet dojrzałych – babcia, opiekunka, gospodyni domowa / Beata Trzop [w:] Praca
w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne
/ redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 155-179
Sygnatura 28

Nieodpłatna praca matek z perspektywy ekonomicznej : konsekwencje dla polityki państwa / Piotr Michoń
[w:] Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Januszek Henryk (Seria: Zeszyty Naukowe,
nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2006, s. 125-142
Sygnatura 28

Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nieformalnych pracodawców migrantów / Mariola Racław
[w:] Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 203-231
Sygnatura 28

Pozarodzinna opieka nad dziećmi jako instrument stymulowania wzrostu zatrudnienia kobiet (wybrane problemy) / Piotr Broda-Wysocki, Lucyna Deniszczuk, Piotr Kurowski, Agnieszka Sowa [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ;
aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 321-338
Sygnatura 28

Praca i płaca kobiet w polskiej literaturze powojennej – rozwój badań i poglądów / Wacław Jarmołowicz, Barbara Kalinowska [w:] Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 125-142
Sygnatura 28

Przedsiębiorczość kobiet w kontekście rosnącego znaczenia MŚP we współczesnej gospodarce / Joanna Mirosław [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 131-149
Sygnatura 28

Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 49-53 (Rozdział 2.2 – Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu
w szczególności ze względu na płeć
), s. 56-57 (Rozdział 2.4 – Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji
ze względu na płeć w ramach polityki zatrudnienia
), s. 103-104 (Rozdział 4.3.4 – Molestowanie i molestowanie seksualne), s. 107-110 (Rozdział 4.4.2 – Płeć), s. 404-406 (Rozdział 17.7 – Wygląd pracownika a molestowanie
i molestowanie seksualne
)
Sygnatura 28

Samozatrudnienie kobiet / Ewa Lisowska [w:] Samozatrudnienie konieczność czy wybór przedsiębiorczych ? / redakcja naukowa Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017, s. 67-84
Sygnatura 28

Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce : uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i rodzinne / Danuta Graniewska [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 313-320
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY

Aktywizacja i wsparcie bezrobotnych mieszka nów powiatu brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ludzi młodych / Aleksandra Jakubik [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne /
red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 141-153
Sygnatura 28.1

Aktywność zawodowa kobiet : uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne i społeczne : struktura demograficzna ludności / Danuta Graniewska [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia
i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 66-74
Sygnatura 28.1

Dzietność i aktywność zawodowa kobiet w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018 / Magdalena Rękas [w:] Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej / pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, s. 24-38
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi / Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek, Anna Śliwińska- Osiecka [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 127-147
Sygnatura 28.1

Kariery kobiet w korporacjach międzynarodowych / Katarzyna Krysińska-Kościańska [w:] Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 217-235
Sygnatura 28.1

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al. aut.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : IPiSS, 2001
Sygnatura 28.1

Kobiety jako osoby defaworyzowane na rynku pracy / Paweł Janukowicz [w:] Integracja społeczna
przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne
/ red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 141-158
Sygnatura 28.1

Kondycja zdrowotna kobiet w wieku mobilnym i jej uwarunkowania demograficzno-społeczne / Wiktoria Wróblewska [w:] Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 49-70
Sygnatura 28.1

Nierówności ekonomiczne ze względu na płeć w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Małgorzata Raczkowska [w:] Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej / pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, s. 13-23
Sygnatura 28.1

Polityka równości płci w sferze społecznej i gospodarczej – aspekty doktrynalne i realizacyjne / Wacław Jarmołowicz, Baha Kalinowska-Sufinowicz [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ;
aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia
i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 75-91
Sygnatura 28.1

Praca i rodzina w systemie wartości kobiet w świetle badań / Alina Oczachowska [w:] Rynek pracy
i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy
/ red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska (Seria: Studia i Monografie)
Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2014, s. 134-146
Sygnatura 28.1

Problemy (re)aktywizacji kobiet biernych zawodowo z przyczyn rodzinnych / Dorota Głogosz
[w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne /
red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009,
s. 113-129
Sygnatura 28.1

Przedsiębiorczość kobiet a życie rodzinne : czy praca na własny rachunek sprzyja godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi ? / Bożena Balcerzak-Paradowska [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 118-131
Sygnatura 28.1

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019,
s. 130-134 (Rozdz. 4.2.2 – Aktywność zawodowa kobiet a dostępność świadczenia 500+)
Sygnatura 28.1

Rola pracy zawodowej w życiu kobiet / Elżbieta Sałata [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie
a implikacje praktyczne
/ red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 131-140
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 104-105 (Rozdz. 3.3 – Kobiety na stanowiskach kierowniczych w wybranych krajach UE i w Polsce)
Sygnatura 28.1

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 122-128 (Rozdz. 5.2 – Zróżnicowanie sytuacji
na rynku pracy ze względu na płeć
)
Sygnatura 28.1

Segregacja zawodowa według płci w krajach OECD / Wiktoria Domagała
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Sygnatura 28.1

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce / Paweł Ulman [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie
a implikacje praktyczne
/ red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 117-130
Sygnatura 28.1

Wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych a aktywność zawodowa kobiet na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Węgrzyn [w:] Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej
na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej
/ pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, s. 39-51
Sygnatura 28.1

Zarządzanie różnorodnością płci i wynikające z niego korzyści wobec nierówności kobiet i mężczyzn
oraz braków na rynku pracy
/ Teresa Kupczyk [w:] Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 117-131
Sygnatura 28.1

Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 29-32 (Rozdz. 1.4 – Rola kobiet w życiu społecznym
i zawodowym
)
Sygnatura 28.1

Znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego w aktywizacji zawodowej kobiet / Joanna Mirosław
[w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard
Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 387-406
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Droga do Europy – hiszpańskie zmagania z bezrobociem / Beata Chorągwicka
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 71-83 (Rozdz. IV – Bezrobocie kobiet)
Sygnatura 28.2

Gotowość młodych bezrobotnych kobiet do podejmowania pracy / Jadwiga Misiak [w:] Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 1999, s.116- 133
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.4 – WYNAGRODZENIA:

Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce / Zofia Jacukowicz, red. nauk. Zdzisław Czajka
(Seria : Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, cop. 2010, s. 72-86 (Rozdz. IV – Płace kobiet i mężczyzn)
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 38-45 (Rozdz. 1.3.2 – Migracje kobiet),
s. 104-106 (Rozdz. 3.1.2 – Praca kobiet)
Sygnatura 28.5

Migracje kobiet z krajów Maghrebu / Anna Barska [w:] Społeczności lokalne : postawy migracyjne młodych Polaków / red. Anna Śliz ; Uniwersytet Opolski ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 213-222
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. Wydanie III, stan prawny na 1 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 132-138 (Rozdz. 4.4 – Płeć pracowników a dyskryminacja w miejscu pracy)
Sygnatura 29.1

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 268-274 (Kobiety w zarządzaniu)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 29.3 – PSYCHOLOGIA – PORADNIKI:

Bogata i szczęśliwa / Ruth Ross
Warszawa : „MEDIUM”, 1996
Sygnatura 29.3

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA – PODSTAWY:

Socjologia / Anthony Giddens
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 126-163 (Rozdz. 5 – Płeć kulturowa i seksualność),
s. 320-321 (Stratyfikacja a płeć), s. 379-381 (Organizacje a płeć), s. 409-428 (Kobiety a praca zawodowa),
s. 540-543 (Edukacja a płeć kulturowa), s. 565-568 (Religia a płeć)
Sygnatura 35.1

Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Jonathan H. Turner
Warszawa : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998, s. 138-143 (Stratyfikacja płci)
Sygnatura 35.1

Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka
Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003, s. 347-356 (Rozdz. XV – Różnice płci jako różnice społeczne)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC:

Aktywność zawodowa gospodyń domowych na łamach prasy kobiecej  Polski Ludowej / Piotr Perkowski
[w:] Koniec mitu niewinności ? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz.
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009, s. 289-315
Sygnatura 35.4

Czy młode kobiety tęsknią za tradycją ? / Iwona Chmura-Rutkowska [w:] Koniec mitu niewinności ? : płeć
i seksualność w socjalizacji i edukacji
/ red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz.
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009, s. 317-347
Sygnatura 35.4

Męskość i kobiecość we współczesnej Polsce / Krzysztof Arcimowicz [w:] Koniec mitu niewinności ? : płeć
i seksualność w socjalizacji i edukacji
/ red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz.
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009, s. 267-287
Sygnatura 35.4

Propaganda / Edward Bernays ; przełożyła Renata Wierzchoń
Wrocław : Wektory, 2020, s. 103-107 (Rozdz. VII – Działalność kobiet i propaganda)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 15 poszerz. i uaktual. (Seria: Skrypty Becka)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 317-341 (Rozdz. XIV – Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Ludwik Florek, Wyd. 15 zm. i zakual. (Seria: Podręczniki Prawnicze)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 243-253 (Rozdz. VI.§28 – Uprawnienia związane
z rodzicielstwem
)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Teresa Liszcz, Wyd. 12, Stan prawny na 15 września 2018 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 501-529 (Rozdz. XVII – Ochrona pracy kobiet : szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem)
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / [red. prowadzący Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka ;
aut. Sylwia Gołaś-Olszak et al.] (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 918-966 (Rozdz. XI – Uprawnienia pracownika-rodzica)
Sygnatura 67

Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka, Wyd. 3 (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 452-466 (Rozdz. 17.3 – Szczególna ochrona pracy kobiet
i rodzicielstwa
)
Sygnatura 67

Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy / Leszek Mitrus (Seria: Monografie Zakamycza)
Kraków : Kantor Wydawniczy „ZAKAMYCZE”, 2006, s. 178-205 (Rozdz. 10 – Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu),
s. 246-255 (Rozdz. 13.3 – Ochrona macierzyństwa)
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 65 (Rozdz. VV.1.5 – Ochrona macierzyństwa),
s. 259-279 i s. 460-471 (Rozdz. VII – Świadczenia macierzyńskie
Sygnatura 67.1

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa, Wyd. 11 uaktual.
Warszawa: LexisNexis, 2007, s. 249-262 (Rozdz. XIX.4 – Szczególna ochrona pracy kobiet),
s. 347-348 (Rozdz. XXVI.7.F – Zasiłek macierzyński)
Sygnatura 67.1

System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / red. Grażyna Szpor, Wyd. 4
Warszawa: LexisNexis, 2007, s. 96-100 (Rozdz. 3.5 – Zasiłek macierzyński)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 67.2 – ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI:

Kobiety i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska [i in.]
Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003
Sygnatura 67.2

Zabezpieczenie społeczne w Polsce : problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości /
red. nauk. Gertruda Uścińska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 38-62 (Rozdz. II – Świadczenia z tytułu macierzyństwa)
Sygnatura 67.2

DZIAŁ – 67.4 EMERYTURY. RENTY:
Równość w systemie emerytalnym : emerytura kobiet i mężczyzn w Polsce / Joanna Ratajczak
Poznań : Wydawnictwo UEP, 2019
Sygnatura 67.4

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Polityka państwa wobec aktywności zawodowej matek / Piotr Michoń [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orłowski, Maciej Żukowski
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 127-138
Sygnatura 68

Polityka społeczna: wybrane zagadnienia: (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000, s. 75-78 (Rozdz. VI.4 – Sytuacja kobiet)
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2001, s. 169-175 (Rozdz. 14 – Kwestia prostytucji)
Sygnatura 68

Sytuacja socjalna kobiet wiejskich a rola pomocy społecznej / Barbara Tryfan [w:] Pomoc społeczna :
od klientyzmu do partycypacji
/ red. Ewa Leś
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002-2003, s. 99-116
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA:

Obszary marginalizacji kobiet na rynku konsumpcyjnym / Dorota Nowalska-Kapuścik [w:] Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki /
red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (Seria: Problemy Pracy Socjalnej)
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2008, s. 203-218
Sygnatura 68.1

Przeciw wykluczeniu kobiet : czyli Słów kilka o feministycznej pracy socjalnej / Jolanta Klimczak-Ziółek
[w:] Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (Seria: Problemy Pracy Socjalnej)
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2008, s. 83-93
Sygnatura 68.1

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Płeć a ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach postkomunistycznych / Pierella Paci [w:] Ubóstwo
i wykluczenie społeczne: badania, metody, wyniki
/ red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 187-198
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce : jakie szanse ? : jakie rezultaty ? / Urszula Sztanderska [w:] Szanse
na wzrost dzietności – jako polityka rodzinna ?
/ red. Irena Wóycicka (Seria: Niebieskie Księgi 2005, nr 19)
Gdańsk : Polskie Forum strategii Lizbońskiej, 2005, s. 43-63
Sygnatura 68.3

