Opracowania tematyczne – PRACOHOLIZM

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14.5 – MENEDŻER:

Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce : „przeszczep managementu” / Wacław Iszkowski
Warszawa : DIFIN, 2000, s. 77 (Pracoholizm)
Sygnatura 14.5

DZIAŁ 28 – PRACA:

Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu : perspektywa ekonomiczna i społeczna / Barbara Mazur, Anna Walczyna, Marzena Cichorzewska ; Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020, s. 41-47 (Rozdz. 2.2 – Pracoholizm)
Sygnatura 28

Wojna o pracę : wyzwania współczesnego rynku pracy / Andrzej Zwoliński.
Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017, s. 129-136 (Rozdz. 6.C – Pracoholizm)
Sygnatura 28

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA – PODSTAWY:

Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko
/ Bohdan Tadeusz Woronowicz
Poznań : Media Rodzina, copyright 2021, s. 201-224 (5 – Pracoholizm (przymus pracowania)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. Wydanie III, stan prawny na 1 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 164-184 (Rozdz. 6 – Pracoholizm i inne formy nadmiernego zaangażowania w pracę)
Sygnatura 29.1

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 106-130 (Rozdz. III – Pracoholizm – nowe groźne uzależnienie)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 3 zaktualizowane
i rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 122-128 (Pracoholizm)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 69-73 (Pracoholizm)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 28-31 (Pracoholizm)
Sygnatura 29.1

Psychopatologia pracy : komentarze i propozycje ćwiczeń / Anna Maria Manek
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018, s. 99-114 (Rozdz. 8 – Pracoholizm : przede wszystkim praca)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4  SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 228-235 (Rozdz. 7.2 –  Pracoholizm – i inne zachowania ryzykowne)
Sygnatura  35.4

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Jak wygrać z uzależnieniami ? / Andrzej Augustynek, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2023, s. 202-208 (Rozdział 4.4 – Szkodliwe i nałogowe wykonywanie pracy (pracoholizm)
Sygnatura 68.3

Patologie społeczne : wymiar personalny i strukturalny / Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2021, s. 376-391 (Rozdział 6.3.5 – Pracoholizm)
Sygnatura 68.3

Pracoholizm korporacyjny : diagnoza socjopedagogiczna wybrane problemy / Mariusz Z. Jędrzejko
[w:] Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wyd. 2, zm., poszerz., uzup.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015, s. 153-172
Sygnatura 68.3

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 357-373 ( Rozdz. 12 – Szkodliwe i nałogowe wykonywanie pracy – model uzależnienia)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 431-438 (Rozdz. XXI.5 – Pracoholizm)
Sygnatura 74

DZIAŁ 175 – OCHRONA ŚRODOWISKA:

Uzależnienia od stylu życia / Irena Pospiszyl [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie /
red. Wojciech Baturo (Seria: Wielkie Tematy)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 273-275
Sygnatura 175

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Dwie formy pracoholizmu w świetle dualistycznej koncepcji pasji / Lucyna Golińska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 117-134

Komu grozi pracoholizm ? : jak rozpoznać symptomy zagrożenia i jak uniknąć uzależnienia od pracy / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel i Zarządzanie. – 2002, nr 15, s. 47-52

Lenistwo i pracoholizm w perspektywie duchowego zagubienia współczesnego człowieka / Antoni Jucewicz // Forum Teologiczne. – 2013, t. 14, s. 21-34

Percepcja pracoholizmu przez asystentów i adiunktów / Alicja Winnicka-Wejs // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 148, s. 61-73

Percepcja pracoholizmu przez doktorantów / Justyna Dudek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 148, s. 78-89

Polska adaptacja skali impulsywności UPPS Whiteside’a i Lynam’a – przykłady jej wykorzystania
w badaniu pracoholizmu i satysfakcji z relacji społecznych
/ Lucyna Golińska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 3, cz. 3, s. 131-142

Pracoholizm / Ewelina Sęk // Biblioteka Fides et Ratio

Pracoholizm – charakterystyka zjawiska / Ewelina Chrapek [w:] Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi : podręcznik / redakcja Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba ; Politechnika Częstochowska
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 59-67

Pracoholizm – istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualny problem w badaniach nad zjawiskiem : komentarz do Staszczyk i Tokarz (2015) / Kamila Wojdyło // Roczniki Psychologiczne. – 2015, nr 4, s. 541-546

Pracoholizm przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy. – 2014, nr 12, s. 10-13

Pracoholizm : istota, konsekwencje i uwarunkowania / Lucyna Golińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2010, t. 14, s. 97-107

