CZASOPISMA

Wykaz czasopism bieżących dostępnych w BET w 2023 roku:
 • A&S Polska. Czasopismo Branży Security
 • Atest. Ochrona Pracy
 • Budownictwo. Technologie. Architektura
 • Cement. Wapno. Beton
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja
 • Drogownictwo
 • Ekonomista
 • Energia i Recykling
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 • Instalacje
 • Inżynieria i Budownictwo
 • Logistyka
 • Magazyn Autostrady
 • Marketing i Rynek
 • Materiały Budowlane
 • Personel i Zarządzanie
 • Polityka Społeczna
 • Poradnik Gazety Prawnej
 • Problemy Jakości
 • Przegląd Budowlany
 • Przegląd Komunalny
 • Przegląd Organizacji
 • Świat Szkła
 • Transport Miejski i Regionalny
 • Wiadomości Projektanta Budownictwa
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zieleń Miejska
Wykaz czasopism z lat ubiegłych:
 • A&S Polska. Czasopismo Branży Security
  (R. 2017-)
 • ABC Jakości
  (R. 2000*; 2001-2002; 2003*; 2004-2015; 2016*)
 • Atest. Ochrona Pracy
  (R. 1997-)
 • Budownictwo. Technologie. Architektura (Wyd. Polski Cement)
  (R. 1998*-2000*; 2001-)
 • Builder (poprzedni tytuł: Kalejdoskop Budowlany)
  (R. 2006-2015; 2016*)
 • Cement. Wapno. Beton
  (R. 2015-)
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
  (R. 2010-2012; 2013*; 2014-2016; 2017*; 2018-)
 • Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja
  (R. 2010-)
 • Czysta Energia
  (R. 2001-2017; od 2018 połączenie z Czystą Energią i zmiana tytułu na: Energia i Recykling)
 • Dachy
  (R. 2000-2007; 2008*; 2009; 2010*)
 • Drewno (Wood) (Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty)
  (R. 2003-2005 numery 170-173)
 • Drogownictwo
  (R. 1997*-1998*; 1999-)
 • Dziennik Budownictwa
  (R. 1961-1974)
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
  (R. 1975-1985)
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
  (R. 1959*; 1960-1985)
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli
  (R. 1955-1956)
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
  (R. 1971)
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
  (R. 1988*)
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
  (R. 1973-1974)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
  (R. 1995; 1996*; 1997-2019)
 • Ekonomista
  (R. 2000-)
 • Elektroinstalator
  (R. 2005-2020)
 • Energia i Recykling
  (R. 2018-)
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  (R. 2005-)
 • Gospodarka Materiałowa & Logistyka (R. 2022)
 • Gospodarka Narodowa. Analizy, Prognozy, Strategia
  (R. 2009-2020)
 • Handel Wewnętrzny
  (R. 1995; 2004-2019; z numerem 6/2019 zaprzestano wydawania)
 • Instalacje
  (R. 1998-2002; 2003*; 2004-2005; 2006*-2008*; 2009-)
 • Inżynieria i Budownictwo
  (R. 1995-)
 • Izolacje
  (R. 1996*; 1997-2010, 2012-2018; 2019*)
 • Kalejdoskop Budowlany
  (od nr 5/2006 zmiana tytułu na: Builder)
  (R. 1998*-2000*; 2001-2006)
 • Konstrukcje Stalowe
  (R. 1994-1997; 1998*; 1999-2000; 2001*-2003*; 2004-2007; 2008*; 2009-2016; 2017-2018*)
 • Logistyka
  (R. 2001; 2002*; 2003-)
 • Magazyn Autostrady
  (R. 2015-)
