Opracowania tematyczne – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI I PRZEDSIĘBIORSTWA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Nauka o organizacji / Barbara Kożuch, Wydanie VI
Warszawa : CeDeWu, 2023, s. 265- 273 (Rozdział 9.4 – Społeczna odpowiedzialność organizacji)
Sygnatura 2

Osiąganie wyników społecznych / Greg Parston [w:] Organizacja przyszłości / red. Frances Hesselbein, Marhall Goldsmith, Richard Beckhard ; Fundacja Druckera (Seria: Businessman Book Inspiracje)
Warszawa : „Business Press”, 1998, s. 373-380
Sygnatura 2

Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 117-126 (Odpowiedzialność społeczna a organizacje), s. 127-130 (Władze państwowe a społeczna odpowiedzialność), s. 130-135 (Kierowanie społeczną odpowiedzialnością)
Sygnatura 2

Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne / Wojciech Leoński [w:] Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji / Karolina Beyer, Barbara Czerniachowicz, Wojciech Leoński, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Malwina Szczepkowska, Anna Wieczorek-Szymańska, Wydanie I
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019, s. 150-163
Sygnatura 2

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility) jako współczesna koncepcja biznesu / Andrzej Chotyński, Adam S. Jabłoński, Marek M. Jabłoński [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania /
red. Andrzej Chodyński; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 183-191
Sygnatura 5.1

Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Halina Chwistecka-Dudek [w:] Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania / red. nauk. Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 119-127
Sygnatura 5.1

Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki / red. nauk. Monika Kostera
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 447-469 (Rozdz. XXII – Społeczna odpowiedzialność organizacji)
Sygnatura 5.1

Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / pod redakcją Adama Stabryły, Wydanie 2, uzupełnione
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 446-462 (Rozdz. 27 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa)
Sygnatura 5.1

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach handlowych jako źródło tworzenia ich przewagi konkurencyjnej w świetle przeprowadzonych badań w województwie lubuskim / Mariola Michałowska, Brygida Cupiał [w:] Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania / red. nauk. Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 145-154
Sygnatura 5.1

Strategiczna karta wyników jako narzędzie wspomagające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu / Anna Maryniak [w:] Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania /
red. nauk. Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 109-118
Sygnatura 5.1

Zarządzanie przedsiębiorstwem / redakcja naukowa Juliusz Engelhardt, Wydanie II wznowione
Warszawa : CeDeWu, 2024, s. 79-100 (Rozdział 3 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)
Sygnatura 5.1

Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski, Wydanie II
Warszawa : PWN, 2022, s. 68-89 (Rozdział 3 – Społeczny kontekst działalności przedsiębiorstwa)
Sygnatura 5.1

Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach / Magdalena Gorzelny-Dziadkowiec, Halina Smutek
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 112-142 (Rozdział 5 – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Przedsiębiorstwo : drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016, s. 558-563 (Rozdz. 8.6 – Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa)
Sygnatura 5.2

Teoria budowy modeli biznesowych / Tadeusz Waściński
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019, s. 199-238 (Rozdz. 6 – Społeczna odpowiedzialność biznesu podstawą budowy modeli biznesowych)
Sygnatura 5.2

Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007,
s. 129-163 (Rozdz. 4 – Odpowiedzialny biznes jako wymóg sprawnego funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Józef Penc
Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2007, s. 277-325 (Rozdz. VII – Społecznie odpowiedzialne i etyczne postępowanie w biznesie)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych / Anna Barcik [w:] Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Józef Szabłowski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 185-190
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 258-294 (Rozdz. 6 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa)
Sygnatura 10

Społeczna odpowiedzialność – nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych / Justyna Nakonieczna [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe / red. Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Janusz Symonides
Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004, s. 283-298
Sygnatura 10

DZIAŁ 11 – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE:

Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan Szumilak
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004,
s. 78-80 (Rozdz. 2.5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlu detalicznego)
Sygnatura 11

DZIAŁ 13 – MARKETING-PODSTAWY:

Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena Dołhasz, Katarzyna Sanak-Kosmowska ; [recenzent i redaktor naukowy Adam Sagan], Wydanie pierwsze
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019, s. 65-67 (Rozdz.5.3 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)
Sygnatura 13

Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 30-32 (Rozdz. 2.3.2 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)
Sygnatura 13

Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 44-45 (Rozdz. 2.4 – Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 13

Marketing : sztuka konkurowania i współpracy / redakcja Lechosław Garbarski, Magdalena Krzyżanowska, Wydanie pierwsze
Warszawa : Poltext, 2023, s. 505-509 (Rozdział 21.3 – Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing zrównoważony)
Sygnatura 13

Marketing społecznie odpowiedzialny / Barbara Borusiak, Magdalena Stefańska [w:] Marketing : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Zygmunt Waśkowski
Poznań : Wydawnictwo UEP, 2022, s. 237-258
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.2 – ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE:

Metody zarządzania marketingowego / red. nauk. Jacek Otto, Łukasz Sułkowski (Seria: Metody i Techniki Zarządzania)
Warszawa : DIFIN, 2014, s. 60-61 (Rozdz. 3.3 – CSR), s. 106-108 (Rozdz. 5.1 – CSR a marketing społeczny)
Sygnatura 13.2

DZIAŁ 13.7 – PUBLIC RELATIONS:

Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju / red. nauk. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 159-165 (Rozdz. 6.3 – Odpowiedzialność społeczna firm – narzędzie public relations czy coś więcej ?)
Sygnatura 13.7

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Dobre praktyki w zarządzaniu personelem stosowane w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Tomasz Brzozowski [w:] Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości /
red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 31)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 523-530
Sygnatura 14

Kompetencje społeczne przedsiębiorców / Ryszard Walkowiak [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki : praca zbiorowa / red. Bogusława Urbaniak
Warszawa: DIFIN, 2008, s. 86-90
Sygnatura 14

Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialny / Lidia Zbiegień-Maciąg [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
/ red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005, s. 124-133
Sygnatura 14

Przywództwo etyczne jako kryterium doboru osób przez zarządzających w organizacjach społecznie odpowiedzialnych : badania pilotażowe / Aleksandra Zaleśna [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 64-73
Sygnatura 14

Społeczna odpowiedzialność biznesu : Spedpol Sp. z o.o. / Renata Trochimiuk [w:] Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków / red. Aleksy Pocztowski ; [aut. Marta Bieryło et al.] (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004, s. 61-81
Sygnatura 14

Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników / Ewa Hope
[w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / redakcja naukowa Michał Tomczak, Beata Krawczyk
Warszawa : Difin, 2017, s. 299-316
Sygnatura 14

Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy / Mirosław Rybak [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa: POLTEXT, 2004, s. 131-146
Sygnatura 14

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Władysław Bibrowski]
(Seria: HR)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 151-157 (Rozdz. 10 – Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu)
Sygnatura 14

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach rodzinnych / Beata Chmielewiec [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 407-417
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 393-403 (Rozdz. 13.4 – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 155-163 (Rozdz. 11 – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 62-66 (Rozdz. 2.3 – Społeczna odpowiedzialność firm (CSR – Corporate Social Responsibility), s. 67-70 (Rozdz. 2.4 – Społeczna odpowiedzialność firm w administracji publicznej),
s. 70-71 (Rozdz. 2.5 – Co nowego w dziedzinie CSR)
Sygnatura 14

DZIAŁ 19.4.2 – COVID-19:

CSR i nowa komunikacja marek w okresie pandemii / Karmena Roztocka [w:] Konsekwencje pandemii COVID-19 : państwo i społeczeństwo / redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Musiał-Karg, Maciej Górny
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 2020, s. 77-95
Sygnatura 19.4.2

Społeczna odpowiedzialność uczelni w Polsce w dobie pandemii COVID-19 / Ewa Jastrzębska [w:] Polska… Unia Europejska… świat… w pandemii COVID-19 : wybrane zagadnienia : wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej / redakcja naukowa Artur Bartoszewicz, Krzysztof Księżopolski, Andrzej Zybała
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, 114-131
Sygnatura 19.4.2

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo : doświadczenia Polski / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 175-185 (Rozdz. 5.3 – Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich SSE)
Sygnatura 22

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu / Paulina Roszkowska [w:] Migracja kapitału
w globalnej gospodarce
/ red. nauk. Andrzej Szablewski
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 393-418
Sygnatura 24

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości / Karolina Łudzińska
[w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce / red. nauk. Andrzej Szablewski
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 366-392
Sygnatura 24

Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Anna Zielińska-Głębocka
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 225-230 (Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 24

DZIAŁ 27.1 – KONSUMENCI-PRAWO:

Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Włodzimierz Szpringer
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005,
s. 117-134 (Rozdz. VII – Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna) ?
Sygnatura 27.1

DZIAŁ 27.2 – KONSUMPCJA:

Konsumpcja w Polsce : uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy / Marcin Lipowski, Genowefa Sobczyk, Ilona Bondos, Inga Słowikowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, s. 165-167 (Rozdz. 6.2 – Społecznie odpowiedzialna i zrównoważona konsumpcja)
Sygnatura 27.2

DZIAŁ 28 – PRACA:

Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie / Małgorzata Gableta
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003,
s. 90-98 (Rozdz. 3.2 – Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze zatrudnienia)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Wpływ koncepcji CSR na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem na przykładzie współczesnych przedsiębiorstw / Joanna Górniak [w:] Trendy na rynku pracy / red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Dominik Majewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 161-175
Sygnatura 28.1

Zarządzanie zróżnicowanymi pracownikami jako element CSR / Aneta Długopolska-Mikonowicz, Aleksandra Wojciechowska[w:] Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 185-216
Sygnatura 28.1

Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / redakcja naukowa Ewa Matuska, Wydanie I
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2020, s. 167-185 (Rozdz. 11 – Rozwój koncepcji Corporate Social Responsibility w Polsce)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. e-GOSPODARKA:

CSR 2.0 – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w dobie Web 2.0 / Justyna Szumniak [w:] Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych / red. Mikołaj Pindelski
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 103-119
Sygnatura 33

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MŚP:

Społeczna odpowiedzialność instytucji mikrokredytowych w Europie / Agnieszka Kurczewska
[w:] Mikrokredyty w Europie : sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym / red. nauk. Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 53-61
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 36.2 – ETYKA W BIZNESIE :

Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Elaine Sternberg (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 275-279 (O obowiązkach wobec społeczeństwa
raz jeszcze
)
Sygnatura 36.2

Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Stefan Snihur
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007, s. 50-65 (Rozdz. V – Moralna odpowiedzialność w biznesie)
Sygnatura 36.2

Etyka gospodarcza / Bożena Klimczak, Wyd. 5 uzup.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006,
s. 73-76 (Rozdz. 4.2 – Społeczna odpowiedzialność firmy), 86-91 (Rozdz. 5.2 – Konflikt między odpowiedzialnością społeczną a lojalnością wobec firmy)
Sygnatura 36.2

Etyka w biznesie / Peter Pratley (Seria: Podstawy Zarządzania)
Warszawa : Wydawnictwo Gebethner i Ska, 1998, s. 110-169 (Rozdz. 4 – Odpowiedzialność moralna
w działalności gospodarczej
)
Sygnatura 36.2

Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia / Danuta Kopycińska [w:] Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl
(Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 186-198
Sygnatura 36.2

Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu / Janina Filek [w:] Etyka
i ekonomia
 / red. nauk. Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka
Kraków : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007, s. 13-31
Sygnatura 36.2

Wprowadzenie do etyki biznesu
/ George D. Chryssides, John H. Kaler (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 233-302 (Rozdz. 5 – Korporacje a odpowiedzialność)
Sygnatura 36.2

Wstęp do etyki biznesu / Jerzy Konieczny
Warszawa : „Konsalnet”, 1998, s. 25-33 (Rozdz. III – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 36.2

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej / Grzegorz Myśliwiec
Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007, s. 94-95 (Rozdz. 6.3 – Dialog społeczny
jako najwyższa forma odpowiedzialności społecznej firm
)
Sygnatura 36.2

DZIAŁ 36.3 – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA :

Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, PWN, 2004
Sygnatura 36.3

Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt ; Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (Seria: Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009
Sygnatura 36.3

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Harvard Business School Press
Gliwice : Wydawnictwo „Helion”, 2007
Sygnatura 36.3

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych / Justyna Nakonieczna
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008
Sygnatura 36.3

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Marcin Żemigała
Kraków : Wolters Kluwer, 2007
Sygnatura 36.3

Vademecum społecznie odpowiedzialnego biznesu / Ryszard Walkowiak, Marian Oliński
Olsztyn : Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, 2009
Sygnatura 36.3

DZIAŁ 37 – KOMUNIKACJA:

Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji  / Piotr Jaworowicz, Magdalena Jaworowicz
Warszawa : Difin, 2017, s. 197-214 (Rozdz. 5 – CSR – zintegrowana komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu)
Sygnatura 37

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ – PODSTAWY:

Bankowość / redakcja naukowa Anna Iwańczuk-Kaliska, Anna Warchlewska
Poznań : Wydawnictwo UEP, 2023, s. 162-165 (Rozdział 8.5 – Społeczna odpowiedzialność banków)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 38.13 – RYZYKO I GWARANCJE BANKOWE:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego / Leszek Dziawgo
[w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego / red. nauk. Jerzy Nowakowki, Teresa Famulska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 119-128
Sygnatura 38.13

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI) / Monika Czerwona [w:] Finanse u progu trzeciej dekady
XXI wieku.
T. 1 / redaktorzy naukowi Janusz Ostaszewski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2021, s. 123-133
Sygnatura 43

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Odpowiedzialność społeczna biznesu w czasach kryzysu / Anna Iwacewicz-Orłowska [w:] Finanse
i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
/ red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010, s. 161-171
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 64.2 – WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Wycena i zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa / red. Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek ;
aut. Andrzej Cwynar [et al.]
Warszawa : POLTEXT, 2005, s. 37-42 (Rozdz. 1.5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa)
Sygnatura 64.2

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Od zakładowej polityki socjalnej do społecznej odpowiedzialności organizacji ? / Stanisława Borkowska [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria : Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 159-176
Sygnatura 68

Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu / Radosław Ignatowski, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz [w:] Instrumenty polityki społecznej / red. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 124-142
Sygnatura 68

Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji / Agnieszka Lorek [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 423-431
Sygnatura 68

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle badań młodych dorosłych konsumentów / Ewa Grzegorzewska-Ramocka [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Część 1 / red. Małgorzata Juchniewicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006, s. 282-289
Sygnatura 86

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej w świetle obowiązujących paradygmatów i w nauczaniu Jana Pawła II / Mirosława Rybak [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. Kazimierz Kuciński (Seria: Materiały i Prace / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T. 95)
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 46-55
Sygnatura 86

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Etyczno-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle europejskich dokumentów / Anna Barcik [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 196-203
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA-UNIA EUROPEJSKA:

Start na rynku Wspólnej Europy : przewodnik przedsiębiorczości dla młodzieży / Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska
Wrocław : Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002, s. 136-139 (Rozdz. VIII – Społeczna odpowiedzialność rganizacji)
Sygnatura 92

DZIAŁ 105 – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Marcin Żemigała
Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008, s. 171-214 (Rozdz. 5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – szersze ujęcie jakości)
Sygnatura 105.1

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Marcin Żemigała
Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008, s. 171-214 (Rozdz. 5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – szersze ujęcie jakości)
Sygnatura 105.1

DZIAŁ 138.1 – ENERGETYKA:

Energetyka w okresie transformacji / Izabela Filipiak, Władysław Mielczarski, Wydanie I
Warszawa : PWN, copyright 2023, s. 252-253 (Rozdział 9.2 – Społeczna odpowiedzialność energetyki
(CSR i ESG)

Sygnatura 138.1

DZIAŁ 175 – OCHRONA ŚRODOWISKA:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Jolanta Hałasa, Irena Rumianowska [w]: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa /
red. Andrzej Graczyk
Białystok-Wrocław : Agencja Wydawniczo-Edytorska „EkoPress”, 2007, s. 82-92
Sygnatura 175

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

(Nie)odpowiedzialność społeczna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ? / Luiza Piersiala, Agnieszka Tylec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 102, s. 319-330

Aksjologiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie / Wojciech Goleński // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2012, nr 1,
s. 18-23

Aktualne trendy CSR w Hiszpanii i w Polsce : studium przypadku : LA CAIXA i PKN Orlen / Piotr Dziwiński, Agnieszka Barcik, M. Isabel Sanchez-Hernandez, Dolores Gallardo-Vasquez // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 1, s. 25-33

Aktywność proekologiczna jako obszar koncepcji corporate social responsibility (na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich) / Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn // Studia Ekonomiczne
i Regionalne. – 2017, nr 4, s.  43-53

Aktywność wewnętrzna organizacji ukierunkowana na budowanie trwałych relacji z pracownikami
z perspektywy społecznej odpowiedzialności
/ Joanna Gajda // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 233, s. 170-180

Analiza Polskich Dobrych Praktyk w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu / Izabela Mazur, Anna Zywert, Aleksandra Dewicka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 169-179

Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, CEERIUS i VONIX / Marcin Bartkowiak, Bogna Janik // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2013, t. 1, nr 9, s. 5-19

Analiza sprawozdań społecznej odpowiedzialności w spółkach górniczych – studium przypadku / Anna Bluszcz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 93, s. 41-50

Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji / Beata Glinkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265, s. 17-24

Analiza wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego GRI w kontekście zarządzania podmiotami leczniczymi / Ewa Wanda Maruszewska, Aleksandra Szewieczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 300, s. 120-128

Analiza zależności stóp zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych / Piotr Zasępa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2017, nr 2, s. 89-98

Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia Kowalska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 211-221

Aspekt pracowników 50+ w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Małgorzata Idasiak // Zarządzanie i Finanse. – 2019, nr 1, cz. 1, s. 61-73

Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce / Ewa Stawicka // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2016, nr 6, s. 99-111

Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Katarzyna Huk, Paweł Szudra // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 147-156

Assessment Center a społeczna odpowiedzialność biznesu / Paweł Błoński // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s.15-23

Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi / Paweł Jamróz // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 2,
s. 273-285

Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478,
s. 206-215

Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Magdalena Kaźmierczak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 5, s. 10-13

Bezpieczeństwo pracy w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Wioletta Ocieczek // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. – 2017,  z. 11,
s. 83-92

Budowanie programu odpowiedzialności biznesu / Giles Gibbons [w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 /
[red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 194-196

Budowanie wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie / Lucyna Witek // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 761-767

Budowanie wizerunku biznesu społecznie odpowiedzialnego przez pryzmat realizacji projektów / Anna Bereś // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017,
nr 332, s. 110-121

Budowanie zaufania w relacjach z klientami poprzez komunikowanie praktyk CSR / Marta Miszczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 283,
s. 99-109

Catering zdrowej żywności jako przejaw społecznej odpowiedzialności firm gastronomicznych, a dochody ich klientów / Jacqueline Rowiecka // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 419-428

Cause Related Marketing – biznes z duszą / Magdalena Zawada // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 8,
s. 13-16

Cele społeczne firmy / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 2, s. 55-57

Certyfikaty i nagrody jako formy upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji / Piotr Rogala // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2008, t. 11, nr 1, s. 211-216

