Opracowania tematyczne – POKOLENIE X, Y, Z, NEET

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Wewnątrzpokoleniowy transfer wiedzy między baby boomersami pracującymi zdalnie na przykładzie szkół zawodowych
/ Urszula Jeruszka [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 263-276
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność / Ewa Mazur-Wierzbicka, Anna Wieczorek-Szymańska, Wojciech Leoński, Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2022, s. 129-148 (Rozdział 7 – Zarządzanie różnorodnością z perspektywy różnych generacji), s. 149-167 (Rozdział 8 – Zarządzanie zasobami ludzkimi jako obszar implementacji zarządzania różnorodnością pokoleniową w organizacji)
Sygnatura 14

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Zarządzanie wiekiem w modelu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / Ewa Kondracka
[w:] Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę / Ewelina Florczak (red. nauk.)
Warszawa : C.H. Beck, 2023, s. 223-234
Sygnatura 22

DZIAŁ 27.2–  KONSUMPCJA:

E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Barbara Grabiwoda
[Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste – GAB Media, copyright 2018
Sygnatura 27.2

Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych / Agnieszka Dejnaka, Wydanie II
Warszawa : CeDeWu, 2023, s. 166-171 (Rozdział 5.2 – Proces zakupu produktów w Internecie a media społecznościowe – model porównawczy generacji X i Y)
Sygnatura 27.2

DZIAŁ 28 –  PRACA:

Freelancer czy prekariusz – perspektywy pokolenia millenium na nowoczesnym rynku pracy / Magdalena Knapińska [w:] Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 275-289
Sygnatura 28

Pokolenie Z na rynku pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej / Joanna Gajda [w:] Praca i rynek pracy
w perspektywie gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 290-304
Sygnatura 28

Udane wejście : rynek pracy : zarys wybranych problemów / Magdalena Kozera-Kowalska, Izabela Wołyniec-Sobczak, Ewa Turecka
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2021,
s. 35-42 (Część I.3.1 – Wielopokoleniowość rynku pracy)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki i szkolenia : charakterystyka, koszty
i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy
/ Anna Rogozińska-Pawełczyk [w:] Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 111-126
Sygnatura 28.1

Generacja NEET w wybranych krajach świata / Iwona Kurzawa [w:] Problemy gospodarki i rynku pracy
w warunkach globalizacji, cyfryzacji i zmian pokoleniowych
/ pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2019, s. 70-81
Sygnatura  28.1

Pokolenie X na rynku pracy / Ewelina Kubiak [w:] Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 39-63
Sygnatura 28.1

Pokolenie Y na polskim rynku pracy / Michał Suwa [w:] Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 65-83
Sygnatura 28.1

Pokolenie Z na rynku pracy / Wojciech Gałaj [w:] Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 85-110
Sygnatura 28.1

Różnorodność pracowników w wymiarze wielopokoleniowości / Alicja Smolbik-Jęczmień [w:] Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 95-115
Sygnatura 28.1

Zbiorowość NEET – niewykorzystane zasoby pracy młodzieży : skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska w perspektywie Unii Europejskiej / Jolanta Grotowska-Leder, Blanka Serafin-Juszczak [w:] Rynek pracy
i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy
/ red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska (Seria: Studia i Monografie)
Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2014, s. 13-27
Sygnatura 28.1

Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / redakcja naukowa Ewa Matuska, Wydanie I
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2020, s. 59-62  (Rozdz. 4.1 – Pokolenie X, Y, Z)
Sygnatura 28.1

Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / redakcja naukowa Ewa Matuska, Wydanie I
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2020, s. 227-238 (Rozdz. 15 – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – wsparcie dla młodzieży NEET na rynku pracy)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 3 zaktualizowane
i rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 236-254 (Rozdział 9 – Współczesny rynek pracy – zróżnicowanie pokoleniowe)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Pokolenia w społeczeństwach postkapitalistycznych / Wiesław Wątroba
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022
Sygnatura 35.4

Pokolenia X i Y : kompetencje społeczne : mediatyzacja codzienności / Grzegorz Polański, Wydanie I
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA-UE:

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016,
s. 108-111 (Rozdz. 3.5.2 – Zagrożenie przynależnością do pokolenia NEET)
Sygnatura 92

