Opracowania tematyczne – KONFLIKTY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Teoria organizacji / Mary Jo Hatch ; przekł. Paweł Łuków; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
(Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 297-322 (Rozdz. 10 – Konflikt i sprzeczność
w organizacji
)
Sygnatura 2

Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz Potocki
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2005, s. 100-162 (Rozdz. 4 – Konflikty w organizacji)
Sygnatura 2

Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania / Urszula Gros
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 205-212 (Rozdz. 10.7 – Sytuacje konfliktowe w firmie
i jej rezultaty
), s. 212-216 (Rozdz. 10.8 – Style zarządzania konfliktem destrukcyjnym)
Sygnatura 2

Zasady zarządzania organizacjami / Ross A. Webber, Wyd. 2
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996, s. 434-466 (Cz. 6.13 – Konflikt w organizacjach)
Sygnatura 2

DZIAŁ 4 – KULTURA W ORGANIZACJI:

Kreowanie zachowań w organizacji : konflikty i stresy pracownicze : zmiany i rozwój organizacji / Józef Penc (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 2001, s. 120-153 (Rozdz. 4 – Spory i konflikty w organizacji)
Sygnatura 4

Zachowania w organizacji / Stephen P. Robbins
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 290-304 (Rozdz. 12 – Konflikt i negocjacje)
Sygnatura 4

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa / Monika Jasińska [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby /
red. nauk. Jarosław S. Kardas, Marzenia Wójcik-Augustyniak
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 63-83
Sygnatura 5.1

Metody organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / red. nauk. Wanda Błaszczyk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 173-188 (Rozdz. 12 – Zarządzanie konfliktami interpersonalnymi)
Sygnatura 5.1

Metody zarządzania / Maciej Brzozowski, Tomasz Kopczyński (Seria: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Nr 207)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 65-78 (Rozdz. II.9 – Zarządzanie
przez konflikt
)
Sygnatura 5.1

Organizacja i zarządzanie / Augustyn Wajda
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 242-272 (Rozdz. IX – Konflikty i negocjacje
w organizacji
)
Sygnatura 5.1

Organizacja, zarządzanie i elementy marketingu / Czesław Linczowski (Seria: Monografie, Studia, Rozprawy ; 14)
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999, s. 299-305 (Rozdz. 17 – Konflikty w zakładzie pracy)
Sygnatura 5.1

Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski, Wydanie II
Warszawa : PWN, 2022, s. 258-264 (Rozdział 10.5 – Podłoże i techniki załagodzenia konfliktu)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007,
s. 70-60 (Rozdz. 2.5 – Konflikty i ich rozwiązywanie; negocjacje)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Józef Penc
Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2007, s. 193-242 (Rozdz. VII – Rozwiązywanie konfliktów i przezwyciężanie stresów w pracy)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.4 – PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI:

Zarządzanie przez konflikt / M. Grzesiowski [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele, metody / red. Kazimierz Perechud (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 2000, s. 189-200
Sygnatura 5.4

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Kierowanie zespołami ludzi / Kazimierz Piotrowski, Marek Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy „BELLONA”, 2000, s. 88-106 (Rozdz. 8 – Konflikty organizacji)
Sygnatura 14

Konflikt w organizacji / Katarzyna Wajszczyk, Michał Tomczak [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / redakcja naukowa Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka
Warszawa : Difin, 2017, s. 150-168
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem w praktyce : poradnik dla menedżerów z zestawem narzędzi / Marek Suchar
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 96-100
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie / Waldemar Bańka, Wyd. 2
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998, s. 141-149 (Rozdz. X – Konflikty. Kierowanie konfliktami
w organizacji
)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Eugene F. McKenna, Nic Beech (Seria: Podstawy Zarządzania)
Warszawa : Gebethner i S-ka, 1997, s. 236-240 (Konflikt)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy Pocztowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018, s. 460-466 (Rozdz. 13.5 –  Konflikt
w organizacji
)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie – procesy – metody / Aleksy Pocztowski, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 391-397 (Konflikt w organizacji)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy Pocztowski
Kraków : „Antykwa”, 1998, s. 281-287 (Rozdz. 7.4 – Konflikt w organizacji)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność/ Ewa Mazur-Wierzbicka, Anna Wieczorek-Szymańska, Wojciech Leoński, Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2022, s. 84-92 (Rozdział 4.3 – Zarządzanie konfliktem w różnorodnych zespołach)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.5 – MENEDŻER:

