POLSKIE NORMY

ZBIORY POLSKICH NORM

Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna posiada ogromny zbiór Polskich Norm oraz Norm Branżowych (łącznie – ok. 26.400 vol.)
Na naszej stronie prezentujemy KATALOG POLSKICH  NORM dostępnych w czytelni (duża ilość vol. oczekuje jeszcze na wpisanie do bazy).
Zbiór norm jest aktualizowany raz w miesiącu. Jeżeli w ww. katalogu nie ma normy, której poszukujesz
– napisz do nas (FORMULARZ KONTAKTOWY) lub zadzwoń: tel. 895278468 .

Nowości w naszym Katalogu Polskich Norm:

 • Polskie normy – nowości z dn. 19.04.2021 2021-04-19
  PN-EN 343:2019 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem PN-EN 736-1:2018 Armatura przemysłowa — Terminologia — Część 1: Definicje typów armatury PN-EN 1127-1:2019 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 26.10.2020 2020-10-26
  PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 12.10.2020 2020-10-12
  PN-EN 1364-2:2018 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych — Część 2: Sufity PN-EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite — Wymagania PN-EN ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 10.09.2020 2020-09-10
  PN-EN 438-2+A1 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) — Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) — Część 2: Oznaczanie właściwości PN-EN 1279-1:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 31.07.2020 2020-07-31
  PN-EN 943-2:2019 Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi — Część 2: ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 02.07.2020 2020-07-02
  PN-EN 14214+A2:2019 Ciekłe przetwory naftowe — Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych — Wymagania i metody ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 01.06.2020 2020-06-01
  PN-EN 16934:2017 Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów — Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) — Metoda GC-MS ze wstępnym ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 27.02.2020 2020-02-27
  PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 23.10.2019 2019-10-23
  PN-B-06264:2019 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu — Badanie radiograficzne PN-B-10425:2019 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania PN-EN 1451-1:2018 Systemy przewodów rurowych ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 10.09.2019 2019-09-10
  PN-EN 378-3:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista PN-EN 378-4:2017 Instalacje chłodnicze i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 02.09.2019 2019-09-02
  PN-EN 1859+A1:2013 Kominy — Kominy metalowe — Metody badań PN-EN 12309-5:2015 Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 23.07.2019 2019-07-23
  PN-EN 342:2018 Odzież ochronna — Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem PN-EN 388+A1:2019 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi PN-EN 1329-1+A1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 18.06.2019 2019-06-18
  PN-EN 13589:2018 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem PN-EN 15933:2013 Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba — Oznaczanie pH PN-EN ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 24.05.2019 2019-05-24
  PN-EN 196-2:2013 Metody badania cementu — Część 2: Analiza chemiczna cementu PN-EN 196-10:2016 Metody badania cementu — Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 24.04.2019 2019-04-24
  PN-EN 378-1:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru PN-EN 378-2:2017 Instalacje ...
  Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr nowości w Zbiorze Polskich Norm BET...