Cloud computing – kierunek rozwoju przedsiębiorstw TSL wobec wyzwań CSR / Katarzyna Nowicka // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 79-90

Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem / Iwona Ślęzak-Gładzik // Modern Management Review. – 2013, nr 2, s. 113-125

Corporate Social Responsibility a środowiskowe i społeczne skutki likwidacji kopalń / Izabela Jonek
-Kowalska // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2014, nr 16,
s. 27-45

Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu / Agnieszka Kwarcińska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2015, nr 10, s. 157-165

Corporate Social Responsibility w sektorze MŚP / Agnieszka Drews // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2015, nr 1, s. 31-45

CRS – koncepcja odpowiedzialnego biznesu w świetle zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Monika Klimczok, Anna Tomczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2013, nr 2,
s. 177-182

CSR – a co to jest ? / Jarosław Horodecki // Manager Magazin. – 2007, nr 5, s. 44-46

CSR – element strategii wzrostu wartości firmy na przykładzie Grupy Azoty Puławy / Zenon Pokojski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 104, s. 339-349

CSR – najlepsze lekarstwo : rozmowa z Beatą Jurkschat, szefem Biura Komunikacji Grupy LOTOS S.A. // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 1, s. 59-60

CSR – narzędzie przemian na rynku pracy / Agata Opolska-Bielańska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 31-40

CSR – normy etyczne versus normy prawne / Ewa Hope, Ewa Grzegorzewska-Mischka // Zarządzanie
i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 177-191

CSR – odpowiedź na wyzwania współczesnych public relations / Joanna Janowicz-Świderska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 185, s. 98-105

CSR – trendy w rozwoju pojęcia : od wyszukiwarki do Big Data / Agata Opolska-Bielańska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 139-152

CSR : więcej niż PR – dążenie do osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej / John Surdyk
[w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 / [red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 197-201

CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć / Justyna Stecko // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2012, z. 3, s. 119-126

CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej / Paweł Kuźbik // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2017, nr 1, t. 1, s. 177-185

CSR 2.0, czyli wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach społecznej odpowiedzialności biznesu – studium przypadku z rynku polskiego / Anita Proszowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 58-65

CSR a efektywność przedsiębiorstwa / Mariusz Zieliński // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego
w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2014, nr 16, s. 15-25

CSR a marketing / Eweliba Sobotko, Wojciech Kozłowski // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 387-392

CSR a wartość organizacji (rozważania epistemologiczno-aksjologiczne) / Zbigniew Antczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2011, nr 47, s. 399-408

CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie / Magdalena Popowska // Przedsiębiorstwo
we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2012, nr 3, s. 29-37

CSR i emocjonalność konsumenta – czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne ? / Barbara Fryzel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 180, s. 88-98

CSR i etyka przekonań / Maciej Soin // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2019, vol. 22, nr 2, s. 55-69

CSR i IR – niełatwe antidotum na toksyczną bankowość / Leszek Dziawgo, Danuta Dziawgo  // Bezpieczny Bank. – 2010, nr 1, s. 98-113

CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku / Agnieszka Werenowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 4, s. 435-446

CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania / Adrian Pyszka // Współczesne Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 98-108

CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych / Anna Przybylska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 86, s. 343-355

CSR jako obszar raportowania niefinansowego w świetle rozszerzenia zakresu ujawnień / Agnieszka Tylec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 127, s. 299-310

CSR jako przedsięwzięcie biznesowe / Szymon Wierciński // Master of Business Administration. – 2011,
nr 2, s. 54-67

CSR jako strategia przyciągania i utrzymywania talentów / Justyna Berniak // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 60, s. 5-22

CSR jako źródło dobrych praktyk organizacyjnych w zapobieganiu mobbingowi / Aleksandra Wilk // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 518-527

CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji / Magdalena Stefańska, Grażyna Śmigielska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2013, nr 9(58), s. 491-502

CSR organizacji funkcjonującej na rynku medialnym / Dariusz Krawczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 105, s. 209-216

CSR Polska na tle wybranych krajów UE : analiza porównawcza / Justyna Kaźmierczak // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 1, s. 27-35

CSR przyszłości pomiędzy dyskusją akademicką a codziennością / Robert Geisler // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2018, nr 1(94), s. 25-37

CSR sposobem na trwałą przewagę konkurencyjną : wpływ projektów realizowanych w narodowych strategicznych ramach odniesienia 2007−2013 na upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Agnieszka Suska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 3, s. 51-70

CSR szansą dla osób niepełnosprawnych / Magdalena Maciaszczyk // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2014, nr 35, s. 159-167

CSR versus PR – analiza zmiennych wiodących / Katarzyna Hys, Liliana Hawrysz // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2013, nr 9(58), s. 209-219

CSR w firmach rodzinnych / Jan Klimek, Jacek Lipiec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 95-108

CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektorarolno-spożywczego / Ewa Stawicka // Turystyka
i Rozwój Regionalny. – 2017, nr 8, s. 93-104

CSR w logistyce – ryzyko ESG i wskaźniki efektywności / Justyna Szczanowicz, Sebastian Saniuk // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 5 s. 4090-4096

CSR w obszarze pracowniczym / Katarzyna Mizera, Paula Pypłacz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD,
s. 371-381

CSR w obszarze pracowniczym na przykładzie CFS / Wojciech Leoński // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 76, s. 159-167

CSR w obszarze pracowniczym w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie sektora bankowego w Polsce / Patrycja Bełtowska [w:] Współdziałanie w podmiotach prywatnych i publicznych a wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w czasie zmiany : monografia / redakcja naukowa Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik ; Politechnika Częstochowska
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 157-166

CSR w oczach Milenialsów / Agata Opolska-Bielańska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 348-356

CSR w polskim górnictwie : uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju / Sylwia Jarosławska-Sobór // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 112, s. 167-178

CSR w praktyce : próba realizacji społecznej odpowiedzialności przez sektor energetyczny w Polsce : studium przypadku / Anna Adamus-Matuszyńska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 171-184

CSR w programach kształcenia przyszłych menedżerów – przyczynek empiryczny / Agnieszka Bobola // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 257-274

CSR w strategii logistycznej przedsiębiorstw / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 4, s. 12098-12101

CSR w tworzeniu wartości dla konsumentów w marketingu przedsiębiorstw handlowych / Marek Drzazga, Urszula Janeczek // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 99-109

Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu ?  : wprowadzenie
do tematyki i porównanie
/ Agata Nowakowska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13,
s. 189-198

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy tylko wielkich przedsiębiorstw ? / Witold Szwajkowski // Master of Business Administration. – 2003, nr 2, s. 36-38

Czy społecznie odpowiedzialna filozofia zarządzania marketingowego firmą może stanowić źródło korzyści dla konsumentów ? / Beata Wierzbicka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 293-306

Czy standaryzacja CSR sprzyja odpowiedzialności biznesu ? / Anna Lewicka-Strzałecka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 225-236

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu ? / Jim „Gus” Gustafson [w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 /
[red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 190-193

Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Kaźmierczak // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 213-222

Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim / Anna Żelazna -Blicharz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 349-359

Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE / Renata Płoska, Joanna Próchniak // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 2, s. 323-337

Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2018, nr 6, s. 137-151

Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym / Angelika Wodecka-Hyjek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265,
s. 35-46

Determinanty zainteresowania CSR a konkurencyjność przedsiębiorstwa – zestawienie macierzowe / Katarzyna Chudy, Urszula Siedlecka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 46, s. 37-47

Diagnoza CSR w wybranych spółkach notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie / Magdalena M. Stuss // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 913-925

Dialog jako narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa – perspektywa CSR / Grażyna Michalczuk, Teresa Mikulska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 189-206

Dialog społeczny jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / Sławomir Jankiewicz, Jarosław Lange // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 148-157

Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach / Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2018, nr 1(94), s. 11-23

Dobre praktyki małych i średnich firm w obszarze społecznej odpowiedzialności / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 7, cz. 3, s. 133-146

Dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Maria Niewierko // Marketing i Rynek.
– 2018, nr 11, CD, s. 311-321

Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju / Anna Czubała // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 6, cz. 1, s. 163-177

Dochód–ryzyko w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych na podstawie portfeli pasywnych spółek
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 / Bogna Janik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 177-186

Dojrzałość jakościowa firm a ich świadomość odpowiedzialności społecznej / Dorota Szemiot-Trzepałko // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 27, s. 271-278

Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu
na przykładzie firm branży Transport-Spedycja-Logistyka
/ Katarzyna Turoń, Piotr Czech // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 1, s. 22-26

Doskonalenie procesów biznesowych w branży outdoorowej z perspektywy społecznej odpowiedzialności – analiza wybranych podmiotów / Renata Brajer-Marczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 516, s. 27-39

Dostępność usług pocztowych dla osób z niepełnosprawnością jako element społecznej odpowiedzialności publicznego operatora pocztowego / Sonia Wieczorek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 332, s. 86-96

Duża odpowiedzialność małego biznesu – CSR a MSP w Polsce / Olga Braziewicz-Kumor // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 331-340

Dyfuzja koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 29-15

Dylematy rachunkowości społecznej odpowiedzialności / Marta Mazurowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2014, t. 2, nr 8, s. 38-52

Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji / Ewa Bitner // Rynek – Społeczeństwo – Kultura.
– 2017, nr 2, s. 90-96

Dynamika zmian społecznej odpowiedzialności biznesu w miejscu pracy w Polsce w latach 2011-2016 / Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 258-270

Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu / Sylwia Wiśniewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2014, nr 4, s. 61-77

Działalność społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw jako czynnik wspierający poprawę jakości życia społeczeństwa / Katarzyna Kiliańska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 1, s. 355-366

Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu / Jadwiga Wawer-Bernat // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 401-409

Działania CSR polskich spółek giełdowych / Grażyna Aniszewska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, z. 108, s. 21-27

Działania CSR wobec społeczności lokalnej wdrożone przez spółki z branży paliwowej – studium przypadku / Anna Badura-Mojza // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 2,
s. 119-133

Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego / Renata Biadacz, Alfred Szydełko // Modern Management Review. – 2016, nr 2,
s. 7-17

Działania proekologiczne jako obszar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw gastronomicznych / Agnieszka Bobola // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2020, nr 14, s. 41-54

Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników / Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 631-645

Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane przez KGHM Polska Miedź SA a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Mikucka-Kowalczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 454, s. 239-251

Działania wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) – analiza przypadku / Anna Badura-Mojza // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 283, s. 86-98

Ecomapping jako narzędzie społecznej odpowiedzialności / Izabela Kudelska, Natalia Pawlak // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 117-125

Edukacja jako instrument kształtowania wiedzy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Magdalena Rojek-Nowosielska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 131, s. 42-50

Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie / Magdalena Małkowska-Borowczyk // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 98, s. 141-151

Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji / Teresa Czerwińska // Problemy Zarządzania. – 2012, nr 4, T. 1, s. 129 – 140

Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia / Grażyna Michalczuk, Urszula Konarzewska, Izabela Rutkowska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2021, nr 3,
s. 15-32

Efektywność społecznie odpowiedzialnych inwestycji finansowych europejskiego sektora asset management / Marek Szturo // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 186, Część 2, s. 301-309

Ekoefektywne tworzenie wartości produktu jako przejaw CSR / Rafał Baum // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 15-28

Ekogospodarka współczesnych banków jako przejaw realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu / Justyna Zabawa // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 667-678

Ekoinnowacje jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw transportowych / Aleksandra Koźlak, Barbara Pawłowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 332, s. 5-16

Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm / Sylwia Słupik // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2014, nr 3, s. 77-89

Ekonomia postwzrostu wobec koncepcji CSR / Barbara Pogonowska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 379-388

Ekonomia umiaru a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu / Mirosława Kwiecień  // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 72-82

Ekonomiczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu / Jacek Wychowanek // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 26(1), s. 151-160

Ekspansja zrównoważonej karty wyników w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu / Maria Nieplowicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 514, s. 311-319

Elementy realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie / Monika Chłąd // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 88, s. 63-73

Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy / Dawid Szutowski, Piotr Ratajczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 436-446

Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny / Dorota Bednarska-Olejniczak // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 41, t. 1, s. 237-250

Environmental Ship Index jako narzędzie realizacji środowiskowego wymiaru społecznej odpowiedzialności portów morskich / Natalia Wagner // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 631-641

Etyczna czy społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu podmiotami leczniczymi / Katarzyna Zadros // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 701-710

Etyczne zwolnienia a społeczna odpowiedzialność  biznesu / Marek Gruchelski, Marcin Gruchelski, Katarzyna Porębska // Studia Społeczne. – 2022, nr 1(36), s. 155-171

Etyczny (społecznie odpowiedzialny) wymiar funkcjonowania organizacji / Ewa Stawicka // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2009, nr 2, s. 263-269

Etyczny wymiar zachowań społecznie odpowiedzialnych / Magdalena Wysocka // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 721-732

Etyka i odpowiedzialność społeczna na skrzyżowaniu kultur / Bożena Dancewicz // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 13, s. 129-145

Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Małgorzata Butrymowicz-Łapińska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2018, nr 17, s. 53-60

Etyka zarządzania, a społeczna odpowiedzialność biznesu i ludzi władzy, w świetle coraz szybszej degradacji środowiska naturalnego ziemi / Henryk Bieniok [w:] Dylematy i wyzwania zarządzania strategicznego / Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2020, s. 11-21

Europejski rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych / Magdalena Mikołajek-Gocejna // Marketing
i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 277-289

Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw / Agata Lulewicz-Sas // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 10, cz. 2, s. 59-68

Ewolucja koncepcji odpowiedzialnego biznesu : od dobrowolności do obowiązku raportowania / Barbara Zbroińska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 2, t. 2, s. 241-353

Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Ewa Jastrzębska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2016, nr 4, s. 85-101

Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw – problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 71,
s. 135–148

Ewolucyjne modele CSR – przegląd koncepcji rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna Witek-Crabb // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 444, s. 541-558

Filantropia korporacyjna a realizacja celów CSR / Mateusz Rak // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 447-457

Finansowe i pozafinansowe korzyści związane z implementacja CSR w organizacji / Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 1, t. 2, s. 177-186

Firma prospołeczna / Katarzyna Gontarczyk // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 1, s. 26-28

Firma społecznie odpowiedzialna / Adam Łaszyn // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 7, s. 38-40

Firma społecznie sympatyczna / Adam Łaszyn // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 6, s. 38-40

Formalizacja praktyk społecznie odpowiedzialnych w sektorze MŚP – faza przygotowawcza : studium przypadku / Krzysztof Kołodziejczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2015,
nr 4, s. 105-113

Fundacje korporacyjne – podmioty społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu / Mateusz Rak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 458, s. 33-43

Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie – struktura i trendy rozwojowe / Jacek Tomaszewski // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2016, nr 2, s. 17-26

Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych / Tomasz Jedynak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2016, nr 2, s. 23-40

Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie / Dorota Marzena Krupa // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 1, s. 307-316

Geoetyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach sektora energetycznego / Alicja Byrska-Rąpała // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 3, cz. 1, s. 281-294

Globalizacja a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw za działania w zakresie kształtowania właściwych warunków pracy / Kornelia Polek – Duraj // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2009, nr 2, s. 255-261

Globalne aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Halina Chwistecka-Dudek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 27-38

Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element strategii CSR w przedsiębiorstwie / Maciej Muczyński // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2013, nr 2, s. 25-37

Grywalizacja jako innowacyjny sposób wdrażania CSR / Agata Opolska-Bielańska // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 405-416

Historyczne i polityczne uwarunkowania realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w Norwegii / Dariusz Wąs // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 411-419

Idea Corporate Social Responsibility jako przykład społecznych aspektów funkcjonowania sektora bankowego przez pryzmat odpowiedzialności banków za kryzys subprime / Elwira Ziółkowska // Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 127, s. 127-148

Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej / Katarzyna Śmietana // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 4, s. 421-436

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu a rachunkowość / Emilia Gołda // Studia Ekonomiczne, Prawne
i Administracyjne. – 2020, nr 1, s. 5-13

Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie / Halina Piekarz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 700, s. 63-77

Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 253, s. 140-150

Identyfikacja głównych barier w rozpoznaniu społecznie nieodpowiedzialnego przedsiębiorstwa / Agnieszka Sokołowska-Durkalec // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 429-438

Identyfikacja warunków, przejawów i problemów badawczych dotyczących reguły wzajemności
w relacjach małego przedsiębiorstwa z interesariuszami w procesie zarządzania społeczną odpowiedzialnością
/ Agnieszka Sokołowska-Durkalec // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 553-566

Identyfikacja wspólnych obszarów w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej i CSR / Danuta Kondraciuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 85,
s. 203-214

Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego / Izabela Różańska-Bińczyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 1, s. 109-118

Implementacja strategii CSR do organizacji : analiza wyników badań / Anna Kochmańska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 123, s. 223-234

Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw / Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 4, s. 74-81

Implementacja wybranych elementów koncepcji CSR w przedsiębiorstwach agrobiznesu (w świetle badań własnych) / Marcin Ratajczak // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 501-514

Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną / Anna Krzysztofek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 3, s. 253-264

Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach / Szymon Czopik // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 237-252

Indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie i ich opłacalność ekonomiczna / Krzysztof Przestrzelski / Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – 2010, nr 1, s. 95-104

Informacja o ryzyku reputacji w polskich spółkach odpowiedzialnych społecznie / Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. –  2017, nr 478,
s. 47-56

Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Adam Górny // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 35, s. 156-168

Informacja we wdrażaniu odpowiedzialności społecznej / Adam Górny // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2013, nr 105, s. 23-31

Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Natalia Krużycka, Teresa Martyniuk // Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo. – 2020, nr 18(II), s. 117-152

Informacje przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych dla przyszłych pracowników / Aleksandra Zaleśna // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2018, z. 3-4, s. 43-54

Innowacje jako przyszłość społecznej odpowiedzialności biznesu / Maria Roszkowska-Śliż, Justyna Szumniak-Samolej // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2014, nr 8, s. 223-232

Innowacje marketingowe – między maksymalizacją zysku a społeczną odpowiedzialnością / Ewa Frąckiewicz // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1459-1463

Innowacje społecznie odpowiedzialne : społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania, dylematy, trendy / Agnieszka Borowska-Żywno // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 40-48

Innowacje społecznie odpowiedzialne jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa / Dorota Teneta-Skwiercz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 457, s. 9-21

Innowacje społecznie odpowiedzialne jako nowe wyzwanie strategiczne dla sieci handlu detalicznego
w Polsce
/ Beata Reformat // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 187-196

Innowacyjne podejście do CSR – ujęcie Vissera / Katarzyna Olejniczak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 320-327

Innowacyjne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu elementem budowy ładu zrównoważonego organizacji / Justyna Berniak-Woźny, Elżbieta Jędrych // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2016, nr 2, s. 459-471

Innowacyjność odpowiedzialna społecznie, CSR instrumentem wzmacniającym innowacyjność / Lucjan Kowalczyk // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6,
s. 7-25

Innowacyjność produktowa jako wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw sektora piwowarskiego / Wiesława Caputa // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie.
– 2018, z. 127, s. 17-32