Co robić, gdy po raz pierwszy zostajesz menedżerem : pakiet ratunkowy / Theodore G. Tyssen
(Seria: Pomóż Sam Sobie. Biznes)
Lublin : Wydawnictwo M & A Communications Polska, 1996, s. 65-73 (Rozdz. IV.c – Konflikty personalne)
Sygnatura 14.5

Profesjonalny menedżer : umiejętność pełnienia ról kierowniczych / Piotr Wachowiak
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2001, s. 140-170 (Rozdz. 5 – Umiejętności rozwiązywania konfliktów)
Sygnatura 14.5

Techniki menedżerskie: skuteczne zarządzanie firmą / Jan D. Antoszkiewicz, Zbigniew Pawlak
(Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa: „POLTEXT”, 2001, s. 305-328 (Rozdz. 17 – Zarządzanie konfliktami)
Sygnatura: 14.5

DZIAŁ 14.6 – KIEROWANIE:

Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie / Pierre Louart
Warszawa : „POLTEXT”, 1995, s. 88-95 (Rozdz. IV.3 – Dysfunkcje, konflikty i negocjacje)
Sygnatura 14.6

Kierować sobą i innymi : psychologia dla kadry kierowniczej / Karl Kalin (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998, s. 124-126 (Rozdz. 4.1 – Konflikty),
s. 136-158 (Rozdz. 5 – Zwalczania konfliktów na co dzień) Sygnatura 14.6

Umiejętności kierownicze / Grażyna Bartkowiak, Henryk Januszek, Wyd. 3 (Seria: Materiały Dydaktyczne, nr 42)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 86-95 (Rozdz. 5 – Konflikty i ich rozwiązywanie)
Sygnatura 14.6

DZIAŁ 28 – PRACA:

Konflikty w organizacjach – przegląd wybranych zagadnień / Sara Filipiak [w:] Człowiek w środowisku pracy / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem (Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 45-54
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.3 – MOTYWOWANIE:

Motywowanie pracowników w organizacji / Waldemar Kozłowski
Warszawa : CeDeWu, 2017, s. 171-181 (Rozdz. 8 – Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
jako uwarunkowanie procesu motywowania
)
Sygnatura 28.3

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Organizacje a kontrakt psychologiczny : zarządzanie ludźmi w pracy / Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 215-227 (Rozdz. 7.2 – Konflikt międzygrupowy)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy i organizacji / Zofia Ratajczak (Seria: Krótkie Wykłady Psychologii)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 106-111, 125-141
Sygnatura 29.1

Psychologia zarządzania / Grażyna Bartkowiak
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1997, s. 70-88
Sygnatura 29.1

Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Jerzy Stępień (Seria: Materiały
i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2000, s. 89-101 (Rozdz. 8 – Konflikty społeczne
w zakładzie pracy
)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 29.2 – STRES I KONFLIKTY W PRACY:

Konflikty w pracy / Robert J. Edelmann
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
Sygnatura 29.2

Konflikty w przedsiębiorstwie / Rennie Fritchie, Malcolm Leary
Warszawa : Wydawnictwo „PETIT”, 1999
Sygnatura 29.2

Organizacje a kontrakt psychologiczne : zarządzanie ludźmi w pracy / Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 215-226
Sygnatura 29.2

Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami / Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski,
Wyd. 2 (Seria: Biblioteka Moderatora)
Wałbrzych : Oficyna Wydawnica „UNUS”, 1999, s. 139-152
Sygnatura 29.2