Ekonomia polityki rodzinnej : wybrane zagadnienia / pod redakcją Joanny Szczepaniak-Sienniak
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021, s. 79-89 (5 – Program
„Rodzina 500+” a dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce
)
Sygnatura 68.3

Ochrona pracy kobiet w ciąży i wychowujących małe dzieci z perspektywy pracodawców w Polsce / Bożenna Balcerzak-Paradowska [w:] Szanse na wzrost dzietności – jako polityka rodzinna? / red. Irena Wóycicka (Seria: Niebieskie Księgi 2005, nr 19)
Gdańsk : Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 2005, s. 92-108
Sygnatura 68.3

Od motywów rodzicielskich do zachowań prokreacyjnych : proces kształtowania się decyzji o macierzyństwie / Magdalena Koperska [w:] Rodzina i rodzicielstwo : trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety / redakcja naukowa Monika Lewicka
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 185-205
Sygnatura 68.3

Promocja kobiet na rynku pracy / Krystyna Klera [w:] Szanse na wzrost dzietności – jako polityka rodzinna ? / red. Irena Wóycicka (Seria: Niebieskie Księgi 2005, nr 19)
Gdańsk : Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 2005, s. 135-137
Sygnatura 68.3

Przejawy dyskryminacji kobiet ze względu na wiek w obszarze rynku pracy w Polsce  / Karolina Thel
[w:] Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, s. 73-87
Sygnatura 68.3

Samoocena i satysfakcja z życia współczesnych matek / Monika Lewicka [w:] Rodzina i rodzicielstwo : trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety / redakcja naukowa Monika Lewicka
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 207-224
Sygnatura 68.3

Współczesne kobiety w labiryntach codzienności – w obliczu wyzwań związanych z pełnieniem ról rodzinnych
i zawodowych / Katarzyna Gawda [w:] Rodzina i rodzicielstwo : trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety / redakcja naukowa Monika Lewicka
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 13-28
Sygnatura 68.3

Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 37-40 (Cz. I.5 – Kobiety
w populacji bezdomnych
)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 68.4 – POLITYKA ZDROWOTNA:

Ruch na rzecz zdrowia kobiet w Niemczech : retrospektywa historyczna dotycząca sytuacji, której uwarunkowania doprowadziły do powstania Centrów Zdrowia Kobiet / Elisabeth Benzing [w:] System opieki zdrowotnej – efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich /
red. Bożena Chołuj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002, s. 119-126
Sygnatura 68.4

Środki i inicjatywy w systemie ochrony zdrowia : skuteczność systemów ochrony zdrowia a zdrowie kobiet / Orvill Adams, Anna Thompson [w:] System opieki zdrowotnej – efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich / red. Bożena Chołuj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002, s. 11-25
Sygnatura 68.4

Zdrowie psychiczne kobiet przed i po zmianach roku 1989System opieki zdrowotnej – efekty zmian
w Polsce i krajach sąsiednich / red. Bożena Chołuj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002, s. 60-65
Sygnatura 68.4

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2004, s. 524-537 (Rozdz. XXV – Przestępczość kobiet)
Sygnatura 74

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 / oprac. Marek Antoni Nowicki
Kraków: Kantor Wydawniczy „ZAKAMYCZE”, 2006, s.169-171 (Zakaz dyskryminacji)
Sygnatura 80

Równość płci / Wojciech Burek [w:] Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 349-368
Sygnatura 80

Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji / Marek Chmaj [w:] Zasady ogólne / Marek Chmaj i in.
(Seria: Konstytucyjne Wolności i Prawa w Polsce, T. I)
Kraków : Kantor Wydawniczy „ZAKAMYCZE”, 2002, s. 115-146
Sygnatura 80

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych / Jana Plaňavová-Latanowicz
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, 2000,
s. 104-106 (Rozdz. VI.9 – Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć)
Sygnatura 80

DZIAŁ 80.2 – KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.:

Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
Sygnatura 80.2

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska
Warszawa : CeDeWu, 2017
Sygnatura 80.2

Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Sygnatura 80.2

Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska
Elbląg : Fundacja Hutena, 2018
Sygnatura 80.2

Ekonomia i płeć: [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Sygnatura 80.2

Empowerment w polityce społecznej : koncepcja „women’s empowerment” jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce / Sabina Bieniecka, Krzysztof Piątek
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022
Sygnatura 80.2

Informator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce
Warszawa : Fundacja Centrum Promocji Kobiet, 2000
Sygnatura 80.2

Kobieta we współczesnym świecie / Tadeusz Kowalak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2006
Sygnatura 80.2

Kobiety : dawne i nowe role / red. nauk. Renata Siemieńska
Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
Sygnatura 80.2

Kobiety i instytucje : kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2006
Sygnatura 80.2

Kobiety we współczesnej gospodarce / Agnieszka Bretyn, Joanna Brzyska, Agnieszka Łopatka, Wydanie I
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020
Sygnatura 80.2

Między pragnieniem a koniecznością : funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy / Joanna Smyła
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016
Sygnatura 80.2

Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / red. Krystyna Slana
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Sygnatura 80.2

Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
Sygnatura 80.2

Młoda kobieta na rynku pracy : szanse i ograniczenia rozwoju / Joanna Smyła
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015
Sygnatura 80.2

O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce / Anna Turczak, Wydanie I
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2022
Sygnatura 80.2

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn: geneza- powstanie – działalność / Aleksandra Seklecka
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
Sygnatura 80.2

Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce / Monika Klimowicz, Anna Pacześniak, Aldona Wiktorska-Święcicka
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
Sygnatura 80.2

Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / red. Bożena Balcerzak-Paradowska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003
Sygnatura 80.2

Praca kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
Sygnatura 80.2

Przedsiębiorczość kobiet : wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe / Paulina Siemieniak, Teresa Łuczka
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016
Sygnatura 80.2

Przedsiębiorczość kobiet a działalność podmiotów mikrofinansowych w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych / Adriana Przybyszewska ; [recenzenci: dr hab. prof. SGH Agnieszka Alińska, dr hab. prof. US Przemysław Pluskota], Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2019
Sygnatura 80.2

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska
Warszawa : DIFIN, 2010
Sygnatura 80.2

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju / Sabina Klimek, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2020
Sygnatura 80.2

Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem : indywidualne studium przypadku / Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Sygnatura 80.2

Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach : na przykładzie podmiotów z regionu Warmii i Mazur / Małgorzata Juchniewicz (red.), Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk
Olsztyn : Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, 2009
Sygnatura 80.2

Równość Praw Kobiet i Mężczyzn : ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka /
red. Aleksandra Duda, Urszula Nowakowska
Warszawa : Centrum Praw Kobiet, 2000
Sygnatura 80.2

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie / Ewa Lisowska
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2008
Sygnatura 80.2

Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / red. Irena E. Kotowska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
Sygnatura 80.2

Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech
Warszawa : CeDeWu, 2006
Sygnatura 80.2

Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet na szczeblu lokalnym na przykładzie Rady Miasta Torunia / Barbara Brodzińska
Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2008
Sygnatura 80.2

Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce / Adrianna Chibowska
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012
Sygnatura 80.2

Współpraca czy konflikt ? : państwo, Unia i kobiety / Małgorzata Fuszara i in. (Seria: Pejzaże Społeczne)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Sygnatura 80.2

Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku : nowe modele pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej : szanse
i zagrożenia
 / Magdalena Bartczak, Łucja Waligóra, Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017, s. 9-43 (Rozdz. I – Rosnące znaczenie kobiet
w kontekście współczesnych przemian na rynku pracy / czasu wolnego (design thinking)

Sygnatura 80.2

Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku : nowe modele pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej : szanse
i zagrożenia
 / Magdalena Bartczak, Łucja Waligóra, Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017, s. 44-83 (Rozdz. II – Rola i znaczenie rynkowe współczesnych kobiet)
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Medialny wizerunek kobiety kandydującej w Polsce na urząd prezydenta w 2005 roku, Henryki Bochniarz / Agnieszka Sznajder [w:] Media w wyborach : kampanie wyborcze : media w polityce / red. Teresa Sasińska-Klas; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Seria: Biała Seria PTNP)
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, 335-351
Sygnatura 84

Podstawy stosunków międzynarodowych / Karen Mingst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 322-327 (Prawa kobiet jako prawa człowieka : globalizacja praw kobiet)
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA-ROZSZERZENIE:

Kariera negatywna jako skutek migracji : losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu / Günther Robert [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy /
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 159-175
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejskie prawo socjalne. T. 2 : europejskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999, s. 131-206 (Rozdz. V – Równe traktowanie pracowników
bez względu na płeć
), s. 231-253 (Rozdz. VII.1 – Ochrona pracy kobiet)
Sygnatura 88.1

Europejskie prawo socjalne. T. 3 : europejskie prawo ubezpieczeń społecznych / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000, s. 191-214 (Rozdz. III – Równe traktowanie ubezpieczonych kobiet
i mężczyzn
), s. 387-396 (Rozdz. VIII – Zasiłki macierzyńskie)
Sygnatura 88.1

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej / Teresa Bińczycka-Majewska
Kraków : Kantor Wydawniczy „ZAKAMYCZE”, 1999, s. 99-116 (Rozdz. III.2 – Zasada równego traktowania)
Sygnatura 88.1

Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej / Maciej Duszczyk [w:] Polityka społeczna i zatrudnienie / red. Renata Zaborowska, Tomasz Czyszek (Seria: Zrozumieć Negocjacje. Analizy)
Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001, s. 31-39<
Sygnatura 88.1

Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej / tł. Paluch Katarzyna
Warszawa : LexisNexis, 2002, s. 139-142 (Prawa kobiet związane z macierzyństwem – warunki zatrudniania kobiet), s. 169-170 (Prawo matek i dzieci do ochrony społecznej i ekonomicznej), s. 178-180 (Prawo do równych szans i równego traktowania w sprawach zatrudnienia i zawodu, bez dyskryminacji
ze względu na płeć
)
Sygnatura 88.1

Zatrudnienie i ochrona socjalna / red. Zdzisław Brodecki
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 322-328 (Rozdz. V.10.2 – Szczególna ochrona pracownic związana
z macierzyństwem
)
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek
Warszawa: LexisNexis, 2003, s. 51-88 (Rozdz. IV – Równość traktowania mężczyzn i kobiet),
s. 158-167 (Rozdz. XIII – Ochrona macierzyństwa)
Sygnatura 88.2

Prawo pochodne Unii Europejskiej / Ireneusz C. Kamiński
Warszawa : LexisNexis, 2005, s. 326-370 (Rozdz. IV – Równe wynagrodzenie i zakaz dyskryminacji)
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 66-69 (Rozdz. II.2 – Zatrudnieni wg płci na europejskim rynku pracy),
s. 73-74 (Rozdz. II.3.2 – Bezrobocie kobiet), s. 86-88 (Rozdz. III.5 – Równe traktowanie kobiet i mężczyzn)
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Aktywność zawodowa kobiet w województwie zachodniopomorskim / Sandra Misiak [w:] Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Elzbieta Sobczak, red. nauk. Andrzej Raszkowski (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics;
nr 244)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 573-581
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE:

Funkcjonowanie młodych matek w zmieniającym się świecie : psychopedagogiczne i społeczne konsekwencje (przed)wczesnego macierzyństwa / Agnieszka Skowrońska-Pućka [w:] Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz
Warszawa : Difin, 2012, s. 337-348
Sygnatura 92

DZIAŁ 93.2 – ROLNICTWO A UNIA EUROPEJSKA:

Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. T. 2 /
red. nauk. Stanisława Sokołowska, Anna Bisaga
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 195-220 (Cz. V – Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich)
Sygnatura 93.2

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Marcin Żemigała
Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008, s. 36-44 (Rozdz. 1.4 – Jakość życia kobiet we współczesnych organizacjach)
Sygnatura 105.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Femina oeconomica”, czyli o apoteoretycznej obecności kobiet w ekonomii / Natalia Krzyżanowska // Kultura
i Edukacja. – 2013, nr 1, s. 171-193

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z obszarów popegeerowskich w latach 2002-2009 / Dorota Klembowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr 1, s. 31-39

Aktywizacja zawodowa kobiet dojrzałych w kontekście koncepcji Life Long Learning / Beata Trzop, Magdalena Witkiewicz // Rocznik Lubuski. – 2019, t. 45, nr 2, s. 191-201

