Opracowania tematyczne – CZAS PRACY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie czasem / David Fontana
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Sygnatura 5.1

Zarządzanie czasem / Krystyna Kubik [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / red. nauk. Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik-Augustyniak
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008, 516-525
Sygnatura 5.1

Zarządzanie czasem : bądź panem własnego czasu / Lothar J. Seiwert (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza „Placet”, 1998
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE:

Zjawisko FOMO a wykorzystanie czasu pracy / Ewa Dębińska-Rudy [w:] Innowacje i przedsiębiorczość : ujęcie makro- i mikroekonomiczne / redakcja naukowa Anna Francik, Vanda Maráková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2016, s. 175-187
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Czas w sztuce kierowania / Kazimierz Perechuda [w:] Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze
i praktyka
/ red. Tadeusz Listwan (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu ; nr 871)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 224-230
Sygnatura 14

Szkolenia pracownicze a czas pracy – wybrane aspekty aksjologiczne, ekonomiczne i normatywne / Małgorzata Mędrala [w:] Zarządzanie kadrami i środowiskiem pracy / redakcja Miłosz Czopek
Poznań ; [Chomęcice] : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Polkowice] : UJW, 2024, s. 215-230
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Zbigniew Pawlak
Warszawa : Poltext, 2011, s. 408-424 (Rozdz. 12.2 – Zarządzanie czasem pracy)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.2 – ORGANIZACJA I OCENA PRACY:

Zarządzanie pracą : organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola / red. Zdzisław Jasiński ;
[aut. Mirosław Barcewicz et al.] (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza „Placet”, 1999, s. 177-186 (Rozdz. 9 – Czas pracy i jego organizacja)
Sygnatura 14.2

DZIAŁ 19.4.2 – COVID-19:

Elastyczny czas pracy a oczekiwania pracowników
/ Justyna Adamczyk-Marchewka, Monika Płusa [w:] Nowa rzeczywistość : jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników / redakcja naukowa Joanna Liksza ; [autorzy:] Justyna Adamczyk-Marchewka, Marta Kacprzak-Kalinowska, Olga Onufrzak, Monika Płusa, Andrzej Stefaniak, Paweł Szczęsny, Magdalena Tomczyk-Słowińska, Małgorzata Wróbel
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 76-88
Sygnatura 19.4.2

DZIAŁ 28 – PRACA:

Współczesne wyzwania rozwojowe a czas pracy / Lucyna Machol-Zajda [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 229-246
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Jednostronne kształtowanie czasu pracy przez pracodawcę / Artur Tomanek [w:] Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę : możliwości i granice / red. Herbert Szurgacz
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 11-41
Sygnatura 28.1

Rozwój elastycznego rynku pracy : uwarunkowania prawno-ekonomiczne / Maria Majewska, Sebstian Samol (Seria Prawo : 193)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016,
s. 135-157 (Rozdz. 6 – Pozostałe formy elastycznego zatrudnienia i sposoby uelastyczniania czasu pracy)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 371-379 (Część IV.10 – Czas pracy; różne rozwiązania)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4 – PRAWO SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 256-260 (Rozdz. 8.3 –  Czas w pracy w perspektywie kulturowej)
Sygnatura  35.4

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Czas pracy / Artur Tomanek [w:] Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek, Wydanie 5
Warszawa : Difin, 2017, s. 250-274
Sygnatura 67

Czas pracy po nowelizacji : dłuższe okresy rozliczeniowe, przerywany czas pracy, nowe zasady rozliczania pracy w nadgodzinach, zryczałtowany dodatek za pracę w nocy / Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR, 2003
Sygnatura 67

Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne / Helena Strzemińska (red.), Monika Latos-Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak (Seria: Studia i Monografie / IPiSS)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008
Sygnatura 67

Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników ? : praktyczny poradnik z przykładami / Karolina Drela, Aneta Sokół (Seria: ABC Przedsiębiorcy)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 61-75 (Rozdz. 2.5 – Czas pracy)
Sygnatura 67

Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 5 (Seria: Krótkie Komentarze Becka)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, s. 274-319 (Dział 6 – Czas pracy)
Sygnatura 67

Kodeks pracy : komentarz, ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy
z orzecznictwem. T. 1
/ Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Wyd. 5 (Seria: Komentarze Zakamycza)
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006, s. 442-511 (Dział 6 – Czas pracy)
Sygnatura 67

Międzynarodowe prawo pracy. T. 1, Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe. vol. 2 / Andrzej Marian Świątkowski (Seria: Studia Prawnicze / C.H. Beck)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, s. 375-553 (Rozdz. VII – Czas pracy, okresy odpoczynku
i urlopy
)
Sygnatura 67