Innowacyjny model biznesu – sukces oparty na społecznie odpowiedzialnej współpracy biznesu, uczelni
i władz
/ Edyta Spodarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 359-370

Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych / Anna Wolak-Tuzimek // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 693-706

Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE / Ewa Gołębiowska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 4, s. 18-25

Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Ewa Różańska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 167-177

Inteligencja strategiczna a dążenie do społecznej odpowiedzialności firmy / Alicja Sosnowska // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2014, nr 2, s. 25-33

Inwestorzy i ich oczekiwania na informacje o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – implikacje dla księgowych / Monika Sobczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 18, s. 217-226

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie a inwestorzy instytucjonalni / Ewelina Łukasik-Morawska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 256-265

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących / Elżbieta Kubńska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, vol. 48, nr 3, s. 179-188

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – przejściowa moda czy trwała tendencja ? / Aleksandra Duliniec // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2015, nr 1, s. 39-49

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne w decyzjach inwestorów instytucjonalnych
na rynku globalnym
/ Jadwiga Adamczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 38, s. 221-230

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne wśród inwestorów indywidualnych w Polsce / Dorota Krupa // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 532, s. 194-203

Inwestycje społecznie odpowiedzialne – motywacja inwestorów / Krzysztof Marcinek// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 286, s. 72-95

Inwestycje społecznie odpowiedzialne jednym z narzędzi realizacji odpowiedzialnego biznesu / Nella Saadi // Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS. – 2010, nr 1,
s. 229-234

Inwestycje transportowe Polski z projektów Unii Europejskiej a społeczna odpowiedzialność / Marta Edyta Kaczyńska // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2019, nr 36, s. 45-55

Istota i znaczenie narzędzi CSR w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi / Marta Idasz-Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2017, nr 3, s. 45-57

Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Dorota Sładkiewicz, Piotr Wanicki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 253-260

Istotność jako podstawowa zasada zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Marta Szczepańska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 178-190

Jak odpowiedzialny biznes może niwelować nierówności dochodowe społeczeństwa / Marta Romanow // Ekonomia XXI wieku. – 2017, nr 1, s. 60-69

Jak uciec od społecznej odpowiedzialności i pozostać społecznie odpowiedzialną firmą / Katarzyna Zadros // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 108, s. 451-460

Jawność płacowa a poczucie sprawiedliwości, satysfakcja z wynagrodzeń, motywacja i zaangażowanie pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna Fierla-Jakubowicz // Marketing
i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 64-73

Kapitał kliencki organizacji usługowej odpowiedzialnej społecznie : poznawczy wymiar rozwijania relacji z klientami z uwzględnieniem ochrony wartości środowiskowych / Dariusz Oczachowski // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 31, s. 457-470

Kapitał ludzki w pomiarze dokonań społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa / Anna Bagieńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 205-219

Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach / Ewa Stawicka // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3, s. 153-162

Klienci i pracownicy jako beneficjenci działań CSR w sektorze bankowym w Polsce / Mariusz Zieliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 451, s. 533-542

Kodeks etyczny jako instrument programu społecznej odpowiedzialności organizacji / Piotr Oleksiak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2020, t. 21, z. 4, s. 91-103

Kodeks etyczny w przedsiębiorstwie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Dariusz Pauch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 51, s. 479-486

Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania / Grażyna Michalczuk, Urszula Konarzewska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2018, nr 19(68), s. 132-142

Komunikowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w aspekcie środowiskowym / Jagoda Wodzińska-Jabłońska, Jan Królikowski // Logistyka. – 2014, nr 3, CD nr 2, s. 7293-7296

Koncepcja „Zero Odpadów” jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Estera Kowacka, Klaudia Malik // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 60, s. 43-53

Koncepcja Corporate Social Responsibility w turystyce / Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Anna Szalczyk  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2013, nr 26, s. 35-50

Koncepcja CSR : charakterystyka, CSR jako element strategii organizacji / Edgar Kobos, Nikodem Patejczyk // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2022, nr 1-2(53), s. 121-129

Koncepcja CSR a wskaźnik dystansu wobec władzy / Radosław Wolniak // Zarządzanie. Teoria i Praktyka
– 2014, nr 2, s. 47-53

Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym – nurty badawcze / Ewa Różańska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 272, s. 131-142

Koncepcja CSR w działalności przedsiębiorstw branży TSL w odniesieniu do założeń normy ISO 26000 / Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Wiesław Piekarski, Beata Zdybel // Logistyka. – 2015, nr 5, CD,
s. 105-114

Koncepcja CSR w kompozycjach modelowych / Katarzyna Hys // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5,
dod. CD nr 5, s. 365-370

Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 1) / Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 2067-2075

Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 2) / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Agnieszka Mościcka-Teske // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 2076-2084

Koncepcja CSR w polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Wojciech Leoński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 229, s. 92-102

Koncepcja CSR w praktyce działania organizacji – komunikat z badania / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 371-380

Koncepcja CSR w transporcie publicznym – dobry zwyczaj, konieczność czy przyszłość funkcjonowania miast ? / Agnieszka Matuszczak, Justyna Myszak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s.  223-234

Koncepcja CSR wobec integracji łańcucha logistycznego / Marcin Cywiński // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 1, s. 37-45

Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych / Marta Makowska // Annales. Etyka
w Życiu Gospodarczym. – 2010, t. 13, nr 2, s. 95-104

Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw / Monika Sobczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 3, s. 349-361

Koncepcja społecznej odpowiedzialności banku w odniesieniu do jego interesariuszy / Piotr Leszczyński // Ekonomia. – 2012, nr 1, s. 104-115

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w czasie pokryzysowym : wyniki badań przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w województwie zachodniopomorskim / Agnieszka Kwarcińska  // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 347, s. 113-121

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji / Urszula Janeczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 182, s. 28-39

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a polityka gospodarcza: analiza i potencjalne kierunki / Barbara Grabowska // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 3, s. 67-85

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej realizacja oraz ocena percepcji organizacji w otoczeniu
na przykładzie Euro Pool System
/ Bartosz Nowak // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2017,
nr 8, s. 57-70

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach branży logistycznej / Marcin Ratajczak // Logistyka. – 2011, nr 6, CD 4, s. 5255-5258

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MSP / Luiza Skrobich // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy. – 2016, nr 19(2), s. 105-116

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw / Agata Kaszuba // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 269-278

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych / Bogumił Czerwiński // Problemy Zarządzania. – 2013, nr 2, s. 80-90

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka / Katarzyna Turoń, Piotr Czech // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie.
– 2017, nr 3, s. 37-43

Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach / Katarzyna Kazojć // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 38, t. 1, s. 57-69

Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji w procesie formułowania strategii przedsiębiorstw / Agata Kaszuba // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 19-32

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej / Agata Lulewicz-Sas // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 907, s. 59-71

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności / Ewa Stawicka // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 44, t. 2,
s. 315-330

Koncepcja społecznej odpowiedzialności wobec rolnictwa / Ewa Stawicka // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 68, s. 17-27

Koncepcja społecznej odpowiedzialności, wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej / Aleksandra Chlebicka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 4, s. 5-11

Kontrowersje wokół CSR w handlu detalicznym branży FMCG / Katarzyna Kowalska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 252-260

Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych / Tomasz Jedynak // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 11, s. 237-252

Kontrowersje wokół idei społecznej odpowiedzialności biznesu i jej myśli przewodniej „po kryzysie”
w Polsce
/ Grażyna Wolska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2018, nr 347, s. 102-112

Korzyści biologiczne jako miernik społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstw rolnych / Małgorzata Węgrzyńska, Leszek Majchrzak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 436-443

Korzyści z aplikacji koncepcji CSR w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim : analiza przypadku Provident Polska / Magdalena Lubaś // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2020, t. 21, nr 1, s. 217-226

Korzyści z tytułu wdrożenia koncepcji CSR na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa należącego
do sektora MSP
/ Joanna Ziomek, Roman Tylżanowski // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 756-766

Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Mariusz Zieliński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 74, s. 653-663

Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie / Kornelia Bem-Kozieł // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2008, t. 4, s. 249-259

Korzyści z zastosowania ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu / Oksana Seroka‐Stolka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 1, s. 39-54

Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie / Elwira Leśna
-Wierszołowicz // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne
i Techniczne. – 2016, t. 8, nr 2, s. 65-76

Koszty bhp w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego / Renata Biadacz, Jolanta Chluska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014,
nr 201, s. 48-59

Kreowanie i wdrażanie programów etycznych jako wyznacznik społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Anna Kochmańska  // Organizacja i Zarządzanie. – 2009, nr 2, s. 87-98

Kreowanie wartości w działaniach społecznie odpowiedzialnych dla pracowników – studium przypadku / Malwina Szarek, Hubert Pachciarek // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 462-471

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR / Mariusz Sołtysik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74, s. 733-742

Kryteria ekologiczne w strategiach przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie / Adam Jabłoński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2005, z. 7-2, s. 45-56

Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników / Ewa Stawiarska  // Organizacja i Zarządzanie. – 2014, nr 3, s. 145-162

Kształcenie pozaformalne w ramach społecznej odpowiedzialności uniwersytetu / Małgorzata Pańkowska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 440-451

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych / Marzena Cichorzewska // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 713-720

Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialność uczelni w kształceniu kadr turystycznych / Magdalena Maćkowiak, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2017, nr 2, s. 61–71

Kształtowanie wizerunku i pozycji rynkowej podmiotów leczniczych – CSR czy PR ? / Katarzyna Zadros // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2013, nr 317,
s. 198-210

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Maria Johann // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2011, nr 1, s. 145-149

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną : studium przypadku / Anna Cierniak-Emerych, Kamil Zięba // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 81-91

Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR : przedsiębiorczość
– innowacyjność – jakość
/ Andrzej Chodyński  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 9-27

 Logistyczne narzędzia wdrażania strategii CSR w łańcuchach dostaw / Grażyna Chaberek-Karwacka  // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. – 2012, nr 11, s. 417-431

Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu – wspólne obszary zainteresowania / Katarzyna Huk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 249, s. 155-163

Lokalna społeczność jako interesariusz społecznej odpowiedzialności biznesu / Agnieszka Bergunda, Iwona Posadzińska  // Marketing i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 75-88

Ludzkie oblicze biznesu, czyli rzecz o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Kiliańska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2011, nr 1, s. 241-253

Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee ? / Anna Drapińska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 41, t. 1, s. 277-288

Marketing ekologiczny w społecznej odpowiedzialności biznesu / Iwona Wilk // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 471-484

Marketing relacji i CSR jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przez franczyzodawców branży gastronomicznej w Polsce / Żaklina Jabłońska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 450, s. 241-250

Marketing społecznie zaangażowany – analiza krytyczna / Iwona Codogni // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 3, s. 107-121

Marketing społecznie zaangażowany – mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności / Grażyna Śmigielska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 459-469

Marketing społeczny jako wsparcie dla strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa firmy branży lotniczej / Piotr Adamczyk // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2011, nr 19, s. 9-17

Marketing społeczny w strukturze corporate social responsibility / Arnold Pabian // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 2, s. 337-346

Marketing zaangażowany społecznie jako współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Małgorzata Krajewska‐Nieckarz, Agnieszka Łuczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 2,
s. 51-66

Marketing zaangażowany społecznie jako współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Agnieszka Łuczak, Małgorzata Krajewska-Nieckarz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4,
cz. 2, s. 79-92

Marketing zrównoważony w kontekście CSR / Anna Maryniak // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD,
s. 121-127

Marketingowa orientacja działań CSR na przykładzie firm logistycznych / Izabela Dembińska // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 145-165

Megamarketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Ewa Baranowska-Prokop // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2005, t. 17, s. 167-17

Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach / Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 301-311

Menedżerowie logistyki wobec wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu / Magdalena K. Gąsowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 91-104

Menedżerowie w kreowaniu zaangażowania pracowników w strategii społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa / Janusz Kroik, Zbigniew Malara // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 51, s. 111-126

Metody zarządzania relacjami z klientem w świetle odpowiedzialności społecznej / Marie Gabryšová, Halina Starzyczná // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 9, s. 399-404

Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2009, t. 12, nr 1, s. 189-195

Miejsce CSR w modelu biznesowym przedsiębiorstwa / Robert Wojtachnik // Marketing i Rynek. – 2017,
nr 11, CD, s. 666-676

Miejsce pracy jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Kiliańska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 2, t. 2, s. 317-328

Między polityką a ideologią : koncepcja corporate citizenship jako nowy paradygmat CSR / Jerzy Szczupaczyński // Społeczeństwo i Polityka. – 2020, nr 4(65), s. 101-112

Misja w firmie społecznie odpowiedzialnej / Anna Witek-Crabb [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 415-424

Model flexicurity a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Justyna Suska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 4, s. 74-93

Model karty oceny procesów zgodnie ze strategią CSR i LSR / Jacek Wawrzynowicz, Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Piotr Sajna // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 6, s. 13895-13900

Model kompetencji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych / Aleksandra Zaleśna // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2018, nr 512, s. 280-288

Model LBG a pomiar efektywności działań społecznie odpowiedzialnych / Justyna Fijałkowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2016, t. 4, nr 11, s. 64-77

Model współpracy międzysektorowej w projekcie społecznej odpowiedzialności : studium przypadku WrOpenUp / Aneta Długopolska-Mikonowicz, Oliwia Taradewicz-Gryt // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 53-63

Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations / Ewa Hope // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 313, s. 87-98

Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego – przegląd wybranych badań / Anna Doś, Monika Foltyn-Zarychta // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 113-121

Myśl ordoliberalna a społeczna odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych / Artur Grabowski // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7, s. 75-83

Narodowa strategia CSR w Niemczech / Feliks Marek Stawarczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2,
cz. 6, s. 76-83

Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego / Marta Idasz-Balina, Rafał Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2016, nr 3, s. 69-79

Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa / Wojciech Leoński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 254, s. 89-98

Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Wioletta Gaweł // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2015, nr 3, s. 12-19

Narzędzia zapewniania wiarygodności raportów CSR w czasach obecnego kryzysu gospodarczego / Monika Sobczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 14, s. 123-136

Niepewność zatrudnienia na współczesnym rynku pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu / Anna Potasińska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 389-396

Nieuświadomione działania społecznie odpowiedzialne pracowników podmiotów leczniczych wpływające na kształtowanie relacji z otoczeniem / Katarzyna Zadros // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 83, s. 765-774

Niewidzialna ręka społecznej odpowiedzialności biznesu / Alicja Kuropatwa // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2015, t. 21, nr 1, s. 71-79

Niwelowanie nierówności pracowniczej w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw / Magdalena Rojek-Nowosielska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 287-296

Normalizacja ISO w obszarze odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw / Jerzy Zamojski // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2013, nr 2, s. 175-182

Nowe media w komunikacji marketingowej a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Urszula Janeczek // Marketing w Praktyce. – 2015 nr 8, CD, s. 215-223

Nowe trendy w rachunkowości – rachunkowość społecznej odpowiedzialności / Jan Krysiak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6, s. 363-374

Nowoczesne technologie transportowe jako czynnik kształtujący społeczną odpowiedzialność biznesu
i reputację przedsiębiorstwa
/ Władysław Wojan // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 59, s. 255-266

Nowoczesne trendy zarządzania personelem na przykładzie działań z zakresu CSR / Magdalena Bsoul // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 301-310

O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych
i przedsiębiorstw społecznych
/ Marzena Starnawska, Magdalena Popowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 116, s. 180-190

Obsługa osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków / Michał Buszko, Dorota Krupa // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 532, s. 51-62

Obszary CSR w przedsiębiorstwach z branży TSL na przykładzie firm Adampol SA, Grupy Raben
oraz PKP Cargo SA
/ Izabela Wypych // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 207-217

Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw budowlanych / Iwona Posadzińska // Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, vol. 2, nr 4, s. 639-643

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie / Aleksandra Pieloch
-Babiarz // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 1, s. 21-37

Ocena działań na rzecz pracowników w ramach zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze MŚP / Magdalena Kaźmierczak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 128, s. 177-189

Ocena realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności na przykładzie wybranych przedsiębiorstw / Jolanta Stec-Rusiecka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 444, s. 451-459

Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności / Helena Kościelniak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 4, s. 373-382

Ocena reputacji przedsiębiorstw jako organizacji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie / Tomasz L. Nawrocki, Danuta Szwajca // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 3, cz. 2, s. 163-177

Ocena stanu wdrażania wytycznych normy ISO 26000:2012 dotyczących kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu / Mariola Szrajnert // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2019, t. 20, nr 1, s. 99-116

Ocena zaangażowania usługodawców logistycznych działających na polskim rynku TSL w prospołeczne działania wynikające z koncepcji CSR / Edyta Klosa, Marcin Świtała // Problemy Transportu i Logistyki.
– 2013, nr 23, s. 179-193

Ochrona interesu klienta jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu / Beata Wierzbicka, Maria Lechicka-Kostuch // Finanse i Prawo Finansowe.
– 2016, nr 1, s. 137-148

Oczekiwania interesariuszy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Daria Nieradzik // Organizacja i Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 119-130

Oczekiwania potencjalnych kandydatów do pracy wobec przyszłego pracodawcy w świetle koncepcji CSR / Aleksandra Zaleśna // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2018, nr 1, s. 175-189

Odpowiedzialne przywództwo w dobie CSR / Joanna Tokar // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 85, s. 557-567

Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi : standard miejsca pracy na przykładzie normy SA8000 / Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl,   Anna Żelazna-Blicharz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 247-256

Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka / Sylwia Sysko-Romańczuk, Paulina Roszkowska, Agnieszka Niedźwiecka // Management and Business Administration. – 2012, nr 2, s. 26-40

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 5, s. 3889-3893

Odpowiedzialność społeczna banku na przykładzie BRE Bank SA / Monika Utzig // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 129-140

Odpowiedzialność społeczna biznesu – polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm / Magdalena Popowska, Marzena Starnawska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3,
s. 129-140

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych / Mateusz Rak, Ewa Woźniak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 325-334

Odpowiedzialność społeczna CSR w logistyce wojskowej / Stanisław Oziemski // Logistyka. – 2009, nr 2, CD 2

Odpowiedzialność społeczna instytucji finansowych na przykładzie banków / Agata Jakubowska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 219-229

Odpowiedzialność społeczna jako kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców / Maciej Urbaniak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 505, s. 66-78

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw a klasyfikacja korzyści interesariuszy wynikających
z działalności targowej
/ Marek Ossowski, Beata Zackiewicz-Brunke  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 440, s. 471-481

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora TSL / Anna Jasińska-Biliczak // Logistyka. – 2014,
nr 5, CD nr 1, s. 1860-1866

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich / Agnieszka Żbikowska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 581, s. 145-162

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze pracowniczym / Elżbieta Karamalla-Gaiballa // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 12, s. 235-244

Odpowiedzialność społeczna rządu na tle sprawozdawczości budżetowej i finansowej sektora finansów publicznych w Polsce / Tomasz Kostrzewa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 32, s. 237-235

Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji FairTrade / Agata Rudnicka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 258, s. 163-172