Aktywność ekonomiczna polskich kobiet w wieku 50+ / Beata Szczecińska  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 475, s. 319-330

Aktywność kobiet w internecie konsekwencje dla marketingu / Beata Zatwarnicka-Madura // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 2, s. 535-542

Aktywność przedsiębiorcza kobiet w Polsce i na świecie w świetle badań regionalnych / Monika Fabińska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 109-115

Aktywność społeczna kobiet w województwie świętokrzyskim / Sławomir Pastuszka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 1, t. 1, s. 325-340

Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym / Dorota Raczkiewicz [i in.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr  3, s. 161-172

Aktywność zawodowa kobiet a świadczenie wychowawcze / Małgorzata Gajewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2019, nr 544, s. 37-44

Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich / Wioletta Olejniczak // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2019, nr 12, s. 77-84

Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań / Bożena Matyjas // Labor et Educatio.
– 2016, t. 4, s. 191-200

Aktywność zawodowa kobiet po 50. roku życia w Polsce / Katarzyna Białożyt // Labor et Educatio. – 2013, t. 1,
s. 75-87

Aktywność zawodowa kobiet posiadających dzieci w Polsce w latach 2010-2014 / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292,
s. 158-170

Aktywność zawodowa w okresie starości w opiniach przedstawicielek dwóch pokoleń / Karolina Thel // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 2, s. 67-77

Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans / Janina Sawicka, Joanna Rykowska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2012, nr 8(57), s. 402-411

Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością w Polsce / Dorota Kobus-Ostrowska, Bogusława Dobrowolska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 3, cz. 1 s. 105-117

Analiza niedowartościowania kobiet w Polsce w zakresie wysokich wynagrodzeń / Stanisława Bartosiewicz, Anna Błaczkowska // Śląski Przegląd Statystyczny. – 2014, nr 12(18), s. 209-223

Analiza zróżnicowania sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2010-2016 / Karolina Lewandowska-Gwarda // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2019, nr 341, vol. 2, s. 99-115

Aspiracje kierownicze kobiet w życiu zawodowym, społecznym i politycznym / Zdzisława Janowska // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 51, s. 29-38

Badanie kluczowych czynników sukcesu kobiet w biznesie : firmy mikroprzedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego / Dariusz Leszczyński // Kobieta i Biznes. – 2021, nr 1-4, s. 25-41

Badanie postaw przedsiębiorczych młodych kobiet / Ewa Gano, Teresa Łuczka // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 75, s. 99-113

Bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy / Kamila Rybicka // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2013,
nr 1, s. 51-58

Bieganie jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu przez kobiety motywy, preferencje
i oczekiwania
/ Zygmunt Waśkowski // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 483-491

Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn : Polska na tle Unii Europejskiej / Marek Kunasz // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 443-456

Być kobietą w Polsce… / Maria Sroczyńska // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2015, nr 11,
s. 35-49

Cele życiowe oraz koncepcje cech, a satysfakcja z pierwszej pracy kobiet i mężczyzn / Ewa Wojtowicz // Problemy Profesjologii. – 2011, nr 2, s. 89-95

Charakterystyka kobiet nieaktywnych zawodowo w wieku okołoemerytalnym mieszkających na wsi / Olga Zajkowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 84, s. 133-140

Czy elastyczne formy zatrudnienia służą polskim matkom ? : analiza mikroekonometryczna / Olga Zajkowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 126-132

Czy istnieje „kobiece oblicze sukcesu” w biznesie / Monika Różycka // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2019, nr 2, s. 105-112

Czy kobiety są dyskryminowane na rynku pracy ? : ekonomiczna analiza dyskryminacji / Alicja Kuropatwa // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2006, nr 4, s. 131-137

Czy obecność kobiet w kierownictwie wpływa na rentowność kapitału własnego spółek notowanych
na GPW ?
/ Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 3, s. 5-20

Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu ? / Iwona Białomazur // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 1, s. 535-543

Czy przedsiębiorczość ma płeć ? / Jan Szczepankiewicz // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2006, t. 2, s. 216-219

Czyja słabość, czyja siła? : płeć mózgu jako determinanta osiągnięć w biznesie / Anna Wziątek-Staśko // Personel. – 2000, nr 12, s. 24-26

Czynniki określające jakość życia zawodowego kobiet i mężczyzn / Anna Turczak // Marketing i Rynek.
– 2016, nr 3, CD, s. 968-979

Czynniki podmiotowe jako predyktory zachowań zdrowotnych kobiet czynnych zawodowo / Marlena Maria Duda // Rozprawy Społeczne. – 2021, t. 15, nr 2, s. 100-116

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet / Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 1, s. 69-80

Damski i męski świat biznesu merkantylizm psychiczny oraz percepcja kryzysu ekonomicznego
i własnego sukcesu
/ Mariola Paruzel-Czachura, Maria Chełkowska // Kobieta i Biznes. – 2014, nr 1-4,
s. 5-15

Demograficzne uwarunkowania zmian alokacji czasu kobiet w okresie transformacji / Marta Hozer-Koćmiel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 143-150

Deprecjacja kobiet w uwarunkowanych stereotypowo wypowiedziach mężczyzn w polskich dyskursach politycznych w latach 2016–2017 / Sebastian Osiński // Przegląd Politologiczny. – 2021, nr 1, s. 39-57

Deprecjacja kompetencji kobiet w polskich organizacjach / Elżbieta Kolasińska // Kobieta i Biznes. – 2012,
nr 1-4, s. 22-28

Determinanty ergonomicznej pracy kobiet / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 67, s. 41-54

Determinanty i rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce na tle wybranych państw / Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 75, s. 115-126

Determinanty powrotu kobiet na rynek pracy – analiza wybranych czynników / Katarzyna Krot, Urszula Widelska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 3, cz. 1, s. 179-188

Determinanty przedsiębiorczości kobiet – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne / Paulina Siemieniak, Małgorzata Rembiasz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 12, cz. 1, s. 349-363

Determinanty przedsiębiorczości kobiet na przykładzie wybranych krajów / Adriana Przybyszewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 330, s. 326-335

Determinanty roli kobiet i mężczyzn w procesie innowacji / Ewa Okoń-Horodyńska, Tomasz Sierotowicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz  // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 362, s. 19-39

Diagnoza stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych (studium przypadku miasta Jelenia Góra) / Ewa Gadzialska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014,
nr 37, t. 2, s. 231-242

Dobra i zła sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce / Sylwia Timoszuk // Kobieta i Biznes. – 2020, nr 1-4,
s. 21-29

Dobre praktyki jako innowacje społeczne : animacja aktywności zawodowej matek – naukowców / Klaudia Śledzińska // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2015, nr 11, s. 68-72

Dobre praktyki w kontekście odpowiedzialności za realizację polityki równościowej i pobudzania aktywności biznesowej kobiet / Barbara Kryk, Anetta Zielińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 378, s. 264-276

Dobre praktyki w rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce / Barbara Kryk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 1, s. 89-101

Dobrostan i satysfakcja z jakości życia zawodowego młodych kobiet : wyniki badań / Gabriela Matwiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2020, vol. 54, nr 3, s. 59-66

Dochodowe nierówności płci w Polsce – relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych / Patrycja Zwiech // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 377-390

Doświadczanie życia w przemocy przez kobiety w starszym wieku / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 297, s. 123-134

Doświadczenie bezrobocia a relacje rodzinne we współczesnej Polsce – perspektywa płci / Arkadiusz Karwacki, Katarzyna Suwada // Studia Socjologiczne. – 2020, nr 1, s. 165-194

Droga kobiet do sukcesu biznesowego w dobie polityki równych szans / Monika Fabińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 130-141

Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego / Elżbieta Lesiewicz // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2, s. 55-65

Dylematy etyczne wokół roli i miejsca kobiety w rodzinie, społeczeństwie i kościele : spór o przyszłość świata
w ujęciu Mulieris Dignitatem Jana Pawła II
/ Karolina Samborska-Zaleska, Dorota Ziobro-Janicka // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 26(1), s. 199-215

Dyskryminacja i mobbing // Poradnik Gazety Prawnej. – 2008, nr 28, s. 18-28

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2015, t. 21, nr 2, s. 43-54

Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy ? / Karolina Drel // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014,
nr 114, s. 105-125

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy rzeczywistość czy mit ? / Grzegorz Węgrzyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 223-230

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce / Patrycja Zwiech // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 20, s. 271-287

Dyskryminacja w miejscu pracy / Joanna Weber, Elżbieta Szemplińska // Służba Pracownicza. – 2006, nr 11,
s. I-XX [wkładka]

Dysonans płci w przejawianiu organizacyjnych zachowań obywatelskich / Bolesław Goranczewski // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2017, nr 3, s. 175-187

Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce
w latach 2004-2012
/ Paula Maciejewska, Joanna Czerwińska // Progress in Economic Sciences. – 2015,
nr 2, s. 145-162

Działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w organizacji / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes. – 2021, nr 1-4,
s. 16-24

Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim / Monika Wojcieszak-Zbierska, Jan Zawadka // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2019, nr 11, s. 127-138

Dzieje kobiet na rynku pracy w Polsce i we Francji / Dominika Wutezi // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 65-81

Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014 / Magdalena Rękas // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2017, nr 2, s. 71-87

Efekty rządowego programu „Rodzina 500 plus” dla rodzin i aktywności zawodowej kobiet / Wioleta Turkowska-Kucharska // Rocznik Lubuski. – 2018, t. 44, nr 1, s. 217-232

Ekonomiczne i społecznokulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby
ich ograniczania
/ Małgorzata Marks-Krzyszkowska // Wieś i Rolnictwo. – 2012, nr 4, s. 128-137

Elastyczne formy zatrudnienia kobiet skutki dla życia zawodowego i rodzinnego / Ewa Rollnik-Sadowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 11, s. 365-375

Feminizacja i maskulinizacja rynków pracy w krajach UE a polityka spójności / Anna Janiszewska  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 465, s. 60-70

Formy i metody ograniczania ekonomicznej nierówności kobiet w Unii Europejskiej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003-2004, nr 3, s. 445-454

Gender gap we władzach uniwersytetów : kulturowa maskulinizacja instytucji jako bariera dostępu kobiet
do stanowisk zarządczych
/ Anna Pokorska // Kobieta i Biznes. – 2020, nr 1-4, s. 10-20

Główne źródła utrzymania kobiet i mężczyzn w Polsce / Anna Turczak, Patrycja Zwiech // Kobieta i Biznes.
– 2016, nr 1-4, s. 22-30

Grzeczne dziewczynki nie awansują / Noemi Gryczko // Kobieta i Biznes. – 2006, t. 14, nr 1-4, s. 7-10

Habitusowe uwarunkowania kobiecej aktywności : refleksje w oparciu o badania stylu życia kobiet
w śląskiej rodzinie górniczej
/ Sławomira Kamińska-Berezowska // Kobieta i Biznes. – 2005, t. 12, nr 1-4,
s. 1-9

Historyczne uwarunkowania sytuacji kobiet w Turcji / Magda Muter // Kobieta i Biznes. – 2010, t. 18,
nr 1-4, s. 25-31

Innowacje szansą na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie Kultury Kobiet / Agnieszka Kühl // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6, s. 73-88

Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce studium przypadków / Sandra Misiak // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2014, nr 1, s. 149-158

Innowacyjność firm prowadzonych przez kobiety w sektorach turystyki i kreatywnych przemysłów/usług
w krajach Morza Bałtyckiego
/ Ewa Lisowska, Ewa Rumińska-Zimny // Kobieta i Biznes. – 2016, nr 1-4,
s. 14-21

Instytucjonalne możliwości wsparcia aktywności kobiet wiejskich a praktyka gospodarcza / Brodzińska // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. – 2006, nr 540, s. 99-103

Integracja europejska a szanse dla kobiet / Maciej Duszczyk // Kobieta i Biznes. – 2003, t. 11, nr 1-4, s. 2-4

Jakość życia kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości / Karolina Janicka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2014, t. 18, s. 67-84

Jakość życia kobiet w świetle teorii konsumpcjonizmu / Teresa Słaby, Krzysztof Maliszewski // Kobieta
i Biznes. – 2008, t. 16, nr 1-4, s. 1-7

Jakość życia oraz zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich i uczestniczących
w zorganizowanych formach aktywności fizycznej
/ Justyna Krzepota, Dorota Sadowska // Marketing
i Rynek. – 2015, nr 11, CD, s. 253-260

