Nowości w zbiorach – 2021-10-06

1. Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur Adamczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021 2. Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego, praca pod redakcją Mariana Kowalewskiego i Marka Jakubiaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021 3. Fundusze Czytaj dalej …