Opracowania tematyczne – WYNAGRODZENIA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Wynagrodzenia jako instrument kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw / Sylwia Stachowska [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 304-312
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Konstrukcja systemu wynagrodzeń / Marta Juchnowicz [w:] Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; red. Marta Juchnowicz
Kraków : POLTEXT, 2003, s. 103-130
Sygnatura 14

Marketing personalny czyli Jak zarządzać pracownikami w firmie / Lidia Zbiegień-Maciąg
(Seria: Businessman Book)
Warszawa : „Business Press”, cop. 1996, s. 141-153 (Rozdz. VI – Wynagradzanie personelu)
Sygnatura 14

Optymalizacja zatrudnienia : właściwe praktyki w czasie zmian / Jarosław Marciniak, Wydanie III rozszerzone
i zaktualizowane
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 140—163 (Rozdz. 6 – Racjonalizacja systemów wynagradzania)
Sygnatura 14

Płaca minimalna według standardów europejskich / Ewa Smyk [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz ; [aut.] Dariusz Danilewicz [et al.]
(Seria: Człowiek w Firmie)
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 107-129
Sygnatura 14

Płynność zatrudnienia : jak zatrzymać pracowników w firmie / Stephen Taylor (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Wolters Kluwer Polska. Oficyna Ekonomiczna, 2006, s. 103-123 (Rozdz. 6 – Wynagrodzenia
i świadczenia dodatkowe
)
Sygnatura 14

Personalna funkcja firmy : procesy i procedury kadrowe / Zbigniew Pawlak (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : POLTEXT, 2003, s. 237-258 (Rozdz. 10 – Wynagradzanie pracowników)
Sygnatura 14

Raporty o wynagrodzeniach / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski [w:] Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ;
red. Marta Juchnowicz
Kraków : POLTEXT, 2003, s. 197-207
Sygnatura 14

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Władysław Bibrowski]
(Seria: HR)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 215-224 (Rozdz. 17 – Strategia wynagradzania)
Sygnatura 14

System wynagrodzeń na przykładzie Firmy Handlowej „KrakChemia” SA / Ewa Kozień, Bogdan Rogoda [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków : praca zbiorowa / red. nauk. Aleksy Pocztowski ; Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 84-93
Sygnatura 14

System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / red. Henryk Bieniok
(Seria: Podręcznik. Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006,
s. 327-355 (Rozdz. 12 – Wynagrodzenia i świadczenia)
Sygnatura 14

Systemy wynagradzania / Marta Juchnowicz [w:] Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika : podręcznik / red. Alicja Sajkiewicz ; Joanna Górska [et al.] (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : POLTEXT, 1999, s. 279-298
Sygnatura 14

Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam Szałkowski ; [aut. Adam Szałkowski et al.]
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 130-162 (Rozdz. 6 – Wynagradzanie personelu)
Sygnatura 14

Współczesne formy wynagradzania oraz ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiębiuorstw / Maria Wanda Kopertyńska [w:] Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka / red. Tadeusz Listwan (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 871)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 128-137
Sygnatura 14

Wynagradzanie / Stanisława Borkowska [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 354-420
Sygnatura 14

Wynagradzanie pracowników / Jacek Koper [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska ; [zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając ; recenzent prof. zw. dr hab. Anna Lipka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)], Wydanie I
Warszawa : PWN, 2019, s. 281-324
Sygnatura 14

Wynagradzanie pracowników / Wiesław Golnau [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin ; red. Wiesława Golnau
Warszawa : CeDeWu, 2004, s. 249-314
Sygnatura 14

Wynagradzanie pracowników w Rejonowym Urzędzie Pracy / Natalia Potoczek [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków : praca zbiorowa / red. nauk. Aleksy Pocztowski ; Wyższa Szkoła Biznesu
– National-Louis University w Nowym Sączu
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 94-113
Sygnatura 14

Wynagradzanie pracowników za kompetencje / Urszula Bukowska [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / redakcja naukowa Małgorzata Tyrańska ; autorzy Urszula Bukowska, Anna Dolot, Marek Koczyński, Jacek Kopeć, Robert Szydło, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając
Warszawa : C. H. Beck, 2021, s. 100-111
Sygnatura 14

Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej / Stanisława Borkowska [w:] Zarządzanie kadrami: perspektywy badawcze i praktyka / red. Tadeusz Listwan (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 871)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 109-127
Sygnatura 14

Wynagrodzenia jako instrument zarządzania strategicznego w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych / Sylwia Stachowska [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005, s. 338-360
Sygnatura 14

Wynagrodzenia w krajach Piętnastki – implikacje dla polskich firm / Marta Juchnowicz [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz ; [aut.] Dariusz Danilewicz [et al.] (Seria: Człowiek w Firmie)
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 83-105
Sygnatura 14

Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (na przykładzie podmiotów
z Listy 500)
/ Hanna Karaszewska [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005, s. 323-338
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem w małej firmie / Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wydanie III
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 145-157 (Kształtowanie systemu wynagrodzeń)
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem w praktyce : poradnik dla menedżerów z zestawem narzędzi / Marek Suchar (Seria: Biblioteka Zarządzania Personelem)
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 35-48 (Rozdz. 3 – Ile powinna kosztować czyjaś praca ?)
Sygnatura 14

Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie / Eugeniusz Niedzielski, Ryszard Walkowiak
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000, s. 51-75 (Rozdz. 2.7 – Motywowanie i wynagradzanie pracowników)
Sygnatura 14

Zarządzanie pracą : organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola / red. Zdzisław Jasiński ;
[aut. Mirosław Barcewicz et al.] (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : PLACET, 1999, s. 215-242 (Rozdz. 12 – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 14

Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska ; [Polska Fundacja Promocji Kadr] (Seria: Euromanagement)
Warszawa : POLTEXT, 2001, s. 135-152 (Rozdz. 7 – Projektowanie strategii wynagrodzeń)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2001,
s. 495-583 (Część IX – Zarządzanie wynagrodzeniami)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 198-230 (Rozdz. 7 – System wynagrodzeń organizacji)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy Pocztowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018, s. 358-413 (Rozdz. 11 –  Wynagrodzenia)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych
wśród firm biorących udział w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
/
oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : IPiSS, 2006, s. 77-113 (Rozdz. 7 – Wynagradzanie pracowników)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie procesy metody / Aleksy Pocztowski, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 327-376 (Rozdz. 9 – Kształtowanie wynagrodzeń)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwanie XXI wieku / Zdzisława Janowska
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 115-138 (Rozdz. 4.3 – Motywacyjna funkcja wynagrodzeń : pożądane kierunki zmian)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy Pocztowski
Kraków : Drukarnia Antykwa, 1998, s. 171-214 (Rozdz. 5 – Wynagradzanie pracowników)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Stanisław Smoleński (Seria: Biblioteka Menedżera
i Służby Pracowniczej ; z. 41/97)
Bydgoszcz : TNOiK : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997,
s. 127-142 (Rozdz. VIII – Wynagradzanie)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Zbigniew Pawlak
Warszawa : Poltext, 2011, s. 321-356 (Rozdz. 10 – Wynagradzanie i inne świadczenia)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przykładach / redakcja naukowa Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak
Poznań : Wydawnictwo UEP, 2019, s. 19-23 (Rozdz. 3 –  Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze)
Sygnatura 14

Zasady kształtowania efektywnego systemu wynagrodzeń w firmie / Tomasz Kawka [w:] Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka /
red. Tadeusz Listwan (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ;
nr 871)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 138-148
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.2 – ORGANIZACJA I OCENA PRACY:

Bank premii jako narzędzie zwiększające efektywność systemów wynagrodzeń / Kazimierz Sedlak
[w:] Systemy wysoce efektywnej pracy / red. nauk. Stanisława Borkowska ; aut. Stanisława Borkowska
[et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007, s. 228-238
Sygnatura 14.2

