Opracowania tematyczne – BEZROBOCIE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Wprowadzenie do przedsiębiorczości / Zygmunt Kurek
Olsztyn : Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001,
s. 264-268 (Rozdz. 4 – Bezrobocie)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań / Maria Wanda Kopertyńska
[w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim
w perspektywie europejskiej
/ red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 134-146
Sygnatura 14

Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczania bezrobocia / Piotr Zając [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej / red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 189-201
Sygnatura 14

Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długookresowym bezrobociem w krajach Unii Europejskiej / Monika Wojdyło-Preisner [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej /
red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 177-188
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 30-35 (Rozdz. 1.3 – Bezrobocie – istota, uwarunkowania, statystyka)
Sygnatura 14

DZIAŁ 19.2 – SYSTEMY GOSPODARCZE:

Bezrobocie w Polsce w latach 1990-2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej / Małgorzata Gawrycka
[w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 449-457
Sygnatura 19.2

DZIAŁ 19.4 – PODSTAWY EKONOMII:

Ekonomia / red. Janusz Beksiak (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007, s. 185-206 (Rozdz. 16 – Bezrobocie i polityka pełnego zatrudnienia), s. 223-231(Rozdz. 17 – Inflacja i bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Ekonomia : kurs podstawowy / red. Janusz Beksiak (Seria: Academia Oeconomica)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 171-190 (Rozdz. 16 – Bezrobocie i polityka pełnego zatrudnienia)
Sygnatura 19.4

Ekonomia : podręcznik dla studentów licencjackich / red. nauk. Wiesław Caban
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 345-360 (Rozdz. 15 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Ekonomia. T. 2 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Wyd. 2 zm., 1 dodruk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 297-319 (Rozdz. 29.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Ekonomia w zarysie / Grzegorz Kwiatkowski, Wydanie II (rozszerzone)
Warszawa : Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz, 2022, s. 187-201 (Rozdział 12 – Rynek pracy,
czyli bezrobocie i wynagrodzenia
)
Sygnatura 19.4

Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Wyd. 2 zm. i rozszerz. (7 dodruk)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 395-412 (Rozdz. XV – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Makroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; tłumaczenie Jarosław Sawicki, Wydanie II zmienione
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2016, s. 94-123  (Rozdział 4 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 380-402 (Rozdz. 13 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Leszek Jerzy Jasiński, Wydanie II
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021, s. 145-150 (Część III.21 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / red. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wyd. 3 zm. (1 dodruk)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 390-408 (Rozdz. 14 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Ewelina Nojszewska, Wyd. 7 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2005, s. 274-286 (Rozdz. 16 – Problem bezrobocia)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / John Sloman
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 306-316 (Rozdz. 7.4 – Bezrobocie), s. 413-434 (Rozdz. 10 – Bezrobocie i inflacja)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii. Cz. 2 / Mieczysław Kujda, Wyd. 3
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1999, s. 32-44 (Rozdz. 17 – Problem bezrobocia)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii : mikro- i maroekonomia : podręcznik / Piotr Urbaniak (Seria Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo EMPI2, 2007, s. 283-297 (Rozdz. 25 – Problem makroekonomiczny – bezrobocie)
Sygnatura 19.4

System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski
Warszawa : Wydawnictwo Key Text ,1996, s. 287-293 (Rozdz. 14 – Inflacja i bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Wprowadzenie do mikro- i makroekonomii : podręcznik przedsiębiorczości dla klasy drugiej liceum technicznego / Piotr Urbaniak, Wyd. 2 (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo EMPI2, 1997, s. 146-157 (Rozdz. 8 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Wstęp do ekonomii / Bogusław Czarny
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 224-248 (Rozdz. 10 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

DZIAŁ 19.4.2 – COVID-19:

Bezrobocie a dobrostan człowieka w świetle pandemii COVID-19 : przyczynek do analizy konsekwencji społecznych pandemii COVID-19
/ Jolanta Voght-Hajder, Maciej Górny [w:] Konsekwencje pandemii COVID-19 : świat i gospodarka / redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Kacperska, Łukasz Donaj
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 2020, s. 195-212
Sygnatura 19.4.2

DZIAŁ 19.5 – MAKROEKONOMIA:

Makroekonomia / Władysław Balicki
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998, s. 131-136 (Rozdz. 7.3 – Bezrobocie), s. 136-141 (Rozdz. 7.4 – Bezrobocie przymusowe i bezrobocie dobrowolne)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia / Robert J. Barro
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 277-305 (Rozdz. 10 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.], Wyd. 5 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014, s. 303-337 (Rozdz. 23 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia / Bronisław Oyrzanowski (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997, s. 151-168 (Rozdz. 7 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech, Katarzyna A. Nawrot
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 32-35 (Rozdz. 1.3.2 – Naturalna stopa bezrobocia), 151-156 (Rozdz. 7.2 – Bezrobocie jako skutek nierównowagi)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia : podręcznik europejski / Michael Burda, Charles Wyplosz
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995, s. 132-164 (Rozdz. II.5 – Rynki pracy
i bezrobocie równowagi
)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia dla zaawansowanych / David Romer
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 476-536 (Rozdz. 10 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Podstawy ekonomii. Cz. 2 : Makroekonomia / Piotr Urbaniak (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo EMPI2, 1995, s. 50-63 (Rozdz. 13 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Podstawy makroekonomii / red. nauk. Wacław Jarmołowicz; [aut. Adam Baszyński et al.]; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 118-125 (Rozdz. 14 – Zatrudnianie i bezrobocie
w gospodarce
), s. 133-138 (Rozdz. 16 – Inflacja a bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania / Edwin Mansfield, red. nauk. Mieczysław W. Socha (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 2002, s. 43-54 (Rozdz. 2 – Bezrobocie i inflacja)
Sygnatura 19.5

Współczesna makroekonomia / Stanisław Lis, Wydanie II zmienione
Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 228-256 (Rozdz. 7.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

DZIAŁ 20 – HISTORIA GOSPODARCZA:

Gospodarka Polski przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Jerzy Telep ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2008, s. 54-57 (Rozdz. 3.4 – Gospodarka Polski przed wstąpieniem do Unii EuropejskiejBezrobocie), s. 104-129 (Rozdz. 5.3 – Zmiany w gospodarce
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – bezrobocie
)
Sygnatura 20

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Bezrobocie w krajach rozwijających się / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Ekonomia rozwoju / red. Ryszard Piasecki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 163-175
Sygnatura 22

Czy poziom bezrobocia w Polsce zależy od zmian podaży pieniądza ? / Artur Więznowski [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 717-727
Sygnatura 22

Dyskryminacja kobiet w sferze bezrobocia w Polce w latach 2000-2006 / Krzysztof Natalii, Maciej Szczepanik [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 363-376
Sygnatura 22

Polityka ekonomiczna / red. Antoni Fajferek
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, 1999, s. 224-226 (Rozdz. 10.3 – Dylemat bezrobocia),
s. 226-230 (Rozdz. 10.4 – Instrumenty polityki zatrudnienia w walce z bezrobociem)
Sygnatura 22

Rynek pracy i bezrobocie w okresie transformacji systemowej / Halina Mortimer-Szymczak [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 140-151
Sygnatura 22

Uwarunkowania skuteczności działań samorządu gminnego w zwalczaniu patologii bezrobocia / Mieczysław A Witkowski [w:] Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej / red. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, s. 134-140
Sygnatura 22

Zarys gospodarki rynkowej. Cz. 2 / Roman Sobiecki
Warszawa : Oficyna wydawnicza EUROMARK Sp. z o.o. 1997, s. 91-102 (Rozdz. 6 – Bezrobocie)
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA:

Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce / Rafał Nagaj [w:] Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 220-228
Sygnatura 22.2

Makroekonomiczne znaczenie bezrobocia długookresowego – analiza na przykładzie polskiej gospodarki / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 29-40
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 28 – PRACA:

Bezrobocie i jego konsekwencje w Polsce w świetle danych socjologicznych / Michał Szewczyk
[w:] Człowiek w środowisku pracy / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem (Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 67-76
Sygnatura 28

Droga do pracy : proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy / Katarzyna Ślebarska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 19-30 (Bezrobocie – istotny problem społeczny)
Sygnatura 28

Praca : pewność czy jej brak ? / Halina Jastrzębska-Smolaga
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994, s. 77-88 (Rozdz. 5 – Recesja gospodarcza
i bezrobocie – problemy różnicy pojęć i zbieżność poglądów
)
Sygnatura 28

Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny / Adam Roman Solak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 64-88 (Rozdz. 3 – Pojęcie
i przyczyny bezrobocia w obszarze funkcjonowania rodziny; Klasyfikacja bezrobocia; Skutki i koszty bezrobocia; Pedagogiczno-psychologiczne skutki bezrobocia; Pozytywne społeczne skutki bezrobocia; Negatywne społeczne skutki bezrobocia; Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin i ich członków
),
s. 89-93 (Rozdz. 4 – Cele i formy walki z bezrobociem)
Sygnatura 28

Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich / Eugeniusz Niedzielski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000, s. 67-74 (Rozdz. 7 – Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polce),
75-86 (Rozdz. 8 – Uwarunkowania aktywizacji zawodowej bezrobotnych na obszarach wiejskich),
s. 87-100 (Rozdz. 9 – Warunki materialne i potrzeby bytowe bezrobotnych), s. 101-112 (Rozdz. 10 – Rola państwa i samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezrobociu)
Sygnatura 28

Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004 / Ilona Kijek [w:] Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe, nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 70-88
Sygnatura 28

Rejestrowane bezrobocie – ukryte rezerwy siły roboczej ? / Ewa Flaszyńska [w:] Praca i rynek pracy
w perspektywie gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 249-272
Sygnatura 28

Wojna o pracę : wyzwania współczesnego rynku pracy / Andrzej Zwoliński.
Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017, s. 136-141 (Rozdz. 6.D – Bezrobocie)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Aktywizacja i wsparcie bezrobotnych mieszkańców powiatu brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ludzi młodych / Aleksandra Jakubik
[w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 141-153
Sygnatura 28.1

Analiza czynników kształtujących bezrobocie w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2009 / Maria Sasin [w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 87-97
Sygnatura 28.1

Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 1993-2011 / Zenon Wiśniewski, Edward Dolny [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 34-53
Sygnatura 28.1

Bezrobocie i indywidualny dobrostan w Polsce / Dominik Buttler [w:] Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 111-123
Sygnatura 28.1