Odpowiedzialność społeczna w MSP – wybrane aspekty realizacji wymagań / Adam Górny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 81, s. 41-50

Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Marta Jakóbczak // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2012, nr 12, s. 67-84

Odpowiedzialny biznes jako nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw / Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 909, s. 49-57

Odpowiedzialny biznes polskich przedsiębiorstw – przegląd dobrych praktyk / Anna Gust // Zarządzanie
i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3, s. 117-127

Odpowiedzialny biznes w integrującej się Europie – aspekty kulturowe / Andrzej Chodyński // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2015, nr 4, s. 33-46

Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2011, t. 14, nr 1, s. 205-213

Odpowiedzialny marketing, czyli marketing społecznie zaangażowany / Monika Szewczyk // Gospodarka
w Praktyce i Teorii. – 2017, nr 2, s. 77-88

Odzwierciedlenie ekologicznego obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w identyfikacji
i prezentacji sprawozdawczej kategorii kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa
/ Beata Dratwińska-Kania // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 253, s. 9-21

Ograniczanie skali wykluczenia finansowego jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych / Bogumił Czerwiński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 47-56

Ograniczenia wykorzystania CSR w przedsiębiorstwach handlowych / Adam Figiel // Marketing i Rynek.
– 2018, nr 11, CD, s. 131-143

Opcyjne budżetowanie kapitałowe narzędziem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Dawid Garstecki  // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 36-54

Optymalizacja procesów poprzez implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu / Paulina Roszkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2010, t. 11, z. 10, s. 287-299

Organizacja oparta na wiedzy a CSR / Jan Wołoszyn, Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 88, s. 141-150

Paradygmat zrównoważonego rozwoju w odpowiedzialności społecznej biznesu / Agata Kielesińska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 81-96

Partycypacja bezpośrednia pracowników w organizacjach uczestniczących w projekcie CSR / Katarzyna
I. Szelągowska-Rudzka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 223-240

Partycypacja pracownicza jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Mariusz Zieliński // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2015, nr 6, s. 142-151

Percepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród klientów / Honorata Howaniec // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 289-297

Perspektywa CSR a cel działania przedsiębiorstwa – studium na przykładzie wybranych spółek / Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2017, vol. 51, nr 4, s. 25-35

Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2008, z. 1,
s. 151-165

Perspektywy rozwoju administracji społecznie odpowiedzialnej w Polsce / Urszula Kobylińska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 85-95

Perspektywy rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Agnieszka Sokołowska
-Durkalec, Edyta Tabaszewska-Zajbert // Management Forum. – 2017, vol. 5, no. 3, s. 27-32

Podatkowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu / Wojciech Leoński // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 311-320

Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie a „zdrowie organizacji” – czy trosce firm o wizerunek zewnętrzny towarzyszy troska o pracownika ? / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2013, nr 4, s. 57-73

Polityka państwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu : przesłanki, narzędzia, ewolucja
w XXI wieku
/ Anna Doś // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2019, nr 382, s. 64-79

Pomiar dokonań CSR małych i średnich przedsiębiorstw w badaniach empirycznych / Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 223-231

Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie / Ewa Stawicka // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 1, cz. 4, s. 485-494

Pomiar kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych – zarys problematyki / Joanna Piłacik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2022, vol. 66, nr 2, s. 105-116

Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Rafał Tarasewicz // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 2, s. 78-84

Pomiar zachowań społecznie odpowiedzialnych / Zygmunt Mietlewski // Zarządzanie i Edukacja.
– 2011, nr 76/77, s. 51-64

Pomiędzy społeczną odpowiedzialnością a potencjalnym zyskiem : dylemat gigantów technologicznych / Michał Włodarczyk // Marketing i Rynek. – 2018, nr 12, CD, s. 437-445

Porównanie polskich i szwedzkich firm sektora MSP wobec wyzwań Corporate Social Responsibility / Michał Majczak // Pieniądze i Więź. – 2016, nr 3, s. 105-116

Portfelowe społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne / Bogna Janik // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 2, cz. 4, s. 193-205

Postawy wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przyszłej kadry zarządzającej,
na przykładzie studentów WOiZ PŚL
/ Remigiusz Kozubek // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 98, s. 71-83

Postrzeganie praktyk Corporate Social Responsibility między firmami skandynawskimi i polskimi w 2015 roku / Michał Majczak // Pieniądze i Więź. – 2016, nr 4, s. 130-143

Postrzeganie produktów pochodzących od lokalnych dostawców w kontekście etnocentryzmu i koncepcji CSR – perspektywa nabywców / Magdalena Stefańska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 6, CD, s. 733-747

Postrzeganie społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów : perspektywa ekologiczna / Justyna Zabawa // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2015, nr 239, s. 181-196

Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku finansowym – wyniki badań / Leszek Dziawgo // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2011, nr 37, s. 415-424

Poszerzanie obszaru stosowania koncepcji CSR – prezentacja praktyki postępowania w tym zakresie / Kamil Zięba // Organizacja i Zarządzanie. – 2013, nr 2, s. 153-165

Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy / Piotr Ratajczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2014,
t. 2, nr 11, s. 138-153

Pracownicy jako interesariusze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – wyniki badań pilotażowych / Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 72, s. 147-160

Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 78, s. 119-134

Prakseologiczne i etyczne ograniczenia wykorzystania CSR w przedsiębiorstwach / A. Figiel, M. Michalski // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1448-1451

Praktyczne i teoretyczne aspekty implementacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu
na przykładzie branży logistycznej
/ Anna Maryniak // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23,
s. 63-77

Praktyka polskich spółek giełdowych w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu według wytycznych Global Reporting Initiative / Joanna Piłacik // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2015, nr 16, s. 95-106

Praktyki z zakresu pracy jako obszar adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Małgorzata Lotko // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 31, s. 417-429

Prawa człowieka do środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Karolina Kucznik // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2015, nr 3, s. 20-28

Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska
w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych
/ Renata Biadacz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 52-60

PRME i Oath Project – w kierunku społecznie odpowiedzialnego przywództwa / Agata Stachowicz-Stanusch, Anna Ptak // Organizacja i Zarządzanie. – 2011, nr 3, s. 117-133

Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie / Katarzyna Brodzińska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2013, nr 10(59), s. 79-86

Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos
w dyskusji
/ Monika Sobczyk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 2, cz. 2,
s. 393-399

Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School / Mariusz Jastrząb // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2013, t. 16, nr 1, s. 63-74

Proces legitymizacji organizacji odpowiedzialnej społecznie / Andrzej Chodyński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 1, s.  13-23

Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu / Mikołaj Niedek, Anna Hoffmann-Niedek // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 4, s. 46-60

Produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne – nowe trendy w konsumpcji i ich marketingowe konsekwencje / Anetta Pukas // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 1229-1235

Proekologiczna orientacja konsumentów a kreowanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu / Jolanta Tarapata // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 550-559

Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa / Kornelia Bem // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2008, t. 11, nr 1, s. 171-179

Prospołeczna firma / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 11, s. 44-46

Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność ? : trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody / Robert Nowacki  // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2014, nr 35, s. 181-197

Przedsiębiorczość a społeczna odpowiedzialność biznesu / Ewa Mazur-Wierzbicka // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 12, cz. 1, s. 119-132

Przedsiębiorczość odpowiedzialna w wymiarze ekologicznym / Ewa Mazur-Wierzbicka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 10, cz. 2, s. 83-93

Przedsiębiorstwa społeczne a społeczna odpowiedzialność biznesu / Bartniak Anita // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 17, s. 135-151

Przedsiębiorstwo – przedmiot czy podmiot odpowiedzialności ? : instytucjonalne uwarunkowania CSR / Marta Strumińska-Kutra // Master of Business Administration. – 2011, nr 4, s. 69-83

Przedsiębiorstwo społeczne a społeczna odpowiedzialność biznesu / Beata Bieńkowska // Marketing
i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 16-29

Przegląd projektów CSR realizowanych na terenie polski w latach 2014-2016 / Paulina Major, Anna Horzela // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 131, s. 319-330

Przegląd rozwiązań z zakresu CSR w branży gier wideo / Maciej Sobociński, Monika Strzelczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 197-205

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie) / Anna Kozłowska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008, t. 24, s. 274-29

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Piotr Mazur // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2010, nr 1, s. 149-152

Przesłanki stosowania CSR w działaniach marketingowych zakładów leczniczych / Agata Krukowska-Miler // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 232-243

Przydatność narzędzi z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacyjnych / Mariusz Chmielewski, Renata Płoska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 132, s. 131-156

Przykład dobrych praktyk biznesowych CSR lokalnego przedsiębiorcy realizującego projekty pomocowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / Małgorzata Dobrowolska, Agata Chudzicka-Czupała // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 1, s. 421-435

Przykładowe działania armatorów w obszarze CSR / Natalia Wagner // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 494-505

Przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu w  działalności zakładów ubezpieczeń / Patrycja Piechowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2013, t. 1, nr 11, s. 64-74

Przywództwo etyczne i społeczna odpowiedzialność organizacji – wyniki badań / Aleksandra Zaleśna // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 1, s. 146-156

Przywództwo i CSR w kontekście pozytywnego potencjału organizacji / Robert Karaszewski, Andrzej Lis / Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 1056-1062

Przyzwoitość w zarządzaniu : wybrane zagadnienia / pod redakcją naukową Zbigniewa Malary
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014

Public relations a społeczna odpowiedzialność biznesu / Magdalena Zalewska-Turzyńska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2011, nr 5, s. 363-374

Public relations jako filozofia komunikacji z otoczeniem firmy społecznie odpowiedzialnej / Mariusz Opaliński // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 72, s. 123-146

Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Marta Stępień // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 633, s. 33-50

Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – raportowanie zagadnień środowiskowych / Małgorzata Macuda // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 97-111

Raport strategiczny jako źródło informacji dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych
w Wielkiej Brytanii : wyniki badań empirycznych
/ Jan Michalak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 186-198

Raportowanie banków komercyjnych spoza indeksu RESPECT w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku kapitałowym / Cezary Kochalski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
– 2012, nr 267, s. 21-27

Raportowanie danych CSR w Polsce / Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436,  s. 55-63

Raportowanie dla zrównoważonego rozwoju w świetle zasad Global Reporting Initiative jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora TSL / Małgorzata Brojak-Trzaskowska // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 105-116

Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego / Beata Sadowska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2018, z. 163, s. 83-98

Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych
w świetle niektórych koncepcji teoretycznych
/ Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 284, s. 140-149

Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej – przykłady z WIG-ESG / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. – 2020, nr 108(184), s. 207-228

Raportowanie o ryzyku płynności w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
w wybranych grupach kapitałowych
/ Hanna Sikacz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 65,
s. 719-729

Raportowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą narzędzia legitymizacji przedsiębiorstw / Łukasz Matuszak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 112-135

Raportowanie społecznej odpowiedzialności a praktyki greenwashing  / Arleta Szadziewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 415-424

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu / Maja Żychlewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 11, cz. 2, s. 295-306

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu : przypadek spółek z WIG20 / Maria Aluchna, Iryna Kytsyuk, Maria Roszkowska-Menkes // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2018, z. 170,
s. 9-27

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / Jan Kudełko, Natalia Hop, Wioletta Kozłowska-Pęciak, Cezary Bachowski // Nauki o Zarządzaniu. – 2016, nr 3, s. 72-92

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem GRENELLE II / Radosław Wolniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 651-661

Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze / Barbara Kryk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 32, s. 253-269

Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 69,
s. 209-219

Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych/ Joanna Piłacik // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 1, s. 277-290

Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE / Magdalena Wróbel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 83-94

Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa – wiarygodne informowanie czy narzędzie PR / Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 2, s. 189-203

Raporty CSR a employer branding / Jolanta Rubik, Łukasz Szydełko // Modern Management Review.
– 2016, nr 2, s. 91-100

Realizacja formalizującego wymiaru odpowiedzialności społecznej / Michał Kapias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 232, s. 81-90

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w rzemiośle / Aurelia Bielawska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 48-54

Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie spółdzielni mleczarskiej / Edward Majewski, Anna Kłoczko-Gajewska, Anna Milewska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2007, z. 1, s. 123-132

Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) wobec klientów i pracowników − z doświadczeń liderów / Krystyna Kąpa‐Keina // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 12,
s. 41-52

Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu / Małgorzata Lotko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 309-316

Realizacja wolontariatu pracowniczego w firmach społecznie odpowiedzialnych / Monika Prandzioch // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 112-121

Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego / Dorota Korenik // Bezpieczny Bank. – 2011, nr 3, s. 22-41

Reklama a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej  / Jolanta Korkosz-Gębska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 259-267

Relacja między społeczną odpowiedzialnością biznesu z zarządzanie talentami : rezultaty badania społecznie odpowiedzialnych firm w Polsce / Adrian Pyszka, Daniel Gajda // Marketing i Rynek. – 2017,
nr 11, CD, s. 473-483

Relacje interpersonalne między pracodawcą a pracownikiem w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Renata Nowak-Lewandowska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7, s. 165-177

Religijne uwarunkowania postaw względem społecznej odpowiedzialności organizacji / Paweł Szwiec  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2020, t. 21, nr 1, s. 227-240

Rentowność aktywów i kapitału własnego banków społecznie odpowiedzialnych / Justyna Zabawa // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 186,
Część 1, s. 293-303

Rescpect Index – inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym / Anna Krzysztofek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 481-494

Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej / Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2018, nr 2, s. 15-18

Restrukturyzacja zatrudnienia jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Mariusz Zieliński // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 2, s. 92-103

RODO a społeczna odpowiedzialność biznesu / Kazimierz Waćkowski, Bolesław Szomański, Jacek Maria Chmielewski // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 482-493

Rola CSR i dialogu społecznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Robert Słoniec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 235-245

Rola CSR w działalności firmy the Coca Cola Company / Karolina Klimkiewicz, Grzegorz Szymański // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2018, z. 71, s. 59-68

Rola fundacji korporacyjnych w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu / Krystyna Kietlińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 198, s. 97-108

Rola i zadania apteki ogólnodostępnej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Konrad Żak // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 31, s. 533-548

Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej / Tomasz Tadeusz Brzozowski // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2010, t. 6, s. 113-125

Rola Indywidualnej Społecznej Odpowiedzialności (ISR) w realizacji postulatów Zrównoważonego Rozwoju / Magdalena Saczyna // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 12, cz. 1, s. 257-268

Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie / Katarzyna Anuszkiewicz, Tomasz Marona // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2012, nr 1, s. 34-41

Rola komunikacji wewnętrznej w propagowaniu idei CSR w obszarze funkcji personalnej / J. Gieraga // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1472-1478

Rola koncepcji corporate social responsibility (CSR) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa / Monika Turkowska // Zarządzanie i Edukacja. – 2017, nr 113, s. 47-56

Rola koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji
w procesie tworzenia i wdrażania eko-innowacji
/ Elżbieta Jedrych, Justyna Berniak-Woźny // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 102, s. 129-141

Rola konsumenta w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (zarys problematyki) / Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2014, nr 1, s. 227-236

Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu / Izabela Marzec, Maria Kotas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014,
nr 199, s. 176-185

Rola państwa i instytucji rządowych w promowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
w Polsce
/ Wojciech Leoński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016,
nr 449, s. 350-357

Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR / Arleta Szadziewska // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 4, cz. 4, s. 257-277

Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) / Leszek Borowiec // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 129, s. 53-68

Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu / Beata Wieteska
-Rosiak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2012, t. 15, nr 1, s. 339-346

Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie globalizacji / Maja Żychlewicz // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2014, t. 7, s. 88-100

Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w budowaniu jego reputacji / Danuta Szwajca // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. – 2014,  z. 8,
. 341-351

Rola trzeciego sektora społeczno-gospodarczego w kształtowaniu odpowiedzialności społecznej
na przykładzie wybranych reklam społecznych
/ Adam Chlebisz, Martyna Żak // Rynek – Społeczeństwo
– Kultura. – 2018, nr 2, s. 10-14

Rola uczelni wyższych w kształceniu odpowiedzialnych logistyków / Ewa Stawiarska // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 229-242

Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Elżbieta Jaworska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 123-131

Role interesariuszy w koncepcji społecznej odpowiedzialności w środowisku lokalnym : koncepcja Złotego Trójkąta / Edyta Spodarczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 4, cz. 1, s. 345-359

Rozważania o potrzebie porządkowania terminologii z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Agnieszka Sokołowska // Nauki o Zarządzaniu. – 2011, nr 8, s. 254-263

Rozwój idei biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce / Marzena Syper-Jędrzejak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2011, nr 3, s. 59-71

Rozwój koncepcji CSR a Internet / Adriana Ćwiertnia // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2015, nr 1, s. 45-59

Rozwój społecznie odpowiedzialnych instrumentów finansowych jako czynnik konkurencyjności regionu / Justyna Kłobukowska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 10, CD, s. 104-111

Sankcje karne w Kościele jako wymiar odpowiedzialności społecznej / Grzegorz Suchta // Zarządzanie
i Edukacja. – 2014, nr 96, s. 163-182

Satysfakcja z pracy w podmiotach ekonomii społecznej i firmach społecznie odpowiedzialnych / Michał Litwiński // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 7, s. 82-98

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu : raport z badań własnych przeprowadzonych w gminie rolniczej / Sławomir Kamosiński // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 191-201

Skuteczna edukacja w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR ) jako wyzwanie dla szkół biznesu / Justyna Berniak-Woźny  // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2017, nr 1, s. 22-34

Skuteczność działań ukierunkowanych na pracowników w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu / Milena Grabowska, Patrycja Markowiak, Małgorzata Słowicka // Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2017, z. 69, s. 23-34

Skutki ekonomiczne realizacji umowy społecznej jako podstawy raportów CSR / Aldona Kamela-Sowińska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 68-85

Socially Responsible Investment: moda czy potrzeba ? / Marzena Feldy // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 84, s. 101-118

Specyfika realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych / Ewa Mazur-Wierzbicka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 227-240

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność organizacji a bezpieczeństwo / Andrzej Chodyński // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2015, t. 9, nr 1, s. 13-26

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu – przyczyny i wnioski dla audytu / Wojciech Przychodzeń, Justyna Przychodzeń // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 13, cz. 2, s. 151-163

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a kampania odbudowywania wizerunku (na przykładzie koncernu BP) / Ryszard Ławniczak, Rafał Porzucek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 157-170

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa / Krzysztof Gołata // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 215-224

Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstwa – identyfikacja nurtów badawczych, założeń i uwarunkowań / Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Edyta Tabaszewska-Zajbert // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 6, cz. 2, s. 35-46

Społeczna odpowiedzialność – element zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce ? / Agnieszka Tylec // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2021, t. 120, s. 257-274

Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości / Przemysław Banasik// Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2015, nr 3, s. 61-69

Społeczna odpowiedzialność (C)SR i jej zastosowanie w logistyce publicznej / Sabina Kauf // Logistyka.
– 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1900-1906ność w organizacjach / Agnieszka Kwiatek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 180, s. 152-161

Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach / Agnieszka Kwiatek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 180, s. 152-161

Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynku kapitałowym / Karolina Łudzińska // Problemy Zarządzania. – 2017, nr 1, t. 2, s. 207-220