Generacja NEET : obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy / Ewa Krause, Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019
Sygnatura 92

Supermarketyzacja w Pokoleniu Y – szansa czy zagrożenie ? / Kornelia Chojecja
[w:] Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / pod red. nauk. Wiesławy Walc
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 11-20
Sygnatura 92

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

(Nie)lojalność pracowników z pokolenia Y / Łukasz Jurek // Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – 2014, nr 3, s. 44-54

Absolwent jako potencjalny pracownik – korzyści i zagrożenia wiążące się z zatrudnianiem pokolenia Y  / Krystyna Kmiotek, Natalia Piotrowska // Modern Management Review. – 2013,
nr 4, s. 107-115

Aktywizacja zawodowa ludzi młodych w koncepcji aktywnej polityki społecznej / Ryszard Marszowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 132, s. 419-429

Analiza wybranych aspektów oczekiwań zawodowych wśród przedstawicieli pokoleń Y i Z / Joanna Gajda // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, z. 5, s. 93-112

Brak komunikacji niewerbalnej a skutki kierowania pokoleniem Y / Katarzyna Kuna-Szyszka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2019, t. 20, nr 1, s. 239-254

Brief na Zety / Michał Capiński // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, s. 33-35

Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie wartości i doświadczeń dla konsumentów z pokolenia
Z na przykładzie rynku mody
/ Kamila Szymańska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2022, vol. 66, nr 4, s. 160-171

Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y / Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Management Forum. – 2014, nr 358, s. 39-48

Budżet partycypacyjny – wiedza i aktywność przedstawicieli pokolenia X / Mirosław Sołtysiak // Modern Management Review. – 2017, nr 4, s. 103-120

Cechy wymarzonej pracy oraz oczekiwanych relacji z przełożonym/ą w opinii pracowników z pokolenia Y, wkraczających na rynek pracy w Polsce i we Włoszech / Magdalena Kaczkowska-Serafińska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2017, nr 1, s. 236-251

Charakterystyka pokolenia Y / Jan Amir Fazlagić // e-mentor. – 2008, nr 3, s. 13-16

CSR w oczach Milenialsów / Agata Opolska-Bielańska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 348-356

Cyfrowi tubylcy wchodzą do gry / Anna Gruszka // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, s. 30-32

Czy przedstawiciele grupy NEET posiadają zatrudnialność ? – analizy z perspektywy mazowieckiego rynku pracy / Dariusz Turek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2015, z. 6, s. 69-89

Czynniki społeczno-kulturowe jako determinanty zachowań rynkowych młodych konsumentów / Magdalena Kowalska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 167-175

Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń / Magdalena Murzyn, Joanna Nogieć // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. – 2015,  nr 3, s. 373-380

Determinanty decyzji zakupowych dotyczące produktów ekologicznej żywności na przykładzie pokolenia Y województwa łódzkiego / Marta Raźniewska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 25, s. 327-337

Dlaczego w Polsce tak rzadko sukcesje w firmach rodzinnych przebiegają pomyślnie – rzecz o generacjach BB, X, Y, Z / Ewa Więcek-Janka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 7, cz. 1, s. 23-40

DNA lidera według przedstawicieli pokolenia „Z” / Barbara  Chomątowska, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 430, s. 58-68

Dochód jako determinanta zachowań turystycznych pokolenia Z w świetle ekonomicznych teorii konsumpcji / Adrian Urbańczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2020, nr 391, s. 7-24

Dorastanie do lojalności : lojalność wobec organizacji pracowników pokolenia Y / Teresa Chirkowska-Smolak // Człowiek i Społeczeństwo. – 2018, t. 45, s. 151-167

Dylematy zarządzania finansami osobistymi w kontekście koncepcji solidarności międzypokoleniowej / Marta Musiał // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 330, s.  258-265

Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe – badanie opinii internautów pokolenia Y / Mirosław Moroz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 157, s. 123-132

Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z / Maciej Dębski, Małgorzata Borkowska-Niszczota // Turyzm.2020, t. 30, z. 2, s. 45-53

Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y / Izabela Bednarska-Wnuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 249, s. 86-94

Employer branding – nowe możliwości dla efektywnych procesów rekrutacji pokolenia Y / Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Karina Michalska // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. – 2015, nr 44, s. 93-107

Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers / Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. –2013, nr 29,
s. 135-145

Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z / Grzegorz Szymański, Barbara Mróz-Gorgoń // Marketing i Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 373-382

Generacja NEET w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / Iwona Kurzawa // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 150-161

Generacja Y a przywództwo w organizacji / Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek // Marketing
i Rynek, 2014, nr 5, CD, s. 957-961

Generacja Y w świecie finansów – financial literacy i edukacja finansowa młodego pokolenia / Beata Świecka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 219-232

Generacje – konflikt, współistnienie czy solidarność ? : (rozmowa reprezentantów dwóch generacji) / Stanisław Flejterski, Malwina Jankowska // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2021, nr 2, s. 135-141

Generacyjne różnice w ocenie modeli schodzenia z rynku pracy – na przykładzie pokoleń wyżu demograficznego i Z / Małgorzata Król // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2020, z. 2, s. 83-96

Generacyjne uwarunkowania retencji pracowników w kontekście elastyczności organizacji / Beata Skowron-Mielnik, Magdalena Bor // Management Forum. – 2015, nr 3, s. 44-55

Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa / Iwona Janiak-Rejno // Management Forum. – 2015, nr 3,
s. 28-34

Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y / Anetta Barska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego.
– 2017, vol. 17, nr 1, s. 7-18

Innowacyjność w organizacjach zatrudniających pracowników z różnych pokoleń / Barbara Chomątowska, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz //  Management Forum. – 2016, vol. 4, no. 4, s. 40-45

Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe / Andrzej Bodak, Agata Cierniak-Emerych, Anna Pietroń-Pyszczek // Marketing i Rynek, 2016, nr 3, CD, s. 40-49

Jak kupuje generacja Y ? / Monika Ratajczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 330, s. 184-193

Jakimi rodzicami są igreki ? / Barbara Frątczak-Rudnicka // Marketing w Praktyce. – 2016, nr 1, s. 19-22

Jakość użytkowa serwisów transakcyjnych banków w ocenie klientów z pokolenia X i Y / Mirosława Kaczmarek // Bank i Kredyt. – 2019, nr 2, s. 195-220

Kariera – zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia ? / Renata Tomaszewska-Lipiec // Problemy Profesjologii. – 2016, nr 1, s. 47-61

Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty / Ewa Mazur-Wierzbicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 307-320

Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia / Joanna Wyrwisz // Marketing i Rynek. – 2018, nr 9, CD, s. 1036-1046

Kotwice kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Z : kilka wniosków dla zarządzania najmłodszą generacją pracowników / Piotr Bohdziewicz  // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, z. 6, s. 59-78

Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y / Anetta Barska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 3, s. 59-70

Kształtowanie inteligencji generacyjnej jako behawioralnej dźwigni wartości organizacji XXI wieku / Anna Lipka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2017,
nr 322, s. 89-101

Kto rządzi na rynku pracy ? : konfrontacja stosunku pokolenia Y do pracy z oczekiwaniami pracodawców / Malwina Jankowska // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2021, nr 2,
s. 123-133

Kultura organizacyjna miejsc pracy pokolenia Y reprezentowanego przez zaocznych studentów uczelni rolniczej / Marta Domagalska-Grędys // Marketing i Rynek. – 2015 , nr 5, CD, s. 1323-1340

Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie “pokolenia Milenium” / Edyta Gołąb-Andrzejak // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 11-21

Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y / Grażyna Adamczyk // Marketing i Rynek. – 2014, nr 4, CD, s. 9-15

Metody nauczania i ich wykorzystanie do kształtowania kompetencji społecznych pokolenia Y / Iwona Majchrzak, Marzena Rydzewska-Włodarczyk // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. – 2013, nr 303, s. 105-116

Millenialsi i ich „tele-wizje” : geneza i konstrukcja programu badawczego / Tomasz Knecht // Kultura
– Media – Teologia. – 2017, nr 30, s. 151-160

Młode pokolenia na rynku pracy w Polsce / Katarzyna Włodarczyk // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD,
s. 1038-1048

Młodość czy dojrzałość ? – komu ufają pracodawcy / Beata Krawczyk-Bryłka // Przedsiębiorstwo
we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2012, nr 3, s. 18-27

