Opracowania tematyczne – KOBIETY (SYTUACJA NA RYNKU PRACY, DYSKRYMINACJA, ETC.)

WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Kobiety jako potencjał współczesnych przedsiębiorstw / Ewa Rollnik-Sadowska [w:] Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejuk Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 287-297 Czytaj dalej …