Bezrobocie i metody przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie gminy Zawiercie / Dagmara Gil
[w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 239-255
Sygnatura  28.1

Bezrobocie i zatrudnienie w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2018 / Lucjan Miś [w:] Zmiany
na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 19-30
Sygnatura 28.1

Bezrobocie krótko- i długookresowe a wahania koniunktury gospodarczej – analiza na przykładzie polskiej gospodarki w latach 1998-2011 / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 32-45
Sygnatura 28.1

Bezrobocie i rozwój regionalny, a rynek usług kształceniowych / Maciej H. Grabowski [w:] Popyt na pracę na rynkach lokalnych / Maciej H. Grabowski, Anita Szymańska (Seria: Transformacja Gospodarki, nr 83)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1997, s. 87-122
Sygnatura 28.1

Bezrobocie przyczyną – materialno-niematerialne koło biedy polskich rodzin / Maria Szymańska
[w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 195-209
Sygnatura 28.1

Bezrobocie polskie – droga wyjścia / Bogdan Miedziński [w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy
i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich
/ red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 40-60
Sygnatura 28.1

Bezrobocie przyczyną problemów człowieka i jego rodziny / Adam Szwedzik [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 103-114
Sygnatura 28.1

Bezrobocie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 41-60
Sygnatura 28.1

Dekompozycja zmian stóp bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski [w:] Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 143-161
Sygnatura 28.1

Determinanty skutecznego aktywizowania bezrobotnych za pomocą programów specjalnych / Monika Maksim, Monika Wojdyło [w:] Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 71-93
Sygnatura 28.1

Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy : dezaktywizacja Polski ? / Mieczysław Kabaj (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 220-240 (Rozdz. IX – Import bezrobocia)
Sygnatura 28.1

Ekonomiczne uwarunkowania zmian stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim / Dorota Klembowska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 46-67
Sygnatura 28.1

Główne bariery i rządowe propozycje zmian w skuteczniejszym przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce  retrospekcja działań (2009-2013) / Andrzej Ziomek [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego
w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy
 / pod redakcją Bolesława
M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 143-153
Sygnatura  28.1

Handel w polityce rynku pracy / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Franciszka Misiąg, Bożena Słomińska ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, s. 118-138 (Rozdz. 5 – Przedsiębiorstwa handlowe w procesach ograniczania bezrobocia i kształtowania zatrudnienia na rynkach lokalnych),
s. 139-161 (Rozdz. 6 – Możliwości wykorzystania aktywnych programów ograniczania bezrobocia w sferze handlu)
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Anita Szymańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 163-208 (Rozdz. 5 – Wpływ czynników instytucjonalnych na kształtowanie się poziomu bezrobocia – wyniki badań empirycznych)
Sygnatura 28.1

Kapitał społeczny a bezrobocie / Elżbieta Szymanik [w:] Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie
i polskie
/ red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008, s. 227-249
Sygnatura 28.1

Konieczność zmiany polityki przeciwdziałania bezrobociu w Polsce / Andrzej Ziomek [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 272-292
Sygnatura 28.1

Narzędzia ograniczania bezrobocia na rynkach lokalnych / Bożena Słomińska [w:] Sektor usług
w kształtowaniu rynku pracy
/ red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz Górecka, Bożena Słomińska; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, s. 58-72
Sygnatura 28.1

Podstawy wiedzy o rynku pracy / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 111-143 (Rozdz. 5 – Bezrobocie)
Sygnatura 28.1

Polityka gospodarcza państwa wobec bezrobocia w Polsce w latach 2004-2011 / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 11-31
Sygnatura 28.1

Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej / red. Stanisława Borkowska (Seria: Raporty, z. 24)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 55-58 (Rozdz. 3 – Bezrobocie)
Sygnatura 28.1

Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / red. Bożena Balcerzak-Paradowska (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 59-72 (Rozdz. 4.6 – Przekształcenia własnościowe
a skala i struktura bezrobocia
)
Sygnatura 28.1

Prawo do świadczeń w razie bezrobocia osób przemieszczających się w Unii Europejskiej / Gertruda Uścińska [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji
80-lecia profesora Mieczysława Kabaja
/ red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 107-117
Sygnatura 28.1

Prognoza wielkości i struktury poziomu bezrobocia w Polsce na lata 2012-1016 / Karolina Melesz
[w:] Trendy na rynku pracy / red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Dominik Majewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 40-55
Sygnatura 28.1

Programy walki z bezrobociem – wybrane inicjatywy / Anna Skowronek-Mielczarek [w:] Sektor usług
w kształtowaniu rynku pracy
/ red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz Górecka, Bożena Słomińska; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, s. 48-57
Sygnatura 28.1

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim w latach 2011-2016 – wybrane zagadnienia / Jarosław Storczyński [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław
M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 181-194
Sygnatura  28.1

Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach województwa opolskiego – wyniki badań ankietowych / Karolina Sykuła, Andrzej Ziomek [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 215-224
Sygnatura  28.1

Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach województwa śląskiego w świetle badań ankietowych / Jarosław Pyka, Andrzej Ziomek [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 195-213
Sygnatura  28.1

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna Malina
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 83-101 (Rozdz. 4 – Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej)
Sygnatura 28.1

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019,
s. 82-118 (Rozdz. 3 – Bezrobotni i bierni zawodowo w regionach)
Sygnatura 28.1

Współczesne trendy na rynku pracy : aspekty makroekonomiczne / Zofia Wyszkowska, Anna Michalska, Ewa Koreleska ; [recenzent dr hab. Lech Nieżurawski prof. nadzw. WSB], Wydanie I
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, copyright 2019, s. 7-26 (Rozdz. 1 – Postawy i zachowania osób bezrobotnych na rynku pracy)
Sygnatura 28.1

Regulacja rynku pracy a bezrobocie – uwagi metodologiczne / Jan Winczorek [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy / Stanisława Borkowska i in.; red. Kazimierz W. Frieske; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 173-195
Sygnatura 28.1

Rozmiary i struktura bezrobocia rejestrowanego kobiet w Polsce w latach 1995-2004 / Małgorzata Gawrycka [w:] Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 77-100
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 286-328 (Rozdz. 5 – Bezrobocie i bierność zawodowa)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 242-284 (Rozdz. 5 – Bezrobocie i bierność zawodowa)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Anna Skórska (Seria: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach]
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 73-118 (Rozdz. 2 – Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu)
Sygnatura 28.1

Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją / Adriana Politaj [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 127-135
Sygnatura 28.1

Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich / Elżbieta Nosal-Szczygieł [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej
i globalizacji
/ red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Sygnatura 28.1

Teoretyczne uwarunkowania przeciwdziałania bezrobociu w gminach / Andrzej Ziomek [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy /
pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 225-237
Sygnatura  28.1

Uwarunkowania koniunkturalne a bezrobocie długotrwałe i bezrobocie młodzieży / Mariusz Zieliński
[w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 44-59
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski (Seria: Polska Regionów, nr 25)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000 s. 14-24 (Rozdz. 3 – Niedopasowania strukturalne)
Sygnatura 28.1

Wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnym rynku pracy / Monika Wojdyło-Preisner [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 203-218
Sygnatura 28.1

Wybrane elementy rynku pracy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2001, s. 80-83 (Rozdz. 6.2 – Programy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu), s. 90-101 (Rozdz. 7.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 28.1

Wybrane problemy ograniczania bezrobocia / Grażyna Węgrzyn [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 55-64
Sygnatura 28.1

Zasiłki dla bezrobotnych i ich wpływ na rynek pracy / Paweł Kubiak, Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, s. 191-212
Sygnatura 28.1

Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / redakcja naukowa Ewa Matuska, Wydanie I
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2020, s. 113-136  (Rozdz. 8 – Zmiany strukturalne na rynku pracy powiatu słupskiego i ich skutki)
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 178-247 (Rozdz. V – Bezrobocie i jego struktura)
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie bezrobocia w regionach UE / Tomasz Misiak, Katarzyna mroczek, Tomasz Tokarski
[w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 61-74
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie lokalne bezrobocia długotrwałego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2010 / Adrian Kozak [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 189-201
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Bezrobocie – jakość życia – uwarunkowania / Janusz Kirenko, Marlena Duda
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Sygnatura 28.2

Bezrobocie niepełnosprawność potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Sygnatura 28.2

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Współczesna Ekonomia)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Sygnatura 28.2

Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska
Warszawa : Difin, 2019
Sygnatura 28.2

Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012
Sygnatura 28.2

Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Janusz Kirenko, Magdalena Boczkowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Sygnatura 28.2

Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Beata Woźniak
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007
Sygnatura 28.2

Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej : szacunki, tendencje i determinanty / red. Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
Sygnatura 28.2

Bezrobocie równowagi w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / Leszek Kucharski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Sygnatura 28.2

Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski (Seria: Prace Instytutu Zachodniego; nr 83)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Sygnatura 28.2

Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
Sygnatura 28.2

Bezrobotni / Elżbieta Żak-Rosiak
Warszawa : Centrum Rozwoju Służb Społecznych, 1996
Sygnatura 28.2

Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Michał Pilc
Warszawa : CeDeWu, 2014
Sygnatura 28.2

Droga do Europy – hiszpańskie zmagania z bezrobociem / Beata Chorągwicka (Seria: Materiały z Zagranicy, z. 1/2006)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006
Sygnatura 28.2

Kryzys przychodzi nagle : długotrwałe a gwałtowne bezrobocie / Ewa Flaszyńska ; Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021
Sygnatura 28.2

Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk (Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, nr 170)
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Sygnatura 28.2

Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia / Krzysztof Sadowski
Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2017
Sygnatura 28.2

Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004
Sygnatura 28.2

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu / Monika Wojdyło-Preisner
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Sygnatura 28.2

Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj (Seria Raporty, z. 19)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000
Sygnatura 28.2

Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1999
Sygnatura 28.2

Sezonowość zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota, Kamila Radlińska, Maria Klonowska-Matynia ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
w Koszalinie
Koszalin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2017
Sygnatura 28.2

Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych / Beata Wentura-Dudek
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.2

Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie / red. Michał Seweryński, Jan Wojtyła
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002
Sygnatura 28.2

Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod red. Ewy Giermanowskiej i Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych
Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003
Sygnatura 28.2

Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004
Sygnatura 28.2

Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Mieczysław Socha, Urszula Sztanderska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Sygnatura 28.2

Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy : badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003 / Tomasz Daras, Maria Jerzak (Seria: Materiały i Studia, z. 189)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2005
Sygnatura 28.2

Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia : studium konfrontatywne / Katarzyna Ślebarska (Seria: profesjonalny Pracownik Socjalny,
Nr 2)
Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2010
Sygnatura 28.2

Wybrane uwarunkowania rozwoju bezrobocia w Polsce / Krzysztof Hajder
Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2008
Sygnatura 28.2

Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń / Roman Lewandowski
Szczecin : „Pedagogium”, Wydawnictwo OR TWP, 2006
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA – PODSTAWY

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak, Wyd. 2. popr.
i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013,
s. 93-98 (Rozdz. 1.7 – Bezrobocie problemem współczesnej pracy zawodowej)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 285-288 (Rozdz. 8.2 – Bezrobocie – przyczyny i skutki psychologiczne
i społeczne
)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 3 zaktualizowane
i rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 138-145 (Bezrobocie)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 82-87 (Bezrobocie)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MŚP:

Wspieranie finansowe osób bezrobotnych podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
w Niemczech
/ Joanna Firla [w:] Mikrokredyty w Europie : sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości
i walkę z wykluczeniem społecznym
/ red. nauk. Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 118-145
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA – PODSTAWY:

Bezrobocie jako problem społeczny i jako przedmiot rozważań socjologii / Andrzej Słaboń
[w:] Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna Karwińska; współaut. Ewa Czerniak-Szóstak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 241-244
Sygnatura 35.1

Ekonomiczne i socjologiczne podejście do bezrobocia / Anna Karwińska [w:] Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna Karwińska; współaut. Ewa Czerniak-Szóstak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 245-247
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.

 Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 143-153 (Rozdz. 4.5 –  Bezrobocie typy i modele)
Sygnatura  35.4

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor
Warszawa : DIFIN, 2013, s. 134-140 (Rozdz. 4.3 – Poziom bezrobocia)
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski, Wyd. 3
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012, s. 84-91 (Rozdz. V.§1.1 – Aktywne środki przeciwdziałania bezrobociu : usługi rynku pracy), s. 91-93 (Rozdz. V.§1.2 – Pasywne środki łagodzenia skutków bezrobocia
– świadczenia dla bezrobotnych
)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 15 poszerz. i uaktual. (Seria: Skrypty Becka)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 181-199 (Rozdz. VII – Sytuacja prawna bezrobotnego)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński, Wyd. 8 zm. i uaktual. (Seria: Podręczniki Prawnicze)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006, s. 327-330 (Rozdz. IX§40 – Pośrednictwo pracy i bezrobocie)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Teresa Liszcz, Wyd. 5
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008, s. 575-598 (Rozdz. XXVIII – Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków)
Sygnatura 67

Prawo pracy / redaktor prof. dr hab. Jakub Stelina ; autorzy dr Artur Rycak, dr Magdalena Rycak, prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki, 5. Wydanie
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 673-687 (Rozdz. XXII – Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu)
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 138-163 (Rozdz. III – Świadczenia z tytułu bezrobocia)
Sygnatura 67.1

Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / Jan Jończyk, Wyd. 2 uaktual. (Seria: Podręcznik)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003, s. 344-370 (Rozdz. 8 – Bezrobocie)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Bezrobocie / Iryna Drozd [w:] Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie = Chosen categories of social problems : introduction / pod redakcją Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 25-40
Sygnatura 68

Bezrobocie / Krystyna Mlonek [w:] Polityka społeczna / red. Adam Kurzynowski
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 93-106
Sygnatura 68

Bezrobocie i bezrobotni – reintegracja społeczna i zawodowa / Arkadiusz Żukiewicz [w:] Ekonomia społeczna : perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej / red. Joanna Staręga-Piasek (Seria: Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007, s. 86-101
Sygnatura 68

Bezrobocie jako kwestia społeczna / Szylko-Skoczny Małgorzata [w:] Wokół teorii polityki społecznej / red. Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003, s. 183-190
Sygnatura 68

Bezrobotni / Elżbieta Żak-Rosiak
Warszawa : Centrum Rozwoju Służb Społecznych, 1996
Sygnatura 68

Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce / Wacław Jarmołowicz [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 89)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 68-81
Sygnatura 68

Instytucje pomocy społecznej / Wojciech Maciejko
Warszawa : LexisNexis, 2009, s. 88-103 (Rozdz. II.4 – Brak zatrudnienia i bezrobocie)
Sygnatura 68

Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 78-90 (Rozdz. VII – Lokalna polityka w zakresie aktywizacji zawodowej i pomocy osobom bezrobotnym)
Sygnatura 68

Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 89-106 (Rozdz. 5 – Praca i bezrobocie)
Sygnatura 68

Polityka społeczna : wybrane zagadnienia (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 53-63 (Rozdz. IV – Bezrobocie)
Sygnatura 68

Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych / Beata Błaszczyk, Izabela Buchowicz / Andrzej Barczyński [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 292-303
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawnicze ELIPSA, 2001, s. 33-71 (Rozdz. 2 – Kwestia bezrobocia)
Sygnatura 68

Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013, s. 22-27 (Rozdz. 1.1.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 68

Problemy bezrobocia wobec integracji z Unią Europejską / Małgorzata Król [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frączkiewicz-Wronka
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000, s. 117-128
Sygnatura 68

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński
Warszawa : DIFIN, 2003, s. 59-182 (Cz. 2 – Przyczyny i konsekwencje bezrobocia)
Sygnatura 68

Przeregulowana walka z bezrobociem / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 291-299
Sygnatura 68

Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej – doświadczenia niemieckie / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 89)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 55-67
Sygnatura 68

W poszukiwaniu skutecznego modelu pracy socjalnej z „bezrobotnymi klientami” pomocy społecznej / Dobroniega Trawkowska [w:] Ekonomia społeczna : perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej /
red. Joanna Staręga-Piasek (Seria: Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007, s. 102-145
Sygnatura 68

Wybrane kwestie społeczne w Polsce / Grażyna Holik, Kazimierz Zieliński, Dariusz Żmija
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 57-71 (Rozdz. 3 – Kwestia bezrobocia)
Sygnatura 68

Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski / Aleksandra Szymanowska
Warszawa : Wydawnictwo AEH, 2020, s. 15-27 (Rozdz. 1 – Bezrobocie)
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA:

Bezrobocie wyzwaniem dla społeczności lokalnej / Jarosław Koral [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 208-215
Sygnatura 68

Wspieranie rodzin dotkniętych bezrobociem ważną powinnością we współczesnym świecie / Anna Śniegulska [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 216-224
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w gminach wiejskich powiatu zgierskiego / Wieczorek Iwona [w:] Wykluczenie społeczne: praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 261-276
Sygnatura 68.2

Długotrwale bezrobotni wykluczeni ? / Iwona Kukulak-Dolata [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 181-198
Sygnatura 68.2

Działalność Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ograniczaniu skutków bezrobocia / Józef Wojtas
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 81-94
Sygnatura 68.2

Okres pracy, bezrobocia i bierności zawodowej a poziom wykształcenia we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 231-244
Sygnatura 68.2

Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu społecznym / Adam Kurzynowski
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 23-39
Sygnatura 68.2

Programy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu w Siemianowicach Śląskich / Marian Mitręga [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 113-124
Sygnatura 68.2

Przeciwdziałanie bezrobociu – główny czynnik zapobiegania wykluczeniu społecznemu / Mieczysław Kabaj [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 41-67
Sygnatura 68.2

Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w zwalczaniu długotrwałego bezrobocia / Anna Kowalczyk
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 69-79
Sygnatura 68.2

Zapobieganiu wykluczeniu społecznemu na wsi w województwie świętokrzyskim: reorientacja zawodowa i aktywizacja bezrobotnych / Elżbieta Trafiałek [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 277-292
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 68.4 – POLITYKA ZDROWOTNA:

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / Gertruda Uścińska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 292-322 (Rozdz. X – Świadczenia z tytułu bezrobocia)
Sygnatura 68.4

DZIAŁ 72 – INSTYTUCJE NON-PROFIT:

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 148-160 (Rozdz. 4.6 – Instytucjonalne formy przeciwdziałania bezrobociu)
Sygnatura 72

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2004, s. 553-578 (Rozdz. XXVII – Bezrobocie)
Sygnatura 74

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 274-281 (Rozdz. XVI – Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej)
Sygnatura 74

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji
z obywatelem
/ Agnieszka Karpińska [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 244-253
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Bezrobocie w regionie łódzkim w okresie transformacji(wybrane zagadnienia) / Mirosław Zajdel
[w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce / red. Jan Kaja, Krzysztof Piech
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 191-201
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu w ramach budowy strategii rozwoju lokalnego Dębicy / Anna Skórska, Radosław Jeż [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Krystian Heffner; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 247-257
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem : normalność czy krzywda ? / Stanisław Kawula [w:] Krzywda : zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki : (podręcznik akademicki) /
pod red. Witolda Tulibackiego
Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2003, s. 177-203
Sygnatura 80

Problem bezrobocia w aspekcie ludzkim i społecznym / Maciej Klonowski, Małgorzata Świercz
[w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001 / red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 545-550
Sygnatura 80

DZIAŁ 84 – KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.

Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku : nowe modele pracy / czasu wolnego
w gospodarce cyfrowej : szanse i zagrożenia
 / Magdalena Bartczak, Łucja Waligóra, Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017, s. 84-109 (Rozdz. III – Bezzwrotne i zwrotne formy pomocy publicznej dla osób (bezrobotnych) zakładających działalność gospodarczą – szanse i zagrożenia)
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Bezrobocie i ubóstwo jako kwestie społeczne współczesnego świata / Anna Organiściak-Krzykowska
[w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after September 11, 2001 / red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1.)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 381-388
Sygnatura 84

Globalne i regionalne aspekty bezrobocia / Anna Organiściak-Krzykowska [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. Barbara Fijałkowska, Arkadiusz Żukowski ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział (Olsztyn), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 383-393
Sygnatura 84

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Granice konkurencji / Grupa Lizbońska (Seria: Euromanagement)
Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 1996, s. 73-79 (Rozdz. 1.9 – Kryzys bezrobocia : główny problem społeczny najbliższych 20 lat)
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Zróżnicowanie bezrobocia i zatrudnienia a zmiany PKB w krajach europejskich / Paweł Dykas, Tomasz Misiak [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (Seria: Ekonpolis Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata)
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016, s. 257-273
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA – POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych / Elżbieta Siek
[w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 100-114
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UE:

Europejskie prawo socjalne. T. 3. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2000, s. 459-520 (Rozdz. XI – Świadczenia dla bezrobotnych)
Sygnatura 88.1

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej / Teresa Bińczycka-Majewska
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 1999, s. 386-431(Rozdz. VIII – Świadczenia w razie bezrobocia)
Sygnatura 88.1

Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w państwach UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Seria: Materiały z Zagranicy, z. 1)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002
Sygnatura 88.1

Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja świadczeń / Dorota Dzienisiuk
Warszawa : DIFIN, 2004, s. 170-178 (Rozdz. 44 – Świadczenia z tytułu bezrobocia)
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UE:

Rynek pracy wobec integracji a Unią Europejską< / red. Stanisława Borkowska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002, s. 127-132 (Rozdz. III.4 – Bezrobocie na wsi)
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 69-77 (Cz. II.3 – Bezrobocie w UE)
Sygnatura 88.2

Unia Europejska – Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 43-70 (Rozdz. VI – Analiza porównawcza dotycząca bezrobocia)
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w dobie członkostwa Polski w strukturach UE / Grażyna Bartkowiak, Błażej Balewski [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 76-95
Sygnatura 89.2

Ograniczanie bezrobocia poprzez unowocześnianie organizacji pracy / Agnieszka Rutkowska [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 446-458
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE:

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Sygnatura 92

Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 98-112 (Rozdz. 4 – Skutki bezrobocia młodzieży), s. 113-145 (Rozdz. 5 – Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży)
Sygnatura 92

DZIAŁ 93 – ROLNICTWO:

Polska wieś 2012 : raport o stanie wsi / red. nauk. Jerzy Wilkin, red. nauk. Iwona Nurzyńska ; Fundacja
na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012, s. 29-32 (Rozdz. 1.3 – Bezrobocie na wsi)
Sygnatura 93

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„System bezrobocia” a zagadnienie nierówności / Agnieszka Ziomek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003-2004, nr 3, s. 183-193

Aktywizacja bezrobotnych jako czynnik konkurencyjności powiatu ciechanowskiego / Tomasz Pajewski // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2014, nr 1, s. 87-101

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z obszarów popegeerowskich w latach 2002-2009 / Dorota Klembowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr 1, s. 31-39

Aktywizacja bezrobotnych w formie stażu / Anna Rososzczuk // Kontrola Państwowa. – 2010, nr 3,
s. 105-118

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w województwie mazowieckim w latach 2016-2022 / Patrycja Szara, Marcin Świsłowski, Olga Zielińska // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2023, nr 1, s. 75-92

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50. roku życia – łagodzenie skutków bezrobocia / Jacek Szczerbiński, Mirosław Miłoń // Kontrola Państwowa. – 2014, nr 4, s. 81-100

Aktywne formy walki z bezrobociem w województwie małopolskim / Anna Nehring, Jadwiga Adamczyk // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 618, s. 171-182

Analiza bezrobocia w województwie zachodniopomorskim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Jadwiga Zaród // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2,
s. 323-333

Analiza przestrzenna bezrobocia w Polsce / Ewa Pośpiech // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 227, s. 59-74

Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 181, s. 136-146

Analiza stopy bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu MESS / Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 253,
s. 215-223

Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce / Jadwiga Kostrzewska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 740, s. 75-92

Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej / Agnieszka Łopatka // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2015, nr 10, s. 111-120

Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim / Beata Madras-Kobus, Józef Rogowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 98-115

Analiza zjawiska bezrobocia na przykładzie powiatu bialskiego w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa społecznego / Aneta Chrząszcz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019,
nr 2, s. 193-205

Analiza zmian rozmiarów bezrobocia w Polsce / Eugeniusz Zdrojewski, Weronika Toszewska // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2010, nr 4,s. 161-187

Analiza związków produktu krajowego i bezrobocia wybranych krajów OECD w okresie globalnego kryzysu gospodarczego / Piotr Maleszyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 31-41

Badanie czasu trwania w bezrobociu z wykorzystaniem modeli regresji dla zdarzeń powtarzających się / Beata Bieszk-Stolorz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 507,
s. 21-29

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie zachodniopomorskim / Jolanta Zieziula, Arkadiusz Marchewka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 99, s. 247-259

Bezrobocia nie da się „zagadać” / Andrzej Arendarski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 5, s. 36

Bezrobocie kosztowny bilet do gospodarki wiedzy / Adam Majewski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 82-84

Bezrobocie – ubóstwo – migracja zarobkowa? : problemy polskich rodzin / Małgorzata Szyszka // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 103-115

Bezrobocie : podatki wzrost gospodarczy / Jan Czekaj // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 10, s. 4-10

Bezrobocie : co robić ? / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2002, nr 5, s. 20-21

Bezrobocie 2000 / red. Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 3, s. 26

Bezrobocie a jakość życia jednostki / Aleksandra Hakalla // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2003-2004, nr 3, s. 195-203

Bezrobocie a zdrowie : wybrane problemy / Mariola Janiszewska-Grzyb, Teresa Bernadetta, Kulik, Anna Pacian, Jolanta Pacian // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 2008, nr 31, s. 5-15

Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2004-2013 / Leszek Kucharski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 210, s. 177-187

Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim  / Anna Niewiadomska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 124-134

Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Europie / Tomasz Budnikowski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 82-97

Bezrobocie i zawieranie małżeństw w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 309, s. 57-70

Bezrobocie i przestępczość jako zakłócenia rozwoju gospodarczego / J. Jacek Sztaudynger // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 351-362

Bezrobocie i ubóstwo jako źródła wieloproblemowych kryzysów rodzinnych / Beata Maria Nowak // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2010, nr 1, s. 257-270

Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości / Maria Szczepaniec // Zeszyty Prawnicze.
– 2012, t. 12, nr 3, s. 165-176

Bezrobocie jako jeden z aspektów różnicującego się społeczeństwa transformacyjnego / Izabela Drozd, Maria Miczyńska-Kowalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003-2004, nr 3, s. 175-182

Bezrobocie jako problem polityki społecznej / Rajmund Gębura // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2015, t. 5(1), s. 53-68

Bezrobocie jako problem społeczny Podkarpacia / Bożena Sowa // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 7, s. 275-283

Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna – wybrane aspekty socjologiczne i ekonomiczne / Arkadiusz Karwacki, Piotr Błędowski // Studia Socjologiczne. – 2020, nr 1, s. 135-164

Bezrobocie jako wyzwanie dla podmiotów życia społeczno-gospodarczego / Andrzej Derdziuk, Adam Zadroga // Kontrola Państwowa. – 2006, nr 6, s. 52-61

Bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy / Kamila Rybicka // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2013,
nr 1, s. 51-58

Bezrobocie mieszkańców wsi ujęcie modelowe na podstawie badań własnych / Nina Drejerska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(2), s. 49-59

Bezrobocie młodych strategie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży – rozwiązania Unii Europejskiej a województwo warmińsko-mazurskie / Katarzyna Siewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 192-201

Bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Rybicka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 195-210

Bezrobocie na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 109-122

Bezrobocie na wsi – sposoby przeciwdziałania / Sławomir Kalinowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2004), nr 7, s. 179-195

Bezrobocie na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2003 roku / Halina Sobocka-Szczapa // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 7, s. 253-272

Bezrobocie oraz jego struktura i determinanty na regionalnym (wielkopolskim) rynku pracy (w latach 2002-2012) / Baha Kalinowska-Sufinowicz, Wacław Jarmołowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, vol. 3, nr 303, s. 7-21

Bezrobocie regionalne (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) / Kazimierz Barański // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 5, s. 533-544

Bezrobocie technologiczne a dochód bezwarunkowy / Eugeniusz Tyczyna // Zarządzanie i Edukacja.
– 2018, nr 118, s. 18-41

Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie / Barbara Klimek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 563, s. 105-117

Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 125-147

Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski / Halina Guzik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 617, s. 77-90

Bezrobocie w Polsce – przyczyny powstania, diagnoza i wnioski / Maciej Mindur // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 84, s. 9-19

Bezrobocie w Polsce – ujęcie regionalne / Kamila Rybicka // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2014, nr 4, s. 22-28

Bezrobocie w Polsce : perspektywy zmiany sytuacji na rynku pracy po integracji z Unią Europejską / Małgorzata Kosicka, Janusz Kosicki // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 2003, nr 14, s. 5-23

Bezrobocie w Polsce i UE – najważniejszy element polityki zatrudnienia / Bogusław Ślusarczyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 9, s. 483-490

Bezrobocie w województwie lubelskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich na tle kraju w warunkach kryzysu gospodarczego / Rudnicki, Henryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 1, s. 119-135

Bezrobocie w województwie małopolskim / Halina Guzik, Anna Harańczyk // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 568, s. 27-50

Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim / Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 588, s. 83-88

Bezrobocie w wybranych krajach Europy – zastosowanie wielopoziomowego modelu logitowego / Edyta Łaszkiewicz // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 3, cz. 2

Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018 / Anna Jarosz-Nojszewska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2018, nr 3, s. 101-119

Bezrobocie we współczesnym świecie : czy istnieją możliwości pełnego zatrudnienia ? / Eugeniusz Kośmicki, Sylwia Malinowska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 4, s. 3-24

Bezrobocie według zawodów / Michał Dąbrowski // Służba Pracownicza. – 2004, nr 7, s. 31-34

Bezrobocie wśród kobiet i jego zmiany w latach 2007-2013 na Śląsku Opolskim / Marcin Miga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 163-176

Bezrobocie wśród osób młodych na wielkopolskim rynku pracy / Baha Kalinowska-Sufinowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2017, t. 5, nr 5, s. 176-189

Bezrobocie wtórne : uwarunkowania i skala zjawiska / Maciej Frączek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 667, s. 23-40

Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce : analiza zależności na poziomie województw / Kinga Kądziołka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015,
nr 242, s. 71-84

Bezrobotna polska bieda / Irena Dryll / Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 13, s. 39

Bezrobotni 50+ na rynku pracy – trudności zatrudnieniowe oraz wybrane działania wspomagające / Lidia Domańska // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 1, s. 213-233

Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy / Agata Drabek, Łukasz Ciołkiewicz // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 59, s. 15-36

Bezrobotnym miejsca pracy / oprac. Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 3, s. 4-7

Bieda – budżet…bezrobocia / Irena Dryl // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 1, s. 16-17

Ciche bezrobocie / Marcin Makowiecki // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004, nr 11, s. 9