Wynagradzanie za efekty w wysoce efektywnych systemach ZZL / Stanisława Borkowska [w:] Systemy wysoce efektywnej pracy / red. nauk. Stanisława Borkowska ; aut. Stanisława Borkowska [et al.]
(Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007, s. 63-78
Sygnatura 14.2

DZIAŁ 28 – PRACA:

Diagnoza sprawiedliwości wynagradzania w Polsce – implikacje w warunkach gospodarki 4.0 / Marta Juchnowicz, Hanna Klinowska [w:] Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 200-212
Sygnatura 28

Możliwości uelastyczniania w austriackim prawie pracy : czas pracy i wynagrodzenie za pracę jako elementy zmienne / Martin E. Risak, Alexander Burz
[w:] Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę : możliwości i granice / red. Herbert Szurgacz
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 65-87
Sygnatura 28

Niektóre problemy regulacji wynagrodzeń w perspektywie zmian kodeksu pracy / Jerzy Wratny [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ;
aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 363-377
Sygnatura 28

Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej / Jacek Męcina
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010, s. 343-352 (Rozdz. 8.5 – Wynagrodzenie za pracę
jako najważniejszy element przetargu w stosunkach pracy
)
Sygnatura 28

Wpływ samodzielności urzędów gminnych na zmiany w ich systemach wynagradzania / Zdzisław Czajka [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 197-212
Sygnatura 28

Wynagradzanie a satysfakcja pracowników wyniki badań / Maria W. Kopertyńska [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Wyd. 2 uzup.
Warszawa : IPiSS, 2005, s. 219-230
Sygnatura 28

Wynagrodzenia w Polsce na tle Unii Europejskiej współczesne tendencje / Marta Juchnowicz [w:] Praca
i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania
/ red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ;
aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 180-196
Sygnatura 28

Zagadnienia kształtowania warunków wynagrodzenia przez pracodawcę / Herbert Szurgacz
[w:] Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę : możliwości i granice / red. Herbert Szurgacz
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 43-64
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Czynniki różnicujące poziom wynagrodzeń w regionach : studium przypadku województwa łódzkiego
i warmińsko-mazurskiego
/ Mariusz Nyk, Halina Sobocja-Szczapa [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 120-130
Sygnatura 28.1

Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005, s. 68-100 (Rozdz. 3 – Dyskryminacja płacowa)
Sygnatura 28.1

Płaca minimalna i jej rola w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy w krajach OECD / Anna Krajewska, Sylwia Roszkowska [w:] Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, s. 141-164
Sygnatura 28.1

Polityka wynagradzania kadry zarządzającej w sektorze bankowym w Polsce po kryzysie finansowym
ewolucja czy rewolucja ?
/ Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek [w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 112-130
Sygnatura 28.1

Poziom, dynamika i relacje płac w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Magdalena Knapińska [w:] Zmiany
na rynku pracy w perspektywie społecznej
/ redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 273-293
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 226-285 (Rozdz. 4 – Wynagrodzenia)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 191-241 (Rozdz. 4 – Wynagrodzenia i koszty pracy w państwach UE i w Polsce)
Sygnatura 28.1

Systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa w regionie / Hanna Karaszewska, Joanna Nieżurawska [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 149-164
Sygnatura 28.1

Wynagrodzenia za pracę na rynku niedoskonałym  wybrane problemy / Franciszek Grzesiok
[w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 370-391
Sygnatura 28.1

Zależność między poziomem zaspokojenia potrzeb przez pracowników i oceną sprawiedliwości wynagradzania oraz zaangażowaniem w pracy / Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska [w:] Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 295-310
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce / Patrycja Zwiech [w:] Szklany sufit i ruchome schody kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 45-76
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie wynagrodzeń w województwie dolnośląskim / Paweł Antoszak [w:] Problemy gospodarki
i rynku pracy w warunkach globalizacji, cyfryzacji i zmian pokoleniowych
/ pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2019, s. 92-98
Sygnatura  28.1

Zróżnicowanie wynagrodzeń w województwie pomorskim / Paweł Antoszak [w:] Wyzwania i kierunki działań
w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej
/ pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, s. 85-94
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski (Seria: Prace Instytutu Zachodniego; nr 83)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009, s. 57-70 (Rozdz. 2.1 – Płace), s. 71-85 (Rozdz. 2.2 – Płaca minimalna : istota i kontrowersje)
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.3 – MOTYWOWANIE:

Determinanty poziomu i wzrostu wynagrodzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach / Barbara Sajkiewicz [w:] Motywować skutecznie / red. Stanisława Borkowska (Seria: Studia i Monografie) Warszawa : IPiSS, 2004, s. 175-188
Sygnatura 28.3

Motywowanie pracowników : systemy, techniki, praktyka / Alan Gick, Małgorzata Tarczyńska Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 159-189 (Rozdz. 8 – Motywacyjne kształtowanie płac), s. 191-229 (Rozdz. 9 – Zarządzanie płacą zasadniczą), s. 231-265 (Rozdz. 10 – Zarządzanie wynagrodzeniem zmiennym)
Sygnatura 28.3

Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / PLACET) Warszawa : PLACET, 2008, s. 97-130 (Rozdz. II – Motywowanie za pomocą płac),
s. 131-198 (Rozdz. III – Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników)
Sygnatura 28.3

Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów / Agata Pietroń-Pyszczek, Wydanie III
Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2021, s. 83-110 (Rozdział 4 – Wynagradzanie pracowników)
Sygnatura 28.3

Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności / red. Zdzisław Jasiński ;
[aut. Barcewicz Mirosław et al.] (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : PLACET, 1998, s. 21-48 (Rozdz. II – Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego)
Sygnatura 28.3

Motywowanie w zarządzaniu / Józef Penc (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996, s. 210-240 (Rozdz. 2 – Płaca jako środek motywacji)
Sygnatura 28.3

Psychologia motywacji w organizacji / Zdzisław Nieckarz (Seria: Engram)
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 71-96 (Rozdz. 3 – Finansowe narzędzia motywowania pracowników)
Sygnatura 28.3

Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Maciej Gruza
[w:] Motywować skutecznie / red. Stanisława Borkowska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : IPiSS, 2004, s. 189-200
Sygnatura 28.3

System wynagrodzeń w małych i średnich firmach – realia oraz kierunki modernizacji / Marta Juchnowicz [w:] Motywować skutecznie / red. Stanisława Borkowska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : IPiSS, 2004, s. 167-174
Sygnatura 28.3

DZIAŁ 28.4 – WYNAGRODZENIA:

Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę / Zofia Jacukowicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
(Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : IPiSS, 2007
Sygnatura 28.4

Budowa systemu wynagrodzeń : teoria i praktyka / redakcja naukowa Joanna Liksza
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Sygnatura  28.4

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego / Hanna Karaszewska
(Seria: Prace Habilitacyjne)
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Sygnatura 28.4

Kształtowanie wynagrodzeń / Pal Carlsson
Gdańsk : BL Info Polska, 2008
Sygnatura 28.4

Motywacyjne kształtowanie wynagrodzeń za pracę : teoria i wnioski dla praktyki / Wiesław Golnau, Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2021
Sygnatura 28.4

Pakietowe systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Seria: Personel XXI Wieku)
Warszawa : IPiSS, 2000
Sygnatura 28.4

Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą : nowy sposób wynagradzania i motywowania / Ewa Beck-Krala
Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Sygnatura 28.4

Partycypacyjny system wynagrodzeń : w kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej pracy / Mieczysław Kabaj ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa)
(Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : IPiSS, 2003
Sygnatura 28.4

Płaca minimalna / Anna Krajewska
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018
Sygnatura 28.4