Jakość życia przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem kobiet prowadzących działalność gospodarczą / Teresa Piecuch, Katarzyna Chudy-Laskowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 1,
s. 343-354

Kapitalne doświadczenie czy stracony czas ? : bilans wyjazdów zagranicznych w kontekście kapitału kulturowego śląskich reemigrantek / Weronika Chodacz // Kobieta i Biznes. – 2011, nr 1-4, s. 35-41

Kapitał kulturowy kobiet studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako determinanta sukcesu / Martyna Klaus // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 495-505

Kariera rodzinna kobiet w Polsce – analiza wybranych wskaźników na poziomie makro / Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2013,
vol. 47, nr 2, s. 53-61

Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Antoni Ludwiczyński, Czesław Szmidt // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, z. 2, s. 11-26

Kobieca sukcesja – analiza porównawcza sytuacji kobiet w sukcesji w wybranych krajach świata / Alicja Hadryś-Nowak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 7, cz. 1, s. 95-104

Kobiece przywództwo w zarządzaniu organizacją – szansa czy zagrożenie ? / Agata Holska // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. – 2017, nr 1, s. 11-20

Kobiecy styl zarządzania w Polsce : aspekty społeczno-ekonomiczne / Joanna Brol, Monika Kosior // Kobieta
i Biznes. – 2004, t. 12, nr 1-4, s. 7-11

Kobieta jako desygnat przedmiotu czynności wykonawczej przestępstw przeciwko rodzinie i opiece / Justyna Jurewicz // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9, s. 157-168

Kobieta jako uczestnik procesu podejmowania decyzji nabywczych na rynku żywności / Joanna Zrałek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 25, s. 147-159

Kobieta-matka vs. kobieta-pracownica : jakość życia pracujących zawodowo matek / Agnieszka Kwiatek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 179,
s. 63-73

Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał ? / Aleksandra Wilk // Studia
i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 3, s. 167-176

Kobieta pracująca : wnioski z badań aktywności zawodowej Polek / Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska / Personel. – 1999, nr 3, s. 22-26

Kobieta w domu i na rynku pracy : czy równość praw i obowiązków ? / Anna Kwak // Roczniki Socjologii Rodziny. – 2007, t. 18, s. 73-87

Kobieta w pomocy i polityce społecznej / Iwona Sierpowska // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9,
s. 169-190

Kobieta w pracy / Amir Falzagić, Paulina Dopierała // Kobieta i Biznes. – 2002, t. 10, nr 1-2, s. 1-6

Kobieta w prawie i polityce // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9

Kobieta w ruchu drogowym / Anna Zielińska // Kobieta i Biznes. – 2006, t. 14, nr 1-4, s. 11-14

Kobieta z zespołem Turnera na rynku pracy / Katarzyna Waliczek // Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne.
– 2019, t. XV(2), s. 126-143

Kobieta za kierownicą stereotypy związane z rolą zawodową kobiet / Małgorzata Sierpińska // Logistyka.
– 2015, nr 3, CD nr 1, s. 4374-4381

Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie ? / Krystyna Leśniak-Moczuk // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2015, nr 43, s. 62-83

Kobiety / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Urząd Statystyczny w Kielcach
Kielce, 2005

Kobiety a rynek pracy w Drugiej Rzeczpospolitej / Ewa Sadowska // Kobieta i Biznes. – 2004, t. 12, nr 1-4,
s. 1-6

Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich – wyolbrzymione, czy niedoszacowane różnice ? / Jolanta Babiak, Beata Bajcar, Anna Borkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2017, z. 1, s. 45-56

Kobiety i mężczyźni w biznesie : podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych, wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego / Katarzyna Biegańska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 3, cz. 3, s. 37-50

Kobiety i mężczyźni w zespole – wartość czy wyzwanie / Beata  Krawczyk-Bryłka, Katarzyna Stankiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 350, s. 225-236

Kobiety i praca wielkie przegrane polskiej transformacji / Iza Desperak
Referat wygłoszony na seminarium Kobiety – Feminizm – Demokracja w IFIS PAN 17 luty, 2004, Warszawa

Kobiety i stereotypy oraz różne style zarządzania zasobami ludzkimi / Magdalena Byczkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 3, s. 82-97

Kobiety jako przedsiębiorcy / Jolanta Adamiec // Studia BAS. – 2008, nr 16, s. 155-171

Kobiety kobietom  rozważania na temat wolontariatu amazońskiego / Anna Godlewska-Zaorska, Bernadetta Olender-Jermacz // Zarządzanie i Edukacja. – 2015, nr 98, s. 169-187

Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 122-131

Kobiety na rynku pracy – bariery płci / Anna Kwak, Gillian Pascall //  Roczniki Socjologii Rodziny. – 2005,
t. 16, s. 11-31

Kobiety na rynku pracy / Katarzyna Błaszczyk-Domańska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2014, nr 4,
s. 5-13

Kobiety na rynku pracy / Małgorzata Dziubalińska-Michalewicz // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 117-137

Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia / Magdalena Rękas // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2010, nr 16, s. 324-335

Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera / Anna Górska // Kobieta
i Biznes. – 2018, nr 1-4, s. 19-27

Kobiety na stanowiskach menedżerskich a konkurencyjność firm / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes.
– 2019, nr 1-4, s. 2-9

Kobiety na stanowiskach pracy fizycznej – ograniczenia wynikające z płci i wieku / Elżbieta Łastowiecka-Moras // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 6, s. 12-15

Kobiety prowadzące gospodarstwa rolne / Lech Ostrowski // Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały
i Studia. – 2000, nr 1(5), s. 21-32

Kobiety świata polityki na okładkach wybranych polskich tygodników w latach 2014-2015 / Katarzyna Brzoza // Polityka i Społeczeństwo. – 2017, nr 1, s. 86-100

Kobiety terrorystki potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego / Magdalena Rudnicka // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2017, nr 1, s. 129-138

Kobiety w biznesie : wciąż muszą być lepsze od mężczyzn… / Helena Bloom, Roland Calori, Philippe
de Woot [fragment książki] // Personel. – 1996, nr 3, s. 46-51

Kobiety w cyberprzestrzeni czyli wirtualny feminizm / Joanna Róg-Ilnicka [w:] Polskie doświadczenia
w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe

[materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber
Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s 280-28

Kobiety w firmach rodzinnych / Joanna Stefańska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 7, cz. 3,
s. 257-265

Kobiety w gospodarstwach domowych w Polsce / Dominika Oczkowska, Karolina Lichowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2021, t. 22, z. 1, s. 129-144

Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych / Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska, Beata Jarosz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 75,
s. 257-268

Kobiety w nauce polskiej w świetle wybranych wskaźników statystycznych / Krystyna Rybińska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2010, nr 2, s. 175-187

Kobiety w nauce w Polsce / Anna Zygierewicz // Analizy BAS. – 2015, nr 4(124)

Kobiety w polityce, aspiracje i praktyka / Anna Górna-Kubacka // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2,
s. 45-53

Kobiety w programach informacyjnych / Dorota Piontek // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2, s. 121-132

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe / Piotr Strożek // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 1, cz. 2, s. 331-340

Kobiety w przedsiębiorstwach rodzinnych – przegląd literatury / Alicja Hadryś-Nowak // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 111-124

Kobiety w społeczeństwie informacyjnym / Piotr Sienkiewicz, Anna Dębska [w:] Społeczeństwo informacyjne
wizja czy rzeczywistość ? T. 2

II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław
H. Haber

Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 261-270

Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes. – 2010, t. 18, nr 1-4,
s. 3-12

Kobiety w wydziałach logistyki policji / Beata A. Basińska, Izabela Wiciak // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2015, nr 41, t. 1, s. 223-235

Kobiety w zarządach firm : różnorodność vs. patriarchalny porządek / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes.
– 2012, nr 1-4, s. 12-21

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Teresa Kupczyk
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009

Kobiety w zarządzaniu : jak motywować i przekonywać ludzi / June Lavelle // Kobieta i Biznes. – 2003, t. 11,
nr 1-4, s. 11-13

Kobiety w zarządzaniu organizacjami / Nicoletta Baskiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 27-35

Kobiety właścicielki firm : czynniki niepowodzenia i sukcesu w krajach transformacji / Ewa Lisowska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 1996, t. 1, s. 79-80

Kobiety wśród elit politycznych województwa podlaskiego / Małgorzata Dajnowicz, Ewa Wiazowska // Administracja Publiczna. – 2013, nr 2, s. 1-16

Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy : sytuacja w Polsce / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes. – 2015, nr 1-4, s. 12-22

Kobiety zatoki : sytuacja na rynku pracy oraz w biznesie / Jolanta Gładys-Jakóbik, Katarzyna Górak-Sosnowska // Kobieta i Biznes. – 2007, t. 15, nr 1-4, s. 1-10

Kompetencje kobiet podejmujących działalność gospodarczą / Mirosław Łoboda // Organizacja
i Zarządzanie. – 2011, nr 3, s. 85-99

Kompetencje samozatrudnionych kobiet w Polsce / Sandra Misiak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 321-331

Konflikt praca – rodzina i rodzina – praca a poczucie jakości życia matek pracujących zawodowo / Romuald Derbis // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 79-96

Kongres Kobiet Polskich jako przyczynek do debaty o miejscu i roli kobiet w sferze publicznej / Izabella Bukraba-Rylska // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 3, s. 136-156

Konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet dla rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 245, s. 191-200

Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010–2016 /  Magdalena Rękas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 338-353

Kreowanie kultury organizacji jako narzędzie niwelujące nierówności płciowe w miejscu pracy / Agnieszka Kołodziej-Durnaś // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 331-341

Kto i z jakich przyczyn dyskryminuje kobiety w sferze pracy zawodowej ? : podmioty dyskryminujące
oraz dyskryminowane
/ Patrycja Zwiech // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 2, s. 162-171

Kultura bezpieczeństwa pracy kobiet w przedsiębiorstwie przemysłowym / Karolina Łakomy, Krzysztof Nowacki, Wioletta Ocieczek // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2016, nr 3, s. 131-140

Kwestia płci w prawie unijnym / Aleksander Cieśliński // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9, s. 63-90

Kwoty i parytety w krajach Unii / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza. – 2011, nr 2, s. 16-19

Lider a płeć / Mariola Dźwigoł-Barosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2015, z. 78, s. 117-130

Lider czy liderka ? : konsekwencje stosowania feminatywów dla postrzegania przywództwa / Anna
O. Kuźmińska // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2021, nr 2, s. 17-31

Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia w Polsce / Anna Niewiadomska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2020, z. 13, s. 123-135

Macierzyństwo a kariera zawodowa kobiet… w opinii studentek / Milena Helak // Studia z Teorii Wychowania : półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. – 2013, t. 4,
nr 2(7), s. 108-123

Macierzyństwo jako wartość w historiach sukcesu rosyjskich kobiet-przedsiębiorczyń / Małgorzata Abassy // Zeszyty Naukowe KUL. – 2021, nr 4(256), s. 9-31

Mama idzie do pracy program aktywizacji zawodowej dla kobiet / Ewelina Borek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 114, s. 7-15

Marka osobista CEO : różnice w sposobach kreacji wśród kobiet i mężczyzn / Zuzanna Staniszewska, Anna Górska // Kobieta i Biznes. – 2021, nr 1-4, s. 2-15

Marketing skierowany do kobiet / Katarzyna Pawlikowska // Kobieta i Biznes. – 2011, nr 1-4, s. 21-34

Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy / Beata Zatwarnicka-Madura // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 54, s. 165-172

Matki-menedżerki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka / Magdalena Rękas // Ekonomia.
– 2013, nr 2, s. 168-179

Menedżerka sukcesu 2011 szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce / Agnieszka Bilińska, Marta Rawłuszko // Kobieta i Biznes. – 2011, nr 1-4, s. 3-20

Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet / Teresa Łuczka, Paulina Siemieniak // Marketing
i Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 325-336

Migrantki jako grupa szczególnie narażona na naruszenie ich praw : analiza wybranych instrumentów ochrony w prawie azylowym i migracyjnym / Anna Magdalena Kosińska // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9, s. 191-210

Migrantki jako kreatorki własnego życia / Anna Krasnodębska // Rocznik Lubuski. – 2019, t. 45, nr 1, s. 105-119

Mikrofinanse a rynek pracy kobiet / Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 263-277

Młode matki na rynku pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2014, nr 11,
s. 10-14

Model biznesowy zarządzania różnorodnością jako podstawa aktywacji potencjału zawodowego kobiet / Beata Jamka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 248, s. 374-383