Co dalej z bezrobociem ? / Sebastian Mikosz // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 23, s. 18

Co tworzy miejsca pracy ? / Stanisława Borkowska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 5, s. 4-7

Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia / Aurelia Polańska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 69-81

Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia / Aurelia Polańska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 69-81

Czynniki wyznaczające mobilność społeczno-zawodową bezrobotnych / Maksymilian Gajek, Iwona Mulicka // Problemy Profesjologii. – 2014, nr 1, s. 97-107

Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w województwach Polski Wschodniej / Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazarczuk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 158-169

Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 4, cz. 3,
s. 35-58

Determinanty długotrwałego bezrobocia na przykładzie miasta Białystok / Monika Wojdyło-Preisner // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 136-147

Determinanty intensywności podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych w Szczecinie / Beata Bieszk-Stolorz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński.
– 2014, nr 36, t. 1, s. 153-164

Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych / Małgorzata Solarz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 4, s. 168-191

Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
w Trójmieście
/ Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 3,
s. 135-145

Diagnoza stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych (studium przypadku miasta Jelenia Góra) / Ewa Gadzialska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 231-242

Długotrwałe bezrobocie w Polsce w latach 2000-2015 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Aleksandra Podwysocka // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2017, nr 2, s. 191-201

Dobór uczestników aktywnych programów rynku pracy a bezrobocie w Polsce / Paweł Kubiak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 61-72

Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej / Anna Michalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, nr 20, s. 304-312

Dofinansowanie bezrobotnych – potencjalnych przedsiębiorców / Agnieszka Czajkowska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 1, s. 61-74

Dotacje do zatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma wsparcia samozatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielniach socjalnych / Adriana Politaj // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2,
s. 503-514

Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 585, s. 75-85

Doświadczenie bezrobocia a relacje rodzinne we współczesnej Polsce – perspektywa płci / Arkadiusz Karwacki, Katarzyna Suwada // Studia Socjologiczne. – 2020, nr 1, s. 165-194

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w systemie instrumentów rynku pracy – poziom regionalny // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 145, s. 231-242

Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce / Krzysztof Bartosik, Jerzy Mycielski // Bank
i Kredyt. – 2016, nr 6, s. 435-462

Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina Guzik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 645, s. 53-68

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem funduszy europejskich / Michał Ferdzyn // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 11,
s. 627-644

Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza a postawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych / Wojciech Maciejewski, Agnieszka Faron // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 14, z. 10, cz. 2, s. 69-82

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu / Beata Wentura-Dudek, Grażyna Maciejczyk // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 43, s. 365-376

Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2006-2014 / Ewelina Markowska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 3, s. 28-35

Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011–2012 / Beata Olszewska-Łabędź // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2014,
t. 7, s. 206-217

Efektywność działań powiatowych urzędów pracy w zmniejszaniu bezrobocia w makroregionie centralnym Polski w 2021 roku / Adam Kucharski, Ilona Lekka‑Porębska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
– 2023, nr 2(363), s. 25-49

Efektywność programów wsparcia osób bezrobotnych w Szczecinie / Karolina Drela // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 103, s. 19-34

Efektywność świadczenia usług rynku pracy – aktywizacja bezrobotnych / Agnieszka Bury // Kontrola Państwowa. – 2019, nr 4, s. 66-79

Ekonometryczne modele zmian stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce oraz w woj. małopolskim 1997-2009 / Stanisław Matusik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 253,
s. 199-213

Ekonomiczno-społeczne aspekty długotrwałego bezrobocia w powiecie inowrocławskim w latach
1996-2003
/ Jan Sikora, Piotr Grapatyn // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
– nr 8, s. 145-155

Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia / Izabela Krawczyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003-2004, nr 3, s. 259-266

Elastyczność rynku pracy i bezrobocie a narodowy plan rozwoju / Zbigniew Staniek // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2007, nr 1, s. 103-108

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako instrument przeciwdziałania bezrobociu
na regionalnych rynkach pracy
/ Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 49-58

Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia / Grażyna Agnieszka Olszewska// Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 81-89

Firmy a bezrobocie / Iwona Markowicz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 34, t. 2, s. 239-248

Firmy rodzinne, samozatrudnienie, firmy społeczne – a możliwość ograniczania bezrobocia / Halina Sobocka‐Szczapa // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 6, s. 427-446

Fundusze unijne a bezrobocie / Karolina Drela, Krzysztof Małachowski // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2013, nr 103, s. 35-51

Geografia bezrobocia w Polsce w latach 2003–2011 / Grzegorz Ciura // Analizy BAS. – 2011, nr 14(58)

Indywidualna przedsiębiorczość alternatywą dla bezrobotnych po 50. roku życia / Anita Richert-Kaźmierska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 4, cz. 1, s. 323-340

Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji / Magdalena Śmiglin // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 423-434

Instrumenty rynku pracy skierowane do młodych bezrobotnych / Agnieszka Machura // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 1, s. 6-29

Istota bezrobocia / Martyna Michalewicz, Mariusz Tadeusz Fierek // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. – 2018, nr 3(20), s. 49-62

Jak zahamować wzrost bezrobocia / Stanisław Gomułka // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 9, s. 12-13

Kary administracyjne nakładane na bezrobotnych / Dorota Przeklasa // Zeszyty Naukowe MWSE
w Tarnowie. – 2017, nr 2, s. 35-46

Klasyfikacja środków prawnych przeciwdziałania bezrobociu – wybrane zagadnienia / Ewa Staszewska // Zeszyty Prawnicze. – 2012, t. 12, nr 2, s. 127-139

Kompetencje rodziny w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym bezrobociem jednego z rodziców / Waldemar Świętochowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2005, t. 9, s. 41-53

Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia / Katarzyna Garwol // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2018, nr 55, s. 362-373

Koncepcja bezrobocia równowagi – odniesienie do gospodarki Polski / Elżbieta Pasierbek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 54-63

Kontrowersje i sporne kwestie dotyczące bezrobocia w Polsce / Maciej Mindur // Zeszyty Naukowe. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 84, s. 20-28

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego : 4. Zasiłki dla bezrobotnych / Joanna Knyżewska // Służba Pracownicza. – 2005, nr 6, s. 9-12

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w państwach UE / Joanna Piasecka // Służba Pracownicza.
– 2007, nr 6, s. 13-17

Krajowy program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – pilotażowe wdrożenie programu „Nowy Start” / Cecylia Pielok // Służba Pracownicza. – 2002, nr 8, s. 6-11

Kształtowanie się bezrobocia w województwie lubelskim w latach 2005-2009 / Bartłomiej Zinczuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, vol. 45, nr 1, s. 63-75

Luka bezrobocia jako alternatywny wskaźnik wykrywający zakłócenia nierównowagi makroekonomicznej
w UE
/ Dariusz Graj // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2015, nr 19, s. 21-39

Małopolskie instytucje rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu w grupie 50+ / Katarzyna Peter-Bombik // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2012, nr 2, s. 137-154

Marnotrawstwo mózgów? : kapitał ludzki podkarpackich bezrobotnych / Hubert Kotarski // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 117-128

Mierniki efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2008, nr 2, s. 92-107

Metoda aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach
1990-2010
/ Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 2, s. 189-209

Mniej zatrudnionych / Lech Parzuchowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 15, s. 24

Motywacja do poszukiwania pracy w świetle pomiarów bezrobocia / Tomasz Zatoń // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 325, vol. 5, s. 37-50

Niebezpieczne i niepewne życie – doświadczenia współczesnych bezrobotnych / Anna Wójtewicz, Paweł Kubicki // Studia Socjologiczne. – 2020, nr 1, s. 195–222

Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzi młodych w Unii Europejskiej / Maria Fic // Problemy Profesjologii. – 2015, nr 2, s. 53-65

Nieklasyczna metoda oceny koniunktury bezrobocia na polskim rynku pracy / Monika Dyduch // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 19-27

Niemiecki rynek pracy obszarem aktywności zawodowej emigrantek z Polski / Magda Pozorska // Problemy Profesjologii. – 2009, nr 2, s. 123-132

Ocena możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim / Wojciech Jarecki // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 132-142

Oczekiwania bezrobotnych wobec PUP w Poznaniu / Sławomir Kalinowski, Dagmara Żurkiewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2011, nr 22, s. 123-137

Osoby długotrwale bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej – aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy / Magdalena Dobosz, Piotr Saj // Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement. – 2018, nr 1(8), s. 84-91

Osoby dojrzałe w sytuacji bezrobocia – charakterystyka psychologiczna / Andrzej Zbonikowski // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2013, nr 2(17), s. 137-146

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Paulina Stolarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 335-346

Osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 18 jako szczególna kategoria bezrobotnych / Edyta Bielak
-Jomaa // Zeszyty Prawnicze. – 2009, t. 9, nr 2, s. 259-278

Płeć jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących form wyjścia z bezrobocia / Beata Bieszk
-Stolorz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 2, s. 119-132

Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia / Adriana Politaj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 91-100

Polityka pieniężna a bezrobocie równowagi w Polsce / Leszek Kucharski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 217-230

Polityka tworzenia reguł jako narzędzie walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem / Andrzej Matysiak, Bartosz Scheuer // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008,
nr 12, s. 245-256

Polski bezrobotny i jego aktywność w Internecie / Agata Niemczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 350, s. 103-114

Polskie bezrobocie w Unijnych realiach / Paweł Zygmunt Nowak // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 7, s. 7-9

Potencjał innowacyjny a bezrobocie / Małgorzata Kosała // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2005, nr 684, s. 71-90

Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy  – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących / Kamila Radlińska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 50, t.2, s. 141-152

Poziom bezrobocia osób w wieku niemobilnym / Eugeniusz Zdrojewski // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii
i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2012, nr 6, s. 147-161

Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachodniej – dekompozycja zmian stóp bezrobocia w latach 2005-2013 / Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazarczuk // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2014, nr 114, s. 45-59

Poziom i struktura bezrobocia w Polsce w latach 2018-2021 / Aneta Bilska, Iwona Tyczyńska // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2022, nr 3, s. 5-20

Praca i bezrobocie – uwarunkowania psychospołeczne : analiza zjawisk w lokalnej odsłonie / Paweł Prüfer, Bernadeta Piszczygłowa // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2019, nr 24(1), s. 47-58

Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczania bezrobocia w okresie kryzysu 2008-2009 / Tomasz Budnikowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 2, s. 132-147