Polityka wynagrodzeń w Polsce : teoria i praktyka / Mariusz Nyk
Warszawa : DIFIN, 2016
Sygnatura 28.4

Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce / Zofia Jacukowicz, red. nauk. Zdzisław Czajka
(Seria : Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, cop. 2010
Sygnatura 28.4

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym / Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska, Tomasz Rostkowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2021
Sygnatura 28.4

Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej / autorzy Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Aleksander Werner, Jacek Wasilewski, Hanna Kinowska, Katarzyna Kimla-Walenda, Urszula Zając-Pałdyna, Agata Kostrzewa ; redakcja naukowa Katarzyna Kimla-Walenda, Agata Kostrzewa
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020
Sygnatura 28.4

Strategie wynagrodzeń / Stanisława Borkowska (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych : „ABC”, 2001
Sygnatura 28.4

Struktury wynagradzania pracowników / Zofia Sekuła (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
Sygnatura 28.4

System płac przedsiębiorstwa / Maria Wanda Kopertyńska (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Monografie i Opracowania; nr 846)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Sygnatura 28.4

Systemy wynagrodzeń / Zofia Jacukowicz ; [Polska Fundacja Promocji Kadr] (Seria: Euromanagement. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – Perspektywa Europejska; 2)
Warszawa : POLTEXT, 1999
Sygnatura 28.4

Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy Pocztowski
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Sygnatura 28.4

W stronę zrównoważonego wynagradzania / Aneta Kuźniarska, Ewa Beck-Krala, Izabela Stańczyk, Wydanie I
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023
Sygnatura 28.4

Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami / Zbigniew Czajka, Zofia Jacukowicz, Marta Juchnowicz (Seria: Vademecum Pracodawcy i Pracownika; 21)
Warszawa : DIFIN, 1998
Sygnatura 28.4

Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system / Frans Poels, Wyd. 2. (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002
Sygnatura 28.4

Wszystko o płacach : kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców / Wiesław Sasin
Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 2017
Sygnatura 28.4

Wybrane aspekty elastyczności płac i ich rola w lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Agnieszka Ertman
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Sygnatura 28.4

Wynagradzanie w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Zdzisław Czajka (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : IPiSS, 2008
Sygnatura 28.4

Wynagrodzenia w małych i średnich firmach : stan aktualny oraz kierunki zmian / red. nauk. Marta Juchnowicz (Seria: Raporty / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Z. 27)
Warszawa : IPiSS, 2005
Sygnatura 28.4

Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe / Zofia Sekuła
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005
Sygnatura 28.4

Wynagrodzenie godziwe : koncepcja i pomiar / red. Stanisława Borkowska, aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : IPiSS, 1999
Sygnatura 28.4

Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji / red. Walerian Sanetra ; aut. Swietłana Agijewiec [et al.] (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
Sygnatura 28.4

Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Zdzisław Czajka
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Sygnatura 28.4

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Wynagradzanie pracowników w czasie kryzysu ekonomicznego / Joann M. Moczydłowska [w:] Finanse
i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
/ red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010, s. 73-94
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem : europejskie prawo pracy
z orzecznictwem. T. 1
/ Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Wyd. 5 (Seria: Komentarze Zakamycza)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2006, s. 283-334 (Dział trzeci – Wynagrodzenie za pracę
i inne świadczenia
)
Sygnatura 67

Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 5 (Seria: Krótkie Komentarze Becka)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, s. 185-222 (Dział trzeci – Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia)
Sygnatura 67

Międzynarodowe prawo pracy. T. 1, Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe. Vol. 2 / Andrzej Marian Świątkowski Seria: Studia Prawnicze / C.H. Beck)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, s. 273-374 (Rozdz. VI – Wynagrodzenie)
Sygnatura 67

Podstawy prawa pracy / Zbigniew Salwa
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001, s. 156-173 (Rozdz. XV – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67

Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003, s. 300-331 (Rozdz. X§2 – Obowiązek pracodawcy wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń majątkowych)
Sygnatura 67

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia / Agnieszka Kowalska [et al.], Wyd. 2
Warszawa : DIFIN, 2013, s. 82-98 (rozdz. 5 – Wynagrodzenie ze stosunku pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 15 poszerz. i uaktual. (Seria: Skrypty Becka)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 201-209 (Rozdz. VIII.§26 – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk, 21 wydanie zmienione i zaktualizowane
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021, s. 201-218 (Rozdz. IV§22 – Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Teresa Liszcz, Wyd. 12, Stan prawny na 15 września 2018 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 326-359 (Rozdz. XII – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67

Prawo pracy / redaktor prof. dr hab. Jakub Stelina ; autorzy dr Artur Rycak, dr Magdalena Rycak, prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki, 5. Wydanie
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 305-338 (Rozdz. X – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / [red. prowadzący Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka; aut. Sylwia Gołaś-Olszak et al.] (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 343-427 (Rozdz. VIII – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67

Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka ; red. Anna Hara (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2009, s. 344-369 (Rozdz. 14 – Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia)
Sygnatura 67

Prawo pracy : (wykład podstawowy) / Mariusz Piotrowski (Seria: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Nr 185)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 145-165 (Rozdz. IV.7 – Koszty pracy
i wynagrodzenie za pracę
)
Sygnatura 67

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą / Herbert Szurgacz [w:] Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek, Wydanie 5
Warszawa : Difin, 2017, s. 220-249
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów, Krzysztof
W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 405-425 (Rozdz. XV – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67.1

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa, Wyd. 11 uaktual.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 180-199 (Rozdz. XVI – Wynagrodzenie za pracę)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 67.2 – ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI:

Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata Mędrala, Stan prawny na 18 grudnia 2018 r. (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 83-117 (Rozdz. 3 – Świadczenia społeczne związane z pracą
a pojęcie wynagrodzenia za pracę
), s. 304-317 (Rozdz. 8.4 – Godziwość wynagrodzenia za pracę
a świadczenia społeczne związane z pracą
), s. 361-387 (Rozdz. 11.2 – Ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej)
Sygnatura 67.2

BROSZURY:
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników // Poradnik Gazety Prawnej. – 2016, nr 4, s. 5-97
Sygnatura 28.4

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aksjologiczne podstawy sprawiedliwych wynagrodzeń / Paweł Łuków // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2018, nr 3, s. 13-30

Analiza determinant płac na przykładzie Polski / Małgorzata Wesołowska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 449-460

Analiza niedowartościowania kobiet w Polsce w zakresie wysokich wynagrodzeń / Stanisława Bartosiewicz, Anna Błaczkowska // Śląski Przegląd Statystyczny. – 2014, nr 12(18), s. 209-223

Analiza poziomu i dynamiki płac na przykładzie Polski i Niemiec / Dagmara Nikulin // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 223-232

Analiza poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce / Grzegorz Baczewski, Małgorzata Sarzalska, Mariusz Zielonka // Dialog. – 2013, nr 1, s. 14-25

Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym / Wojciech Kozioł // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 511-518

Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych – wyniki badań pilotażowych / Iwona Kubica, Marek Szarucki  // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263

Badanie wynagrodzeń minimalnych opartych na modelu kapitału ludzkiego / Halina Stańdo-Górowska  // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 48, s. 129-139

Budowanie struktur wynagrodzenia służb sprzedaży : współczesne wyzwania / Mikołaj Pindelski // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011,
z. 108, s. 113-124

Determinanty wynagrodzeń w Polsce w latach 1995-2004 / Mariusz Nyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 10, s. 540-557

Determinanty wynagrodzenia zarządu – porównanie sektorowe / Piotr Urbanek, Agata Wieczorek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 263,
s. 36-49

Dochodowe nierówności płci w Polsce – relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych / Patrycja Zwiech // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 377-390

Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych / Katarzyna Bereda-Łabędź // Rachunkowość.
– 2004, nr 2, s. 26-28

Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce / Mateusz Folwarski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 105-114

Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012 / Paula Maciejewska, Joanna Czerwińska // Progress in Economic Sciences. – 2015,
nr 2, s. 145-162

Efektywne ustalanie wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej / Wojciech Zieliński // Służba Pracownicza. – 2008, nr 7, s. 23-26

Efektywnościowy system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie / Mariusz Nyk // Zarządzanie i Finanse.
– 2012, nr 1, T. 3, s. 581-593

Ekonomia pracy : teoria godziwych wynagrodzeń / Jurij Renkas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 439, s. 284-301

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania płacy minimalnej / Małgorzata Gasz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 102, s. 41-49

Etapy budowy efektywnych systemów wynagradzania pracowników / Jacek Kopeć // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 642, s. 31-43

Ewaluacja systemów wynagrodzeń w świetle badań empirycznych / Ewa Beck-Krala // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2018, z. 2, s. 33-47

Funkcja rozwojowa wynagrodzeń w firmie rodzinnej / Jarosław Sokołowski // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 7, s. 223-234

Grupy zawodów w strukturze wynagrodzeń w Polsce / Paweł Antoszak // Zeszyty Naukowe PWSZ
w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2018, t. 28, s. 387-398

Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne / Marta Juchnowicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2018, nr 3, s. 45-60

Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy / Urszula Zając‑Pałdyna // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2018, nr 3, s. 203-213

Jeszcze o transparentności wynagrodzeń brokerów / Jacek Kliszcz // Prawo Asekuracyjne. – 2007, nr 1,
s. 63-67

Koncepcja wynagrodzenia godziwego – mit czy rzeczywistość ? / Tomasz Sapeta // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 1199-1205

Konkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń (analiza na przykładzie polskich powiatów) / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 9, s. 145-157

Koszty pracy i wynagrodzenia w Polsce w latach 2005-2011 – wybrane problemy / Szymon Łazowski // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2013, nr 1, s. 17-25

Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego / Mirosław Wasilewski, Anna Wasilewska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 229-240

Krótkoterminowe prognozy dynamiki wynagrodzeń w Polsce / Jan Acedański // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 181, s. 24-40

Kształtowanie wynagrodzeń w sferze budżetowej / Zdzisław Czajka // Służba Pracownicza. – 2003, nr 6,
s. 23-25

Kwalifikacje i system wynagrodzeń menedżerów jako instrument nadzoru korporacyjnego / Agnieszka Ignyś // Marketing i Rynek. 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 1001-1009

Mechanizm kształtujący wynagrodzenia w podmiotach z sektora MSP w 2008 roku / Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 46, s. 691-704

Międzynarodowe relacje wynagrodzeń : analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego / Iwona Cieślak, Małgorzata Kucharczyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 495-510

Mikroekonomiczne determinanty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw / Mariusz Nyk // Zarządzanie
i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 537-552

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2003 r. // Służba Pracownicza. – 2003, nr 1, s. 20-22

Minimalne wynagrodzenie za pracę w podstawie wymiaru składek opłacanych do ZUS / Krystyna Mondygraf // Rachunkowość. – 2003, nr 2, s. 36-37

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce i wybranych krajach świata / Małgorzata Raczkowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 62, s. 41-53

Mnożnikowy mechanizm wynagradzania i jego zmiany w opinii członków korpusu służby cywilnej / Ewa Śmigielska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2013, nr 2, s. 97-112

Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania / Jacek Wasilewski, Tomasz Rostkowski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2018, nr 3, s. 99-127

Motywowanie i system wynagrodzeń pracowników w organizacji na przykładzie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” SA w Tarnowie / Janusz Strojny // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 5,
s. 375-384

Nieprzewidziane konsekwencje wynagrodzenia minimalnego / Tomasz Machelski // Zarządzanie
i Edukacja. – 2013, nr 90, s. 103-127

Nowoczesne koncepcje wynagrodzeń / Hanna Karaszewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.
– 2013, nr 2, s. 13-25

Obiektywne kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia a układy zbiorowe pracy / Aneta Kowalczyk // Zeszyty Prawnicze. – 2015, t. 15, nr 4, s. 83-101

Ocena poziomu i przyczyn zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce / Grzegorz Przekota // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2016, t. 9, s. 386-403

Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach / Jacek Wasilewski, Aleksander Werner, Katarzyna Kimla, Agata Kostrzewa // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2018, nr 3, s. 147-167

Optymalna nierówność płac w Polsce – analiza ekonometryczna / Paweł Kumor, Jan Jacek Sztaudynger // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 10, s. 494-511

Organizacyjne i społeczne aspekty projektowania systemów wynagrodzeń / Jarosław Sokołowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 11, cz. 2, s. 171-184

Płaca minimalna jako narzędzie kształtowania dochodu godziwego / Sylwia Stachowska// Zarządzanie
i Edukacja. – 2012, nr 83, s. 181-210

Płaca minimalna w krajach OECD : kierunki zmian i wpływ na zatrudnienie i nierówności płacowe / Anna Krajewska, Sylwia Roszkowska // Studia Ekonomiczne. – 2016, nr 3, s. 353-395

Płaca zasadnicza ekwiwalentna do kapitału ludzkiego i intelektualnego / Iwona Cieślak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 5, s. 57-67

Polityka gospodarcza wobec zatrudniania i wynagradzania pracowników – aspekty teoretyczne
i realizacyjne
/ Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 9-20

Polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w kontekście nierówności społecznych / Ewa Beck // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 483-493

Polityka wynagradzania zarządu i jej wpływ na wynik finansowy firmy / Danuta Mierzwa // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 598-608

Polityka wynagrodzeń jako determinanta zróżnicowania dochodów na rynku pracy / Radosław Jeż // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 49-59

Porównanie płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990-1999 / Wiesław Golnau, Jarosław Waśniewski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Administracji i Biznesu w Gdyni. – 2002, nr 3, s. 48-63

Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę / Franciszek Małysz // Służba Pracownicza. – 2010, nr 2,
s. 4-7

Pozapłacowe systemy wynagrodzeń głównym komponentem budowania przewagi konkurencyjnej / Mirosław Pękala // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2021, z. 14, s. 92-109

Poziom i przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce / Paweł Antoszak // Myśl Ekonomiczna
i Polityczna. – 2017, nr 4, s. 166-184

Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę / Sławomir Maciejewski // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 9, cz. 2, s. 185-196

Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach / Leszek Kozioł // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 652, s. 23-33

Problemy wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych / Maria Adamska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 7, s. 202-211

Proefektywnościowy system wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowe założenia / Jacek Strojny // Modern Management Review. – 2013, nr 2, s. 93-102

Proinnowacyjne wynagradzanie – badania IPiSS / Barbara Sajkiewicz, Andrzej Woźniakowski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2009, nr 2, (CD), s. 39-53

Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999–2015 / Małgorzata Wesołowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 3, s. 153-166

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i dynamiki zmian wynagrodzeń na obszarach wiejskich w Polsce / Piotr Adamczyk // Europa Regionum. – 2013, t. 16, s. 133-144

Przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce / Paweł Antoszak // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 26, s. 183-205

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń / Zdzisław Czajka // Służba Pracownicza. – 2005, nr 12, s. 29-32

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce i tendencje zmian w tym zakresie / Ewa Polak // Współczesna Gospodarka. – 2015, nr 1, s. 19-32

Rola systemu wynagrodzeń we współczesnej gospodarce / Anna Bagieńska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 11, s. 297-313

Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna / Stanisław Wydymus // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 57, s. 631-645

Różnicowanie wynagrodzeń pracowników w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej / Maria Baron-Puda // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2004, nr 2, s. 2-10