Motywy a aktywność turystyczna i rekreacyjna samotnych kobiet / Adrian P. Lubowiecki-Vikuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu – 2009, nr 16, s. 115-128

Możliwość wydłużania aktywności zawodowej w Polsce w świetle opinii kobiet w wieku około emerytalnym / Karolina Thel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 291, s. 71-79

Niemiecki rynek pracy obszarem aktywności zawodowej emigrantek z Polski / Magda Pozorska // Problemy Profesjologii. – 2009, nr 2, s. 123-132

Nierówności płci na rynku pracy – przegląd literatury / Magdalena Warszewska-Makuch, Zofia Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 15-19

Nierówności płci na rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 343-357

Nierówność płci na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego / Marek Sobolewski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 47, s. 492-503

Niewykorzystany potencjał pracy kobiet barierą rozwoju nowej gospodarki / Agata Szydlik-Leszczyńska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 105, s. 263-275

Niszowe wybory kobiet wkraczających w ekonomię społeczną / Ewa Ryłko // Przedsiębiorczość
– Edukacja. – 2020, t. 16, nr 1, s. 381-387

Normy Unii Europejskiej w zakresie ochrony pracowniczej kobiet / Adam Kamiński // Prawo i Podatki Unii Europejskiej. – 2006, nr 1, s. 31-35

Nowe technologie szanse i zagrożenia dla kobiet / Gertraud Koch // Kobieta i Biznes. – 2003, nr 1-4,
s. 18-22

Nowe trendy w zachowaniach konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem segmentu kobiet / Beata Zatwarnicka-Madura // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 13,
s. 519-524

Nowi menedżerzy : kobiety / Mirosław Laszczak // Manager. – 2000, nr 3, s. 12-14

O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004 / Natalia Krzyżanowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 391-411

O trudnych związkach macierzyństwa i rynku pracy : społeczne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet / Izabela Cytlak, Natalia Ulaniecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. – 2018, nr 80(3), s. 105-123

Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych : perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej / Leszek Bohdanowicz // Master of Business Administration. – 2011, nr 2, s. 68-87

Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce / Alina Błaszczyk // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2021, z. 15, s. 117-134

Obciążenie fizyczne kobiet pracujących przy produkcji kwiatów / Piotr Kaczmarek // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2012, nr 9, s. 24-26

Oblicza feminizmu / Joanna Szydło // Marketing i Rynek. – 2014, nr 2, CD, s. 172-180

Oblicza ubóstwa kobiet w Polsce / Aleksandra Kubecka, Martyna Wanda Koziorzemska, Justyna Nowotniak // Kobieta i Biznes. – 2019, nr 1-4, s. 10-20

Obniżenie wieku emerytalnego w Polsce : implikacje dla kobiet w sferze rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Annales : etyka w życiu gospodarczym. – 2017, t. 20, nr 2, 131-144

Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014 / Marta Hozer-Koćmiel, Paula Halik, Anna Sobolewska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 54, t. 3, s. 207-218

Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego / Magdalena Adamus // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015, nr 41, s. 368-380

Ogólne problemy stosowania przemocy przez kobiety / Marian Cabalski // Studia Prawnicze
i Administracyjne. – 2011, nr 1, s. 117-139

Opinie kobiet naukowców na temat różnic genderowych w zawodzie naukowca / Dorota Jedlikowska // Kobieta i Biznes. – 2014, nr 1-4, s. 16-24

Organizacja pracy kobiet w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych / Beata Mikuta // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 7, s. 473-481

Parę słów o roli kobiet we współczesnej dyplomacji / Stanisław H. Kaj // Przegląd Ekonomiczny. – 2018,
nr 17, s. 37-42

Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP / Krzysztof Urbaniak // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2,
s. 67-78

Percepcja uwarunkowań karier kobiet menedżerów średniego szczebla / Aleksandra Wilk, Dagmara Lewicka, Paulina Karp-Zawlik, Monika Pec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia.
– 2020, vol. 54, nr 4, s. 125-143

Perspektywa płci w badaniach przedsiębiorczości / Magdalena Linczerska // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2019, nr 2, s. 5-12

Pierwsze decyzje Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet / Wojciech Burek // Europejski Przegląd Sądowy. – 2007, nr 11, s. 28-36

Płeć a kompetencje menedżerskie w opinii podwładnych / Luiza Niechoda // Kobieta i Biznes. – 2019,
nr 1-4, s. 21-30

Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze / Julita E. Wasilczuk // Problemy Zarządzania. – 2015, nr 4, s. 115-130

Płeć a realizacja praw wyborczych / Krzysztof Urbaniak // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9,
s. 15-62

Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy /  Baha Kalinowska-Sufinowicz // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 5, s. 31-42

Płeć i pochodzenie etniczne : postrzegane szanse i bariery w międzynarodowej karierze zawodowej / Bożena Dancewicz // Kobieta i Biznes. – 2017, nr 1-4, s. 23-32

Płeć jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących form wyjścia z bezrobocia / Beata Bieszk-Stolorz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 2, s. 119-132

Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej mit czy rzeczywistość ? / Edyta Bombiak // Marketing i Rynek.
– 2016, nr 7, CD, s. 53-71

Płeć w miejscu pracy  rola kobiety we współczesnym zarządzaniu / Agata Wiśniewska-Szałek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. – 2007, nr 1187, s. 202-212

Płodność a feminizm / Małgorzata Pawlus // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 205- 214

Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn / Mariola Paruzel-Czachura // Studia Psychologica. – 2013, nr 13, s. 5-24

Podatki a aktywność zawodowa kobiet analiza rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112,
s. 151-159

Podaż pracy kobiet a posiadanie dzieci – analiza rynku pracy w Polsce w latach 2014-2017 / Magdalena Rękas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 283-295

Podział pracy odpłatnej i nieodpłatnej między kobiety a mężczyzn : teoria, stan i perspektywy / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz // Kobieta i Biznes. – 2020, nr 1-4, s. 2-9

Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2012, nr 12, s. 16-19

Polityka równości płci / Monika Ksieniewicz // Służba Pracownicza. – 2007, nr 11, s. 30-31

Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości kobiet / Malwina Bajer // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008,
t. 24, s. 201-220

Polityka zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w spółkach w Polsce / Agnieszka Słomka-Gołębiowska // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 2, s. 217-229

Polki są najbardziej przedsiębiorcze w Europie / Ewa Lisowska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 22,
s. 5-8

Polki wobec ubezpieczeń : próba oceny wyników badań / Wanda Sułkowska // Rozprawy Ubezpieczeniowe.
– 2007, z. 1, s.137-145

Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi / Ewa Lisowska, Richard T. Bliss, Lidija Polutnik, June Lavelle // Kobieta i Biznes. – 2000, t. 8, nr 1-2, s. 2-16

Polskie rolniczki jako menedżerki / Zbigniew Drąg, Krzysztof Gorlach // Studia Socjologiczne. – 2019, nr 4,
s. 129-156

Poszukiwanie dobrych odpowiedzi na źle postawione pytania, rzecz o przedsiębiorczości kobiet / Julita Wasilczuk, Magdalena Licznerska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 6, cz. 3, s. 11-22

Potencjał ekonomiczny kobiet na dolnym Śląsku w XXI wieku : analiza związku płci, wykształcenia
i statusu na rynku pracy z perspektywy regionalnej
/ Marta Makuch // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 131, s. 198- 207

Potencjał kobiet w budowaniu dobrobytu gospodarczego / Adrianna Trzaskowska-Dmoch // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 2, s. 43-64

Poziom wiedzy finansowej kobiet z obszarów wiejskich województwa małopolskiego na tle Polski
i wybranych krajów świata
/ Monika Szafrańska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2016, t. 16, z. 2, s. 324-333

Pozycja kobiet na rynku pracy w świetle regulacji Unii Europejskiej / Jerzy Babiak // Przegląd Politologiczny.
– 2011, nr 2, s. 167-177

Pozycja kobiety w nauczaniu społecznym Jana Pawła II / Klaudyna Białas-Zielińska [w:] Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji / red. Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec (Seria: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie)
Wrocław : Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr ; Koło Naukowe Doktryn Politycznych
i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, 2010, s. 80-91

Praca czy rodzina ? : aktywność zawodowa młodych kobiet na etapie wchodzenia w dorosłość / Jolanta Grotowska-Leder // Rocznik Lubuski. – 2020, t. 46, nr 2, s. 249-263

Pracujący na własny rachunek w Polsce z uwzględnieniem płci i poziomu wykształcenia / Anna Turczak // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 391-400

Prawne aspekty zwiększania udziału kobiet w parlamentach / Marcin Rulka // Państwo i Prawo. – 2010,
nr 11, s. 47-59

Prawne zabezpieczenie sytuacji kobiet na polskim i wspólnotowym rynku pracy / Julia Gorzelny-Plesińska // Służba Pracownicza. – 2011, nr 1,2 s. 20-24

Problem dyskryminacji kobiet – analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu
o niekonkurencyjnych rynkach pracy
/ Alicja Kuropatwa // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2014, t. 20, nr 4, s. 53-68

Problem niskiego udziału kobiet we władzach spółek / Małgorzata Stępień // Zarządzanie i Finanse.
– 2015, nr 1, s. 265-276

Problematyka kobieca w prasie lokalnej / Ewa Jurga-Wosik // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2,
s. 133-141

Programy praca − rodzina dla kobiet w hutach / Bożena Gajdzik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. – 2015, nr 1(11), s. 85-98

Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy / Urszula Bukowska // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2013, nr 4, s. 71-83

Promowanie przedsiębiorczości kobiet w polityce zagranicznej Australii / Jarosław Błaszczak // Kobieta
i Biznes. – 2017, nr 1-4, s. 33-43

Prorodzinne aspekty sieci społecznych młodych Polek / Dorota Raczkiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 101-128

Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet 45+ na rynku pracy / Monika Ksieniewicz // Służba Pracownicza.
– 2007, nr 10, s. 11-12

Przedmiot ochrony przestępstwa znęcania się w kontekście przemocy wobec kobiet w rodzinie / Małgorzata Czarkowska // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 10, s. 37-51

Przedsiębiorcze kobiety Wałbrzycha w latach 2013-2015 – analiza wybranych danych statystycznych / Agata Buczak// Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2017,
2 (t. 41), s. 7-20

Przedsiębiorczość kobiet aspekt regionalny / Katarzyna Gerejczyk // Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 4, s. 71-81

Przedsiębiorczość kobiet – przegląd wieloletnich badań prowadzonych wśród studentek wielkopolskich uczelni / Małgorzata Paulina Rembiasz, Paulina Siemieniak Siemieniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2021, z. 83, s. 167-180

Przedsiębiorczość kobiet jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 203-211

Przedsiębiorczość kobiet szansą na rozwój obszarów wiejskich / Alina Szepelska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 62, s. 147-157

Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w Polsce i w Południowej Dakocie badania porównawcze / Janina Sawicka // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2007, nr 6(4), s. 63-70

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce : motywacje i bariery / Marzena Mażewska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński – 2010, nr 47, s. 83-91

Przedsiębiorczość kobiet w innowacyjnej gospodarce sprawozdanie z międzynarodowej konferencji MFK / Klaudia Wolniewicz, Aleksandra Rumińska // Kobieta i Biznes. – 2013, nr 1-4, s. 23-30

Przedsiębiorczość kobiet w zjednoczonej Europie / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes. – 2001, t. 9, nr 1-2,
s. 1-4

Przedsiębiorczynie w Bułgarii i ich firmy / Antonina Stoyanowska ; z ang. przeł. Anna Szczepankowska // Kobieta i Biznes. – 2001, t. 9 ,nr 3-4, s. 1-9

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie) / Anna Kozłowska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008, t. 24, s. 274-29

Przemoc domowa wobec kobiet / Ilona Wieczorek, Bożena Zboina // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2013, t. 1, s. 319-344

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – przeźroczysty problem / Grażyna Leśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 418, s. 219-225

Przemoc w miejscu pracy na przykładzie doświadczeń kobiet zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym / Magdalena Warszawska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2012, nr 10, s. 16-19

Przemoc wobec kobiet / Karina Żukowska-Nawrot // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2009, nr 2, s. 233-235

Przepisy wspólnotowe dotyczące ochrony praw kobiet w zakresie zatrudnienia i pracy / Dagmara Dominik // Prawo i Podatki Unii Europejskiej. – 2007, nr 9, s. 2-13

Przykłady karier akademickich kobiet na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym / Dorota Mazurczak // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2, s. 197-205