Pracownik młody czy doświadczony : sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce / Agata Budzyńska-Biernat // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 33-49

Prawo osoby bezrobotnej do pomocy społecznej / Wojciech Maciejko // Służba Pracownicza. – 2005, nr 7,
s. 27-29

Prawo zatrudnienia wobec zjawisk bezrobocia w Polsce : zarys problematyki / Jan Wojtyła // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 177-182

Problem bezrobocia a system edukacji w środowisku poznańskim / Agnieszka Sobik // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 3, s. 36-42

Problem bezrobocia w nauce społecznej Kościoła i ekonomii / Eugeniusz Kwiatkowski // Annales. Etyka
w Życiu Gospodarczym. – 2018, vol. 21, nr 1, s. 31-46

Profilowanie bezrobotnych – problemy i wyzwania / Agata Łukasiewicz // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2016, nr 1, s. 217-237

Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej – legitymizacja wykluczenia społecznego ? : przykład Warszawy / Ewa Flaszyńska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 427-438

Program Leader po 2013 roku w kierunku przeciwdziałania bezrobociu na wsi / Michał Marciniak // Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. – 2012, nr 44, s. 23-35

Programy specjalne jako skuteczny sposób przeciwdziałania bezrobociu / Andrzej Trzeciecki // Służba Pracownicza. – 2003, nr 7, s. 11-17

Przeciwdziałanie bezrobociu formą inwestycji w kapitał ludzki / Krystyna Kietlińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
– 2011, nr 260, s. 145-158

Przeciwdziałanie bezrobociu na górnym Śląsku nowa forma prac interwencyjnych / Andrzej Ziomek // Studia Regionalne i Lokalne. – 2004, nr 2, s. 113-116

Przeciwdziałanie bezrobociu w warunkach narastającej nierównowagi sektora finansów publicznych
– wybrane problemy
/ Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2013, nr 160, s. 122-130

Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dorota Przeklasa // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2015,
nr 2-3, s. 13-25

Przestrzenne zróżnicowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2014, nr 197, s. 182-194

Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Niemczech i w Polsce / Agata Gomółka, Sławomir Pastuszka, Tomasz Tokarski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 1, s. 143-159

Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w powiatach województwa opolskiego w latach 2013 i 2019 / Katarzyna Midura // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2019, nr 24, s. 61-75

Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / Ryszarda Bolonek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 12,
s. 257-268

Psychologiczna charakterystyka osób bezrobotnych zakładających własną firm / Andrzej Zbonikowski, Magdalena Zadworna-Cieślak // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2014, nr 1(18), s. 165-177

Psychologiczne wyznaczniki zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie grupy osób bezrobotnych 45+ / Magdalena Malczewska, Jan Krakowiak, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Agnieszka Ślusarek, Wojciech Bielecki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 257-267

Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia / Karolina Drela // Współczesne Problemy Ekonomiczne.
– 2015, nr 10, s. 133-145

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce / Halina Guzik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2005, nr 681, s.29-43

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011 / Jolanta Wojnar // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 24, s. 404-411

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia / Urszula Kłosiewicz-Górecka i in.
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008

Reintegracja zawodowa osób bezrobotnych : proaktywne radzenie sobie a odczuwany dobrostan w nowym miejscu pracy / Katarzyna Ślebarska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne.
– 2016, nr 2, s. 51-60

Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce / Urszula Batorska // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2005, t. 1,
s. 239-250

Rola agencji nieruchomości rolnych w zakresie aktywizacji bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim / Dorota Klembowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008,
t. 8, s. 129-135

Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży
(na przykładzie województwa dolnośląskiego)
/ Karina Kaczmarczyk // Nauki Społeczne. – 2012, nr 2,
s. 23-42

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ograniczaniu bezrobocia w gminach województwa lubelskiego / Grzegorz Krawczyk // Rocznik Żyrardowski. – 2007, t. 5, s. 171-188

Rola dofinansowania wkładów do spółdzielni socjalnych w przeciwdziałaniu bezrobociu / Adriana Politaj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293,
s. 128-140

Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia / Anna Maria Rak, Jacek Maciej Rak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 533-544

Rola stażu w procesie aktywizacji osób bezrobotnych na przykładzie miasta Płocka / Krzysztof Buczkowski // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 26, s. 105-117

Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu / Krzysztof Firlej // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 615, s. 59-69

Rozwijanie działów operacyjnych oraz sprzedażowych firm spedycyjno-transportowych poprzez wykorzystanie osób bezrobotnych / Jacek Karcz // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 25-35

Samobójstwo jako konsekwencja niskiej jakości życia w sytuacji bezrobocia / Anna Sowińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 163-173

Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce / Beata Irma Buchelt, Urban Pauli, Aleksy Pocztowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 323, vol. 4, s. 37-52

Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia / Andrzej Koza // Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 71-81

Sezonowość bezrobocia na metropolitalnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce / Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 100-115

Sezonowość bezrobocia w małych miastach w Polsce / Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2016, nr 21, s. 239-249

Sezonowość bezrobocia w powiatach nadmorskich w Polsce / Michalina Paprocka // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2020, nr 24, s. 65-76

Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu – część I / Karolina Drela // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2014, nr 1, s. 87-99

Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu – część II / Karolina Drela // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2015, nr 1, s. 75-86

Solidarność jako droga do rozwiązywania problemu bezrobocia w ujęciu Jana Pawła II / Marian Graczyk // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 35-42

Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobotnych jako ludzi wyłączonych społecznie / Katarzyna Mokrzycka // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2023, z. 19, s. 74-88

Sposoby poprawy efektywności procesu zatrudniania młodych bezrobotnych / Henryk Wojtaszek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 4, s. 261-275

Sposoby przezwyciężania bezrobocia na przykładzie grodzkiego urzędu pracy w Krakowie / Bogusław Jeleń // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 5, s. 307-315

Status bezrobotnego a status członka jego rodziny / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2011, nr 2,
s. 10

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce / Iwona Markowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 223, s. 247-256

Stąpając po niepewnym gruncie : prekaryjność i bezrobocie w pamiętnikach bezrobotnych Polek
i Polaków
/ Łukasz Posłuszny, Mateusz P. Karolak, Paweł Kubicki // Studia Socjologiczne. – 2020, nr 1,
s. 223–256

Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji / Dariusz Głuszczuk, Andrzej Raszkowski // Ekonomia XXI wieku. – 2016, nr 2, s. 22-29

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2008–2015 / Grzegorz Ciura // Analizy BAS. – 2016, nr 4(140)

Stopy bezrobocia wśród osób z różnym wykształceniem w województwach Polski – analiza wyników badania / Beata Madras-Kobus, Józef Rogowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. –2016, nr 4, s. 101-127

Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia : teoria
i praktyka
/ Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018

Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, stosowane przez mężczyzn bezrobotnych – analiza porównawcza / Elżbieta Kornacka-Skwara // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1,
s. 149-165

Struktura bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim a zmiany na rynku towarowym / Tomasz Misiak // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 129-146

Struktura oraz dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podogrodzka // Ekonomia. – 2012, nr 2, s. 114-125

Struktura wykształcenia bezrobotnych w województwie podlaskim na tle Polski / Anna Gabrel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 13-21

Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia / Eugeniusz Kwiatkowski // Bank i Kredyt. – 2002,
nr 11/12, s. 149-154

Strukturalne uwarunkowania bezrobocia w Polsce / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 3,
s. 21-37

Stygmatyzacja, bezrobocie i ubóstwo jako zagrożenia bezpieczeństwa społecznego / Marika Borzyszkowska, Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 2, s. 167-180

Style radzenia sobie osób w sytuacji bezrobocia / Emilia Brudzińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 1998, t. 2, s. 113-121

System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce / Małgorzata Raczkowska // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 59, s. 43-52

System Zawodowcy w kontekście strategii przeciwdziałania bezrobociu młodzieży w krajach Unii Europejskiej / Zenon Wiśniewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie.
– 2016, z. 71, s. 95-105

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na przykładzie rynku pracy powiatów grodzkich województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2009 / Robert Talaga // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2012, nr 27, s. 279-294

Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób bezrobotnych w województwie mazowieckim / Marcin Banaszek // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2015, nr 2, s. 14-20

Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (zarys problematyki) / Katarzyna Michajłow // Studia Iuridica Lublinensia. – 2016, vol. 25, nr 2, s. 145-159

Szkolenia bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy / Jan Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 3,
s. 122-140

Szkolenia jako forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy
w Jarosławiu
/ Alicja Kłos, Janusz Szura // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 34,
s. 218-234

Szkolenie bezrobotnych w Irlandii / Wiesława Majak // Służba Pracownicza. – 2008, nr 12, s. 15-18

Świadczenia dla bezrobotnych po zmianach / Seweryn Suwała // Służba Pracownicza. – 2005, nr 11,
s. 17-20

Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro / Robert W. Włodarczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 31-41

Teoretyczne aspekty bezrobocia / Małgorzata Pędrak, Mariusz Tadeusz Fierek // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. – 2018, nr 4(21), s. 133-146

Ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych / Andrzej Sidorko // Służba Pracownicza. – 2005, nr 12, s. 19-22

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 21-32

Uwarunkowania bezrobocia popegeerowskiego na Warmii i Mazurach / Jarosław Koral // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2013, nr 8, s. 32-40

Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE analiza statystyczna / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 124, s. 77-86

W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia długookresowego w Unii Europejskiej / Bogusława Urbaniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 4, cz. 2, s. 145-160

W świecie bezrobocia / Marta Postuła // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 19, s. 4-7

Wielkość bezrobocia w Polsce według spisu ludności w porównaniu z pozostałymi danymi statystyki publicznej / Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia.
– 2014, vol. 48, nr 1, s. 79-89

Wielorównaniowy model ekonometryczny inflacji i bezrobocia w Polsce / Joanna Kisielińska // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 79, s. 85-97

Wirtualny Inkubator walczy z bezrobociem : wspierają tworzenie stabilnych miejsc pracy / Bogdan Lewicki // Fundusze Europejskie. – 2007, nr 4, s. 35-36

Wpływ bezrobocia na przyporządkowanie grupowe powiatów / Monika Hadaś-Dyduch // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 270, s. 77-90

Wpływ bezrobocia na ubóstwo mieszkańców gmin Legionowo i Nieporęt / Aneta Stańko, Agnieszka Sokół // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 63, s. 121-134

Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno
-ekonomicznej
/ Jerzy Dzieciuchowicz  // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio
-Oeconomica. – 2004, nr 5, s. 17-45