Pracoholizm a posługa księży / Zbigniew Witka-Jeżewski // Rocznik Skrzatuski. – 2017, nr 5, s. 195-209

Pracoholizm i zaangażowanie w pracy jako wyznaczniki dobrostanu psychicznego pracowników / Łukasz Baka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 293, s. 9-26

Pracoholizm jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa / Krzysztof Mierzejewski // Ius Matrimoniale. – 2011, t. 16(22), s. 27-57

Pracoholizm w aktywności twórczej człowieka na przykładzie pracowników nauki / Dawid Szostek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 25-41

Pracoholizm w transporcie i jego wpływ na efektywność i bezpieczeństwo pracy / Tadeusz Rotter // Logistyka.
– 2009, nr 3, dod. CD: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane

Pracoholizm w ujęciu ekonomii behawioralnej i tradycyjnej / Anna Lipka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 148, s. 9-28

Pracoholizm znamieniem współczesności ? / Anna Schulz // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 26, s. 417-434

Prewencja pracoholizmu a funkcje gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji / Anna Lipka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 148, s. 39-60

Stosunek młodych osób do wykonywanej pracy a zagrożenie pracoholizmem / Paulina Mazur- Kurach, Bożena Makowska // Zarządzanie i Edukacja. – 2012, nr 83, s. 79-104

Szaleństwo pracy : kulturowe, społeczne i psychologiczne przyczyny pracoholizmu / Joanna Moczydłowska // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 9, s. 110-113

Telepraca a pracoholizm / Małgorzata Król // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 148, s. 29-38

Uzależnienie od pracy : wynik „słabej woli” czy potrzeby doskonałości ? / Paweł Atroszko // Studia Psychologica. – 2010, nr 10, s. 179-201

Wpływ nadmiernego zaangażowania w pracę na rodzinę / Magdalena Jankowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 3, s. 130-137

Zjawisko karoshi (śmierć z przepracowania) jako skrajny wymiar pracoholizmu / Agnieszka Walentynowicz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 419-425

Zjawisko pracoholizmu na tle koncepcji work-life balance we współczesnych organizacjach / Mariann Urbanek // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2014, nr 14, s. 103-122

Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu
w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy
/ Karolina Oleksa-Marewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 1, s. 69-79

Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów / Sabina Staszczyk, Aleksandra Tokarz // Roczniki Psychologiczne. – 2015, nr 4, s. 505-522

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Zjawisko pracoholizmu / Dorota Frasunkiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 6,
s. 66-73

Handel Wewnętrzny

Badania sondażowe opinii w procesie identyfikowania pracoholizmu w organizacji / Dawid Szostek // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2, s. 396-409

Personel i Zarządzanie

Fanatyk w pracy : czyli wpływ pracoholizmu na funkcjonowanie pracownika i organizacji / Elżbieta Bonder // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 7, s. 48-51

Pracoholizm czy zaangażowanie ? : dobre i złe nawyki związane z przywiązaniem do pracy / Paweł Jurek // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 4, s. 54-57

Epidemia XXI wieku : czym objawia się pracoholizm i jak się przed nim bronić ? / Maria Wawrzyniak // Personel
i Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 45-47

Etos pracowitości (1) : charakterystyka oraz przyczyny pracy ponad miarę / Małgorzata Grabus, Jolanta Zasadzka // Personel i Zarządzanie. – 2009 nr 12 s. 34-38

Zatyrani czy zakochani w pracy ? / Marek Warecki, Wojciech Warecki // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 8,
s. 47-48

Praca Socjalna

Pracoholizm – charakterystyka zjawiska / Iwona Wagner // Praca Socjalna. – 2011, nr 6, s. 15-23

Problemy Jakości

Patologiczne zachowania pracowników w aspekcie jakości środowiska pracy / Dawid Szostek // Problemy Jakości. – 2016, nr 3, s. 30-34

Pracoholizm a jakość życia / Dawid Szostek // Problemy Jakości. – 2014, nr 12, s. 30-34

Pracoholizm jako problem społeczny / Ewa górska, Katarzyna Plucińska // Problemy Jakości. – 2003, nr 6, s. 43

Przegląd Organizacji

Zaangażowanie pracowników i jego „druga strona” : pracoholizm i wypalenie zawodowe / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 2, s. 25-30

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy – doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu / Dawid Szostek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 1, s. 154-169

Niebezpieczeństwa w świecie menedżera / Marcin Żemigała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011, nr 3-4,
s. 51-60

Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę / Małgorzata Grabus, Jolanta Zasadzka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 1, s. 45-54