Satysfakcja z wynagrodzenia i zaangażowanie w pracę wśród pracowników firm prywatnych
i państwowych
/ Konrad Kulikowski // Zarządzanie Publiczne. – 2016, nr 35(1), s. 58-67

Skutki niewłaściwego wypełniania obowiązku wynagradzania za pracę / Sebastian Kowalski // Służba Pracownicza. – 2011, nr 1, s. 1-5

Skutki niewypłacania wynagrodzenia / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2011, nr 2, s. 1-5

Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania / Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 1, cz. 2, s. 107-116

Strategia wynagradzania w firmie rodzinnej / Jarosław Sokołowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 207-216

Strategiczna perspektywa przedsiębiorczości organizacyjnej i polityk wynagrodzeń / Mariusz Bratnicki, Magdalena Majowska, Janusz Strużyna // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2008, nr 1, s. 111-121 (CD)

System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych / Beata Klaja-Gaweł // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 217-228

System wynagrodzeń a innowacyjność / Franciszek Grzesiok // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2011, z. 55, s. 65-80

Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego / Tomasz Sapeta // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 99 s. 184-191

Systemy wynagrodzeń w dziale sprzedaży – wyniki badania ankietowego / Tomasz Wanat // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – Nr 9, s. 73-82

Tendencje w poziomie i zróżnicowaniu wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Piotr Adamczyk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 72, s. 17-25

Teoretyczne podstawy i zasady kształtowania wynagrodzeń za pracę według wyników (część 1) / Wiesław Golnau // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 1, cz. 2, s. 77-92

Transparentność wynagrodzenia brokerskiego na tle prawa i praktyki rynkowej / Paweł Sukiennik // Prawo Asekuracyjne. – 2006, nr 4, s. 4-11

Trzynasta pensja pracowników samorządowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 21 lutego 2006 r. (K 1/05)
/ Bogusław Cudowski // Finanse Komunalne. – 2006, nr 5, s. 5-11

Uwagi o transparentności wynagrodzenia brokerskiego na tle ustawodawstwa austriackiego – wzór
dla polskiego ustawodawcy ?
/ Mariusz Fras // Prawo Asekuracyjne. – 2007, nr 4, s. 81-86

Uzależnianie wynagrodzeń od wydajności / Peter Brown [w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 / [red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ;
t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 111-114

 Wewnątrzregionalne zróżnicowanie płac w Polsce / Piotr Adamczyk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015, z. 112, s. 5-14

Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenie kadry zarządzającej / Mateusz Folwarski // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015, z. 111, s. 33-41

Wpływ różnic w preferencjach pracowników na wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce w świetle badań ankietowych / Olga Zajkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 2, s. 415-426

Wpływ wiedzy i doświadczenia na wynagrodzenia / Wojciech Kozioł // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 11, s. 529-539

Wpływ wykształcenia wyższego na ogólny poziom wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw
w Polsce w latach 2005-2014
/ Maciej Szczepanik // Ekonomia XXI Wieku. – 2016, nr 2, s. 49-61

Wybrane aspekty negocjacyjnego modelu ustalania wynagrodzeń za pracę w Polsce / Franciszek Grzesiok // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 69, s. 19-28

Wydajność pracy a poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle mięsnym / Małgorzata Raczkowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 62, s. 55-65

Wynagradzanie kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw / Sylwia Stachowska // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2013, nr 2, s. 61-79

Wynagradzanie za efekty w oczach pracowników / Konrad Kulikowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 100, s. 243-252

Wynagrodzenia a bezrobocie : studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec / Dagmara Nikulin // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2012, nr 13, s. 117-130

Wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego / Eugeniusz Kowalewski // Prawo Asekuracyjne. – 2008, nr 2, s. 3-15

Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań z województwa opolskiego) / Sabina Kubiciel-Lodzińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2013, nr 160, s. 92-101

Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie polskim na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej / Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2017, z. 119, s. 119-139

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa / Olimpia Grabiec,  Joanna Bednarczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2018, t. 19, nr 3,
s. 89-108

Wynagrodzenia jako kwantyfikowalny czynnik dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Dziuk // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2020, nr 27, s. 83-97

Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce w latach 2010–2014 / Zofia Skrzypczak, Józef Haczyński // Studia
i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 257-269

Wynagrodzenia pracowników jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia Stachowska // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 68/69, s. 135-160

Wynagrodzenia w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / Iwona Cieślak // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 12, s. 349-363

Wynagrodzenia w okresie spowolnienia gospodarczego / Agnieszka Furmańska-Maruszak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2013, nr 2, s. 27-42

Wynagrodzenia w Polsce w latach 2004–2012 / Wojciech Stefan Zgliczyński // Studia BAS. – 2013,
nr 4(36), s. 97-123

Wynagrodzenia w środowisku wysokiej konkurencji zawodowej pracowników wiedzy na przykładzie zawodu prawnika / Tomasz Kawka // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 155-166

Wynagrodzenia za pracę w Polsce – wyzwanie dla procesu integracji z unijnym rynkiem pracy / Franciszek Grzesiok // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2013, nr 1, s. 26-34

Wynagrodzenie a pracujący w gospodarce polskiej / Mariusz Nyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2010, t. 11, z. 13, s. 113-130

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych a podatek VAT / Beata Krzyżagórska-Żurek // Przegląd Podatkowy. – 2005, nr 10, s. 5-10

Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu / Beata Kulisa // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 271-284

Wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy / Franciszek Małysz // Służba Pracownicza. – 2009, nr 7, s. 13-17

Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach / Sylwia Kowalska// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2018, t. 19, nr 2, s. 141-158

Wynagrodzenie menedżera w organizacji gospodarczej / Katarzyna Cieślińska, Marcin Kościński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – Nr 12, s. 73-83

Wynagrodzenie menedżerów organizacji gospodarczej / Katarzyna Cieślinska, Marcin Kościnski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2007), nr 12, s. 73-83

Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce / Jurij Renkas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 341, s. 300-315

Wynagrodzenie minimalne w Polsce : czy powinno być zróżnicowane regionalnie? / Paulina Broniatowska, Aleksandra Majchrowska, Zbigniew Żółkiewski // Studia BAS. – 2013, nr 4(36), s. 125-157

Wynagrodzenie na tle innych motywatorów w przedsiębiorstwie / Dominika Dziedzic, Paweł Żuraw // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 18, s. 37-51

Wynagrodzenie za czas przestoju i gotowości do pracy / Ryszard Sadlik // Służba Pracownicza. – 2008, nr 8, s. 3-6

Wynagrodzenie za pracę jako przedmiot egzekucji administracyjnej / Renata Maciejewska // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2020, t. 116, s. 81-96

Wynagrodzenie za pracę radcy prawnego / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2005, nr 8, s. 31-32

Zarządzanie nowoczesnymi systemami wynagrodzeń pracowników / Mieczysław Ślósarz // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012, nr 2, s. 197-206

Zasada równego traktowania pracowników w kwestii wynagrodzenia za pracę / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2005, nr 4, s. 6

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
lub pokrewnymi
/ Jan Błeszyński // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2004, nr 6, s. 12-24

Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej / Mieczysław // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 27-43

Zmiany wydajności pracy i wynagrodzeń w Polsce w latach 2010-2019 na tle dużych krajów Unii Europejskiej / Dżesika Czech // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2019, nr 25, s. 55-65

Zmiany wydajności, kosztów pracy i wynagrodzeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2009-2019 / Weronika Sciana // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2019, nr 25, s. 67-76

Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac / Hanna Kinowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 2018, nr 3, s. 83-98 

Zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych w zależności od prowadzonej
przez nie działalności w latach 2005-2015
/ Anna Murawska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD,
s. 650-660