Wpływ franchisingu na poziom bezrobocia w Polsce / Sylwia Lipińska-Tyburczy // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2010, t. 11, s. 51-63

Wpływ Kapitału Ludzkiego na stopę bezrobocia w Polsce / Izabela Kopa // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1,
t. 3, s. 403-413

Wpływ pandemii Covid-19 na poziom bezrobocia na terenie miasta Krakowa / Krzysztof Jurek // Zeszyty Naukowe Collegium Witelona w Legnicy. – 2023, nr 3(48), s. 77-89

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce / red. Maciej Bukowski
Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, 2008

Wpływ wykształcenia na kształtowanie się bezrobocia / Izabela Ostoj // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 6, s. 303-311

Wspieranie organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania bezrobociu / Alicja Wasilewska // Służba Pracownicza. – 2002, nr 8, s. 11-13

Współczesne teorie ekonomiczne o ograniczeniu bezrobocia w gospodarce / Stanisław Piocha, Renata Dylkiewicz // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2009, nr 3, s. 141-159

Wybrane problemy bezrobocia w województwie łódzkim / Mirosław Zajdel // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 13, s. 227-234

Wybrane programy aktywizacji zawodowej a poziom bezrobocia w Polsce / Agnieszka Łopatka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 209, s. 115-126

Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim / Halina Guzik, Aneta Ciesielska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 693, s. 95-113

Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej do zmniejszania bezrobocia / Konrad Szumigaj // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2010, t. 11, s. 123-137

Wykorzystanie modelu logitowego do analizy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych
w Polsce w 2010 roku
/ Beata Bieszk-Stolorz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 34, t. 2, s. 65-74

Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennych analizach stopy bezrobocia / Michał Bernard Pietrzak // Oeconomia Copernicana / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2010, nr 1, s. 79-98

Wykorzystanie funduszy unijnych jako forma przeciwdziałania bezrobociu / Bartłomiej Kaczmarek, Michał Roge // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2015, nr 18, s. 61-70

Wykorzystanie systemu rozkładów Pearsona w prognozowaniu rozkładów stopy bezrobocia według miast
i powiatów
/ Mateusz Goc // Zarządzanie i Edukacja. – 2015, nr 99, s. 91-109

Wykorzystanie środków publicznych na działania zapobiegające bezrobociu na wsi (w woj. lubuskim) / Wacław Chełmecki // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 3, s. 67-72

Wykształcenie a bezrobocie / Eugenia M. Gaura // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 35-43

Wynagrodzenia a bezrobocie : studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec / Dagmara Nikulin // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach. – 2012, nr 13, s. 117-130

Wypłynęli „Na Fali” : bezrobotni uwierzyli we własne siły / Bogdan Lewicki // Fundusze Europejskie.
– 2007, nr 4, s. 33-34

Zarządzanie wiedzą a bezrobocie / Halina Sobocka‐Szczapa // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012,
t. 13, z. 1, s. 63-92

Zasiłki dla bezrobotnych w ramach europejskiej systemów zabezpieczenia społecznego / Piotr Gołębiewski // Służba Pracownicza. – 2010, nr 10, s. 19-23

Zastosowanie estymatora typu SPREE w szacowaniu liczby osób bezrobotnych w przekroju podregionów / Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2013, t. 1, nr 10, s. 120-136

Zastosowanie metod prognozowania do przewidywania wielkości bezrobocia w Polsce / Tadeusz Waściński, Bartosz Kozicki // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2019, nr 5, s. 725-744

Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej / Dorota Kmieć // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015, z. 110, s. 33-41

Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia w Polsce / Monika Pasternak‑Malicka // Studia BAS. – 2013, nr 4(36), s. 27-56

Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej – wybrane aspekty / Dorota Przeklasa // Roczniki Administracji i Prawa. – 2017, t. 17(zeszyt specjalny), s. 381-398

Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne / Antoni Olak // Modern Management Review. – 2014, nr 4,
s. 141-155

Zjawisko bezrobocia w Polsce – przyczyny ekonomiczne i aktywne formy jego zwalczania / Elżbieta Gąsiorowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2008, t. 9, s. 133-146

Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską / Anna Maria Rak, Agata Mirończuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2008, T. 5(20), z. 2, s. 144-152

Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską / Anna Maria Rak, Agata Mirończuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2008, T. 4(19), s. 388-396

Zjawisko bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiecie płockim w latach 2008-2012 / Włodzimierz Kędziorek, Sylwia Marta Piestrzeniewicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 20, s. 101-118

Zmiany w stażu dla bezrobotnych / Artur Rozbicki // Służba Pracownicza. – 2010, nr 3, s. 1-4

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i ich wpływ na realizację funkcji dochodowej
i motywacyjnej tego świadczenia
/ Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka // Nauki Społeczne. – 2013, nr 2,
s. 117-138

Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w łagodzeniu problemu bezrobocia i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu / Włodzimierz Deluga, Magdalena Majewska // Problemy Profesjologii. – 2018, nr 2, s. 181-192

Zrozumieć bezrobotnego, aby pomagać bezrobotnym / Dariusz P. Rospendek // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 363-375

Zróżnicowanie instrumentów w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób starszych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2017, nr 3, s. 185-200

Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w przekroju powiatów w Polsce / Eugeniusz Kwiatkowski, Emilia Kwiatkowska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 2020, nr 3, s. 7-29

Zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w dużych miastach w Polsce / Jerzy Rembeza, Kamila Radlińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258,
s. 199-208

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w skali województwa i powiatów / Eugeniusz Zdrojewski // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2011, nr 5, s. 81-92

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Bezrobocie wśród osób starszych w kontekście nieformalnego zatrudnienia / Monika Pasternak-Malicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 11, s. 29-43

Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw / Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 11, s. 69-82

Popyt na pracę a bezrobocie / Andrzej Jędruchniewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2009, nr 5, s. 37-43

Przyczyny bezrobocia w Polsce w okresie transformacji / Jerzy Matejuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 12, s. 45-52

Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce / Samer Masri // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 1, s. 40-43

Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem / Bogusława Puzio-Wacławik // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 12, s. 26-28

Ekonomista

Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata / Tomasz Grabia // Ekonomista. – 2016, nr 4, s. 520-545

Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski / Bogusław Guzik // Ekonomista. – 2009, nr 6,
s. 683-711

Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005 / Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski // Ekonomista. – 2007, nr 4, s. 439-455

Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach członkowskich Unii Europejskiej / Piotr Misztal // Ekonomista. – 2007, nr 4, s. 541-557

Analiza czasu pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy / Joanna Debicka, Edyta Mazurek // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 403-420

Bezrobocie a zamachy samobójcze / Anna Kurowska // Ekonomista. – 2006, nr 3, s. 387-402

Jakość siły roboczej a bezrobocie w Polsce / Leszek Kucharski, Kamila Wiaderek // Ekonomista. – 2005,
nr 4, s. 501-513

Trwale wysokie bezrobocie w Polsce : wyjaśnienia i propozycje / Marek Góra // Ekonomista. – 2005, nr 1,
s. 27-47

Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach
1990-2000
/ Arnold Siwy, Adam Adamczyk, Teresa Lubińska, Waldemar Tarczyński // Ekonomista. – 2004,
nr 1, s. 99-114

Uwagi do artykułów Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego,
pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001
/ Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca // Ekonomista. – 2003, nr 5, s. 675-699

Odpowiedź na uwagi Piotra Ciżkowicza i Andrzeja Rzońcy do artykułu pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB
w Polsce w latach 1993-2001
/ Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Ekonomista.
– 2003, nr 5, s. 701-709

Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001 / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Ekonomista. – 2002, nr 3, s. 329-346

Wpływ prywatyzacji i polityki fiskalnej na rozmiary bezrobocia / Tomasz Mickiewicz // Ekonomista.
– 2001, nr 6, s. 753-777

Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce / Andrew Newell, Francesco Pastore, Mieczysław Socha // Ekonomista. – 2000, nr 6, s. 789-808

Gospodarka Narodowa

Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce – perspektywa lokalna / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // Gospodarka Narodowa. – 2015, nr 4, s. 117-136

Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim/ Dorota Kobus-Ostrowska // Gospodarka Narodowa. – 2014, nr 2, s. 103-123

Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009 / Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9, s. 29-52

Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011 / Aleksandra Majchrowska, Katarzyna Mroczek, Tomasz Tokarski // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9,
s. 69-90

Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia / Krzysztof Bartosik // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 25-57

Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów w Polsce / Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 79-103

Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań : czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła ? / Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 147-172

Hierarchia i poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem / Tomasz Zalega // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 3, s. 115-135

Handel Wewnętrzny

Agencje zatrudnienia w procesach ograniczania bezrobocia / Lidia Kuczewska, Sławomir Tajer // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 6, s. 46-53

Przyczyny bezrobocia w Polsce i możliwości jego ograniczania w opinii przedstawicieli instytucji rynku pracy i pracodawców / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 4/5, s. 23-29

Aktywne formy pomocy bezrobotnym na regionalnych rynkach pracy / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 4/5, s. 30-36

Powiatowe rady zatrudnienia w procesie ograniczania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy / Lidia Kuczewska, Sławomir Tajer // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 3, s. 30-36

Przestrzenna analiza bezrobocia / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 2, s. 20-26

Oszczędności bezrobotnych gospodarstw domowych / Tomasz Zalega // Handel Wewnętrzny. – 2007,
nr 4/5, s. 67-74

Konsumpcja w rodzinach dotkniętych bezrobociem / Lucyna Piskiewicz // Handel Wewnętrzny. – 1995,
nr 3,s. 23-27

Sytuacja materialna rodzin dotkniętych bezrobociem / Krystyna Kuśmierczyk // Handel Wewnętrzny.
– 1995, nr 2, s. 52-56

Personel i Zarządzanie

Niestraszne nam bezrobocie : Monitor Rynku Pracy – pierwsza polska edycja / Magdalena Fabijańczuk // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 12, s. 34-36

Polityka Społeczna

Staż, szkolenie czy prace interwencyjne – co skuteczniej wspiera osoby bezrobotne ? : ewaluacja aktywnych polityk rynku pracy na poziomie lokalnym / Karol Madoń, Marta Palczyńska, Iga Magda, Agata Rozszczypała, Mateusz Smoter // Polityka Społeczna. – 2023, nr 3, s. 8-18