Społeczna odpowiedzialność a wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 12, cz. 1, s. 101-109

Społeczna odpowiedzialność agrobiznesu w gospodarce sieciowej / Anna Bisaga // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2014, nr 8, s. 203- 211

Społeczna odpowiedzialność banków jako katalizator postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych /
K. Świeszczak, M. Świeszczak // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1602-1608

Społeczna odpowiedzialność banków jako katalizator postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych /
K. Świeszczak, M. Świeszczak // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1602-1608

Społeczna odpowiedzialność banków komercyjnych w Polsce wobec środowiska naturalnego / Monika Szafrańska, Renata Matysik-Pejas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 559-572

Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego / Solarz, Małgorzata // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 241-254

Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy to się opłaca ? : analiza stóp zwrotu indeksów zrównoważonego rozwoju względem tradycyjnych indeksów / Rafał Miedziak, Filip Wójcik // Studia
i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2019, nr 2, s. 14-24

Społeczna odpowiedzialność biznesu – ewolucja koncepcji i jej znaczenia / Michał Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 234-245

Społeczna odpowiedzialność biznesu – formą promocji działalności gospodarczej / Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2017, nr 7, s. 23-32

Społeczna odpowiedzialność biznesu – modny trend czy konieczność ? / Jacek Pyka // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2019, nr 12, s. 47-57

Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa / Magdalena Dołhasz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 677, s. 103-112

Społeczna odpowiedzialność biznesu – od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu / Adam Michalik // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 2, cz. 1, s. 219-229

Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa krytyczna / Ryszard Kowalski // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2016, nr 5, s. 71-88

Społeczna odpowiedzialność biznesu – slogan czy wyzwanie współczesnej logistyki ? : (analiza postaw wobec CSR) / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 37-49

Społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczności, nadużycie etyczne, znaczenie idei / Katarzyna Guczalska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2016, nr 4, s. 27-48

Społeczna odpowiedzialność biznesu – strategia czy wizerunek mazowieckich przedsiębiorstw żywnościowych / Agnieszka Bobola, Dagmara Stangierska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 12, cz. 3, s. 29-40

Społeczna odpowiedzialność biznesu – studium porównawcze reżimów prawnych / Magdalena Suska // Roczniki Administracji i Prawa. – 2016, t. 16, z. 2, s. 299-322

Społeczna odpowiedzialność biznesu – trudności z implementacją w Polsce / Wojciech Pawnik // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 369-378

Społeczna odpowiedzialność biznesu – ujęcie marketingowe / Aniela Styś // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 8, s. 221-230

Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i świadomość wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców w czasach kryzysu / Małgorzata Porada-Rochoń, Maciej Patynowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 55, s. 421-434

Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania i dylematy rozwoju bankowości / Tomasz Piotr Murawski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, vol. 45, nr 2,
s. 163-171

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – aktualny stan normalizacji / Małgorzata Lotko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74, s. 709-720

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – rachunkowość i raportowanie / Beata Sadowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 532, s. 313-324

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie banków spółdzielczych / Rafał Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2014, nr 4, s. 51-60

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw branży TSL w Polsce / Aleksandra Grabińska, Joanna Nowakowska-Grunt // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1850-1853

Społeczna odpowiedzialność biznesu (csr) w turystyce, czyli na marginesie upadku biur podróży / Stanisław H. Kaj // Przegląd Ekonomiczny. – 2012, nr 6, s. 45-49

Społeczna odpowiedzialność biznesu (modele i wybrane przykłady realizacji koncepcji CSR) / Kazimierz W. Krupa, Irmina Jeleniewska-Korzela, Pavlo Skotnny // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 113,
s. 243-252

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) w instytucjach finansowych w Polsce : część I : zarys teoretyczny koncepcji Model SOB dla instytucji finansowych / Radosław Kitala // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2009, z. 96, s. 133-148

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) w instytucjach finansowych w Polsce : część II : polskie instytucje finansowe na tle krajowych i światowych inicjatyw z zakresu SOB / Radosław Kitala // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 97,
s. 177-194

Społeczna odpowiedzialność biznesu : ewolucja definiowania konstruktu / Jarosław Karpacz // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 24, s. 139-152

Społeczna odpowiedzialność biznesu : moda czy powinność ? / Jan Krysiak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 31(1), s. 63-76

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy / Wioletta Klimaszewska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2005, nr 12, s. 7-10

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy / Wioletta Ocieczek, Teresa Lis, Tomasz Małysa // Logistyka. – 2013, nr 6, CD nr 2, s. 658-662

Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw – głos w dyskusji / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 514, s. 31-46

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność małych przedsiębiorstw / Bogusław Plawgo // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 51, s. 495-504

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Adam Laska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 1, s. 103-110

Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na rynku / Iwona Wilk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74,
s. 743-758

Społeczna odpowiedzialność biznesu a teoretyczno-aplikacyjne zagadnienia innowacyjności przedsiębiorstw / Beata Skowron-Grabowska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 2085-2090

Społeczna odpowiedzialność biznesu a tworzenie wartości banków / Justyna Fijałkowska, Beata Zyznarska-Dworczak // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 1, s. 107-119

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania / Danuta Kozłowska-Makóś, Marta Kluzek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 532, s. 185-193

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zielone miejsca pracy / Adam Sulich, Tomasz Zema // Marketing
i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 579-591

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / Dagmara K. Zuzek // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2012, nr 2, s. 197-207

Społeczna odpowiedzialność biznesu banków w świadomości studentów lubelskich uczelni / Izabela Joanna Kudlak // Finanse i Prawo Finansowe. – 2018, nr 2, s. 25-36

Społeczna odpowiedzialność biznesu czy celowe działania marketingowe ? – analiza przypadku przedsiębiorstwa NEXT PLC / Marta Drabkowska-Skarba // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2015, nr 4, s. 115-135

Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych – wyzwania i rozwiązania / Justyna Berniak-Woźny // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 3, s. 13-25

Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie / Bartłomiej Zinczuk // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 65-76

Społeczna odpowiedzialność biznesu i społeczna odpowiedzialność nauki – w poszukiwaniu analogii / Marcin Żemigała // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2020, nr 1, s. 108-120

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik determinujący funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych / Bożenna Kromer // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 51-62

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw / Bożenna Kromer // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 180,
s. 131-140

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu
– spedycji – logistyki
/ Janusz Figura, Maria Michałowska // Problemy Transportu i Logistyki. – 2016, nr 3,
s. 29-37

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa / Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2015, nr 14(63), s. 7-18

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Ewa Sikora // Zarządzanie i Finanse. – 2019, nr 1, cz. 1, s. 49-59

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania wizerunku marki / Eliza Nowacka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2022, t. 23, z. 1, s. 79-89

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy / Anita Proszkowska // Ekonomia Menedżerska. – 2007, nr 1, s. 31-41

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny czynnik budowania dobrego wizerunku i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego / Piotr Dominik // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA . – 2016, nr 3, s. 93-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju / Małgorzata Lotko // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 437-446

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako kierunek rozwoju rynku finansowego / Tomasz Piotr Murawski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 4, s. 621-631

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP / Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 299, s. 207-221

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa / Anna Krzysztofek // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2018, nr 3, t. 1, s. 327-339

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja kształtowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa – analiza porównawcza z wybranymi koncepcjami / Hubert Pachciarek // Marketing
i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 417-427

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate governance a kryzys finansowy / Monika Wilewska // Master of Business Administration. – 2010, nr 3, s. 105-116

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie „ucywilizowania globalnego kapitalizmu”
– na przykładzie Szwecji
/ Joanna Grzela // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2016, nr 2,
s. 435-448

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie motywowania pracowników na przykładzie sieci franczyzowej Galileusz  / Maja Żychlewicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2015, t. 22, s. 17-25

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie Public Relations / Maja Żychlewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 375-384

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa górniczego / Katarzyna Gryga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016,
nr 454, s. 229-238

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych / Janina Filek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2018, nr 5, s. 97-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych / Janina Filek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2018, nr 5, s. 97-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma turystyki motywacyjnej / Anna Przybylska // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2012, nr 4, s. 125-137

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. / Maria Jonientz // Studenckie Zeszyty naukowe / Uniwersytet Opolski.
– 2019, nr 2, s. 6-16

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw / Maja Żychlewicz // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2015, nr 11, s. 281-289

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 315-323

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych / Jadwiga Kaczmarska–Krawczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 159-167

Społeczna odpowiedzialność biznesu kreatorem równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym / Bogdan Tchórz // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 33-50

Społeczna odpowiedzialność biznesu liderów rynku logistycznego / Edyta Przybylska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 397-408

Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstw sektora TSL w regionie łódzkim / Agnieszka Kubus, Joanna Górniak // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1950-1959

Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia / Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 47, t. 1, s. 107-116

Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw / Maria Zuba, Anna Spoz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 81, s. 105-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny małych przedsiębiorstw / Małgorzata Smolarek, Monika Sipa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 2, s. 49-62

Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej – teoria i praktyka / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 115-127

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej / Ewa Mazur-Wierzbicka // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2018, nr 1, s. 59–66

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży ubezpieczeniowej / Patrycja Piechowiak // Wiadomości Ubezpieczeniowe. – 2012, nr 2, s. 107-125

Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu konkurencyjności polskich i szwedzkich przedsiębiorstw / Monika Zajkowska, Michał Igielski, Tomasz Gutowski // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2013, nr 31, s. 521 -532

Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasie pandemii / Danuta Babińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2020, t. 21, nr 4,
s. 9-27

Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Ewa Bojar, Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 156, s. 35-50

Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – plan działania dla przedsiębiorstw / Joanna Oleśków-Szłapka // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 101, s. 173-185

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce / Ganna Levytska, Joanna Wrzesińska-Kowal // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2013, z. 104,
s. 171-183

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności zakładów ubezpieczeń / Elwira Leśna-Wierszołowicz // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 341-352

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw / Zofia Wyszkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 13, cz. 1, s. 43-51

Społeczna odpowiedzialność biznesu w koncepcji zakładów ubezpieczeń / Kamila Zelga // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2018, nr 2, s. 6-9

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście kształtowania relacji z pracownikami niepełnosprawnymi / Wojciech Leoński // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 352-360

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście logistyki / Andrzej Szymonik // Gospodarka Materiałowa
i Logistyka. – 2018, nr 9, s. 17-24

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście relacji z klientem / Kamil Wiśniewski // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2016, nr 2, s. 449-457

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście rozwoju zrównoważonego : studia przypadków
z rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii
/ Marek Grzybowski // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 92,
s. 69-81

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście zmian na rynku pracy w sektorze TSL / Magdalena Kutak. // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017,
nr 332, s. 25-34

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu zawodowym / Krzysztof Kubiak // Marketing i Rynek.
– 2018, nr 11, CD, s. 244-255

Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa kujawsko
-pomorskiego
/ Zofia Zgoda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel // Europa Regionum.
– 2013, t. 16, s. 345-355

Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach : praca zbiorowa /
red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk
Warszawa : IBnDiPP, EQUAL, 2008

Społeczna odpowiedzialność biznesu w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie branży ośrodków szkolenia kierowców / Bogumiła Bubiak // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2012, vol. 39, s. 43-56

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze niepełnosprawności (CSR+D)  / Wojciech Leoński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 100, s. 253-262

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym – zatrudnianie pracowników w formach niestandardowych / Dominika Bąk-Grabowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 516, s. 9-18

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce : ograniczenia i perspektywy / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2006, t. 9, nr 1, s. 285-294

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce i w krajach Europy Środkowej / Kornelia Bem // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2007, t. 10, nr 1, s. 307-320

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak // Annales Universitatis Mariae Curie
-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, vol. 48, nr 3, s. 251-262

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w czasie pandemii COVID-19 a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ / Ewa Jastrzębska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia – 2021, vol. 55, nr 3, s. 51-65

Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich uczelniach wyższych / Wojciech Leoński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 6, cz. 1, s. 239-251

Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim transporcie lotniczym / Dariusz Tłoczyński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 332, s. 97-109

Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce na podstawie aktywności w ramach Global Compact / Marcin Żemigała // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 1131-1142

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rodzinnych firmach z sektora msp branży energetycznej / Katarzyna Hałasik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 109-118

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego / Magdalena Zwolińska-Ligaj // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2015, nr 1,
s. 92-111

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce / Aleksandra Lubańska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 103-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / Renata Płoska, Joanna próchniak // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 462-472

Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Konstytucji RP i praw człowieka / Iwona Wrońska // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 313-331

Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy / Sabina Wyrwich // Społeczeństwo i Ekonomia, nr 1, s. 102-116

Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach globalizacji / Monika Szewczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 516, s. 99-108

Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu łańcuchami dostaw / Anna Baraniecka, Sandra Zięba-Szewczyk // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 4-14

Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem rodzinnym / Aleksy Banasiak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 125-134

Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP / Barbara Kamińska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 174-183

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańska S.A. / Małgorzata Terebińska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 620-630

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników / Katarzyna Gadomska-Lila // Management
and Business Administration. – 2012, nr 2, s. 41-52

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju : analiza podstaw etycznych / Magdalena Kiełkowicz // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. – 2016, nr 2, s. 37-45

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju : analiza podstaw etycznych / Magdalena Kiełkowicz // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. – 2016, nr 2, s. 37-45

Społeczna odpowiedzialność biznesu wśród przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim / Agnieszka Gozdek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 332, s. 35-45

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy mikrofinansów / Joanna Fila // Marketing i Rynek.
– 2018, nr 11, CD, s. 144-154

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy młodych konsumentów / Wioleta Dryl // Marketing
i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 145-159

Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów – wybrane aspekty / Ewa Mazur-Wierzbicka, Marek Kunasz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 356-370

Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej / Piotr Dominik // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 265-278

Społeczna odpowiedzialność centrów logistycznych / Beata Skowron-Grabowska, Iga Kott // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 76, s. 179-188

Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych / Andrzej Brzeziński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 147-158

Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych notowanych na GPW w Warszawie na przykładzie spółek zakwalifikowanych do indeksu RESPECT / Paweł Perz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 7, cz. 3, s. 145-156

Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji / Anna Adamus-Matuszyńska // Annales. Etyka
w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 165-174

Społeczna odpowiedzialność handlu – moda czy wyzwanie na miarę czasów ? / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 409-421

Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu / Wojciech Leoński // Studia i Prace
WNEiZ US. – 2015, nr 39, t. 1, s. 67-77

Społeczna odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej / Maria Janina Broniewska // Management and Business Administration. – 2013 nr 1, s. 71-84

Społeczna odpowiedzialność innowacji – studium przypadków / Justyna Kaźmierczak, Artur Łabuz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 69-79

Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce / Maria Czech, Łukasz Szewczyk // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2012, nr 1, s. 42-47

Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznej  / Dominik Hryszkiewicz // Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo. – 2012, nr 1(4), s. 261-274

Społeczna odpowiedzialność islamskich i konwencjonalnych instytucji finansowych – ujęcie porównawcze / Tomasz Boczarski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 6, s. 83-99

Społeczna odpowiedzialność jako czynnik wzrostu konkurencyjności organizacji w ujęciu regionalnym
na przykładzie przedsiębiorstwa tartacznego
/ Kornelia Polek-Duraj // Przegląd Nauk Stosowanych.
– 2016, nr 12, s. 54-65

Społeczna odpowiedzialność jako globalna tendencja kreująca nowe postawy w sektorze TSL / Małgorzata Chojnacka // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 9-23

Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Piotr Rogala // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2009, t. 12, nr 1, s. 129-134

Społeczna odpowiedzialność jako rekomendacja do kształtowania warunków pracy / Adam Górny // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 98-110

Społeczna odpowiedzialność konsumenta / Michał Michalski // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym.
– 2008, t. 11, nr 1, s. 181-192

Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych / Aneta Onufer // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2006, nr 4, s. 93-104

Społeczna odpowiedzialność łańcuchów dostaw i ich systemów logistycznych (założenia koncepcyjne) / Danuta Kisperska-Moroń // Logistyka. – 2012, nr 4, CD 1, s. 371-378

Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Kaczmarek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 63, s. 108-116

Społeczna odpowiedzialność międzynarodowych korporacji / Katarzyna Kowalska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2012, nr 20, s. 196-202

Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych / Rafał Kusa // Ekonomia Menedżerska. – 2010, t. 7, s. 31-41

Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego / Teresa Gądek- Hawlena // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 74-85

Społeczna odpowiedzialność państwa w stosunku do osób starszych – doświadczenia Stanów Zjednoczonych a trendy w Polsce / Monika Dobska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 75, s. 89-98

Społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych turystyki – perspektywa ekonomii / Małgorzata Brojak-Trzaskowska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 49-58

Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych / Teresa Czerwińska // Wiadomości Ubezpieczeniowe. – 2009, nr 3, s. 11-27

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Olga Dębicka, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek // International Business and Global Economy. –  2013, t. 31(2),
s. 79-105

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw rodzinnych – wyniki badań empirycznych / Olga Martyniuk, Ewa Majerowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 6, cz. 1, s. 323-334

Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego / Katarzyna Caban-Piaskowska, Anna Miarka // Marketing i Zarządzanie. – 2017, nr 2, s. 207-214

Społeczna odpowiedzialność projektów restrukturyzacji szpitali publicznych zlokalizowanych
w województwie śląskim
/ Karolina Wielicka-Gańczarczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 114, s. 555-567

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – współpraca administracji publicznej z biznesem / Anna Krzysztofek // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 365-379

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wyzwania związane z oczekiwaniami przedstawicieli pokolenia Y / Elżbieta Robak // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 515-526

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – mit czy rzeczywistość / Barbara Kos // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2014, nr 35, s. 143-157

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu / Jan Wołoszyn, Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2011, T. 11(26), z. 2, s. 146-155

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Katarzyna Czerwińska, Krystyna Krzyżanowska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(2), s. 101-109

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2014, nr 67, s. 137-151

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej / Anna Czubała // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 41-48

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a wielkie korporacje na rynku globalnym / Jerzy Wąchol // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 2, s. 351-363

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce – perspektywa klienta / Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 2, s. 309-324

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź SA / Agnieszka Mikucka-Kowalczyk // Ekonomia XXI Wieku. – 2017, nr 1, s. 40-59

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce / Agnieszka Łukasiewicz
-Kamińska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 3, s. 1228-1236

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i inwestorów jako element europejskiej strategii wychodzenia z kryzysu / Bożena Ryszawska-Grzeszczak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 106, s. 202-211

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w sektorze spożywczym / Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2018, nr 3, t. 1, s. 193-204

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na akceptację ceny przez konsumentów / Katarzyna Pawlak-Kołodziejska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 357-368

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako idea zrównoważonego rozwoju na przykładzie spółki Lotos S.A. / Anna Krzysztofek // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 2, t. 2, s. 279-301

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy / Patrycja Hąbek // Organizacja i Zarządzanie. – 2009, nr 2, s. 69-86

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako metoda kształtowania relacji z interesariuszami / Izabela Ścibiorska-Kowalczyk // Nauki o Zarządzaniu. – 2013, nr 1, s. 98-115