Zróżnicowanie wynagrodzeń w przekroju gałęzi przemysłu w Polsce / Paweł Antoszak // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2014, t. 7, s. 103-115

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Minimalne wynagrodzenie / Michał Podsiedlik // Atest. – 2016, nr 3, s. 12-14

Wypłata wynagrodzenia za pracę / Franciszek Małysz // Atest. – 2008, nr 6, s. 27-29

Regulamin wynagradzania / Franciszek Małysz // Atest. – 2008, nr 5, s. 18-20

Gotówką czy przelewem ? / Marek Benio // Atest. – 2001, nr 4, s. 26-27

Bank i Kredyt

Krzywa płac w gospodarce polskiej w latach 1995-2005 / Aleksandra Rogut // Bank i Kredyt. – 2007, nr 4,
s. 18-38

Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzeń w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / Maria Jerzak // Bank i Kredyt. – 2002, nr 9, s. 54-61

Sztywność płac realnych a przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Jakub Borowski // Bank i Kredyt. – 2002, nr 5, s. 10-21

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych na przykładzie sektora bankowego / Agata Wieczorek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 5, s. 71-83

Systemy wynagradzania i wartościowania pracy / Piotr Lenik, Jan Sarnecki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 12, s. 59-68

Wynagrodzenia w strategii organizacji / Wojciech Popławski, Sylwia Stachowska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 9, s. 57-65

Wynagradzanie pracowników mikroprzedsiębiorstw (na podstawie badań w woj. Podlaskim) / Joanna Moczydłowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr specj. maj, s. 83-86

Premiowanie według metody „gansharingu” w spółce AGD / Zofia Sekuła // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 1, s. 79-85

Udział pracowników w wygospodarowanych efektach (Gainsharing) / Zofia Sekuła // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 12, s. 80-88

Teoretyczne podstawy płacy : cz. 2 / Mieczysław Dobija // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2005, nr 6, s. 11-21

Teoretyczne podstawy płacy : cz. 1 / Mieczysław Dobija // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2005, nr 5, s. 3-11

Wynagradzanie kompetencji / Hanna Karaszewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004,
nr 7, s. 49-57

Współczesne tendencje polityki płac / Zofia Sekuła // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 4, s. 59-67

Elastyczność wynagrodzeń w przedsiębiorstwach / Hanna Karaszewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 4, s. 67-76

Monitorowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach / Hanna Karaszewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 8, s. 43-54

Nowoczesne formy wynagradzania pracowników / Grażyna Gruszczyńska-Malec, Marzena Zielonka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 7, s. 13-21

Porównanie płac w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych / Alina Szewc, Grażyna Szewc // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2001 nr 12, s. 46-52

Ekonomista

Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce ze względu na formę zatrudnienia / Karolina Goraus-Tańska, Marta Towalewska // Ekonomista. – 2019, nr 5, s. 515-541

Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia / Leszek Wincenciak // Ekonomista. – 2018, nr 1, s. 50-67

Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005) / Aleksandra Parteka, Joanna Wolszczak-Derlacz // Ekonomista. – 2010, nr 3, s. 345-372

Sztywność nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną / Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Socha // Ekonomista. – 2007, nr 4, s. 491-513

Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce analiza ekonometryczna / Paweł Kumor, Jan Jacek Sztaudynger // Ekonomista. – 2007, nr 1, s. 45-59

Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce / Aleksandra Rogut, Tomasz Tokarski // Ekonomista. – 2007, nr 1, s. 75-88

Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Adam
B. Czyżewski, Nina Łapińska-Sobczak // Ekonomista. – 2001, nr 4, s. 517-533

Dynamika zarobków w krajach przechodzących transformację i w krajach Unii Europejskiej / Brunon Górecki // Ekonomista. – 2000, nr 5, s. 635-645

Gospodarka Narodowa

Determinanty wynagrodzeń członków rad nadzorczych w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Agata Wieczorek // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 6, s. 43-68

Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Agata Wieczorek // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 6, s. 69-93

Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce / Bartłomiej Rokicki // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9, s. 53-67

Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce / Andrzej Adamczyk, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 9, s. 87-108

Handel Wewnętrzny

Dynamika cen produktów spożywczych a poziom wynagrodzeń w latach 1990-2005 / Bartłomiej Wasilewski, Mirosław Gornowicz // Handel Wewnętrzny. – 2007, nr 2, s. 32-38

Produktywność i wynagrodzenia w sektorze usług / Andrzej Masłowski // Handel Wewnętrzny. – 2004,
nr 4/5, s. 41-47

Organizacja i Kierowanie

Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji / Urszula Bukowska, Grzegorz Łukasiewicz // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 3, s. 79-94

Kształtowanie systemów wynagrodzeń pracowniczych w czasie kryzysu / Ewa Beck-Krala // Organizacja
i Kierowanie. – 2013, nr 4, s. 105-117

Projekt systemu wynagradzania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa odzieżowego / Ewa Grandys, Andrzej Grandys // Organizacja i Kierowanie. – 2012, nr 4, s. 29-42

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń / Maciej Stolarski // Organizacja i Kierowanie. – 2009, nr 1, s. 123-137

Wynagrodzenia a strategia organizacji / Wojciech Popławski, Sylwia Stachowska // Organizacja
i Kierowanie. – 2008, nr 2, s. 55-68

Papiery wartościowe w wynagradzaniu w Polsce i za granicą stan obecny i perspektywy / Hanna Karaszewska // Organizacja i Kierowanie. – 2007, nr 2, s. 115-127

Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii agencji : raport z badań / Kevin Campbell, Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 4, s. 35-52

Wynagradzanie grup pracowników o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa / Wanda Kopertyńska // Organizacja i Kierowanie. – 1999, nr 4, s. 61-75

Czynniki kształtujące wynagrodzenie menedżerów / Grażyna Gruszczyńska-Malec // Organizacja
i Kierowanie. – 1999, nr 3, s. 63-72

Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz zasady ich podziału / Wanda Kopertyńska // Organizacja
i Kierowanie. – 1998, nr 3, s. 79-92

Tworzenie systemów wynagradzania z doświadczeń firm / Wanda Kopertyńska // Organizacja
i Kierowanie. – 1996, nr 4, s. 57-68

Personel i Zarządzanie

Pułapki wynagradzania : z jakich danych korzystać, by nie popełniać błędów ? / Kazimierz Sedlak // Personel
i Zarządzanie. – 2022, nr 2, s. 68-72

Ile płacić ? : to zależy : przegląd rynku wynagrodzeń na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak / Renata Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 42-48

Spawacz na płacowym szczycie : praktyki wynagradzania pracowników fizycznych / Renata Kucharska
-Kawalec // Personel i Zarządzanie. 2018, nr 7, s. 32-37

Zasoby personalne : praktyki wynagradzania w działach HR / Renata Kucharska-Kawalec // Personel
i Zarządzanie. – 2018, nr 2, s. 40-45

Oferta dla pracownika : czym jest marketing wynagrodzeń w organizacji ? / Piotr Sedlak // Personel
i Zarządzanie. – 2017, nr 5, s. 44-46

Premie uznaniowe : jak uelastycznić system wynagrodzeń i nie stracić zaangażowania pracowników ? / Katarzyna Meysztowicz, Konrad Policewicz, Mirosław Antonowicz // Personel i Zarządzanie. – 2016, nr 2,
s. 46-49

Bezpieczeństwo czy efektywność ? : realna czy pozorna sprzeczność systemów wynagrodzeń / Anna Muszyńska-Jurków // Personel i Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 41-43

Polityka wynagrodzeń w działach sprzedaży / Renata Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie.
– 2014, nr 2, s. 18-22