Podstawy prawa pracy / Zbigniew Salwa
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001, s. 174-190 (Rozdz. XVI – Czas pracy)
Sygnatura 67

Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003, s. 373-391 (Rozdz. X.§.4 – Obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy)
Sygnatura 67

 

Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński, Wyd. 15 zm. i zakual. (Seria: Podręczniki Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2013, s. 166-179 (Rozdz. IV.§.19 – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 15 poszerz. i uaktual. (Seria: Skrypty Becka)
Warszawa : C. H. Beck, 2013, s. 247-268 (Rozdz. X – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy / redaktor prof. dr hab. Jakub Stelina ; autorzy dr Artur Rycak, dr Magdalena Rycak,
prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki, 5. Wydanie
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 376-423 (Rozdz. XII – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy / redaktor prof. dr hab. Jakub Stelina ; autorzy dr Artur Rycak, dr Magdalena Rycak, prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki, 5. Wydanie
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 376-423 (Rozdz. XII – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy : (wykład podstawowy) / Mariusz Piotrowski (Seria: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; Nr 185)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 191-230 (Rozdz. V.10 – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka ; red. Anna Hara (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2009, s. 370-399 (Rozdz. 15 – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / [red. prowadzący Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka ;
aut. Sylwia Gołaś-Olszak et al.] (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 429-613 (Rozdz. IX – Czas pracy)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Teresa Liszcz, Wyd. 12, Stan prawny na 15 września 2018 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 393-449 (Rozdz. XIV – Czas pracy)
Sygnatura 67

Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy / Leszek Mitrus (Seria: Monografie Zakamycza)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2006, s. 221-236 (Rozdz. 12 – Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących czasu pracy
i urlopów wypoczynkowych
)
Sygnatura 67

Zatrudnianie pracowników / Ewa Tomaszewska
Warszawa : CeDeWu, 2017, s. 77-94 (Rozdz. 2.3 – Czas pracy pracownika)
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów, Krzysztof
W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 426-443 (Rozdz. XVI – Czas pracy)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UE:

Europejskie prawo socjalne. T. 2, Europejskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999, s. 207-230 (Rozdz. VII – Czas pracy)
Sygnatura 88.1

Zatrudnienie i ochrona socjalna / red. Zdzisław Brodecki ; Zdzisław Brodecki [et al.] (Seria: Acquis Communautaire)
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004, s. 293-301 (Rozdz. V.9.1 – Czas pracy i urlop wypoczynkowy)
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UE:

Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003, s. 141-157 (Rozdz. XII – Czas pracy)
Sygnatura 88.2

BROSZURY:

Rozkłady czasu pracy // Poradnik Gazety Prawnej. – 2022, nr 7
Sygnatura 67

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Czas czwarty wymiar pracy / Krystyna Zużewicz, Maria Konarska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2005, nr 9,
s. 2-4

Czas pracy i jego społeczne odniesienia związane z przenikaniem sfery zawodowej i osobistej pracowników / Elżbieta Robak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 168-176

Czas pracy jako kategoria ekonomiczna oraz metody jego pomiaru / Przemysław Rusiecki // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2018, nr 10, s. 69-89

Czas pracy w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. – wybrane aspekty / Ewa Patra // International Business and Global Economy. – 2013, t. 32,s. 158-174

Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej / Bożena Kłos // Studia BAS.
– 2013, nr 4(36), s. 57-96

Czas pracy, równość kobiet i mężczyzn oraz godzenie pracy z życie rodzinnym : arkusz informacyjny / European Trade Union Confederation (ETUC)

Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2000, nr 544, s. 19-33

Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2009, nr 3, s. 6-8

Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia przegląd badań / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 7/8, s. 5-7

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania czasu pracy w Polsce / Marek Bednarski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 135-144

Elastyczne formy organizacji czasu pracy i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie / Rafał Kalisz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2000, nr 3, s. 73-92

Instrumenty prawne zarządzania czasem pracy / Małgorzata Baron-Wiaterek // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 120, s. 7-14

Istota i modele czasu pracy / Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2008, nr 1(11), s. 139-154

Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2018, nr 2, s. 101-120

Krócej czy lepiej ? / Andrzej Bodak, Anna Cierniak // Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 4, s.16-18

Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13), T. 2, s. 339-350

Między domem a pracą / Magdalena Kocik // Dialog : pismo dialogu społecznego. – 2007, nr 3, s. 33-37

Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian / Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 50, t. 2, s. 75-90

Podstawy aksjologiczne regulacji prawnej czasu pracy i ich realizacja w wybranych przepisach Kodeksu pracy / Sławomir Dricziński // Studia Administracji i Bezpieczeństwa. – 2017, nr 3, s. 77-91

Projektowane skrócenie tygodniowej normy czasu pracy / Katarzyna Wełpa // Roczniki Administracji i Prawa.
– 2023, z. 1(XXIII), s. 199-214

Projektowanie systemu czasu pracy w firmie – zarys problematyki / Leszek Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2000, nr 3, s. 19-32

Rozliczanie czasu pracy w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie Polski
oraz w poszczególnych państwach Unii Europejskiej / Marta Chołys // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2016, t. 17, z. 4, cz.1, s. 27-46

Tendencje w kształtowaniu systemów czasu pracy / Jerzy Olszewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 63, s. 141-162

Uelastycznianie czasu pracy a gospodarowanie potencjałem pracy przedsiębiorstwa / Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 39-49

Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Michał Woźniak, Jan Siekierski // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2018, nr 3(39), s. 25-36

Wpływ czasu pracy kierowcy na działalność przedsiębiorstwa transportowego / Paweł Andrzejczak, Jarosław Brodny // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 117,
s. 13-26

Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji / Łukasz Biela // Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne. – 2016, t. XII(2), s. 56-79

Wykorzystanie czasu pracy jako parametru rozliczania kosztów zużycia zasobów / Michał Kowalski, Dorota Kuchta // Badania Operacyjne i Decyzje. – 2006, vol. 16, nr 2, s. 63-71

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Czas pracy / Aleksandra Lejko // Atest. – 2016, nr 5, s. 61-62

Systemy i rozkłady czasu pracy. Cz. 3 / Franciszek Małysz // Atest. – 2005, nr 12, s. 29-30

Systemy i rozkłady czasu pracy. Cz. 2 / Franciszek Małysz // Atest. – 2005, nr 11, s. 20-22

Systemy i rozkłady czasu pracy. Cz. 1 / Franciszek Małysz // Atest. – 2005, nr 10, s. 22, 24-25

Normy i wymiar czasu pracy / Franciszek Małysz // Atest. – 2005, nr 6, s. 45-46

Pojęcie czasu pracy / Franciszek Małysz // Atest. – 2005, nr 4, s. 22-24

Nowa wersja czasu pracy. Cz. 2 / Tadeusz Nycz // Atest. – 2001, nr 8, s. 26-27

Nowa wersja czasu pracy. Cz. 1 / Tadeusz Nycz // Atest. – 2001, nr 7, s. 26-28

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wydłużający się czas pracy – zjawisko czy trend ? / Anna Pluta // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 6, s. 41-50

Skracanie czasu pracy we Francji / Bogusława Puzio-Wacławik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2000, nr 1, s. 28-30

Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem / Bogusława Puzio-Wacławik // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 12, s. 26-28

Handel Wewnętrzny

Relacje między czasem pracy a czasem wolnym jako obszarami ludzkiej aktywności (na przykładzie konsumentów klasy średniej) // Handel Wewnętrzny. – 2005, nr 4-5, s. 81-89

Organizacja i Kierowanie

Podstawy kształtowania elastycznej organizacji czasu pracy we współczesnych przedsiębiorstwach / Beata Skowron-Mielnik // Organizacja i Kierowanie. – 2000, nr 2, s. 103-117

Personel i Zarządzanie

Kształtowanie czasu pracy : czyli jakie modele elastycznego zatrudnienia mogą stosować pracodawcy ? / Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 5, s. 84-88

Elastyczny czas szefa / Anna Wolińska-Uchman // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 2, s. 101-104

Dostosować czas do własnych potrzeb / Kamil Bogusz // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 7, s. 79-80

Niekodeksowe rozwiązania / Grzegorz Orłowski // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 6, s. 78-80

Polityka Społeczna

Analiza czasu pracy w krajach Europy Zachodniej / Rafał Domański // Polityka Społeczna. – 2019, nr 9,
s. 26-31

Czas pracy – teoretyczne i praktyczne problemy pojmowania elastyczności / Lucyna Machol-Zajda // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 2-7

Czas pracy w nowej gospodarce : uwarunkowania kształtowania się czasu pracy w perspektywie 2050 r. / Helena Strzemińska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 8-11

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze na tle zmian regulacji prawnej czasu pracy / Jerzy Wratny // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 12-15