Spory pracownicze : rozwiązywanie i zapobieganie / Aleksander Binsztok, Paweł Miłoszewski
Wrocław : Wydawnictwo Marina, copyright 2018
Sygnatura 29.2

Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy / Jan Sikora
Bydgoszcz : TNOiK, 1998
Sygnatura 29.2

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Człowiek w środowisku. Cz. 1 / Wiesława Aue
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006, s. 155-159 (Rozdz. 15.1 – Konflikty w zakładach pracy i ich rozwiązywanie)
Sygnatura 35.1

Historia myśli socjologicznej / Jerzy Szacki, Wyd. nowe
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 828-838 (Rozdz. 21.4 – Teoria konfliktu)
Sygnatura 35.1

Konflikt społeczny / Danuta Izdebska [w:] Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002, s. 214-234
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Witold Morawski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 197-216 (Rozdz. 8 – Stosunki pracy : konflikt, kooperacja, gra)
Sygnatura 35.4

Socjologia gospodarki / Juliusz Gardawski [i in.]
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 247-250 (Rozdz. 3.3 – Konflikt przemysłowy)
Sygnatura 35.4

Socjologia pracy / Henryk Januszek, Jan Sikora
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1998, s. 203-208 (Rozdz. 7.3 – Konflikty społeczne), s. 208-214 (Rozdz. 7.4 – Strajk jako przykład konfliktu), s. 215-219 (Rozdz. 7.5 – Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów)
Sygnatura 35.4

Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński (Seria: Wykłady z Socjologii, T. 3)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, 2005, s. 243-269 (Rozdz. 10 – Konflikty społeczne)
Sygnatura 35.4

Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 136-147 (Rozdz. 10 – Współpraca
i konflikt w organizacji : dylematy negocjacyjne
)
Sygnatura 35.4

Społeczeństwo : wstęp do socjologii systematycznej / Jerzy J. Wiatr, Wyd. 4
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, s. 165-196 (Rozdz. IV – Konflikt społeczny a rozwój społeczeństwa)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 277-281 (Rozdz. 10.2 – Konflikty)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 36.2 – ETYKA W BIZNESIE:

Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / red. Barbara Pogonowska, Wyd. 2
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 206-221 (Rozdz. 12 – Etyka konfliktu)
Sygnatura 36.2

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej / Grzegorz Myśliwiec
Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007, s. 103-104 (Rozdz. 7.1 – Konflikt jako czynnik warunkujący skłonność stron do podejmowania działań nieetycznych)
Sygnatura 36.2

DZIAŁ 37 – KONFLIKTY:

Komunikacja interpersonalna / Bożena Jamrożek, Jolanta Sobczak (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego. Przedsiębiorczość ; cz. 1)
Poznań : “eMPi2”, 1996, s. 81-92 (Rozdz. 5 – Konflikty i ich rozwiązywanie)
Sygnatura 37

Konflikt / Anna Cybulko [w:] Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, 3. wydanie rozszerzone
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 83-100
Sygnatura 37

Konflikty w organizacjach – organizacje w konfliktach / Andrzej Szpor [w:] Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, 3. wydanie rozszerzone
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 101-118
Sygnatura 37

Mediacja w konfliktach społecznych / Agata Gójska [w:] Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, 3. wydanie rozszerzone
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 411-428
Sygnatura 37

Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart ; [tł. Jacek Suchecki et al.], Wyd. 4
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 462-493 (Rozdz. 14 – Konflikt)
Sygnatura 37

Przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów : Online Dispute Resolution / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, 3. wydanie rozszerzone
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 515-526
Sygnatura 37

Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell
F. Proctor II ; przekład Grażyna Skoczylas.Wydanie 3. zmienione (na podstawie 13 wydania oryginału)
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018, s. 385-413 (Rozdz. 12 – Radzenie sobie z konfliktem)
Sygnatura 37

Słowa, które pomagają wygrać / Don Gabor ; przełożyła Jolanta Kubiak, Wydanie 2., dodruk
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016, s. 43-53 (Rozdział 3 – Dyplomatyczne rozwiązywanie konfliktów między pracownikami)
Sygnatura 37