Wyzwania dla polityki wynagrodzeń : trendy na rynku pracy a elastyczny system wynagrodzeń
w TRW SSP w Bielsku-Białej – opis praktyki
/ Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 12,
s. 24-27

Konkurencyjny system wynagrodzeń : wykorzystanie rynkowej tabeli płac / Patrycja Grzesińska // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 5, s. 30-33

Premia za jakość : zasady wynagradzania pracowników w spółce produkcyjnej – opis praktyki / Zofia Sekuła // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 2, s. 26-30

Przeliczalne na złotówki : pozapłacowe elementy wynagrodzenia / Magdalena Fabijańczuk // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 8, s. 28-30

Polityka Społeczna

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na ubóstwo / Michał Niedziela // Polityka Społeczna. – 2018, nr 10,
s. 10-18

Tendencje zmian w kształtowaniu się rozpiętości płacowych w Polsce / Hanna Karaszewska, Marek Zarębski // Polityka Społeczna. – 2018, nr 3, s. 1-8

Zmiana relacji płac pracowników państwowej sfery budżetowej (rok 2002 i 2014) / Zdzisław Czajka // Polityka Społeczna. – 2016, nr 10, s. 19-26

Płaca minimalna duży problem / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 1-8

Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego / Mieczysław Kabaj // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 9-15

Płaca, wynagrodzenie czy zarobek ? / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 2, s. 1-4

Płace i relacje płac w gospodarce z perspektywy sektora zdrowotnego / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. – 2008, nr 7, s. 11-13

Zarządzanie wynagrodzeniami w publicznej służbie zdrowia / Zdzisław Czajka // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 7, s. 14-18

Mechanizmy wynagradzania lekarzy / Hanna Karaszewska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 7, s. 19-22

Brytyjskie doświadczenia w kształtowaniu wynagrodzeń pracowników publicznej służby zdrowia
za pomocą wartościowania pracy
/ Wiesław Golnau // Polityka Społeczna. – 2008, nr 7, s. 23-29

Rola państwa w kształtowaniu wzrostu przeciętnych wynagrodzeń / Adam Zych // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 3, s. 6-9

Czynniki hamujące podniesienie minimum płacowego / Adam Zych // Polityka Społeczna. – 2007, nr 9,
s. 10-12

Płaca rodzinna / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 22-25

Minimalne wynagrodzenie : opinie przedsiębiorców / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2007, nr 1, s. 1-5

Minimalne wynagrodzenie analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. – 2007, nr 1, s. 5-9

Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2006,
nr 8, s. 1-5

Analiza związku minimalnego wynagrodzenia z rynkiem pracy : konferencja IPiSS / Dorota Głogosz, Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 5/6, s. 27-30

Czynniki hamujące wzrost wynagrodzeń / Adam Zych // Polityka Społeczna. – 2005, nr 11/12, s. 19-21

Kwestia sprawiedliwej zapłaty za pracę w katolickiej nauce społecznej / Aurelia Polańska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 2, s. 10-14

Dynamika ogólnych nierówności płacowych w Polsce w latach 1989-2002 / Julian Daszkowski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 8, s. 1-4

Wpływ opodatkowania i ubezpieczenia społecznego na relacje wynagrodzeń / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2004, nr 4, s. 6-10

Oszacowania obciążeń płac składkami i podatkiem w Polsce 1992-2002 / Julian Daszkowski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 4, s. 10-13

Zróżnicowanie wynagrodzeń realnych netto w Polsce w latach 1982-2001 / Julian Daszkowski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 11/12, s. 3-6

Negatywne trendy w relacjach płac / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2003, nr 10, s. 1-3

Tendencje zmian w wynagradzaniu / Jarosław Sokołowski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 2, s. 10-12

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Wynagradzanie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego / Izabela Jakubowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 10, s. 18-22

Problematyka wynagradzania w świetle Europejskiej Karty Społecznej i jej odzwierciedlenie w polskich realiach / Krzysztof Walczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 1, s. 2-7

Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości / Jerzy Wratny // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 3, s. 2-10

O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Joanna Jasińska, Piotr Fik // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2016, nr 9, s. 19-23

Górne granice wynagrodzenia za pracę / Jakub Gołaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2016, nr 4,
s. 10-16

Płaca : wage (compensation) for employment / Jan Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014,
nr 6, s. 2-8

Prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego w świetle wybranych przepisów dotyczących czasu pracy / Jakub Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 6, s. 29-34

Ewolucja pojęcia wynagrodzenia za pracę w kontekście prawnej ochrony w orzecznictwie Sądu Najwyższego i jej konsekwencje / Aleksandra Ziętek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 4,
s. 25-30

Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda / Jerzy Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 10, s. 2-9

Sens i znaczenie wynagrodzenia minimalnego / Łukasz Kasprowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2013, nr 5, s. 14-17

Równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Krzysztof Rączka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 4, s. 38-40

Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2012, nr 8, s. 2-6

Wynagrodzenia : konsultacje i wyjaśnienia / oprac. Monika Frączek, Robert Lisicki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 6, s. 37-39

Wynagrodzenia pracowników : konsultacje i wyjaśnienia / oprac. Robert Lisicki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 3, s. 43-44

O skuteczności premiowania i nagradzania / Tadeusz Oleksyn // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 2, s. 2-11

Dyskryminacja w ustalaniu wynagrodzenia : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 7, s. 39-41

Regulamin wynagradzania najnowsze orzecznictwo : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 5, s. 33-35

Płaca minimalna druga strona medalu / Barbara Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2007, nr 4, s. 10-12

Wynagrodzenia cz. 2 : zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy / oprac. Elżbieta Judasz // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 4, s. 39-40

Wynagrodzenia cz. 1 : zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy / oprac. Elżbieta Judasz // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 3, s. 40

Terminowość wypłaty wynagrodzenia w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w celu zawarcia układu / Artur Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 11, s. 21-25

Różnicowanie wynagrodzeń w oparciu o staż pracy a zasada równego traktowania pracowników : zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy / oprac. Anna Bydłoń // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 11, s. 38-39

Terminowość wypłaty wynagrodzenia w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną / Artur Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 10, s. 20-24

Wynagrodzenie pracowników po przejściu zakładu na nowego pracodawcę : zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy / oprac. Halina Tulwin // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 4, s. 39

Wynagrodzenie za pracę i jego zmiany : konsultacje i wyjaśnienia / Elżbieta Szemplińska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 11, s. 33-36

Wynagrodzenie „niegodziwe” na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 9, s. 38-40

Dodatki za pracę w niedziele i święta / Zdzisław Kubot. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 6,
s. 27-32

Wynagrodzenie a rozkład czas pracy / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 4, s. 32-39

Regulamin wynagradzania : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 4, s. 39-41

Racjonalizacja systemów wynagradzania w sektorze publicznym / Zdzisław Czajka // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 2, s. 2-7

Wynagrodzenie ryczałtowe : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 2, s. 38-40

Dyskryminacja i równość w ustalaniu wynagrodzenia : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 1, s. 37-39

Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy / Małgorzata Gersdorf // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 10, s. 25-27

Minimalne wynagrodzenie za pracę nowe regulacje prawne / Jerzy Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 6, s. 2-8

Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby (wybrane zagadnienia) / Anna Kosut // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 1, s. 28-32

W sprawie niekonstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców / Ewa Wronikowska, Artur Rycak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 1, s. 32-40

Obowiązek prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia / Łukasz Pisarczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 10, s. 26-37

Prawo do godziwego wynagrodzenia w konstytucjach państw europejskich / Monika Nowak // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 5, s. 11-19

Wynagrodzenia twórców programów komputerowych aspekt prawny i podatkowy / Aleksander Stuglik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 3, s. 24-34

Problemy Jakości

Wynagrodzenia specjalistów z zakresu zarządzania jakością / opracował Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2017, nr 3, s. 35