Przyszłość świata pracy w rękach kobiet / Adam Tomanek // Dialog. – 2013, nr 1, s. 3-8

Przywództwo kobiet-przedsiębiorców / Julita Majczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18,
z. 12, cz. 1, s. 107-117

Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet / Beata Pająk-Patkowska // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2, s. 91-99

Realizacja polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn / Grażyna Giejłaszewska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 3, cz. 2 s. 5-16

Regulacje prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn a nierówności społeczne / Agnieszka Pyszkowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 395-401

Reguły matriarchatu w stylach kierowania kobiet – właścicielek firm rodzinnych / Nicoletta Baskiewicz  // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 7, cz. 3, s. 179-189

Reklama profilowana dla kobiet : wybrane zagadnienia / Przemysław Pawelec // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2011, z. 2, s. 113-124

Rekonstrukcje tożsamości współczesnych kobiet : paradoksy emancypacji / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Pedagogika Społeczna. – 2017, nr 2, s. 95-114

Rodzicielstwo jako bariera aktywności zawodowej / Adam Kubów // Nauki Społeczne. – 2012, nr 2, s. 7-22

Rola coachingu w karierze menedżerskiej kobiet / Joanna Żukowska, Dagmara Miąsek // Kobieta i Biznes.
– 2014, nr 1-4, s. 25-35

Rola kobiet w polskim społeczeństwie – analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli klas ukrytych
dla danych jakościowych
// Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 152,
s. 60-72

Rozwój kariery zawodowej kobiet województwa śląskiego / Joanna Dzieńdziora, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Małgorzata Smolarek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2017, nr 4,
s. 229-243

Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce jako wyraz realizacji unijnej polityki równości / Barbara Kryk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 380, s. 197-206

Równe traktowanie pracowników jako jedna z podstawowych zasad prawa pracy / Franciszek Małysz // Służba Pracownicza. – 2002, nr 7, s. 1-4

Równość płci a innowacyjność w gospodarce : diagnoza sytuacji kobiet w sferze edukacji w obszarze STEM
oraz w sferze przedsiębiorczości
/ Jolanta Maj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 184-192

Równouprawnienie kobiet w Szwecji / Marlena Kondrat // Kobieta i Biznes. – 2015, nr 1-4, s. 23-31

Różnice w logistycznym planowaniu wyjazdów turystycznych młodych kobiet i mężczyzn / Jolanta Barbara Cichowska / Marzena Cichorzewska // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 721-727

Różnice w stopie zatrudnienia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska, Arkadiusz Kozłowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2019,
t. 7, nr 1, s. 7-23

Różnorodność ze względu na płeć – bariery awansu kierowniczego kobiet / Katarzyna Krysińska-Kościańska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 512, s. 104-112

Różnorodność ze względu na płeć w miejscu pracy / Ewa Lisowska // Kobieta i Biznes. – 2009, t. 17, nr 1-4,
s. 12-17

Samorealizacja zawodowa kobiet na podkarpackim rynku pracy – raport z badań  / Waldemar Lib // Problemy Profesjologii. – 2018, nr 2, s. 163-169

Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej / Agnieszka Zaborowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2016, nr 456, s. 51-68

Samotność i satysfakcja z życia kobiet w wieku senioralnym / Anita Gałuszka, Danuta Wala // Społeczeństwo
i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 2, s. 181-192

Seksizm a rola kobiety w społeczeństwie polskim / Antonina Mikocka-Waluś // Kobieta i Biznes. – 2004,
t. 12, nr 1-4, s. 22-25

Specyfika przedsiębiorczości kobiet / Teresa Piecuch // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.
– 2012, z. 116, s. 128-138

Spodnie czy spódnica do marynarki : czyli jaką płeć ma przywództwo ? / Agnieszka Piotrowska // Personel
i Zarządzanie. – 2018, nr 12, s. 76-80

Społeczne i zawodowe aspekty aktywności kobiet / Ewa Lisowska // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2007,
z. 1, s.147-153

Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet / Aldona Klimkiewicz // Annales. Etyka
w Życiu Gospodarczym. – 2013, t. 16, nr 1, s. 259-269

Społeczne role kobiet / Anna Kotlarska-Michalska // Edukacja Humanistyczna. – 2011, nr 1, s. 25-35

Społeczno-kulturowy wymiar tożsamości kobiety według Simone de Beauvoir / Katarzyna Krawerenda-Wajda // Studia Społeczne. –  2017, nr 1, s. 33-39

Społeczno-zawodowe funkcjonowanie businesswoman / Marta Czechowska-Bieluga // Kobieta i Biznes.
– 2008, t. 16, nr 1-4, s. 13-17

Sprawiedliwa nierówność ? : sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku / Karwińska Anna // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003-2004, nr 3, s. 133-147

Sprawność fizyczna i motywacja kobiet wybierających aerobik jako formę rekreacji / Małgorzata Żychowska, Marcin Żmigrodzki, Michał Żak, Anna Majchrzak // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 3(14), s. 193-204

Status kobiet w ubezpieczeniach : badania aktywności ubezpieczeniowej kobiet / Irena Jędrzejczyk // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2007, z. 1, s.119-135

Status socjoekonomiczny kobiet w okresie porozwodowym / Anna Kołodziej-Zaleska, Michalina Ilska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 1, s. 59-73

Statystyczna analiza podziału czasu i wartości pracy kobiet / Marta Hozer-Koćmiel // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 20, s. 69-84

Stereotyp płci w debacie o prawach kobiet / Joanna Helios // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9,
s. 91-110

Stereotypy wizerunku kobiety w reklamie / Jarosław Zalejski, Katarzyna Gryko // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 2, CD, s. 191-196

Struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn a przedmiotowa struktura gospodarcza
w państwach UE
/ Aleksandra Matuszewska-Janica, Marta Hozer-Koćmiel // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 385, s. 178-186

Struktura zawodowa i warunki płacowe kobiet / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza. – 2010, nr 9,
s. 17-19

Style rozwiązywania konfliktów zawodowych przez menedżerów a płeć / Eugenia Mandal // Kobieta
i Biznes. – 2003, t. 11, nr 1-4, s. 14-17

Sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych – wstępne wyniki badań / Alicja Hadryś-Nowak, Ewa Więcek-Janka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 35-47

Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Katarzyna Byrka-Kita, Małgorzata Krcisz // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016,
nr 4, cz. 2, s. 31-43

Sytuacja kobiet, a zarządzanie różnorodnością jako przejaw praktyki CSR przedsiębiorstwie / Justyna Kaźmierczak // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s.  202-212

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy / Anna Piechnik-Kurdziel // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 642, s. 7-20

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy / Marek Rewizorski // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2,
s. 149-165

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju / Paulina Trębska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 55, s. 338-347

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście nieformalnego zatrudnienia / Monika Pasternak-Malicka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 225-236

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 103-112

Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu „Rodzina 500+” / Adriana Politaj // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 248-257

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce / Magdalena Kacperska // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2,
s. 179-188

Sytuacja kobiet na rynku pracy, czyli nierówna walka o równouprawnienie / Aleksandra Klimecka-Sobol, Karolina Strzelczyk // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2022, z. 64, s. 11-21

Szczególna ochrona czy bezwzględna równość ? dylematy związane z dopuszczeniem kobiet do prac tradycyjnie uznanych za męskie / Krzysztof Walczak // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 4

Sztuka kobiet jako zjawisko społeczne / Irena Barbara Czajkowska // Kobieta i Biznes. – 2004, t. 12, nr 1-4,
s. 12-16

Świadomość konsumencka : działania na rzecz godnego traktowania kobiet w reklamie w Polsce / Anna Kozłowska // Kobieta i Biznes. – 2008, t. 16, nr 1-4, s. 7-12

Świadomość osobistych zasobów, a przekonania kobiet dotyczące własnego rozwoju zawodowego
– raport z badań
/ Agnieszka Fornalczyk, Anetta Pereświet-Sołtan // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 61-69

Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych / Janina Sawicka, Anna Skwara // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2015, t. 15, z. 2, s. 117-127

Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci / Alina Balczyńska-Kosman // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2, s. 113-120

Udział kobiet w organach zarządczych i nadzorczych spółek w świetle wybranych teorii  / Karolina Wodzyńska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2016, z. 150, s. 167-184

Udział polskich kobiet w tworzeniu i utrzymaniu materialnych podstaw szkolnictwa, edukacji
i wychowania w okresie I Rzeczypospolitej
/ Jan Krukowski // Studia Społeczne. – 2014, nr 1, s. 13-22

Udział w szkoleniach jako determinanta nierówności płci na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 11, s. 273-286

Uwarunkowania aktywności edukacyjnej kobiet / Joanna Jarmużek // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2008, nr 2, s. 7-14

Uwarunkowania aktywności zawodowej i determinanty sukcesu kobiet na obszarach wiejskich wyniki
z badań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku
/ Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Dagmara Zuzek // Marketing i Rynek. – 2016, nr 10, CD, s. 595-604

Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach / Beata Przybylska-Maszner, Cezary Trosiak // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 3, s. 167-183

Uwarunkowania kariery zawodowej kobiet w Turcji / Magdalena Kiebała // Kobieta i Biznes. – 2010, t. 18, nr 1-4, s.17-24

Uwarunkowania nierówności płci i dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy w świetle wybranych badań opinii społeczeństwa / Agata Rauchfleisch // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2017,
nr 17, s. 159-178

Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet / Adrianna Trzaskowska-Dmoch, Magdalena Hryniewicka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 279-295

Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce związane z macierzyństwem / Anna Kurowska // Kobieta
i Biznes. – 2013, nr 1-4, s. 5-13

Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim / Roman Kisiel, Donata Sawulska // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2015, nr 3, s. 41-52

Uwarunkowania kariery zawodowej kobiet z województwa śląskiego / Magdalena Wróbel, Zdzisława Dacko-Pikiewicz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 429-437

Uwarunkowania sukcesu kobiet w kontekście aprecjacji wartości kobiecych / Monika Różycka // Kobieta
i Biznes. – 2018, nr 1-4, s. 2-10

W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet / Jolanta Gładys-Jakóbik // Kobieta i Biznes. – 2012, nr 1-4, s. 4-11

Walory kobiet na współczesnym rynku pracy / Aleksandra Piekarska // Przegląd Socjologiczny. – 2010,
t. 59, z. 3, s. 71-86

Warunki pracy i życia kobiet wiejskich / Lech Ostrowski // Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia.
– 1999, nr 2, s. 5-21

Wiedźmy i dziwadła, czyli polska droga do parytetu / Natalia Klejdysz // Przegląd Politologiczny. – 2011,
nr 2, s. 79-90

Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności w Polsce / Eugenia Gaura // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2017, nr 16, s. 43-53

Wiek i stanowisko pracy a jakość życia kobiet / Kamila Wojciukiewicz, Paulina Kałucka // Ogrody Nauk
i Sztuk. – 2019, t. 9, s. 250-258

Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym/ Beata Zatwarnicka-Madura// Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 4(45), s. 413-421

Wizerunek przedsiębiorczych kobiet w Internecie / Marian Niedźwiedziński, Halina Klepacz, Kamila Szymańska // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2016, T. 78, s. 88-97

Wizerunki kobiet sukcesu w świecie arabskim / Katarzyna Górak-Sosnowska // Kobieta i Biznes. – 2015,
nr 1-4, s. 3-11

Work life balance w życiu kobiet – obecnych i potencjalnych przedsiębiorców / Paulina Siemieniak, Małgorzata Rembiasz // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 76, s. 229-242

Wpływ kobiet na zmiany w zarządzaniu / Aleksandra Magusiak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 8, s. 111-119

Wpływ myśli feministycznej na zmiany współczesnego prawa – szkic problemu / Wioletta Jedlecka// Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9, s. 111-130

Wpływ organizacji zrzeszających kobiety pracujące zawodowo na ich kariery i perspektywy rozwoju : doświadczenia brytyjskie / Renata Oeliwa, Suzanna Tomassi // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 139-150

Wpływ różnic w preferencjach pracowników na wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce w świetle badań ankietowych / Olga Zajkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 2, s. 415-426

Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn / Małgorzata Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 5, s. 8-10

Wpływ zmiennych rynku pracy na dzietność kobiet w Polsce analiza z wykorzystaniem modeli panelowych / Marek Ręklewski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011,
nr 95, s. 263- 270

Wsparcie matek na polskim rynku pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka z perspektywy samorządu lokalnego / Paweł Wullert // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2014, t. 2, nr 9, s. 192-205