DZIAŁ 37.1 – NEGOCJACJE:

Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz
Warszawa : Difin, 2020, s. 34-44 (Rozdz. 1.3 – Konflikt)
Sygnatura 37.1

Negocjacje i mediacje / Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 33-56 (Rozdz. 3 – Konflikty interpersonalne)
Sygnatura 37.1

Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 151-167 (Rozdz. 5.5 – Konflikt)
Sygnatura 37.1

Negocjacje w biznesie : kluczowe problemy / Urszula Kałążna-Drewińska
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 57-78 (Rozdz. 3 – Konflikty i sposoby osiągania porozumienia)
Sygnatura 37.1

Sztuka negocjacji w biznesie : innowacyjne podejście prowadzące do przełomu / Michael Watkins
Gliwice : „Helion”, 2005, s. 145-169 (Rozdz. II.7 – Postępowanie w przypadku konfliktu)
Sygnatura 37.1

Umiejętność negocjowania w biznesie / Elizabeth M. Christopher
Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998, s. 37-64 (Rozdz. 3 – Sytuacje konfliktowe w negocjacjach)
Sygnatura 37.1

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 1] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski
Warszawa : Difin, 2020, s. 224-228 (Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy)
Sygnatura 60

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Patologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl, Wydanie pierwsze
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 55-61 (Rozdział 2.6 – Teoria konfliktu)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie rozwojem miast / Tadeusz Markowski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
(Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 169-175 (Rozdz. 5.5 – Konflikty w grze o przestrzeń)
Sygnatura 77.4

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Antropologiczne podejście do zarządzania konfliktem organizacyjnym na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych – metoda narracyjna / Leszek Cichobłaziński // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 71-80

Asertywność na co dzień : jak doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów / Radosław Marciniak, Monika Wawer // Personel i Zarządzanie. – 1996, nr 1, s. 43-44, 47-49

Badanie konfliktu w organizacji instrumentem efektywnego zarządzania / Brygida Kondracka, Janusz Chełchowski, Kamil Kolendo // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 10, cz. 1, s. 241-259

Budowanie zgody : jak rozwiązywać konflikty (3) / Jolanta Porębska // Personel i Zarządzanie. – 2001,
nr 21, s. 36-39

Budowanie zgody : mediacje jako sposób zapanowania nad konfliktem / Anna Bednarek, Hanna Karaszewska // Personel i Zarządzanie. – 2000, nr 23, s. 24-27

Cel: organizacja bez konfliktów : jak zapobiegać nieporozumieniom między pracownikami rożnych działów firmy / Emilian Wojda // Personel i Zarządzanie. – 2000, nr 18, s. 16-18

Gdy działy wytaczają działa (1) : przyczyny konfliktów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi firmy / Jacek Kamiński // Personel i Zarządzanie. – 2002, nr 19, s. 46-50

Gdy działy wytaczają działa (2) : przeciwdziałanie konfliktom w firmie / Jacek Kamiński // Personel
i Zarządzanie. – 2002, nr 20, s. 30-34

Heterarchia jako źródło konfliktów organizacyjnych – perspektywa kierowników i nie kierowników /  Marek Lichtarski // Management Forum. – 2016, vol. 4, no. 4, s. 33-39

Kiedy konflikt firmę… buduje / Marcin Kuźma // Manager. – 2001, nr 6, s. 4-5

Kiedy lider dzieli : o konfliktach wokół konfliktów (3) / Jarosław Zgud // Personel i Zarządzanie. – 2001,
nr 8, s. 28-30

Klasyfikacja konfliktów w przedsiębiorstwie / Iwona Salejko-Szyszczak // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2012, vol. 39, s. 137-148

Konflikt i jego rola w przedsiębiorstwie logistycznym – ujęcie teoretyczne / Cezary Krysiuk, Bartosz Zakrzewski, Dorota Zakrzewska // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 6164-6176

Konflikt jako źródło zmian / Krzysztof Litwiński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 8,
s. 99-110