Społeczne, prawne i ekonomiczne bariery aktywizacji zawodowej wybranych grup bezrobotnych / Małgorzata Szczęsny // Polityka Społeczna. – 2021, nr 2, s. 27-36

Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach
z zakresu aktywizacji zawodowej
/ Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2019, nr 5-6, s. 29-34

Roboty publiczne skuteczną formą aktywizacji długotrwale bezrobotnych / Ewa Flaszyńska // Polityka Społeczna. – 2019, nr 3, s. 13-19

Osoby długotrwale pozostające bez pracy w opinii pracowników PUP i OPS / Ewa Flaszyńska // Polityka Społeczna. – 2018, nr 2, s. 15-24

Czy warto wspierać dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych ? : doświadczenia
z lokalnego rynku pracy
/ Anna Jackowska, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2018, nr 1, s. 24-32

Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2017, nr 10, s. 1-7

Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce / Piotr Michoń // Polityka Społeczna. – 2017, nr 8, s. 41-47

Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia / Majka Łojko // Polityka Społeczna.
– 2017, nr 2, s.19-24

„Europejskie” ubezpieczenie od bezrobocia ? / Paweł Kaleta // Polityka Społeczna. – 2016, nr 10, s. 5-7

Absencja chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce / Ewa Kusideł, Małgorzata Striker // Polityka Społeczna. – 2016, nr 8, s. 6-10

Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce / Agata Żółtaszek // Polityka Społeczna. – 2016, nr 1, s. 27-34

Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych – nowe tendencje i sposoby działania / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 6-10

Profilowanie bezrobotnych w opinii pracowników służb zatrudnienia / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 41-44

Obraz długotrwale bezrobotnych w opinii pracodawców i pracowników PUP w Sulęcinie / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 31-38

Bezrobocie – konieczne nowe podejście / Bogfan Miedziński // Polityka Społeczna. – 2013, nr 7, s. 6-13

Bezrobocie bezrobotnych ? / Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2013, nr 5-6, s. 22-26

Koncepcje profilowania bezrobotnych / Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3,
s. 11-14

Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r. / Ewa Gałecka-Burdzial, Paweł Kubiak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 10, s. 26-32

Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podogrodzka // Polityka Społeczna. – 2012, nr 2, s. 1-10

Programy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009 / Marlena Cicha // Polityka Społeczna. – 2012, nr 1, s. 20-25

Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna.
– 2011, nr 10, s. 16-22

Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływów z bezrobocia do zatrudnienia / Ewa Gałecka-Burdziak // Polityka Społeczna. – 2011, nr 9, s. 17-21

Oblicza bezrobocia długotrwałego / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 8-14

Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych / Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 20-26

Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Polityka Społeczna.
– 2010, nr 2, s. 23-28

Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL / Paweł Janukowicz // Polityka Społeczna. – 2010,
nr 1, s. 18-20

Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne
w świetle badań socjologicznych
/ Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 10-14

Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 20-24

Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec / Zenon Wiśniewski, Michał Moszyński // Polityka Społeczna. – 2007, nr 7, s. 21-31

Miniposady jako instrument walki z bezrobociem : doświadczenia niemieckie / Jadwiga Nadolska // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5-6, s. 33-37

Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 19-24

Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny : na podstawie badań osób bezrobotnych
w gminie Dobrzeń Wielki
/ Lucyna Rusek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 27-31

Płaca minimalna i bezrobocie – hipotetyczne związki / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2005, nr 8, s. 1-5

Bezrobocie a rozwój gospodarczy / Eugeniusz Niedzielski, Lidia Domańska // Polityka Społeczna. – 2005,
nr 5-6, s. 15-18

Rodzina wobec wykluczenia społecznego – analiza „Pamiętników bezrobotnych” / Paweł Kubicki, Ewa Cichowicz // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4, s. 26-30

Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych / Magdalena Joanna Caban, Tomasz Rewerski // Polityka Społeczna. – 2005, nr 2, s. 8-10

Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia / Krystyna Leszczewska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 2, s. 17-19

Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka / Ewa Staszewska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 1, s. 10-14

Przeciwdziałanie bezrobociu w Bułgarii – nowe podejście / Stoimen Lissev, Władysław Bogdan Sztyber // Polityka Społeczna. – 2005, nr 1, s. 21-23

Wybór metod poszukiwania pracy przez bezrobotnych absolwentów / Renata Lasmanowicz // Polityka Społeczna. – 2004, nr 11/12, s. 13-16

Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich / Sławomir Kalinowski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 8, s. 16-19

Hiszpania : bezrobocie i dynamika rodziny / Beata Chorągwicka // Polityka Społeczna. – 2004, nr 5/6,
s. 15-18

Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy< / Renata Lasmanowicz, Henryk Lelusz // Polityka Społeczna. – 2004, Nr 4, s. 21-23

Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 13-16

Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia / Ewa Polak // Polityka Społeczna. – 2003, nr 8, s. 8-14

Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska // Polityka Społeczna. – 2003, nr 7, s. 21-25

Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia: na podstawie badań młodzieży w wyszkowskim / Magdalena Delfina Owsianka // Polityka Społeczna. – 2003, nr 3, s. 4-7

Koniunkturalne aspekty bezrobocia w Polsce / Aleksandra Gaweł // Polityka Społeczna. – 2003, nr 1,
s. 8-11

Bezrobocie : stereotypy i wyzwania / Elżbieta Trafiatek // Polityka Społeczna. – 2003, nr 1, s. 11-16

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych / Anna Reda-Ciszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2018, nr 3, s. 28-33

Definicja bezrobotnego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Zbigniew Góral // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 5, s. 23-30

Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów / Antoni Dral // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 12, s. 24-31

Macierzyństwo i wychowywanie dzieci jako kryteria dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych / Anna Kosut // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 4, s. 2-10

Prace społecznie użyteczne jako instrument aktywizacji bezrobotnych / Radosław Giętkowski // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 6, s. 23-29

Formy zatrudnienia bezrobotnych subsydiowane środkami Funduszy Pracy / Anna Kosut // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 8, s. 18-26

Nowe regulacje prawne z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (wybrane zagadnienia) / Anna Kosut // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 2, s. 26-34

Prawo pracy a bezrobocie : kilka refleksji< / Jerzy Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 8, s. 2-8

Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu / Jan Jańczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 8, s. 2-7

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich / Elżbieta Wichrowska-Janikowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 9,
s. 21-23

O bezrobociu i prawie pracy / Walerian Sanetra // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 8, s. 2-8

Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienia w Polsce (przyczyny i uwarunkowania) / Wojciech Padowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 1, s. 2-11

Praca i Zdrowie

Staż dla bezrobotnych / Piotr Wąż // Praca i Zdrowie. – 2012, nr 4, s. 40-43

Praca Socjalna

Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej – nieudany eksperyment czy stracona szansa ? / Ewa Flaszyńska // Praca Socjalna. – 2020, nr 3, s. 109-129

Bezrobotny w sieci profesjonalnego wsparcia : podmiotowy uczestnik czy pasywny (od)biorca ? / Mateusz Rutkowski // Praca Socjalna. – 2020, nr 3, s.130-146

Publiczna pomoc bezrobotnym do końca lat 20. XX wieku – wokół genezy tworzenia polskich rozwiązań systemowych w aspekcie społeczno-prawnym / Anna Monika Kruk // Praca Socjalna. – 2019, nr 2, s. 91-110

Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działań służb społecznych / Ewa Flaszyńska // Praca Socjalna. – 2017, nr 3, s. 75-89

Poziom lęku bezrobotnych z Polski i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk // Praca Socjalna. – 2014, nr 5, s. 69-75

Praca socjalna z bezrobotnymi i ich rodzinami (na przykładzie Kielc) / Elżbieta Trafiałek, Justyna Nogaś // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 77-89

Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi / Majka Łojko // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 90-103

Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem / Sabina Pawlas-Czyż // Praca Socjalna. – 2008, nr 1,
s. 102-114

Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia na wsi / Renata-Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 54-62

Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 37-51

Targi pracy – lokalny program dla bezrobotnych / Monika Łazarczyk // Praca Socjalna. – 2007, nr 4,
s. 86-104

Przegląd Organizacji

Aktywność gospodarcza osób bezrobotnych w Szczecinie w latach 2007-2009 / Beata Bieszk-Stolorz // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 3, s. 48-51

Człowiek wobec bezrobocia / Elżbieta Kowalczyk // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 4, s. 22-25

Jak polscy pracownicy postrzegają bezrobocie – wyniki badań empirycznych / Agnieszka Baruk // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 6, s. 21-23

Ucz się i pracuj / Marek Góra ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 11, s. 3-6

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski / Katarzyna Andrejuk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, nr 3, s. 121-135

Bezrobocie keynesowskie / Izabela Bludnik // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2009, z. 3,
s. 95-110

Samorząd Terytorialny

Samorząd terytorialny w ograniczaniu lokalnego bezrobocia / Bożena Słomińska // Samorząd Terytorialny. – 2008, nr 7-8, s. 51-64

Tworzenie spółek kapitałowych przez samorząd gminny jako forma ograniczania lokalnego bezrobocia / Paweł Zaborniak, Wojciech Maciejko // Samorząd Terytorialny. – 2007, nr 1-2, s. 67-74

Studia Europejskie (Warszawa)

Trwała destabilizacja finansów publicznych a stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Janusz Heller, Kamil Kotliński // Studia Europejskie (Warszawa). – 2012, nr 4, s. 95-106

Studia Regionalne i Lokalne

Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce / Jerzy Rembeza, Maria Klonowska-Matynia // Studia Regionalne i Lokalne. – 2017, nr 1, s. 81-98

Szansa podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2013, nr 3, s. 101-121

Ocena atrakcyjności działań na rzecz zwiększania zatrudnienia dofinansowywanych z funduszy UE
(na przykładzie wybranych gmin województwa wielkopolskiego)
/ Marcin Flieger // Studia Regionalne
i Lokalne. – 2008, nr 3, s. 95-108

Wspólnoty Europejskie

Bezrobocie w krajach Unii i w krajach przystępujących / Wojciech Mroczek // Wspólnoty Europejskie.
– 2003, nr 11, s. 3-4

Problemy bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji z UE / Ewa Nowińska-Łaźniewska, Jacek Kotus // Wspólnoty Europejskie. – 2003, nr 1, s. 30-36

Zagadnienia bezrobocia i rynku pracy w teorii oraz w praktyce integracji europejskiej / Anna Hildebrandt // Wspólnoty Europejskie. – 2002, nr 6, s. 54-58