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako rynkowy mechanizm nadzoru korporacyjnego / Adam Samborski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 303-313

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw lotniczo-transportowych w Polsce i na Ukrainie / Galyna Zhavoronkova, Tetiana Shkoda // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie.
– 2014, z. 71, s. 347-357

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora naftowo-gazowniczego jako przesłanka twórczego rozwiązywania problemów zarządzania / Piotr Bartkowiak, Marta Woźniak-Hoffmann // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 11, cz. 2, s. 279-293

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL a współpraca z wybranymi usługobiorcami
w świetle badań
/ Magdalena Gąsowska // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 167-177

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stalowych w USA – aspekty środowiskowe / Marcin Kardas // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 199-209

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w branży TSL / Natalia Pawlak // Problemy Transportu
i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 91-102

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo
i zurbanizowanych województwa lubelskiego
/ Anna Mazurek-Kusiak // Studia Ekonomiczne i Regionalne.
– 2018, nr 4, s. 81-98

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w firmach spedycyjnych / Bartosz Samp, Żaneta Jabłońska // Zarządzanie i Edukacja. – 2013, nr 90, s. 57-74

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w stosunku do pracowników przemysłu elektromaszynowego w Polsce i w Bułgarii – komunikat z badania / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2013, nr 91, s. 251-268

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w zarządzaniu logistycznym / Ewa Stawicka // Ekonomika
i Organizacja Logistyki. – 2016, nr 2, s. 79-87

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami pozarządowymi / Agnieszka Zielińska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 30, s. 289-301

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw działających w Polsce / Piotr Wachowiak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2012, z. 118, s. 47-60

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy / Agnieszka Żak // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 779-790

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy ekonomii dobrobytu / Anna Doś // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2019, vol. 22, nr 4, s. 21-36

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ISO 26000 : podwójny oksymoron ? : dyskusja zagadnienia / Philippa Collins // Organizacja i Zarządzanie. – 2010, nr 1, s. 5-15

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – narzędzie kształtowania reputacji firmy / Małgorzata Koszembar-Wiklik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing.
– 2006, nr 1, s. 71-78

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy / Anna Barcik // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias. – 2012, t. 6, s. 147-155

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa tworzy nową jakość kultury przedsiębiorstwa / Janusz Żurek // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. – 2013, nr 10, s. 137-150

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa usługowego / Eugeniusz Michalski // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, CD, s. 429-438

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu / Jolanta Jasińska // Nauki
o Zarządzaniu. – 2011, nr 8, s. 208-216

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w raportach spółek giełdowych / Sławomir Lisek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. –2015, nr 77, s. 553-562

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału / Danuta Kozłowska
-Makóś // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 1, s. 177-187

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w zarządczych raportach biznesowych / Aleksandra Ferens // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 71, s. 31-41

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec człowieka starszego / Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 2, t. 2, s. 255-267

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec konsumentów : studia przypadków / Edyta Spodarczyk // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 5-18

Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004-2008 / Stanisław Adamczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 3,
s. 183-209

Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego / Iwona Majchrzak // Europa Regionum. – 2013, t. 17, s. 277-292

Społeczna odpowiedzialność sektora motoryzacyjnego w dobie kryzysu gospodarczego (na przykładzie koncernów Toyota i Volkswagen) / Agnieszka Grzędzińska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 46, s. 81-92

Społeczna odpowiedzialność systemów franczyzowych branży FMCG – zarys problemu / Karolina Orzeł // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 31, s. 341-349

Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej / Tomasz Kusio // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD,
s. 285-297

Społeczna odpowiedzialność terytorium w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju / Ewa Pancer
-Cybulska // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 11-28

Społeczna odpowiedzialność uczelni – wybrane aspekty / Monika Jakubiak // Marketing i Rynek. – 2017,
nr 11, CD, s. 132-147

Społeczna odpowiedzialność uczelni / Katarzyna Kowalska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13), T. 1, s. 289-300

Społeczna odpowiedzialność uczelni : perspektywa strategiczna / Ewa Jastrzębska, Halina Brdulak, Tomasz J. Dąbrowski, Paulina Legutko-Kobus // Zarządzanie Publiczne. – 2019, nr 4(48), s. 285-297

Społeczna odpowiedzialność uczelni na przykładzie Politechniki Wrocławskiej / Adriana Merta-Staszczak, Krzysztof Serafin, Bartosz Staszczak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2020, vol. 23, nr 4, s. 91-107

Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 123, s. 143-153

Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce / Magdalena Ławicka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 3, s. 207-220

Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej / Maria Janina Broniewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265, s. 115-123

Społeczna odpowiedzialność w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa logistycznego / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 1497-1505

Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica / Inga Mizdrak, Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 130, s. 53-77

Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa / Anna Krzysztofek // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 85-100

Społeczna odpowiedzialność w kształceniu na poziomie ponadgimnazjalnym wśród przyszłej kadry branży Transport–Spedycja–Logistyka / Paweł Sobczak // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23,
s. 221-228

Społeczna odpowiedzialność w ładzie organizacyjnym na podstawie normy ISO 26000:2012 / Monika Prandzioch // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 2, s. 81-91

Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty / Alicja Krzepicka, Jolanta Tarapata // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 423-436

Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach sektora TSL – analiza postaw w świetle badań / Izabela Dembińska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1773-1785

Społeczna odpowiedzialność w relacjach z interesariuszami a przewaga konkurencyjna firm rodzinnych / Beata Chmielewiec // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2021, nr 4, s. 15-29

Społeczna odpowiedzialność w sporcie / Grzegorz Botwina // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 516, s. 19-26

Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw sektora TSL notowanych na FWB i GPW / Anna Dada // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2022, vol. 66, nr 4, s. 1-21

Społeczna odpowiedzialność w ujęciu normy międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility / Iwona Ślęzak-Gładzik // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 279-288

Społeczna odpowiedzialność warunkiem sukcesu współczesnej organizacji / Krystyna Serafin // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 229, s. 169-179

Społeczna odpowiedzialność wyższej uczelni publicznej związana z realizacją innowacyjnych projektów przyczyniających się do wzrostu regionalnej konkurencyjności / Jerzy Gwizdała, Lech Jędrzejewski // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 111-120

Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni w Polsce jako przejaw realizacji idei ekonomicznej teorii zrównoważonego rozwoju / Ewa Cichowicz, Agnieszka K. Nowak // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2018, nr 1, s. 7-19

Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń / Beata Wieteska-Rosiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 274, s. 129-140

Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej : kreowanie nowoczesnej polityki personalnej / Katarzyna Burda-Świerz // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, T. 25, s. 42-51

Społeczna odpowiedzialność organizacji ochrony zdrowia / Magdalena Wysocka // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 5, s. 303-316

Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych / Ewa Stawicka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2011, t. 12, z. 7, s. 281-290

Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości / Justyna Fijałkowska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 1, s. 141-154

Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego / Daniel Gach // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 747, s. 101-116

Społeczne aspekty zarządzania na przykładzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Elżbieta Karaś // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 11, s. 267-274

Społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Luiza Piersiala // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 163-174

Społeczne zaangażowanie biznesu na przykładzie firmy PricewaterhouseCoopers / Dorota Yeneta-Skwiercz [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 396-403

Społeczne zaangażowanie firm na przykładzie producentów napojów alkoholowych / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Optimum. – 2011, nr 3, s. 21-32

Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw – uwarunkowania europejskie / Adam Laska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 157-166

Społecznie i środowiskowo odpowiedzialne działania przedsiębiorstw TSL i KEP w miejskim transporcie towarów / Aneta Pluta-Zaremba // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 195-206

Społecznie odpowiedzialna działalność małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy “Optyka-Optometria Bracia Łygas” / Agnieszka Sokołowska // Nauki o Zarządzaniu. – 2012, nr 1, s. 133-143

Społecznie odpowiedzialna konsumpcja – refleksja nad kierunkami zmian w konsumpcji / Felicjan Bylok // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 99-110

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki / Jolanta Polakowska-Kujawa [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki / red. A. Grzegorczyk
Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji, 2005

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako podstawa komunikacji organizacji międzynarodowych / Aleksandra Szejniuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 3, s. 143-156

Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza − odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania / Anna Orchel-Szeląg // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 299, s. 251-259

Społecznie odpowiedzialna uczelnia – nowy paradygmat w instytucjach szkolnictwa wyższego / Dorota Teneta-Skwiercz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 609-619

Społecznie odpowiedzialne banki szansą na rozwój regionu / Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 23, s. 117-126

Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw podejmowane wobec społeczeństwa – wybrane aspekty / Ewa Mazur-Wierzbicka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 242-249

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce / Magda Wolska, Monika Czerwonka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 126, s. 9-22

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki : część I : czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) / Waldemar Rogowski, Agnieszka Ulianiuk Zeszyty Naukowe. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, z. 112, s. 99-115

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki : część II : rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) / Waldemar Rogowski, Agnieszka Ulianiuk // Zeszyty Naukowe. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2012, z. 113, s. 154-178

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki : część III : efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) / Waldemar Rogowski, Agnieszka Ulianiuk // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2012, z. 114,
s. 64-81

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako innowacja na rynku finansowym w Polsce w dobie finansjalizacji – stan obecny i perspektywy / Justyna Kłobukowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2018, nr 339, vol. 6, s. 111-124

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim / Justyna Kłobukowska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2014, nr 11(60), s. 78-89

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości / Krzysztof Marcinek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 104, s. 163-185

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej / Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska // Nauki o Finansach. – 2015, nr 2,
s. 73-95

Społecznie odpowiedzialne modele biznesowe : przykład polskich firm z branży odzieżowej / Tomasz Rosiak, Agnieszka Postuła // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 527-539

Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa handlowe w ocenie przedstawicieli samorządów terytorialnych / Magdalena Stefańska // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, CD, s. 679-689

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie placówką ochrony zdrowia / Izabela Mendel, Tomasz Holecki // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 96, s. 35-58

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaangażowaniem pracowników  / Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Edyta Tabaszewska-Zajbert // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 24, s. 179-194

Społecznie odpowiedzialni konsumenci – ogniwo zrównoważonego łańcucha żywnościowego / Agnieszka Bobola // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 87-100

Społecznie odpowiedzialny biznes w aspekcie ochrony środowiska na rynku kapitałowym w ujęciu wybranych instytucji międzynarodowych / Tomasz Piotr Murawski // Annales Universitatis Mariae Curie
-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 529-543

Społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca atrybutem współczesnego przedsiębiorstwa – przykład firm rodzinnych / Katarzyna Chudy // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 7, s. 235-252

Społecznie odpowiedzialny student w społecznie odpowiedzialnej uczelni w świetle wyników badania / Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka, Edyta Spodarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 516, s. 87-98

Społeczny wymiar dyfuzji innowacji i wiedzy jako czynników zmiany i rozwoju gospodarczego / Arkadiusz Tuziak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2019, nr 57, s. 327-341

Spójność społeczna w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : definiowanie, pomiar
i dobre praktyki biznesu
/ Ewa Jastrzębska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 4, s. 114-132

Spółki energetyczne w indeksach CSR na przykładzie indeksu RESPECT / Zuzanna Czekaj, Wiesława Przybylska-Kapuścińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478,
s. 81-90

Spór wokół społecznej odpowiedzialności biznesu / Jarosław Sempryk // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 29(4), s. 195-202

Sprawozdanie z wpływu jednostki samorządu terytorialnego na środowisko naturalne w świetle rachunkowości odpowiedzialności społecznej / Magdalena Kowalczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 217-228

Sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR / Magdalena Ebisch-Stenzel // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2018, z. 163, s. 63-81

Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw / Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3,
s. 141-151

Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wydobywających gaz łupkowy w Polsce i Stanach Zjednoczonych / Anna Galimska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 18-37

Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce – ocena stanu obecnego / Patrycja Hąbek, Radosław Wolniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 225-238

Standardy raportowania danych CSR – wyniki badania ankietowego / Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 284,
s. 66-75

Standardy raportowania niefinansowego w podmiotach społecznie odpowiedzialnych w Polsce / Marzanna Lament // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 298-310

Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu : analiza porównawcza firm polskich
i brytyjskich
/ Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2008, t. 11, nr 1,
s. 159-170

Stanowisko Unii Europejskiej wobec społecznej odpowiedzialności biznesu / Alina Walenia // Marketing
i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 506-517

Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dążeniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego / Dorota Bargieł // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, nr 20,
s. 70-77

Strategia przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego na przykładzie polskich spółek giełdowych / Joanna Piłacik // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 113-122

Strategia społecznej odpowiedzialności a praktyka public relations / Anna Adamus-Matuszyńska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 185, s. 106-117

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce / Sylwia Słupik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 136, s. 257-265

Strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Leon Jakubów [w:] Zarządzanie strategiczne
w badaniach teoretycznych i w praktyce
/  red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 117-121

Strategia społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie projektu „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” / Ewa Stawicka // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2014, nr 2, s. 91-98

Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM – Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych / Magdalena Stefańska, Bogna Pilarczyk // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, CD, s. 690-698

Strategiczne motywy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle podejścia zasobowego / Ewa Głuszek // Nauki o Zarządzaniu. – 2011, nr 8, s. 171-181

Strategiczny CSR ? / Agnieszka Tylec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie.
– 2017, z. 114, s. 509-521

Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Agata Rudnicka // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2011, nr 19, s. 239-245

Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Agata Rudnicka [w:] Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku // Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu / Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 19, s. 239-245

Strategie społecznej odpowiedzialności małych przedsiębiorstw – główne założenia / Agnieszka Sokołowska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 101, s. 213-223

Sukces przedsiębiorstwa a społecznie odpowiedzialne zarządzanie : kontekst pracowniczy / Zbigniew Malara // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 4, cz. 1, s. 183-199

System rachunkowości zarządczej w dobie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Beata Zyznarska-Dworczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2014, t. 2, nr 5, s. 142-156

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 103-112

Sytuacja kobiet, a zarządzanie różnorodnością jako przejaw praktyki CSR przedsiębiorstwie / Justyna Kaźmierczak // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s.  202-212

Szanse i ograniczenia stosowania strategii CSR w polskich przedsiębiorstwach / Iwona Codogni // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2012, t. 15, nr 1, s. 281-294

Szerzej patrzeć / Grażyna Garlińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2008, nr 5/6, s. 27

Świadomość idei CSR wśród polskich przedsiębiorców oraz korzyści z jej wdrożenia dla praktyki gospodarczej na przykładzie firmy Ringier Axel Springer Polska / Elwira Maślanka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2012, z. 121, s. 96-105

Świadomość konsumencka jako czynnik wspierający CSR / Katarzyna Wlodarczyk // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 655-665

Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – wyniki badań / Anna Losa-Jonczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 199, s. 146-155

Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu relacji z interesariuszami – perspektywa CSR / Grażyna Michalczuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 10, cz. 1, s. 127-138

Technologie satelitarne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w transporcie / Ilona Politowicz, Agnieszka Wala // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 127-142

Teoria a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie / Ewa Stawicka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 5-15

Total Quality Management jako metoda zarządzania odpowiedzialnego społecznie / Piotr Rogala // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2006, t. 9, nr 1, s. 321-328

Transparentność ujawnianych danych ESG przedsiębiorstw z indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej / Hanna Sikacz, Przemysław Wołczek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 516, s. 64-75

Trwałość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a CSR / Jerzy Paszkowski // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 3, cz. 1, s. 9-19

Tworzenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną / Justyna Fijałkowska, Małgorzata Macuda // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 3, cz. 1, s. 169-189

Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Brendzel-Skowera // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 55, s. 313-325

Ubezpieczenia jako komponent i narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu / Maria Gasińska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2014, nr 1, s. 56-78

Uczelnie wyższe a edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu / Ewa Jastrzębska // Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe. – 2010, nr 2, s. 1-13

Udział pracowników w podejmowaniu decyzji jako przykład działań społecznie odpowiedzialnych
– komunikat z badania
/ Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 95,
s. 136-154

Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy / Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec, Artur Bator // Marketing i Rynek. – 2017, nr 7, CD, s. 583-594

Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji społecznej odpowiedzialności biznesu (specyfika wymagań
dla przedsiębiorstw grupy MŚP)
/ Adam Górny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 62, s. 347-354

Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych a odpowiedzialność społeczna / Kołosowska, Voss // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 1, s. 327-336

Uniwersytet – droga ku społecznej odpowiedzialności / Krzysztof Leja // Organizacja i Zarządzanie. – 2010, nr 4, s. 43-57

Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie / Aldona Andrzejczak // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2015, nr 4, s. 117-130

Upowszechnianie praktyk CSR w ramach współpracy międzynarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju przyjmującego / Katarzyna Kowalska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2018, nr 32(2),
s. 142-151

Uwarunkowania implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie / Agnieszka Sokołowska // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 351-360

Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych / Marta Kawa, Maria Grzybek // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2013, nr 9(58), s. 231-241

W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego / Andrzej Lis, Agata Sudolska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 2, s. 115-125

W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe / Monika Sobczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 261-269

Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing / Barbara Dobiegała-Korona, Alicja
K. Krzepicka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2012, nr 55, s. 557-568

Wartość dla pracowników w koncepcji CSR / Alicja Kalinowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 55, s. 327-344

Warunki adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w gminach na przykładzie wybranych gmin województwa pomorskiego / Edyta Spodarczyk // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu.
– 2013, nr 30, s. 531-540

Wciąż CSR czy już PR ? : praktyki przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania greenwashingu w strategiach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) / Magdalena Saczyna // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2015, t. 16, z. 12, cz. 1, s. 245-255

Wdrażanie CSR jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej na rynku piwowarskim w Polsce / Jarosław Gawryś // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 2, s. 271-288

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jako aplikacyjny wyraz idei zrównoważonego rozwoju : stan i perspektywy / Agnieszka Kwarcińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 539, s. 128-135

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMSP) – analiza doświadczeń praktycznych / Jacek Dymowski // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2014, z. 141, s. 125-143

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w klastrach / Izabela Mendel, Sławomir Olko
[w:] Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie / pod redakcją naukową Zbigniewa Malary
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 137-150

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników w korporacjach w branży IT / Anna Żelazna, Monika Socha // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 791-800

Wdrożenie koncepcji CSR na przykładzie firmy DHL / Kamil Roman // Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 62, s. 119-131

Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – wyniki badania ankietowego / Jolanta Wiśniewska, Ewa Chojnacka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 284, s. 97-107

Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie / Beata Zyznarska-Dworczak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 525-532

Wiarygodność zintegrowanego raportu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Karolina Kwiecińska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 86-96

Wkład biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Maciej Kozakiewicz // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 379-381

W-LB narzędziem CSR – perspektywa śląskich przedsiębiorstw / Katarzyna Olejniczak, Katarzyna Łukasik // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 393-404

Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw / Magdalena Kaźmierczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2016, t. 4, nr 11, s. 23-37

Work–Life Balance jako praktyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Wojciech Leoński // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2015, nr 1, s. 127-137

Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 73, s. 151-165

Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań / Hanna Sikacz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 241-252

Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw / Wojciech Leoński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 74, t. 2, s. 135-142