Czas pracy – między bezpieczeństwem a konkurencyjnością / Jacek P. Męcina // Polityka Społeczna.
– 2015, nr 4, s. 16-21

Czas pracy a zabezpieczenie emerytalne / Zofia Czepulis-Rutkowska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4,
s. 27-30

Czas pracy jako instrument zatrudnienia przyjaznego rodzinie – polskie realia / Bożena Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 30-35

Czas pracy a godzenie pracy z życiem pozazawodowym / Agnieszka Smoder // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 40-43

Płeć a czas pracy w nowej gospodarce / Joanna Mirosław // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 44-49

Teraźniejszość i przyszłość czasu pracy w opinii pracowników : wyniki badań empirycznych / Marek Bednarski, Dorota Głogosz // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 50-56

Czas pracy zawodowej a czas dla rodziny – na podstawie badań budżetu czasu / Anna Nowak // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 14-19

Pojęcie czasu pracy na tle orzecznictwa ETS / Marta Derlacz // Polityka Społeczna. – 2008, nr 5/6, s. 24-27

Prawne ramy przerwanego czasu pracy / Beata Stanibuła // Polityka Społeczna. – 2007, nr 2, s. 13-16

Funkcja ochronna przepisów regulujących czas pracy / Magdalena Rycak // Polityka Społeczna. – 2006,
nr 4, s. 10-15

Funkcja organizacyjna przepisów regulujących wymiar i rozkład czasu pracy / Magdalena Rycak // Polityka Społeczna. – 2005, nr 7, s. 17-22

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Regulacje z zakresu czasu pracy a zatrudnienie cywilnoprawne / Arkadiusz Sobczyk // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 9, s. 7-12

Ruchomy czas pracy / Krzysztof Stefański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 6, s. 25-28

Czas pracy w służbie cywilnej / Krzysztof Rączka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 12,
s. 24-27

Elastyczny czas pracy / Krzysztof Rączka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 7, s. 2-5

Refleksje nad zmianami w prawie pracy na przykładzie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 2, s. 14-17

Problemy czasu pracy w prawie unijnym / Ludwik Florek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 11, s. 2-9

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – odpowiedź na potrzeby pracowników i kryzys przedsiębiorstwa / Łukasz Pisarczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 6, s. 2-8

Nowe regulacje w przedmiocie indywidualnych rozkładów czasu pracy / Arkadiusz Sobczyk // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2009, nr 12, s. 21-26

Przedłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2009, nr 10, s. 13-22

Rozkład czasu pracy pracowników zmianowych a pojęcie dnia wolnego od pracy / Jerzy Wratny, Magdalena Rycak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 8, s. 24-28

Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przepisach o czasie pracy („work-life balance”) / Monika Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 7, s. 8-12

Z problematyki czasu pracy w zatrudnieniu krótkoterminowym – artykuł dyskusyjny / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 5, s. 23-26

Zarządzanie czasem pracy – granice swobody pracodawcy / Elżbieta Szemplińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 2, s. 22-30

Czas pracy w ustawie o pracownikach samorządowych / Stefan Płażek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 12, s. 20-24

Typowy i nietypowy rozkład czasu pracy w ujęciu statystycznym / Wojciech Muszalski // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 9, s. 14-16

Czas pracy w urzędach państwowych / Artur Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 1,
s. 18-26

Ewolucja zasad stosowania zadaniowego czasu pracy / Beata Stanibuła // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 8, s. 26-32

O pojęciu doby w przepisach o czasie pracy / Agnieszka Różańska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2005, nr 7, s. 25-29

Wynagrodzenie a rozkład czasu pracy / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005,
nr 4, s. 32-39

Praca rotacyjna w dwóch stosunkach pracy / Zdzisław Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 12, s. 13-20

Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy na gruncie kodeksu pracy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 4, s. 30-34

Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 2, s. 15-22

Kilka uwag na tle nowelizacji czasu pracy / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 12, s. 21-24

Czas pracy po nowelizacji // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 9, s.24-28

Przegląd Organizacji

Elastyczność w gospodarowaniu czasem pracy / Beata Skowron-Mielnik // Przegląd Organizacji. – 1997,
nr 6, s. 30-33

Optymalizacja czasu pracy // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 5, s. 18-19

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników / Marcin Gołembski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2009, nr 1, s. 96-102

Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i Polski / Lucyna Machol-Zajda // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2003, nr 3/4, s. 69-83

Transport Miejski i Regionalny

Problematyka czasu pracy kierowców w transporcie drogowym / Wioletta Binkowska, Anton Pashkevich // Transport Miejski i Regionalny. – 2019, nr 5, s. 29-35