Przegląd Organizacji

Wynagrodzenie absolwentów studiów ekonomicznych / Wojciech Jarecki // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 7/8, s. 62-65

Struktura wynagrodzenia i jej determinanty / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 6, s. 33-37

O funkcjach wynagrodzeń raz jeszcze / Jarosław Sokołowski // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 3, s. 31-34

Wynagrodzenia oparte na blokach umiejętności dla robotników sektora maszynowego / Zofia Sekuła, Wojciech Sibilski // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 3, s. 36-39

Liberalna „zasada” sprawiedliwości a dynamika płac w Polsce / Julian Daszkowski // Przegląd Organizacji.
– 2008, nr 11, s. 29-30

Mechanizm nagradzania menedżerów w spółkach handlowych : problemy skutecznego wynagradzania / Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 12, s. 24-27

Dochody odroczone jako instrument strategicznego zarządzania poprzez wynagrodzenia / Sylwia Stachowska // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 7/8, s. 64-69

Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce a ich wyniki ekonomiczne / Hanna Karaszewska, Włodzimierz Karaszewski // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 1, s. 26-30

System wynagrodzeń oparty na idei udziału pracowników w zysku – studium przypadku / Waldemar Rzońca // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 4, s 38-40

Wynagradzanie bez dyskryminacji / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 9, s. 40-43

Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle europejskim / Julian Daszkowski //Przegląd Organizacji.
– 2004, nr 5, s. 30-34

Wynagradzanie oparte na własności jako element ładu korporacyjnego w poszukiwaniu optimum / Krzysztof Zalega // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 2, s. 12-16

Wartościowanie pracy w polskich firmach : wyniki badań / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2003,
nr 11, s. 31-34

Istota polityki płac / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2003, nr 4, s. 38-41

Benchmarking i przeglądy płac rynkowych / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 7/8, s. 56-59

Paradoksy zarządzania wynagrodzeniami / Grażyna Gruszczyńska-Malec // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 5, s. 29-31

Identyfikacja i klasyfikacja modeli płac / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 3, s. 24-27

Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapitału intelektualnego organizacji / Jarosław Sokołowski // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 1, s. 32-36

Wynagrodzenia członków zarządów korporacji amerykańskich / Monika Marcinkowska // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 1, s. 37-41

Uwarunkowania płac pakietowych dla kierownictwa i wybranych stanowisk / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 7/8, s. 59-63

Premiowanie w aktualnych warunkach przedsiębiorstw / Wanda Kopertyńska // Przegląd Organizacji.
– 2001, nr 3, s. 34-38

Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania płac pakietowych stałe i zmienne pakiety płac / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 2, s. 28-31

Tendencje i zasady tworzenia uniwersalnych systemów premiowania / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 10, s. 28-32

Metody stosowania podwyżek płac / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 5, s. 34-38

Strategia wynagrodzeń w aspekcie globalnej strategii przedsiębiorstwa / Grażyna Gruszczyńska-Malec // Przegląd Organizacji. – 1998, nr 11, s. 37-39

Przedmiot polityki płac / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 1997, nr 6, s. 26-29

Planowanie płac w podmiotach gospodarczych / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 1997, nr 3, s. 27-30

Jak premiować ? / Piotr Skrzyniarz // Przegląd Organizacji. – 1996, nr 7/8, s. 60-61

Kształtowanie przyrostu wynagrodzeń a polityka płac / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 1996, nr 5,
s. 25-28

Model prowizyjnego systemu wynagradzania pracowników koncepcja i realizacja / Waldemar Rzońca // Przegląd Organizacji. – 1996, nr 2, s. 27-31

Ocena systemów wynagradzania w zakładach prowadzących działalność gospodarczą / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 1995, nr 8, s. 27-29

Wynagradzanie menedżerów / Zofia Sekuła // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 7, s. 27-29

Innowacje w premiowaniu / Wanda Kopertyńska // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 7, s. 30-32

Płaca instrumentem kierowania (II) / Alicja Sajkiewicz // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 6, s. 33-35

Płaca instrumentem kierowania (I) / Alicja Sajkiewicz // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 5, s. 12-14

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Uwarunkowania i kierunki zmian systemu wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej / Kamil Mroczka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 1, s. 41-56

Wynagrodzenie za indywidualne efekty pracy w instytucjach administracji publicznej / Marta Juchnowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2015, nr 3-4, s. 97-109

Struktura wynagrodzeń w procesie zmian / Stanisława Borkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2012, nr 5, s. 11-22

Ocena efektywności systemów wynagrodzeń / Ewa Beck-Krala // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 5, s. 23-35

Nowe strategie wynagrodzeń na tle zmian w japońskim ZZL / Barbara Sajkiewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 5, s. 37-48

Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y / Magdalena Andrałojć, Maciej Ławrynowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 5, s. 49-62

Rola wynagradzania kompleksowego w kształtowaniu kontraktu psychologicznego / Anna Rogozińśka-Pawełczyk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 5, s. 63-76

Wybrane założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji „dynamiczne zdolności-rutyny” / Janusz Strużyna // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 5, s. 89-108

Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej / Krzysztof Katolo, Piotr Sierociński // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011, nr 3/4, s. 127-147

Wynagradzanie w praktyce / Barbara Sajkiewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 6, s. 69-80

Dialektyczna perspektywa polityki wynagrodzeń / Magdalena Majowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 6, s. 103-117

Raporty płacowe jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami / Kazimierz Sedlak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 3/4, s. 135-146

Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej / Beata Radzka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 2, s. 49-69

Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego / Iwona Kubica, Anna Rychwalska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2009, nr 5, s. 74-81

Premiowanie w działalności konsultingowej / Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2007, nr 5, s. 75-86

Strategia wynagrodzeń a faza cyklu rozwojowego firmy / Hanna Karaszewska, Sylwia Stachowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 5, s. 53-66

Badanie dyskryminacji w wynagradzaniu / Zofia Sekuła // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 1,
s. 57-65

Nierówności płacowe w świetle różnic w kulturach narodowych / Magdalena Andrałojć // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 1, s. 67-84

Styl kierowania nastawiony na motywowanie : (refleksje wokół budowy systemu wynagradzania związanego z wartością dodaną) / Anna Kozińska, Dorota Wieczorek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2005, nr 1, s. 39-56

Wynagrodzenia po wejściu Polski do UE aspekty prawne / Krzysztof Walczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2004, nr 5, s. 47-50

Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej / Roman Karaś // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2003, nr 6, s. 71-97

Wynagrodzenie za pracę w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa pracy / Jerzy Wratny // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2003, nr 3/4, s. 57-68

Rola wynagrodzeń w zzl / Kazimierz Sedlak, Katarzyna Piszczek, Grażyna Ryś, Jadwiga Pęczek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2002, nr 6, s. 95-98

Wynagrodzenia w „nowej gospodarce” / Stanisława Borkowska //Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2001, nr 6, s. 9-26

Czy grozi nam stagnacja na rynku wynagrodzeń ? : najnowsze trendy zarządzania wynagrodzeniami
w Polsce
/ Paweł Bochniarz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2001, nr 6, s. 59-66

Fuzja a system wynagrodzeń / Magdalena Stalpińska, Agnieszka Wierszyłło // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2001, nr 6, s. 67-73

Kształtowanie systemu wynagrodzeń zgodnego ze strategią Banku / Urszula Pinakiewicz, Maria Jabłońska-Wołoszyn // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2001, nr 6, s. 73-77

Firma bez kar i nagród / Andrzej Blikle ; rozm. przepr. Paweł Berłowski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2001, nr 6, s. 78-81

Płaca jako czynnik motywowania do pracy na przykładzie Hotelu Letniego „Bydgoska” / Agnieszka Żak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2001, nr 2, s. 105-111