Wpływ działań CSR w przemyśle odzieżowym na akceptację wyższej ceny przez konsumentów pokolenia Z / Katarzyna Pawlak, Anna Dziadkiewicz // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2019, t. 15, nr 2, s. 139-152

Wpływ ekonomicznego aspektu CSR na przewagę  konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego / Katarzyna Olejniczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14,
z. 4, s. 359-371

Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie na koszty pozyskiwanego kapitału – zarys problemu / Bartosz Tomyślak // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2012, nr 1, s. 11-17

Wpływ koncepcji CSR na budowanie wizerunku w biznesowym modelu jednostek medycznych w Polsce / Robert Seliga, Andrzej Woźniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 215-229

Wpływ kultury organizacyjnej na podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych / Jolanta Stec-Rusiecka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 567-578

Wpływ pandemii COVID-19 na działania CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa / Angelika Czajkowska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2020, nr 3, s. 46-52

Wpływ przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych na dobrostan wybranych grup interesariuszy / Robert Wojtachnik // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 677-692

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na odbiór partnera biznesowego na podstawie wybranych państw / Julia Anna Przybylska // Przegląd Ekonomiczny. – 2021, nr 22, s. 25-34

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw / Wojciech Leoński, Roman Tylżanowski // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 1, s. 59-68

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki / Honorata Howaniec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 45, s. 32-40

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na rozwój innowacji / Jolanta Stec-Rusiecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 3, s. 365-370

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu wobec środowiska naturalnego na wizerunek organizacji / Anna Ślusarek, Dominika Woźny // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2020, z. 56, s. 1-10

Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia społeczeństwa / Jolanta Stec-Rusiecka // Modern Management Review. – 2013, nr 2, s. 85-91

Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na jego pozycję konkurencyjną / Janusz Żurek // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. – 2018, nr 3(20), s. 99-112

Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na zarządzanie łańcuchem dostaw / Magdalena Kaźmierczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2016, t. 4, nr 12, s. 95-108

Wpływ stosowania idei społecznej odpowiedzialności na wyniki finansowe – ocena istotności statystycznej
na przykładzie przedsiębiorstw działających w Polsce
/ Beata Mirowska // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2021, nr 1, s. 61-74

Wpływ zachowań nabywczych konsumentów na zmianę zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności / Urszula Janeczek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2010, nr 15, s. 123-134

Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedzialna / Jan Koleśnik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 222-229

Współpraca międzysektorowa jako narzędzie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Dorota Teneta-Skwiercz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 455,
s. 30-43

Współpraca przedsiębiorstw z fundacjami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – studium przypadku / Anna Zienkiewicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2015, nr 225, s. 232-240

Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu społecznej odpowiedzialności / Janusz Reichel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 261,
s. 359-369

Współpraca z interesariuszami w zakresie CSR w kontekście budowania reputacji przedsiębiorstwa / Danuta Szwajca // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 79,
s. 324-335

Wybrane aspekty koncepcji CSR na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu / Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 2, s. 123-133

Wybrane aspekty polityki odpowiedzialnego biznesu (CSR) na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu w województwie mazowieckim / Marcin Ratajczak, Ewa Stawicka, Jan Wołoszyn  // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2012, nr 8, s. 457-466

Wybrane aspekty społecznej (nie)odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych / Jolanta Korkosz-Gębska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 108, s. 173-182

Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach logistycznych
– międzysektorowa analiza aktualnych problemów
/ Krzysztof Witkowski, Mateusz Kurowski // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 528-541

Wybrane aspekty zarządzania korporacjami / Krzysztof Szaflarski
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2020, s. 111-1265 (Rozdział 6
Społeczna odpowiedzialność korporacji)

Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych) / Marcin Ratajczak // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2017, nr 8, s. 83-91

Wybrane wyzwania społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach Nowej Gospodarki / Bartłomiej Zinczuk // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 745-755

Wybrane wyzwania związane ze społeczną odpowiedzialnością dużych i średnich podmiotów gospodarczych / Katarzyna Demków, Adam Sulich // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 42-52

Wykorzystanie instrumentów CSR w wybranych przedsiębiorstwach – próba oceny / Beata Bieńkowska, Paulina Pochopień // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 29-39

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku pracodawcy / Anna Dewalska-Opitek, Joanna Strzelczyk-Łucka // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 310-316

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych
na rynku polskim
/ Bogumił Czerwiński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 275-284

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem skarbu państwa na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. / Agata Kaszuba // Współczesna Gospodarka. – 2014, nr 2, s. 87-96

Wykorzystanie marketingu społecznie odpowiedzialnego w sferze usług / Anetta Pukas // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 31, s. 235-246

Wykorzystanie mediów społecznościowych w CSR / Wojciech Leoński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 300, s. 109-119

Wykorzystanie nowych mediów w komunikowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / K. Stopczyńska // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1588-1592

Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni / Jerzy Gołuchowski, Anna Losa-Jonczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 66-78

Wykorzystanie potencjału CSR w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji / Marta Miszczak // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 300-310

Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstwa / Bartłomiej Zinczuk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 97, s. 533-544

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności agenta ubezpieczeniowego w świetle społecznej odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej / Agnieszka Sokołowska, Wojciech Topczewski // Współczesne Zarządzanie.
– 2010, nr 2, s. 150-162

Wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych w kształceniu odpowiedzialnych społecznie spedytorów i transportowców / Ewa Stawiarska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 80, s. 238-251

Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) / Beata Sadowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.– 2018, nr 513, s. 331-341

Wynagrodzenia pracowników jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia Stachowska // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 68/69, s. 135-160

Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu / Beata Kulisa // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 11, CD, s. 271-284

Wyniki finansowe a działania społecznie odpowiedzialne współczesnych przedsiębiorstw / Katarzyna Olejniczak–Szuster // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 337-347

Wytyczne i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu / Grażyna Broniewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265, s. 7-16

Wytyczne i uregulowania raportowania społecznej odpowiedzialności / Jolanta Rubik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 379-387

Wyższy poziom CSR : doskonalenie rozwiązań społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży Kuriersko-Ekspresowo-Pocztowej / Katarzyna Turoń, Piotr Czech // Rynek – Społeczeństwo
– Kultura. – 2017, nr 2, s. 86-89

Wzajemne zależności między koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a zasadami zarządzania jakością / Agnieszka Kwarcińska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7,
s. 143-153

Zaangażowanie polskich firm w społeczną odpowiedzialność biznesu : determinanty zmian na polskim rynku / Katarzyna Kowalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015, z. 1, s. 276-286

Zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce / Grażyna Wolska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 236, s. 85-95

Zaangażowanie społeczne jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie CFS / Wojciech Leoński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 131, s. 263-272

Zachowania asertywne wobec pożyczania pieniędzy członkom rodziny a społeczna odpowiedzialność jednostki / Małgorzata Solarz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017,
nr 478, s. 379-391

Zachowania konsumentów wobec społecznie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa / Agnieszka Zielińska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 500-506

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy w obliczu wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna Fryca // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego.
– 2012, nr 9, s. 137-149

Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu / Magdalena Dołhasz, Anita Proszowska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 85-98

Zagadnienia łączące koncepcję CSR i nauczanie Kościoła katolickiego / Agnieszka Siarkiewicz // Kultura
– Media – Teologia. – 2018, nr 34, s. 135-157

Zakres stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach małej i średniej skali branży budowlanej / Maria Grzybek // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 444-449

Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR / Marlena Ciechan-Kujawa // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 129, s. 85-96

Zakupy i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu / Teresa Magdalena Dudzik // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2008, nr 12, s. 7-12

Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego / Dariusz Urban // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 261, s. 495-507

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie
w przedsiębiorstwach
/ Zofia Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 11, s. 19-21

Zarządzanie gospodarką mieszkaniową województw Polski w kontekście zmian demograficznych i zasad CSR / Marcin Janusz // Zarządzanie i Edukacja. – 2013, nr 87, s. 31-52

Zarządzanie konkurencyjnością a CSR i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / Stefan Nowak, Agnieszka Franczak // Logistyka. – 2012, nr 6, CD nr 1, s. 190-196

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną / Paula Grzegrzółka // Zarządzanie i Edukacja. – 2010,
nr 68/69, s. 111-134

Zarządzanie przez jakość jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy SZKŁO Sp. z o. o. / Katarzyna Chrostowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie.
– 2017, nr 1, s. 49-59

Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju / Andrzej Herman, Dorota Konopka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 64, t. 1, s. 33-40

Zarządzanie publicznymi instytucjami kultury w kontekście koncepcji corporate social responsibility (CSR) : społeczna odpowiedzialność muzeum / Łukasz Gaweł // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 376, s. 48-62

Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski / Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 1040-1053

Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu w mediach społecznościowych / Iwona Lupa // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 341-349

Zarządzanie strategiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu – od separacji do konwergencji / Tomasz Dąbrowski // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2016, nr 2, s. 47-59

Zarządzanie wiedzą projektową w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Iwona Pisz, Iwona Łapuńka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 47-65

Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna Gajda // Studia i Prace WNEiZ US. – 2015, nr 39, t. 1, s. 23-34

Zastosowanie ekoefektywności do oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce / Aneta Masternak-Janus // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 345-355

Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym / Natalia Wagner // Problemy Transportu i Logistyki. – 2016, nr 4, s. 115-123

Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu / Justyna Stecko // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2012, z. 2, s. 153-161

Zaufanie konsumenckie do podmiotów działających w branży e-commerce w aspekcie koncepcji CSR / Anna Rybak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 332, s. 74-85

Zaufanie konsumenckie w aspekcie koncepcji CSR / Aleksandra Radziszewska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 409-418

Zaufanie w biznesie i społeczna odpowiedzialność w kształtowaniu logistycznego łańcucha dostaw / Katarzyna Tubielewicz // Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo. – 2021, nr 19, s. 89-112

Zielone i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego / Mateusz Bodzek // Homo Politicus. – 2018, t. 13, s. 115-123

Zielone miejsca pracy w perspektywie CSR / Katarzyna Demków, Adam Sulich // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 73-84

Zintegrowane sprawozdanie społecznie odpowiedzialnego podmiotu wydobywczego / Ewelina Ginalska  // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 1, s. 55-67

Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Elżbieta Jaworska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 41, s. 573-583

Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce – studium przypadku / Anna Badura-Mojza // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2017, nr 3, s. 5-17

Znaczenie CSR w warunkach rynku pracownika / Mariusz Zieliński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 95, s. 567-576

Znaczenie instytucji nieformalnych społecznej odpowiedzialności dla rynku giełdowego / Monika Sobczyk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 4, cz. 2, s. 309-316

Znaczenie koncepcji CSR w relacjach banku spółdzielczego z pracownikami – case study  / Kinga Stępień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s.407-414

Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Sebastian Saniuk, Justyna Szczanowicz // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 2, s. 5812-5817

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013,
nr 278, s. 173-184

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie kryzysu / Kinga Ćwigoń-Szymczak // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 46, s. 49-58

Znaczenie RESPECT INDEX w kreowaniu działań społecznej odpowiedzialności biznesu / Marcin Walczak // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2016, nr 2, s. 427-434

Znaczenie społecznego aspektu bankowości dla funkcjonowania banków w niestabilnym otoczeniu / Iwona Dorota Czechowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012,
nr 105, s. 25-32

Znaczenie społecznej odpowiedzialności banku w teorii i praktyce bankowej / Dorota Korenik // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 308-320

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla efektywności finansowej przedsiębiorstwa
– współczesne kierunki badań
/ Anna Doś // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 532, s. 63-75

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku nieruchomości / Urszula Król-Wolska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 3, s. 46-50

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy / Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 2, t. 2, s. 269-277

Znaczenie społecznej odpowiedzialności dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego / Agnieszka Zielińska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 790-795

Znaczenie sprzedaży partnerskiej dla społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży spożywczej / Anna Zelga-Szmidla // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 219-229

Znaczenie zaangażowania społecznego firmy w kształtowaniu tożsamości marki / Justyna Krawczyk-Sokołowska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 20, s. 165 -172

Znaczenie zasad CSR w zarządzaniu zieloną gospodarką UE w warunkach zrównoważonego rozwoju / Cezary Tomasz Szyjko // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 3,
s. 74-90

Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej konsumpcji a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie młodych konsumentów / Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2017, z. 118, s. 95-109

Znajomość zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i ich realizacja w firmach z kapitałem krajowym
i zagranicznym
/ Dominik Stanny // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 389-398

Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw / Marek Ciesielski // Problemy Transportu i Logistyki.
– 2017, nr 2, s. 7-13

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jako element wdrażania społecznej odpowiedzialności / Anna Krzysztofek // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1939-1949

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej / Katarzyna Gadomska-Lila, Justyna Wasilewicz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 46, t. 1, s. 299-309

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw transportowych poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu / Katarzyna Turoń, Piotr Czech // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 3, s. 65-68

Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu / Dariusz Kiełczewski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2011, nr 6, s. 21-31

Źródła informacji wykorzystywane w ocenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Bożena Kołosowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 39-48

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Społeczna odpowiedzialność w reklamie / Agnieszka Tkaczyk // ABC Jakości. – 2014, nr 1-2, s. 83-90

Auditor i menedżer systemu społecznej odpowiedzialności organizacji / Wojciech Henrykowski, Marta Kalinowska // ABC Jakości. – 2013, nr 3-4, s. 31-36

Certyfikacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Olejniczak // ABC Jakości. – 2013, nr 1-2, s. 37-44

Społeczna odpowiedzialność organizacji w systemach zarządzania / Anna Wyroba // ABC Jakości. – 2013, nr 1-2, s. 48-51

Kierunki społecznej odpowiedzialności biznesu / Danuta Orleańska // ABC Jakości. – 2011, nr 1/2, s. 10-20

S.A. 8000:2001 : standard odpowiedzialności społecznej drogą do zrównoważonego rozwoju organizacji / Danuta Orleańska // ABC Jakości. – 2007, nr 3/4, s. 36-43

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw podstawą zrównoważonego rozwoju / Joanna Tkaczyk // ABC Jakości. – 2005, nr 4, s. 17-26

Builder

Dialog społecznie odpowiedzialny / Olga Widerszal-Piotrowska // Builder. – 2013, nr 8, s. 34-35

Czysta Energia

Społecznie odpowiedzialny PSE Operator // Czysta Energia. – 2012, nr 3 s. 11

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Moralne przywództwo a strategia społecznie odpowiedzialnego biznesu / Barbara Fryzel // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 4, s. 85-97

Corporate Social Responsibility a wyniki ekonomiczne / Marcin Ratajczak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 12, s. 3-11

Rola CSR w kształtowaniu zaufania konsumentów do marki organizacji / Tomasz Dryl // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2018, nr 2, s. 73-81

Bariery we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach / Anna Wolak-Tuzimek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2018, nr 1, s. 95-108

Odpowiedzialne społecznie innowacje / Edyta Gwarda-Gruszczyńska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 3, s. 62-69

Determinanty sukcesu projektu „Wdrożenie strategii CSR” realizowanego w mikroprzedsiębiorstwie
– studium przypadku
/ Rafał Szymański // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 1,
s. 110-117

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rodzinnych z branży usług hotelarskich / Izabela Koszczyńska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 10, s. 110-118

Społeczna odpowiedzialność jako element funkcjonowania mediów / Agata Opolska-Bielańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 8, s. 41-53

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu stadium przed dialektyczne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 2, s. 114-123

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 1, s. 99-108

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu okres operacji konkretnych / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 12, s. 100-107

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu okres wyobrażeń przedoperacyjnych / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 11, s. 111-117

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu okres sensoryczno-motoryczny / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 10, s. 107-114

Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Elżbieta Szczepankiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 5, s. 71-82

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako idea zrównoważonego rozwoju / Anna Krzysztofek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 4, s. 11-21

Pozycjonowanie marki oparte na idei CSR / Iwona Mendyk, Bartosz Zdunek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 9, s. 3-12

Wymiar ekologiczny CSR / Ewa Mazur-Wierzbicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012,
nr 7, s. 42-49

Społeczna odpowiedzialność biznesu / Katarzyna Hys, Liliana Hawrysz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 4, s. 3-17

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 9, s. 21-31

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów / Szymon Cyfert, Grzegorz Hoppe // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 8, s. 13-21

Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności / Agata Lulewicz-Sas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 5, s. 75-83

Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Wiesław Łukasiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 10, s. 10-18

Strategie społecznej odpowiedzialności / Marcin Geryk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2010, nr 6, s. 3-11

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora spożywczego / Tomasz Andrysiak // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 7, s. 69-77

Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu / Agata Lulewicz, Joanna Ejdys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 6, s. 66-74

Społeczna odpowiedzialność biznesu w łańcuchach dostaw / Agata Rudnicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 6, s. 75-82

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście Strategii Lizbońskiej / Krzysztof Nowakowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 4, s. 3-11

Misja, wizja i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Andrzej Wilk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 8, s. 19-24

Standard S.A. 8000 w biznesie / Joanna Ejdys, Agata Lulewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 12, s. 3-9

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Renata Gabryszak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 4, s. 3-7

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec niepewności w działalności firmy / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 10, s. 33-39

Wpływ kultury organizacyjnej na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa / Magdalena Rojek
-Nowosielska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 6, s. 70-78

Społeczna odpowiedzialność firmy / Magdalena Kandefer // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2005, nr 5, s. 82-87

Nauka o przedsiębiorstwie i społeczna odpowiedzialność: 66. doroczna konferencja naukowa Stowarzyszenia Profesorów w Zakresie Nauk o Przedsiębiorstwie / Maria Sławińska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 10, s. 100-103

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania / Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 3, s. 3-11

Ekonomista

Zaangażowanie kulturalne przedsiębiorstw w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu / Maria Magdalena Jagielska // Ekonomista. – 2020, nr 1, s. 116-126

Środowiskowe efekty społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie instytucjonalne / Robert Kudłak, Wojciech Kisiała // Ekonomista. – 2017, nr 3, s. 243-263

Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego / Paweł Drobny // Ekonomista. – 2016, nr 3,
s. 383-402

Gospodarka Narodowa

Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa / Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 7/8, s. 59-78

Handel Wewnętrzny

Skłonność do płacenia za produkty społecznie odpowiedzialne i postrzeganie ich wartości – wpływ postaw altruistycznych / Wojciech Kozłowski, Anna Rutkowska, Ewelina Sobotko // Handel Wewnętrzny.
– 2018, nr 3, s. 255-264

Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów / Alicja Kozyra // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 5, s. 347-358

CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw : korzyści i bariery / Katarzyna Bachnik // Handel Wewnętrzny.
– 2017, nr 3, t. 2, s. 202-213

Rola kanałów komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzeniu więzi z interesariuszami / Wojciech Leoński // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 3, t. 1,  s. 234-242

Możliwości zastosowania koncepcji CSR w terytorialnym partnerstwie wielosektorowym / Robert Romanowski // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 5, s. 258-275

Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniu konsumentów / Maria Grzybek, Wiesław Szopiński // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 252-262

Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu : uwarunkowania zachowań polskich konsumentów / Zofia Zgodek // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 286-295

Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Ewa Mazur-Wierzbicka // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 296-306

Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa / Magdalena Wróbel // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 1, s. 302-313

Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes ? : segmentacja Polaków ze względu na postawy
i zachowania wobec CSR
/ Dominika Maison, Małgorzata Greszta // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 4,
s. 171-188

Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją / Wiesław Łukasiński // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 1, s. 70-79

Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji / Wiesław Łukasiński, Mariusz Sołtysik // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 2, s. 5-12

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie / Piotr Dominik // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 2, s. 46-55

Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność konsumentów do dokonania zakupu / Grzegorz Zasuwa // Handel Wewnętrzny. – 2011, nr 4, s. 35-41

Cele społeczne przedsiębiorstwa a kierunki inwestowania / Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 4/5, s. 75-82

Marketing i Rynek

Uczciwe praktyki operacyjne jako obszar społecznej odpowiedzialności biznesu / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Marketing i Rynek. – 2022, nr 5, s. 3-9

Zastosowanie koncepcji CSR i CSV w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa / Wojciech Grzegorczyk // Marketing i Rynek. – 2021, nr 11, s. 3-13

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie linii lotniczych / Jakub Kubiczek // Marketing
i Rynek. – 2020, nr 10, s. 23-29

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku kapitałowym / Urszula Konarzewska // Marketing i Rynek. – 2020, nr 9, s. 24-33

Potencjał przedsiębiorstwa a możliwość realizacji zasady społecznej odpowiedzialności – ocena metodą refleksji strategicznej / Marek Rawski // Marketing i Rynek. – 2019, nr 12, s. 18-23

Dialog z intresariuszami jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Łukasz Smolarek // Marketing i Rynek. – 2019, nr 12, s. 30-34

Przegląd dobrych praktyk CSR w zarządzaniu kapitałem ludzkim / Aleksandra Wilk // Marketing i Rynek.
– 2019, nr 12, s. 52-57

Wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR / Alicja Winnicka-Wejs, Dominika Szołtysik // Marketing
i Rynek. – 2019, nr 12, s. 58-62

Społecznie odpowiedzialne działania względem kapitału ludzkiego / Bogusława Chamier Gliszczyńska // Marketing i Rynek. – 2019, nr 11, s. 23-28

Rola wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa hotelarskiego / Ewelina Kurowska // Marketing i Rynek.
– 2019, nr 11, s. 82-86

Odpowiedzialność społeczna sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości produktów w Polsce / Anna Michalska, Sławomir Zapłata // Marketing i Rynek. – 2019, nr 11, s. 92-96

Rola wartości osobistych dla reakcji na społeczną odpowiedzialność biznesu / Aleksandra Furman, Dominika Maison, Katarzyna Sekścińska // Marketing i Rynek. – 2019, nr 7, s. 19-30

Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y / Sylwia Badowska, Sylwia Mokrysz, Łukasz Wróblewski // Marketing i Rynek. – 2018,
nr 4, s. 18-26

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie handlu detalicznego – perspektywa marketingu / Marek Drzazga, Zbigniew Spyra // Marketing i Rynek. – 2017, nr 12, s. 12-19

Zarządzanie różnorodnością jako element CSR dobre praktyki i korzyści / Ewa Jastrzębska // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 8, s. 12-18

Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta / Anna Lewicka-Strzałecka // Marketing i Rynek. – 2015,
nr 10, s. 4-9

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło lojalności klienta / Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2014, nr 12, s. 37-39

Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego / Dominika Mirońska, Piotr Zaborek // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 1, s. 32-41

Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej / Stanisław Brzeziński // Marketing i Rynek. – 2012, nr 11, s. 11-17

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy marketingu / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2012, nr 3, s. 37-38

Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu / Tomasz J. Dąbrowski // Marketing i Rynek. – 2011, nr 3, s. 2-8

Polityka CSR jako element umacniania reputacji : przykład banków / Tomasz J. Dąbrowski // Marketing
i Rynek. – 2011, nr 2, s. 2-9

CSR a kultura organizacyjna / Grażyna Aniszewska // Marketing i Rynek. – 2010, nr 12, s. 2-8

Elementy strukturalne inicjatywy społecznej przedsiębiorstwa a postrzegane motywy jej podejmowania / Grzegorz Zasuwa // Marketing i Rynek. – 2010, nr 11, s. 28-32

Marketing odpowiedzialny społecznie / Iga Szeszycka // Marketing i Rynek. – 1998, nr 6, s. 2-5

Organizacja i Kierowanie

Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR / Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 2, s. 253-267

O przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badań europejskich / Robert Kudłak // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 1, s. 71-86

Rola i znaczenie efektywnego zarządzania społeczną sferą biznesu dla przedsiębiorców w świetle badań autorskich / Joanna Gajda // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 4, s. 71-83

Instytucjonalne „wpychanie” i „wypychanie” społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Robert Kudłak // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 3, s. 11-21

Metamorfozy modnych koncepcji zarządzania na przykładzie społecznej odpowiedzialności biznesu / Alicja Balcerak // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 3, s. 23-45

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Organizacja i Kierowanie. – 2012, nr 1, s. 11-22

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa / Waldemar Rogowski, Emilia Olszewska-Brzezińska // Organizacja i Kierowanie. – 2011, nr 4, s. 209-224

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni w marketingu komunikacyjnym / Marcin Geryl // Organizacja i Kierowanie. – 2010, nr 5, s. 37-46

Marketing w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Aniela Styś // Organizacja i Kierowanie.
– 2009, nr 3, s. 27-39

Podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych (na przykładzie Wielkopolski) / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Organizacja i Kierowanie. – 2009, nr 3, s. 125-134

Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność / Małgorzata Rozkwitalska // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 2, s. 33-50

Personel i Zarządzanie

Czy CSR to hipokryzja i przeżytek ? : różne spojrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu / Halina Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 1, s. 44-47

Czy warto inwestować w CSR ? : zmiana podejścia do rozliczania nakładów na działania społeczne firm / Krzysztof Gołąbek // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 2, s. 88-91

CSR z myślą o kobietach : dlaczego warto prowadzić działania na rzecz kobiet ? / Katarzyna Klimek-Michno // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 9, s. 42-44, 46

Społeczna odpowiedzialność biznesu : jak to robią najlepsi ? // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 6, s. 18-23

CSR krok po kroku : jak edukować pracowników w obszarze CSR ? // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 6,
s. 24-25

Odpowiedzialny biznes w polskich realiach : przegląd praktyk CSR z 2016 roku // Personel i Zarządzanie.
– 2017, nr 6, s. 26-29

CSR dla kilku pokoleń / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 11, s. 48-52

Czy opracowywać raporty CSR ? // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 5, s. 12-15

CSR po polsku – czy działamy wspólnie ? / Joanna Bartnik // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 5, s. 16-18

CSR na firmowym gruncie / Paulina Zarębska // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 4, s. 33-35

Środowisko, społeczność, pracownicy : odpowiedzialność społeczna a zaangażowanie pracowników
w Whirlpool studium przypadku
/ Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 11, s. 47-49

Deklaracje to nie wszystko : jak rozumiana jest idea CSR w polskich organizacjach ? / Katarzyna Klimek
-Michno // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 6, s. 46-48

Ewolucja CSR : rozmowa z Wayne’em Visserem, międzynarodowym ekspertem CSR, założycielem
i dyrektorem CSR International
/ Hanna Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 50-51

Aktywny biznes : przykłady globalnych programów CSR / Hanna Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 53-56

Odpowiedzialność w DNA : strategiczne rozumienie zrównoważonego rozwoju w firmie Henkel – studium przypadku / Sylwia Wachowicz // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 58-62

Zrównoważony rozwój firmy : zarządzanie wiekiem jako element strategii CSR / Sandra Kobus, Patrycja Woszczyk // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 7, s. 46-49

Społeczny dialog czyli odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój opis praktyk / Małgorzata Rzewuska // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 12, s. 46-49

Odpowiedzialne zarządzanie : CSR jako budowanie relacji z pracownikami / Paulina Gadomska-Dzięcioł, Sylwia Szmalec // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 8, s. 40-43

Nieodwracalny trend : wpływ projektów społecznej odpowiedzialności biznesu na postawy
i zaangażowanie pracownicze
/ Piotr Żołądkowski // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 30-33

Lider(ka) CSR : społeczna odpowiedzialność menedżerów według badania „Menedżerowie 500/Lider CSR – Spowiedź Praktyków” / Marcin Grzybek // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 2, s. 18-21

Społeczne zaangażowanie : sonda „Personelu i Zarządzania” / oprac. Ewa Walenda // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 6, s. 16-21

Nowy wymiar CSR / Paulina Szadkowska-Mazur // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 6, s. 110-111

CSR-owa przewaga : jak odpowiedzialny biznes poradził sobie z kryzysem / Dorota Wojnar // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 1, s. 13-15

Dialog społeczny : czyli relacje z interesariuszami w trudnych czasach / Natalia Ćwik // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 12, s. 46-49

Czy opłaca się być św. Mikołajem ? : prawne aspekty pomocy charytatywnej / Michał Rżysko // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 12, s. 86-88

Odpowiedzialność na przyszłość / Irena Pichola, Maria Ibisz // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 3, s. 34-36

Zrealizowana idea / Agnieszka Zyśk-Pożoga // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 12, s. 24-26

Wspierać dla zysku : społeczna odpowiedzialność biznesu w praktykach polskich firm (2) // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 12, s. 20-23

Wspierać dla zysku : społeczna odpowiedzialność biznesu w praktykach polskich firm (1) // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 11, s. 32-37

Strategia CSR : rozmowa z Markiem Metryckim, prezesem Deloitte Polska, o miejscu odpowiedzialności społecznej w działaniach przedsiębiorstw / rozm. Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 9,
s. 47-51

Polityka Społeczna

Społeczna odpowiedzialność organizacji instrument rozwiązywania problemów społecznych ? / Paweł Szwiec // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 6-9

Problemy Jakości

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zachowania konsumenckie : z prasy zagranicznej / opracował Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2020, nr 11, s. 22

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej – perspektywa polskiego konsumenta / Ewa Marjańska, Piotr Grudowski, Anna Wendt, Mateusz Muchlado // Problemy Jakości. – 2020, nr 10, s. 8-13

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej / Anna Jakubczak, Marcin Jakubiec // Problemy Jakości. – 2018, nr 5, s. 4-9

Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego / Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba // Problemy Jakości. – 2016,
nr 9, s. 20-27

Unikanie niepewności a implementacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Organizacjach / Radosław Wolniak // Problemy Jakości. – 2016, nr 5, s. 17-23

CSR a efektywna komunikacja w funkcjonowaniu publicznych zakładów medycznych / Katarzyna Olejniczak, Benedykt Bober // Problemy Jakości. – 2015, nr 7-8, s. 32-36

Jakość w karcie wyników CSR / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2015, nr 5, s. 15-21

Systemy komputerowe raportowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu / Radosław Wolniak, Patrycja Hąbek // Problemy Jakości. – 2014, nr 9, s. 32-36

Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane w oparciu o normę ISO 26000 : z prasy zagranicznej / oprac. Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2014, nr 2, s. 34

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością / Radosław Wolniak // Problemy Jakości. – 2013, nr 9, s. 2-5

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w procesach zakupu dóbr i usług / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2013, nr 9, s. 16-20

CSR – strategiczne konstytuowanie koncepcji / Janusz Kroik, Marek Bachorski-Rudnicki // Problemy Jakości. – 2012 nr 3 s. 23-27

CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji / Marek Bachorski-Rudnicki, Janusz Kroik // Problemy Jakości. – 2012, nr 1, s. 2-6

Pracownicy wiedzy a strategia CSR / Marek Bachorski-Rudnicki, Janusz Kroik // Problemy Jakości. – 2011, nr 8, s. 10-14

Przedsiębiorstwo jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Janusz Kroik, Marek Bachorski-Rudnicki // Problemy Jakości. – 2011, nr 3, s. 4-8

Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Janusz Kroik, Marek Bachorski-Rudnicki // Problemy Jakości. – 2010, nr 10, s. 14-18

Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Elżbieta Skrzypek // Problemy Jakości.
– 2010, nr 4, s. 3-7

Czy kryzys gospodarczy może wpłynąć na rozwój koncepcji CSR ? / Patrycja Hąbek // Problemy Jakości.
– 2009, nr 7, s. 13-17

Standard AA1000 nowoczesnym narzędziem zarządzania z zakresu CSR / Marcin Żemigała // Problemy Jakości. – 2007, nr 11, s. 9-12

Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Patrycja Hąbek / Problemy Jakości. – 2007, nr 10, s. 24-28

Zarys społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w świetle zarządzania jakością / Katarzyna Szczepańska // Problemy Jakości. – 2007, nr 9, s. 4-8

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji / Maciej Urbaniak // Problemy Jakości. – 2007, nr 6, s. 11-19

Polityka Unii Europejskiej w promowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
– CSR
/ Patrycja Hąbek // Problemy Jakości. – 2006, nr 12, s. 20-24

Odpowiedzialność społeczna jako wyznacznik nowoczesnego podejścia do zarządzania / Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2006, nr 5, s. 4-6

Zarządzanie jakością a koncepcja społecznej odpowiedzialności / Patrycja Hąbek, Paweł Szewczyk // Problemy Jakości. – 2006, nr 1, s. 9-12

Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu / Andrzej Brzozowski // Problemy Jakości. – 2003, nr 2,
s. 24-28

Przegląd Komunalny

Walory prawne CSR, taksonomii, ESG i CSRD, cz. 2 / Marek Górski // Przegląd Komunalny. – 2023, nr 7, s. 16-18

Walory prawne CSR, taksonomii, ESG i CSRD, cz. 1 / Marek Górski // Przegląd Komunalny. – 2023, nr 6, s. 22-23

Parki krajobrazowe a idea CSR / Magdalena Maćkowiak // Przegląd Komunalny. – 2016, nr 2, s. 55-57

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze komunalnym / Rafał Janowicz // Przegląd Komunalny.
– 2014, nr 9, s. 58-59

Przegląd Organizacji

Przegląd badań dotyczących społecznych i środowiskowych efektów zaangażowania przedsiębiorstw w CSR / Robert Kudłak // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 6, s. 11-18

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie projektami – propozycja modelu dojrzałości / Mateusz Juchniewicz // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 11, s. 29-38

Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność projektową / Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 2, s. 12-19

Sukcesja pokoleniowa zarządu przedsiębiorstwa w kontekście CSR : wyniki badań empirycznych
w województwie mazowieckim
/ Aleksandra Zaleśna // Przegląd Organizacji. – 2020, nr 1, s. 56-62

Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy / Aleksandra Zaleśna // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 4, s. 46-51

Realizacja działań społecznie odpowiedzialnych : zasady i studium przypadku / Marcin Jakubiec, Anna Jakubczak // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 1, s. 58-53

Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Anna Czubała // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 1, s. 16-22

Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem konsumenckim / Grzegorz Zasuwa // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 1, s. 22-28

Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw / Agata Lulewicz-Sas // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 5, s. 37-42

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań wyniki analizy bibliometrycznej / Joanna Ejdys // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 4, s. 36-44

Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR / Danuta Szwajca, Tomasz L. Nawrocki // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 4,
s. 44-52

Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego / Bogusław Fiedor // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 1, s. 23-28

Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości pożądany kierunek zmian / Przemysław Banasik // Przegląd Organizacji. – 2015, nr 12, s. 35-42

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a zjawisko greenwashingu / Radosław Wolniak // Przegląd Organizacji. – 2015, nr 2, s. 8-14

Etyczne aspekty działalności marketingowej banków jako element strategii CSR / Barbara Wojsznis, Izabela Stalończyk // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 8, s. 21-26

Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu Warmii i Mazur / Marcin Ratajczak // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 12, s. 14-19

Ekologiczny wymiar CSR w sektorze MSP w Polsce / Ewa Mazur-Wierzbicka // Przegląd Organizacji.
– 2013, nr 6, s. 25-30

Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 4, s. 8-13

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne na przykładzie norweskiego funduszu majątkowego / Dariusz Urban // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 8, s. 20-24

Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych / Mikołaj Pindelski // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 2,
s. 6-10

Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności / Adam Samborski // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 14-17

Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich warunkach – propozycja metodologiczna / Marcin Pawłowski, Aleksandra Wąsowska // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 18-20

Środowisko naturalne jako interesariusz w koncepcjach odpowiedzialnego biznesu / Andrzej Chodyński // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 21-25

Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego / Marcin Geryk // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 31-34

Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 12, s. 22-26

Systemowe zarządzanie społeczną odpowiedzialnością organizacji / Piotr Jedynak // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 12, s. 27-30

Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu przegląd literatury / Aleksandra Wąsowska, Marcin Pawłowski // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 11, s. 14-17

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne przegląd badań / Monika Marcinkowska // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 12, s. 3-6

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne / Monika Marcinkowska // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 10, s. 7-10

Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów / Patrycja Hąbek, Elżbieta Pawłowska // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 2, s. 17-20

Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności / Piotr Wachowiak // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 10, s. 35-37

Biznes odpowiedzialny społecznie / Bożena Gajdzik // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 7/8, s. 17-20

Aktualności teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Mirela Jurek, Dorota Kornacka // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 5, s. 18-20

Przemysł Drzewny

CSR, czyli jak odpłacić się przyrodzie i kolejnym pokoleniom // Przemysł Drzewny. – 2016, nr 1, s. 66-68, 70-71

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Joanna Iwko // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2013, z. 14, s. 72-94

Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny

Koniec idei CSR : nowy początek ? / Halina Zboroń // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, nr 2, s. 163-176

Społeczna odpowiedzialność biznesu / Grażyna Wolska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.
– 2018, nr 1, s. 301-310

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa / Krzysztof Gołata // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 215-224

Czy standaryzacja CSR sprzyja odpowiedzialności biznesu ? / Anna Lewicka-Strzałecka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 225-236

Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach / Szymon Czopik // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 237-252

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście racjonalności instrumentalnej i koherencyjnej / Michał Litwiński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 3, s. 205-212

Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza /Magdalena Rojek-Nowosielska  // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 3, s. 213-224

Samorząd Terytorialny

Odpowiedzialne praktyki w urzędach gmin i starostwach powiatowych na przykładzie regionu łódzkiego / Beata Wieteska-Rosiak // Samorząd Terytorialny. – 2014, nr 1-2, s. 122-129

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Odpowiedzialność społeczna biznesu a inwestycje w kapitał ludzki w DHL Express (Poland) / Magdalena Chabińska-Rossakowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 2, s. 76-80

CSR w Polsce – forum UNDP / Magdalena Sikorska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2007, nr 6,
s. 115-120

Corporate Social Responsibility: A New HRM Dimension // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 6,
s. 47-65

CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne / Stanisława Borkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 9-29

Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych / Kazimierz Doktór // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 31-46

System społecznej odpowiedzialności w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. / Jacek Wolski, Artur Kornberg // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 47-53

Odpowiedzialność społeczna w Tesco Polska / Agnieszka Suszko // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2005, nr 6, s. 54-62

Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna organizacji : (wybór literatury polskiej 2000-2005) /
oprac. Ewa Wyglądała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 87-89