Konflikt nie zawsze jest zły : o konfliktach wokół konfliktów (1) / Jarosław Zgud // Personel i Zarządzanie.
– 2001, nr 2, s. 18-21

Konflikt w firmie z perspektywy polskiego menedżera / Romana Paszkowska // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 606, s. 75-90

Konflikt w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Jan Wołoszyn // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 59, s. 21-29

Konflikt wśród pracowników : o konfliktach wokół konfliktów (5) / Jarosław Zgud // Personel
i Zarządzanie. – 2001, nr 15/16, s. 44-47

Konflikt… niejedno ma imię / Wojciech Jarecki // Personel i Zarządzanie. – 1998, nr 2, s. 53-55

Konflikty w logistycznym zespole projektowym – studium przypadku / Katarzyna Przybyła, Dominika Biniasz // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2021, nr 1-2, s. 19-26

Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań / Ewa Więcek-Janka, Agnieszka Kujawińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 50, s. 403-412

Konflikty w organizacjach wielokulturowych / Andrzej Słaboń // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 917, s. 21-33

Konflikty w organizacji a kontrproduktywność pracowników / Sławomira Artemowicz-Lakien, Lakis Juozas // Marketing i Rynek. – 2014, nr 2, CD, s. 99-105

Konflikty w pracy – ich przyczyny i sposoby rozwiązywania / Martyna Ostrowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2017, nr 9, s. 12-15

Konflikty w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym / Aleksandra Hauke-Lopes // Współczesna Gospodarka. – 2017, nr 3, s. 97-107

Kto wygrany, kto przegrany : jak rozwiązywać konflikty / Jolanta Porębska // Personel i Zarządzanie.
– 2001, nr 19, s. 32-35

Kultura organizacyjna i konflikty w zarządzaniu firmą rodzinną / Ryszard Królik // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 7, s. 291-297

Metody zarządzania konfliktem w organizacjach / Bożena Kłusek-Wojciszke // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. – 2012, nr 9, s. 113-136

Negocjacje jako element komunikacji wewnętrznej w sytuacjach konfliktowych w przedsiębiorstwie / Małgorzata Wyganowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018,
z. 127, s. 311-324

Negocjacje jako instrument rozwiązywania konfliktów międzykulturowych w łańcuchu dostaw / Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 261, s. 9-19

Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach / Arkadiusz Potocki // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 672, s. 5-18

Paradoks zgody czyli zarządzanie w sytuacjach konfliktowych i zarządzanie przez konflikt / Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski // Personel i Zarządzanie. – 1999, nr 10, s. 35-37

Podmiotowe uwarunkowania elastycznego zarządzania konfliktami w organizacji / Agnieszka Fornalczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 249, s. 207-216

Porozumienie skuteczne (1) : indywidualne sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji / Angelika Wodecka-Hyjek // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 11, s. 36-41

Porozumienie skuteczne (2) : grupowe rozwiązywania konfliktów w organizacji / Angelika Wodecka-Hyjek // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 12, s. 44-45

Propedeutyka konfliktu / Marcin Szczepański // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia
i Zarządzanie. – 2005, z. 10, s. 341-356

Rola arbitra – menedżer a komunikacja i sterowanie konfliktem w przedsiębiorstwie / Katarzyna Cieślińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2008), nr 14, s. 69-78

Rozwój moralny a metody rozwiązywania konfliktów w organizacji / Barbara Mazur // Annales. Etyka
w Życiu Gospodarczym. – 2006, t. 9, nr 1, s. 351-358

Skuteczność przywództwa w rozwiązywaniu konfliktów na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego / Bartosz Zakrzewski, Dorota Zakrzewska, Jcek Brdulak // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 11630-11664

Sposoby zapobiegania destrukcyjnym konfliktom w firmie rodzinnej – studium przypadku / Mateusz Kabut // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2015, nr 1, s. 72-82

Spór w zespole : o konfliktach wokół konfliktów (2) / Jarosław Zgud // Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 5, s. 24-27