 • Marketing i Rynek
  (R. 1995*; 1996-)
 • Materiały Budowlane
  (R. 1992-1994; 1995*; 1996-)
 • Murator
  (R. 2005-2020)
 • Myśl Ekonomiczna i Prawna
  (R. 2009; od 2010 zmiana tytułu na: Myśl Ekonomiczna i Polityczna)
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna
  (R. 2010-2011)
 • Nasz Dekarz
  (R. 2018*; 2019-2022)
 • Nieruchomości. C.H. Beck
  (R. 2003-2009; 2011-2020)
 • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  (R. 2018-2022)
 • Ochrona Zabytków
  (R. 1996*; 1997-2009)
 • Okno
  (R. 1995*; 1996-2006; 2007*-2008*; 2009-2022)
 • Organizacja i Kierowanie
  (R. 1995*-1996*; 1997-2009; 2010*; 2011-2012; 2013*-2014*; 2015-2019; 2020*)
 • Personel i Zarządzanie
  (R. 2005-2007; 2008*; 2009-)
 • Polityka Społeczna
  (R. 2003-)
 • Polski Instalator
  (R. 2005-2021 ; 2022*)
 • Poradnik Gazety Prawnej
  (R. 2000*; 2001-2019; 2020*; 2021-)
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne
  (R. 2002; 2003*; 2004-2018)
 • Praca i Zdrowie
  (R. 2008-2015; 2016*)
 • Praca Socjalna
  (R. 2007-2021)
 • Problemy Jakości
  (R. 1999-)
 • Przegląd Budowlany
  (R. 1995-)
 • Przegląd Europejski
  (R. 2005-2012)
 • Przegląd Komunalny
  (R. 1998-)
 • Przegląd Komunikacyjny
  (R. 2000*; 2001-2009; 2010*)
 • Przegląd Organizacji
  (R. 1994-)
 • Przemysł Drzewny
  (R. 1996*; 1997-2012; w 2013 zawieszono wydawanie; 2014-2020)
 • Recykling
  (R. 2002-2017; od 2018 połączenie z Czystą Energią i zmiana tytułu na: Energia i Recykling)
 • Renowacje
  (R. 1999; 2000*-2001*; od 2002 zmiana tytułu na: Renowacje i Zabytki)
 • Renowacje i Zabytki
  (R. 2002-2009; 2010*)
 • Rozprawy Ubezpieczeniowe
  (R. 2007*; 2008-2009; 2010*; 2011-2018)
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
  (R. 2009-2022)
 • Samorząd Terytorialny
  (R. 2000-2010; 2012-2020)
 • Studia Europejskie
  (R. 1998-2018; 2019*-2020*)
 • Studia Regionalne i Lokalne
  (R. 2007-2020)
 • Systemy Alarmowe
  (R. 1992*-1993*; 1994; 1995*; 1996-2016; od 2017 zmiana tytułu na: A&S Polska. Czasopismo Branży Security)
 • Świat Szkła
  (R. 1998*; 1999-2001; 2002*; 2003-2016; 2017*; 2018-)
 • Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
  (R. 1994*-1997*; 1998-2020)
 • Terroryzm
  (R. 2009-2010; z numerem 3/2010 zaprzestano wydawania)
 • Transport Miejski i Regionalny
  (R. 1999*; 2000-2009; 2010*; 2011-2021; 2023-)
 • Turystyka i Hotelarstwo
  (R. 2002-2010)
 • Unia Europejska.pl
  (R. 2012-2018; z numerem 2/2019 zaprzestano wydawania)
 • Warstwy
  (R. 1996*; 1997-2000; od 2001 zmiana tytułu na : Warstwy – Dachy i Ściany)
 • Warstwy – Dachy i Ściany
  (R. 2001-2006; 2007*-2008*; 2009-2012)
 • Wiadomości Projektanta Budownictwa (Wyd. IPB)
  (R. 2011-2014; 2015*; 2016-)
 • Wieś i Rolnictwo
  (R. 201516)
 • Wodociągi i Kanalizacja
  (R. 2003-2012; 2013*; 2014-)
 • Wspólnoty Europejskie
  (R. 2001*; 2002-2011; od 2012 zmiana tytułu na : Unia Europejska.pl)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  (R. 2001-2016; 2017 e-wydanie)
 • Zieleń Miejska
  (R. 2007; 2008*-2009*; 2010-)

_______________________
* Rocznik niekompletny