Wspieranie przedsiębiorczości kobiet / Agnieszka Czajkowska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13), T. 2, s. 415-426

Współczesna kobieta a edukacja i rynek pracy / Joanna Michalak-Dawidziuk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 4, s. 197-213

Współczesne oblicze kobiety jako punkt wyjścia do projektowania rozwiązań biznesowych w oparciu
o tradycyjne wartości
/ Alina Śmiłowska, Magdalena Bartczak // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 50,
t. 3, s. 185-195

Współpraca biznesowa kobiet na przykładzie modelu WCR i metody BST / Marta Hozer-Koćmiel, Sandra Misiak-Kwit // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 254, s. 50-58

Wybory strategiczne kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach kierowniczych / Anna Witek-Crabb // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 260, s. 504-514

Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w państwach UE : analiza dla lat 2006–2014 / Aleksandra Matuszewska-Janica // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 325, vol. 5, s. 111-126

Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w sektorach turystycznym oraz ICT w krajach z regionu Morza Bałtyckiego / Dorota Witkowska, Aleksandra Matuszewska-Janica, Krzysztof Kompa // Kobieta
i Biznes. – 2016, nr 1-4, s. 3-13

Wybrane determinanty zachowań rynkowych kobiet / Beata Zatwarnicka-Madura // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 11, CD, s. 307-314

Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce / Anna Galik // Współczesna Gospodarka. – 2015, nr 1, s. 33-42

Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce / Paulina Siemieniak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 116, s. 169-179

Wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej w ocenie obecnych i potencjalnych właścicieli przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kobiet – przedsiębiorców / Małgorzata Rembiasz, Paulina Siemieniak, Jakub Pawlak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18,  z. 12, cz. 2, s. 333-345

Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne kobiet 50+ a ich sytuacja materialna / Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 473, s. 537-551

Wykorzystanie rozwiązań wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 5, s. 79-90

Wymiar urlopu macierzyńskiego jako determinanta modelu kariery zawodowej kobiet w Polsce / Magdalena Chabińska-Rossakowska, Edyta Kapuścik, Anna Wziątek-Staśko // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 309-322

Wynagrodzenia jako kwantyfikowalny czynnik dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Dziuk // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2020, nr 27, s. 83-97

Wyzwania dla Polski wynikające z sytuacji kobiet na rynku pracy / Małgorzata Genzels // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 903, s. 5-16

Wzmacnianie inteligencji emocjonalnej u kobiet poszukujących pracy oraz planujących założenie własnej działalności gospodarczej / Janusz Grasza Szczepankowska // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy. – 2007, nr 2, s.  187-198

Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym / Joanna Pikuła-Małachowska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 38, s. 67-76

Zadowolenie z pracy a godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych przez pracujące kobiety z dziećmi w wieku do lat 14 w Polsce / Izabela Grabowska, Ewelina Słotwińska-Rosłanowska // Kobieta i Biznes.
– 2017, nr 1-4, s. 13-22

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie Unii Europejskiej / Łukasz Horała // Przegląd Prawa Europejskiego. – 2005, nr 1, s. 17-43

Zasoby osobiste kobiet naukowców jako czynnik rozwoju zawodowego / Jagoda Stompór-Świderska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 512, s. 216-227

Zatrudnienie kobiet a ich wykształcenie i dzietność w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2001-2013 / Katarzyna Martens, Aleksandra Mreła // Współczesna Gospodarka. – 2016, nr 4, s. 13-21

Znacząca rola kobiet w zarządzaniu samorządem terytorialnym / Katarzyna Wojtoszek // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 24(4), s. 135-143

Znaczenie kobiet w firmach rodzinnych: wczoraj, dziś i jutro / Magdalena Licznerska, Małgorzata Rembiasz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 7, cz. 1, s. 475-474

Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki / Zofia Kawczyńska-Butrym // Opuscula Sociologica. – 2014, nr 3, s. 31-41

Zrównanie wieku emerytalnego w Polsce a kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy / Iwetta Andruszkiewicz // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 2, s. 189-196

Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia / Patrycja Zwiech // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011, nr 95, s. 195-202

Związek pomiędzy równością płci a wzrostem gospodarczym w krajach BSR / Marta Hozer-Koćmiel, Ewa Rumińska-Zimny // Kobieta i Biznes. – 2017, nr 1-4, s. 2-12

Źródła finansowania działalności gospodarczej kobiet z obszarów wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego / Alina Szepelska // Kobieta i Biznes. – 2016, nr 1-4, s. 31-36

BROSZURY:

Prawo pracy dla kobiet / Ewa Łukasik, oprac. Przemysław Mańko // Poradnik Gazety Prawnej. – 2011, nr 11
Sygnatura 67

Kobieta w firmie / Grzegorz Mazur // Poradnik Gazety Prawnej. – 2003, nr 28
Sygnatura 67

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest. Ochrona Prac

Dyskryminacja w zatrudnieniu // Atest. Ochrona Pracy. – 2005, nr 7, s. 52

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Kapitał kariery jako determinanta rozwoju kariery zawodowej kobiet i mężczyzn województwa śląskiego / Joanna Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek, Magdalena Wróbel // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2018, nr 7, s. 55-70

Samozatrudnienie kobiet w Polsce – przegląd wyników badań empirycznych / Ewa Lisowska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 4, s. 130-140

Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce / Maria Sierpińska, Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 1, s. 41-54

Wybrane czynniki wpływające na karierę zawodową kobiet w MSP / Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 7, s. 58-67

Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012,
nr 3, s. 34-47

Dostęp kobiet do wykształcenia w Unii Europejskiej / Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 10, s. 74-84

Aktywność zawodowa kobiet w UE / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 4, s. 35-41

Przedsiębiorczość kobiet / Sabina Klimek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 1,
s. 23-32

Kobiety na rynku pracy / Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 12,
s. 91-95

Ekonomista

Macierzyństwo a stawki płac kobiet w Polsce / Leszek Morawski, Olga Piliczuk // Ekonomista. – 2013, nr 6,
s. 795-811

Formy dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Niemczech / Lilianna Jodkowska // Ekonomista. – 2013, nr 6,
s. 813-830

Gospodarka Narodowa

Świadczenia pieniężne na rzecz dzieci a podaż pracy kobiet w krajach OECD / Krzysztof Bartosik // Gospodarka Narodowa. – 2020, nr 3, s. 83-110

Zmiany struktury zatrudnienia kobiet w Polsce w latach 2000-2013 / Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 1, s. 73-97

Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet – wnioski z analizy uwzględniającej wydajność / Anna Chojecka, Joanna Tyrowicz // Gospodarka Narodowa. – 2017, nr 1, s. 29-43

Handel Wewnętrzny

Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet / Sandra Misiak // Handel Wewnętrzny.
– 2015, nr 3, s. 164-173

Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci adresatów przekazu / Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Aleksandra Wojtkowska // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 1, s. 231-240

Marketing i Rynek

Kariera menedżerska kobiet na polskim rynku pracy / Joanna M. Moczydłowska, Joanna Talaśka // Marketing
i Rynek. – 2022, nr 4, s. 3-12

Wizerunek kobiety w reklamie / Szymon Tarant, Paulina Anna Wawrzyniak // Marketing i Rynek. – 2011,
nr 12, s. 25-30

Obraz kobiety i mężczyzny w polskiej reklamie / Dominika Maison, Joanna Rudzińska // Marketing i Rynek.
– 2009, nr 11, s. 28-33

Organizacja i Kierowanie

Własność Skarbu Państwa a obecność kobiet w radach nadzorczych : badanie spółek notowanych
na GWP w Warszawie
/ Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka, Emilia Tomczyk // Organizacja
i Kierowanie. – 2017, nr 1, s. 1-3-118

Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek : polskie i światowe tendencje oraz wyzwania / Leszek Bohdanowicz // Organizacja i Kierowanie. – 2011, nr 3, s. 179-196

Modele zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście płci / Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 1, s. 73-80

Specyfikacja sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety : na przykładzie Wielkopolski / Hanna Mizgajska // Organizacja i Kierowanie. – 2008, nr 3, s. 83-93

Personel i Zarządzanie

Kiedy nadejdzie hossa ? : sytuacja kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych // Personel
i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 18-22

Równość genderowa : obowiązki spółek wynikające z dyrektywy parytetowej // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 108-111

Gdzie te liderki…. : czyli kręta droga do przywództwa kobiet / Joanna Kotzian // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 3, s. 18-22

Cykl kobiety : jak firmy wspierają pracowniczki na różnych etapach ich życia ? / Joanna Kotzian // Personel
i Zarządzanie. – 2023, nr 3, s. 28-31

Słabo słyszalny głos : co mówią badania o liczbie kobiet we władzach największych spółek GPW ? / Małgorzata Kloka // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 3, s. 32-37

Kobiety w branży Automotive : personalna polityka równości i jej realizacja w firmie Faurecia / Halina Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 3, s. 70-73

Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej ze względu na płeć w Polsce / Małgorzata Mędrala // Polityka Społeczna. – 2021, nr 7, s. 12-20

Kobiety w czasie pandemii : jak zmieniły się obciążenia pań dotyczące życia osobistego i pracy ? / Małgorzata Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 7-8, s. 62-65

Odważna czy ryzykantka ? : cechy kobiet, które pozwalają im być dziś liderkami w biznesie / Anna Sirocka // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 4, s. 34-39

Szklany sufit po polsku : jak zmieniała się rola kobiet w biznesie ? / Karolina Andrian // Personel i Zarządzanie.
– 2019, nr 10, s. 118-123

Czuły narrator kobiecej kariery : jak działy HR mogą wspierać rozwój zawodowy kobiet ? / Karolina Andrian // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 10, s. 68-73

208 lat do równych praw : jak polskie organizacje monitorują działania w obszarze równości płci ? / Karolina Adrian // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 2, s. 80-85

Kobiety w świecie technologii : jaka jest rola menedżerek we wdrażaniu innowacji ? / Halina Guryn // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 9, s. 82-87

Kierunek: świadoma kariera : jak zaplanować swój rozwój zawodowy ? / Dorota Czerwińska // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 80-84

Rozwijać, włączać, traktować równo : czyli jak zatrzymać kobiety w organizacji ? / Karolina Andrian // Personel
i Zarządzanie. – 20189, nr 5, s. 77-81

Perfekcyjna mamusia albo pseudomężczyzna : jakie zachowania mogą zrujnować autorytet i osłabić pewność siebie liderki ? / Agnieszka Piotrowska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 4, s. 74-78

Dziś dziewczyna, jutro liderka : dlaczego warto wspierać talenty przywódcze młodych kobiet ? / Karolina Adrian // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 89-91

Bój się, ale działaj ! : jak kobiety mogą zwiększyć pewność siebie w biznesie ? / Agnieszka Piotrowska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 82-86

Rodzina czy praca – nie musisz wybierać : jak być matką kilkorga dzieci i pracować zawodowo ? / Karolina Adrian // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 1, s. 78-82

Nie szklany sufit, ale brak wiary w siebie : dlaczego kobiety nie awansują tak często jak mężczyźni ? / Agnieszka Piotrowska // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 10, s. 78-81

Pod ciężarem szklanego sufitu : ambicje i wyzwania kobiet na rynku pracy // Personel i Zarządzanie.
– 2017, nr 9, s. 36-41

CSR z myślą o kobietach : dlaczego warto prowadzić działania na rzecz kobiet ? / Katarzyna Klimek-Michno // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 9, s. 42-44, 46

Prace zakazane : nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kobiet / Małgorzata Grzelak // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 6, s. 85-87

Wolniej na drodze do równości : kobiety w zarządach spółek giełdowych / Iwona Kozera // Personel
i Zarządzanie. – 2016, nr 6, s. 49-53

Kobiece cechy przywództwa przyszłości / Małgorzata Wnęk-Kolaska // Personel i Zarządzanie. – 2014,
nr 5, s. 24-28

Menedżer w szpilkach : czy istnieje kobiecy styl zarządzania ? / Natalia Doraczyńska // Personel
i Zarządzanie. – 2013, nr 4, s. 32-35

Nie chcemy walczyć, ale inspirować : rozmowa z Urszulą Ciołeszyńską, prezesem Fundacji Ambasada Kobiet Biznesu oraz europejską ambasador przedsiębiorczości kobiet / rozm. Hanna Gurym // Personel
i Zarządzanie. – 2013, nr 3, s. 32-35

Inwestowanie w potencjał kobiet : rozmowa z Margaux Bergen, wiceprezesem Vital Voices Global Partnership, o programie mentoringu dla kobiet / rozm. Hanna Gurym // Personel i Zarządzanie. – 2012,
nr 12, s. 30-32