Twórcze i nietwórcze spory w firmie : o konfliktach wokół konfliktów (4) / Jarosław Zgud // Personel
i Zarządzanie. – 2001, nr 12, s. 18-20

W symbiozie z konfliktem w firmie / Piotr Bober // Manager. – 2003, nr 3, s. 8-10

Wielka gra : jak rozwiązywać konflikty (2) / Jolanta Porębska // Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 20,
s. 34-38

Wielokulturowość jako źródło konfliktów we współczesnych organizacjach / Agnieszka Knap-Stefaniuk, Łukasz Burkiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 97-106

Wymiary konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie / Bożena Tuziak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003, nr 2, s. 283-298

Zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych / Joanna Stefańska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2011, t. 12, z. 7, s. 298-307

Zarządzanie konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a intensyfikacja procesów innowacyjnych / Bogdan Rogoda // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 46, s. 289-301

Zarządzanie konfliktem jako istotna kompetencja współczesnego menedżera / Grażyna Broniewska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2015, nr 16, s. 83-93

Zarządzanie konfliktem w firmach rodzinnych / Weronika Węgielnik // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2011, t. 12, z. 7, s. 308-318

Zarządzanie konfliktem w małym zespole pracowniczym / Grzegorz Myśliwiec // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 5, CD nr 5, s. 1142-1148

Zarządzanie konfliktem w przedsiębiorstwie logistycznym w aspekcie przywództwa – ujęcie teoretyczne / Bartosz Zakrzewski, Dorota Zakrzewska // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 11547-11556

Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań / Michał Chmielecki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 7-20

Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa i metody ich rozwiązywania / Grażyna Siemczuk, Piotr F. Borowski // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 72, s. 111-122

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Konflikt a synergia działań w przedsiębiorstwie / Juozas Lakis // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 8, s. 21-33

Konflikt w zarządzaniu / Paweł Szwiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 11, s. 14-22

Marketing i Rynek

Postępowanie z konfliktami powstałymi w związku z działalnością jednostki marketingu
w przedsiębiorstwie
/ Jacek Kamiński // Marketing i Rynek. – 2006, nr 2, s. 29-34

Organizacja i Kierowanie

Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami / Andrzej Kozina // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 3, s. 95-108

Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów / Bożena Kłusek-Wojciszke // Organizacja i Kierowanie. – 2009, nr 1, s. 11-21

Dwa oblicza konfliktu : funkcjonalna teoria konfliktu Lewisa A. Cosera a współczesne koncepcje zarządzania konfliktami / Anna Kulpa // Organizacja
i Kierowanie. – 2002, nr 1, s. 87-97

Personel i Zarządzanie

W drodze do porozumienia : jaką rolę w rozwiązywaniu konfliktu w organizacji odgrywa HR ? / Katarzyna Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 12, s. 56-60

Konflikt dobrze zarządzany : pięć kroków analizy sporu w organizacji, które pomogą przygotować strategię działania / Nikolay Kirov, Nadia Kirova // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 7-8, wydanie specjalne, s. 46-48, 50

Menedżer w konflikcie : jak budować współpracę i niwelować spory w sytuacjach kryzysu ? / Joanna Telus // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 12, s. 52-57

Porozumienie bez przemocy : jak rozwiązywać konflikty w firmie ? / Joanna Berendt, Monika Panas, Vesna Lorenc // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 40-44

Jak wyjść z twarzą z konfliktu szef-podwładny ? / Zygmunt Dolata // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 5,
s. 82-83

Poznaj samego siebie (4) : jaką rolę przyjmujesz w konflikcie ? / Jarosław Zgud // Personel i Zarządzanie.
– 2013, nr 6, s. 80-82, 84

Punkt krytyczny (1) : mediacje sposobem na rozwiązanie konfliktu/ Anna Łukasiewicz // Personel
i Zarządzanie. – 2013, nr 5, s. 22-25

O konflikcie optymistycznie (6) : metody komunikacyjne w pracy mediatora / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 2, s. 65-67