Inwestując w kobiety, ulepszamy świat : rozmowa z Mary Daley Yerrick, współzałożycielką i członkiem zarządu Vital Voices Global Partnership / rozm. Halina Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 11,
s. 16-18

Jak kobieta powinna zadbać o swój wizerunek w pracy ? : ekspert personalny / Stanisław Krajski // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 6, s. 92-93

Mama w pracy (2) : jakie działania mogą podjąć pracodawcy, aby pomóc kobietom-matkom łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe / Małgorzata Czernecka // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 3 s. 34-37

Mama w pracy (1) : stereotypy a rzeczywistość, czyli o zaletach i wadach matek jako pracowników / Julita Czernecka // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 2, s. 28-31

Silna słaba płeć czyli o kobiecym stylu zarządzania / Ewa Lisowska // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 5,
s. 44-48

Przywództwo z gracją: pozycja kobiety we współczesnym świecie / Bożena Wujec // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 3, s. 14-17

Kobiety na rynku / Robert Kozielski // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 6, s. 24-27

Rekrutacyjna dyskryminacja : pułapki prawne w naborze kandydatów do pracy / Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 5, s. 68-70

I wizerunek, i efektywność : korzyści z równouprawnienia kobiet w środowisku pracy : korzyści
z równouprawnienia kobiet w środowisku pracy
// Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 8, s. 94-96

Pracownik(ca) pod ochroną : szczególne uprawnienia pracujących kobiet / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 7, s. 44-45

Drażliwy temat : płeć a wynagrodzenie : różnice w płacach kobiet i mężczyzn : według badań firmy Hay Group
i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
/ Łukasz Woźny, Krzysztof Łatuszyński // Personel
i Zarządzanie. – 2006, nr 5, s. 19-21

Kobieta – skuteczny lider / Krzysztof Polak // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 8, s. 112-113

Bez dyskryminacji ze względu na płeć : zasada równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof Walczak // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 3, s. 78-80

Syndrom szklanego sufitu : mniejsze szanse kariery Polek w świetle badań Instytutu Spraw Publicznych / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 5, s. 26-29

Kobieta pracująca : sondaż o sytuacji kobiet aktywnych zawodowo / Edward Szczepanik // Personel
i Zarządzanie. – 2001, nr 5, s. 20-22

Polityka Społeczna

„Kara za macierzyństwo” w percepcji kobiet na stanowiskach menedżerskich / Joanna M. Moczydłowska //  Polityka Społeczna. – 2023, nr 8, s. 9-14

Socjologiczny wgląd w służbę kobiet w polskiej policji / Katarzyna Dojwa-Turczyńska // Polityka Społeczna.
– 2019, nr 5-6, s. 20-28

Obywatelstwo społeczne kobiet a polityka społeczna – przez prawa do upodmiotowienia ? / Katarzyna Zamorska // Polityka Społeczna. – 2019, nr 1, s. 11-17

Przyciąganie czy wypychanie ? : o motywacji zakładania działalności gospodarczej przez kobiety / Joanna Mirosław // Polityka Społeczna. – 2018, nr 8, s. 18-23

Aktywność zawodowa kobiet niepełnosprawnych ruchowo a poziom ich samooceny, radzenie sobie
ze stresem oraz kompetencje społeczne
/ Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Maria Konarska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 8, s. 20-25

O politykę rodzinną sprzyjającą pracy kobiet / Aleksandra Bronik // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7,
s. 21-25

Nierówności ze względu na płeć na rynku pracy w Polsce / Jarosław Oczki // Polityka Społeczna. – 2015,
nr 7, s. 26-29

Płeć a czas pracy w nowej gospodarce / Joanna Mirosław // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 44-49

Skłonność Polek w Wielkiej Brytanii do posiadania potomstwa / Piotr Arak // Polityka Społeczna. – 2014, nr 8,
s. 22-29

Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników ? / Zdzisław Czajka // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 16-23

Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. – 2012, nr 11-12, s. 14-19

Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem / Anna Nowak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 5, s. 19-23

Ochrona praw kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 3, s. 1-8

Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. – 2011, nr 4, s. 17-20

Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. – 2010, nr 11/12, s. 11-18

Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2009, nr 5/6, s. 2-6

Kobiety w mundurze : wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej / Katarzyna Dojwa // Polityka Społeczna. – 2009, nr 1, s. 19-24

Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE / Piotr Michoń // Polityka Społeczna. – 2003, nr 8, s. 20-24

Reforma amerykańskiego systemu pomocy społecznej dla matek z dziećmi w latach 90 / Lori Holyfied, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. – 2003, nr 2, s. 15-18

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia – wymóg minimalnego wzrostu :
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
/ Aleksandra Ziętek-Capiga // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 12, s. 34-35

Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w świetle unijnego i polskiego prawa pracy
– uwagi na temat zasady równości wynagrodzeń
/ Agata Ludera-Ruszel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2015, nr 2, s. 24-30

Równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Krzysztof Rączka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 4, s. 38-40

Sytuacja kobiet w zarządzaniu w krajach Unii Europejskiej / Julia Gorzelny-Plesińska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2009, nr 7, s. 11-14

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (zasada równego traktowania pracowników) / Jacek Szkoczyński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 3, s. 26-31

Rozwój prawa wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu / Leszek Mitrus // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 1, s. 2-10

Wcześniejsze emerytury dla kobiet / Urszula Jackowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 11,
s. 11-16

Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu / Renata Babińska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 3, s. 23-30

O wolności i równości pracujących / Wojciech Maciejko // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 1,
s. 2-7

Dyskryminacja i równość w ustalaniu wynagrodzenia / Eliza Maniewska / Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2005, nr 1, s. 37-39

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna / Irena Boruta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 2, s. 2-8

Uzasadnione zróżnicowanie pracowników ze względu na płeć / Magdalena Rychter-Raj // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 8, s. 10-15

Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim / Ludwik Florek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2002, nr 5, s. 2-8

Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników / Barbara Wagner // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 3, s. 2-12

Równość kobiet w znowelizowanym kodeksie pracy / Teresa Liszcz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2002, nr 2, s. 2-8

Praca i Zdrowie

Kobiety na rynku pracy // Praca i Zdrowie. – 2014, nr 5, s. 35

Kobiety w branży IT // Praca i Zdrowie. – 2014, nr 1-2, s. 31

Szklany sufit / Marcin Florkowski // Praca i Zdrowie. – 2010, nr 6, s. 44-45

Dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na płeć : równe traktowanie po europejsku / Małgorzata Paszkowska // Praca i Zdrowie. – 2008, nr 2, s. 46-51

Praca a zdrowie kobiet w aspekcie reprodukcji / Jadwiga Siedlecka // Praca i Zdrowie. – 2008, nr 1, s. 40-42

Praca Socjalna

Przedsiębiorczość kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi (przykłady – bariery – wyzwania) / Renata Pomarańska // Praca Socjalna. – 2018, nr 4, s. 127-143

Specyfika ról pełnionych przez kobiety z niepełnosprawnością / Anna Nowak // Praca Socjalna. – 2016,
nr 1, s. 97-112

Praca socjalna z kobietami po opuszczeniu więzienia / Anna Chańko // Praca Socjalna. – 2014, nr 5, s. 58-68

Alkoholizm kobiet na przykładzie doświadczeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu (filia Wilda)
/ Ewa Włodarczyk // Praca Socjalna. – 2014, nr 5, s. 76-90

Uwarunkowania aktywności społecznej kobiet w Polsce i na Ukrainie / Natalia Ustinowa // Praca Socjalna.
– 2013, nr 6, s. 51-66

Przemoc w związku małżeńskim/partnerskim (IPV)1 wobec starszych kobiet – czynniki społeczne
i kulturowe
/ Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 5-17

Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 18-31

Przemoc wobec starszych kobiet – sondaż w instytucjach / Emilia Kramkowska, Anna Szafranek, Cezary Żak // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 32-69

Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z personelem / Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Anna Rudnik // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 70-131

Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z ofiarami / Małgorzata Halicka // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 132-175

Przemoc wobec starszych kobiet – podsumowanie i rekomendacje / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 176-192

Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik-Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna.
– 2012, nr 2, s. 57-68

„Gender” w pracy z kobietą doświadczającą przemocy / Irena Sosnowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 6,
s. 118-125

Pomoc społeczna – instytucja i organizacja z twarzą kobiety / Dobroniega Trawkowska // Pomoc Socjalna.
– 2010, nr 4, s. 3-22

Dwa światy w rozmowie – kobiety i mężczyźni / Agata Siwek // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 94-105

Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6,
s. 79-91

Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. – 2009, nr 3,
s. 56-67

Prostytucja kobiet – lokalny wymiar zjawiska / Małgorzata-Renata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 4,
s. 116-126

Problemy Jakości

System odpowiedzialności wg normy SA 8000 / Jerzy Kowalczyk // Problemy Jakości. – 2005, nr 9, s. 23-27

Przegląd Organizacji

Szklany sufit w kulturze ? : kobiety na stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w Polsce / Anna Góral // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 9, s. 3-11

Cechy przedsiębiorczych kobiet w wybranych krajach – analiza różnic i podobieństw / Aneta Broniszewska, Beata Ślusarczyk // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 10, s. 34-45

Kobiecy a męski styl kierowania w kontekście różnic osobowościowych / Magdalena Kraczla // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 9, s. 46-52

Kobiety we władzach spółek : dyskusja rekomendacji Unii Europejskiej / Maria Aluchna // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 1, s. 30-35

Wpływ edukacji na sposób zarządzania firmą przez kobiety na przykładzie Wielkopolski / Hanna Mizgajska // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 11, s. 33-36

Kobiety w labiryncie przywództwa / Alice Eagly, Linda Carli; oprac. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 10, s. 46-48

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Społeczne i zawodowe aspekty aktywności kobiet / Ewa Lisowska // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2007,
z. 1, s. 147-153

Samorząd Terytorialny

Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce (1990-2002) / Katarzyna Dojwa // Samorząd Terytorialny.
– 2005, nr 4, s. 27-36

Udział kobiet w samorządzie terytorialnym / Joanna Regulska // Samorząd Terytorialny. – 1994, nr 7/8,
s. 90-104

Studia Europejskie (Warszawa)

Polityka równości płci Wspólnoty Europejskiej w krajach o różnych wzorach społecznych kobiet
– na przykładzie Polski i Niemiec
/ Katarzyna Anna Walczyk-Matuszyk // Studia Europejskie (Warszawa).
– 2009, nr 2, s. 129-146

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE / Justyna Maliszewska-Nienartowicz // Studia Europejskie (Warszawa). – 2008, nr 1, s. 75-94

Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (część 2) / Olga Barburska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 4, s. 81-113

Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (część 1) / Olga Barburska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 3, s. 55-79

Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej / Olga Barburska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2002, nr 2, s. 69-93

Transport Miejski i Regionalny

Rola kobiet w miejskim i aglomeracyjnym transporcie publicznym / Wojciech Suchorzewski // Transport Miejski
i Regionalny. – 2020, nr 2, s. 28-34

Wieś i Rolnictwo

Rola kobiet na obszarach wiejskich / Agnieszka Wrzochalska // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2, s. 11-21

Serialowy obraz kobiet wiejskich / Beata Łaciak // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2, s. 23-34

Poród i macierzyństwo na wsi – zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich / Magdalena Gajewska, Sylwia Michalska // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2, s. 35-50

Kobieta wiejska w Pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku / Kinga Pawłowska // Wieś i Rolnictwo.
– 2015, nr 1.2, s. 51-65

Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa – jak je widzą, jak je piszą / Katarzyna Górniak // Wieś i Rolnictwo.
– 2015, nr 1.2, s. 67-79

Partycypacja polityczna kobiet wiejskich / Katarzyna Zajda // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2, s. 81-95

Kobiety wiejskie kruszą „szklany sufit” / Barbara Chmielewska // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2,
s. 111-125

Kobiety rządzą polską wsią ? : władza lokalna i płeć / Ilona Matysiak // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2,
s. 127-141

Mobilność zawodowa kobiet wiejskich: inicjatywy i działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Elżbieta Karnafel-Wyka // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1.2, s. 177-184

Zarządzanie Publiczne

Kiedy poznający podmiot jest działającą kobietą : przypadek badań feministycznych / Barbara Worek // Zarządzanie Publiczne. – 2012, nr 1, s. 125-135

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Być kobietą pracującą : (komunikat z badań) / Dorota Kalinowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2003, nr 2, s. 52-68