O konflikcie optymistycznie (5) : kompetencje osobiste mediatora w organizacji / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 51-53

O konflikcie optymistycznie (4) : mediacje jako narzędzie wspierania zmiany w organizacji / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 12, s. 54-55

O konflikcie optymistycznie (3) : kiedy w zespole potrzebna jest mediacja ? / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 11, s. 46-49

O konflikcie optymistycznie (2) : rola emocji w sporze dwóch osób a zadania mediatora / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 10, s. 34-38

O konflikcie optymistycznie (1) : kim jest mediator i jaka jest jego rola w rozwiązywaniu konfliktów ? / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 9, s. 46-49

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w zespole ? / Anna Niemczyk // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 9, s. 97-98

Wygrany czy przegrany : menedżer w sytuacjach konfliktowych w firmie / Magdalena Dąbrowska // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 10, s. 58-60

Konflikt w firmie i sposoby jego rozwiązywania / Dobrosława Karpeta // Personel i Zarządzanie. – 2010,
nr 3, s. 60-62

Jak uniknąć konfliktów i zintegrować pracowników ? : ekspert personalny / Sylwia Szykuła // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 11, s. 88-90

Zrozumieć siebie nawzajem : konflikt w organizacji – perspektywa subiektywna / Joanna Dulińska, Michał Duda // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 9, s. 43-46

Niezgoda rujnuje : występowanie czynników konfliktogennych w małej firmie budowlanej / Zofia Sekuła // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 7, s. 74-78

Jak kontrolować i rozwiązywać konflikty w zespole ? : ekspert personalny / Joanna Neumann // Personel
i Zarządzanie. – 2006, nr 12, s. 87-88

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Konflikt jako immanentna cecha stosunku pracy / Barbara Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 9, s. 2-6

Problemy Jakości

Z dystansem do konfliktów / Ewa Górska // Problemy Jakości. – 2014, nr 1, s. 31

Przegląd Organizacji

Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym – podejście tradycyjne i zwinne / Hanna Soroka-Potrzebna // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 11, s. 38-44

Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Andrzej Kozina, Tomasz Makus, Agnieszka Pieczonka // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 11, s. 11-19

Zarządzanie konfliktem w ochronie zdrowia na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych / Leszek Cichobłaziński // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 9, s. 19-25

Potencjalne konflikty w strukturze holdingowej / Zbigniew Kreft, Marek Karwan // Przegląd Organizacji.
– 2003, nr 7/8, s. 26-28

Chcesz współpracy ? : zaakceptuj i aktywnie zarządzaj konfliktem / Jeff Weiss, oprac. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 5, s. 44-48

Rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych w organizacji / Jacek Kamiński // Przegląd Organizacji.
– 2002, nr 11, s. 12-15

O tym, jak zarządzający mogą się dobrze pokłócić, czyli zarządzanie konfliktem. Cz. 2 / Kathleen
M. Eisenhardt, oprac. Marek Wojnar // Przegląd Organizacji. – 1997, nr 10, s. 39-42

O tym, jak zarządzający mogą się dobrze pokłócić, czyli zarządzanie konfliktem. Cz. 1 / Kathleen
M. Eisenhardt, Jean L. Kahwajy, L.J. Bourgeois III ; oprac. z ang. Marek Wojnar // Przegląd Organizacji.
– 1997, nr 9, s. 42-44

Studia Regionalne i Lokalne

Zarządzanie konfliktem na tle likwidacji szkół / Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba // Studia Regionalne
i Lokalne. – 2020, nr 1, s. 77-96

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach opieki zdrowotnej / Hanna Saryusz-Wolska, Anna Adamus-Matuszyńska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011, nr 2, s. 86-104

Czy praca rozproszona wpływa na rozproszenie konfliktu ? / Waldemar Grzywacz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 5, s. 51-60

Partnerstwo czy konflikt ? : oblicze stosunków społecznych w małych i średnich firmach / Ewa Karpowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2004, nr 5, s. 35-45