Młodzi konsumenci wobec marketingu doświadczeń w usługach gastronomicznych / Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak / Marketing i Rynek. – 2014, nr 6, CD, s. 156-173

Młodzi na rynku pracy – łatwo im się odnaleźć ? / Iga Leszczyńska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 1, s. 335-346

Młodzi, gniewni i zagubieni, czyli o aktywności politycznej pokolenia Z we współczesnej Polsce / Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Grzegorz Nowacki // Kwartalnik Trzeci Sektor. – 2020, nr 3-4(51-52), s. 64-79

Młodzież NEET jako wyzwanie współczesnego rynku pracy / Katarzyna Zioło-Gwadera // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 1, s. 83-93

Motywacja do płacenia podatków studentów z pokolenia Z / Dominika Florek // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. – 2021, nr 2(45), s. 51-68

Motywacja pracowników zróżnicowanych wiekowo / Dominika Grela // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2019,
nr 25, s. 39-54

Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy / Dorota Dolińska-Weryńska / Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2016, z. 92, s. 31-47

Motywowanie pozapłacowe jako czynnik budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y / Magdalena Kaczyńska, Klaudia Kałuziak, Anna Stankiewicz-Mróz // Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 60, s. 61-79

Motywowanie pracowników wiedzy pokolenia Y / Krystyna Kmiotek // Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 51, s. 211-221

Najmłodsze pokolenie uczestników rynku pracy: oczekiwania wobec pracodawców (ogląd przez pryzmat kotwic kariery zawodowej) / Piotr Bohdziewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 1, cz. 2,
s. 141-156

NEET – młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym, środowiskowe i indywidualne determinanty zjawiska / Marta Stasiła-Sieradzka, Małgorzata Dobrowolska – zarys problemu // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 1, s. 289-299

NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 3, cz. 1, s. 239-256

Nowe trendy w podejściu do kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia Y / Alicja Smolbik-Jęczmień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 273, s. 95-103

Nowoczesne techniki rozwoju kompetencji pracowniczych jako odpowiedź na potrzeby pracowników pokolenia Y / Paweł Łuczak // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. – 2013, nr 11, s. 179-188

Ocena wiedzy i aktywności przedstawicieli pokolenia X w przedmiocie budżetu jednostek samorządu terytorialnego / Mirosław Tadeusz Sołtysiak // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2018, nr 22, t.1, s. 325-341

Oczekiwania millenialsów w zakresie usług finansowych / Magdalena Swacha-Lech // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 2, s. 167-179

Oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych – doświadczenia badawcze / Maria W. Kopertyńska, Krystyna Kmiotek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2014, nr 349, s. 185-196

Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec byłych pracodawców / Anna Krasnova // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 1, cz. 2, s. 189-201

Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy / Joanna Gajda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 491, s. 158-171

Oczekiwania reprezentantów pokolenia Z wobec branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej / Dominika Kamola, Jakub Marcinkowski // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2021, nr 7,
s. 13-22

Oczekiwania zawodowe studentów rachunkowości z pokolenia Z / Michał Biernacki // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. – 2016, nr 83, s.15-26

Oferty pracy a oczekiwania potencjalnych pracowników z pokolenia Y i Z / Daria Kuczerska, Klaudia Smoląg // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2018, nr 31, s. 134-144

Oszczędzanie jako forma zabezpieczenia emerytalnego w świadomości reprezentantów pokolenia X i Y
(na przykładzie mieszkańców Małopolski)
/ Agata Niemczyk, Czesław Gruca // Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko. – 2020, nr 2(6), s. 85-99

Percepcja elastyczności pracy studentów jako reprezentantów pokolenia Z oraz pracodawców z sektora MŚP / Anna Stankiewicz-Mróz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2020, z. 1, s. 49-63

Podejście do bojkotów konsumenckich młodych konsumentów pokolenia Y w Polsce i Francji / Małgorzata Szwed // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2020, nr 1, s. 81- 93

Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice / Alicja Smolbik-Jęczmień // Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – 2013, nr 1,
s. 89-97

Podejście menedżerów do motywowania pracowników pokolenia Y sektora IT / Maria W. Kopertyńska, Krystyna Kmiotek // Marketing i Rynek, 2014, nr 5, CD, s. 1070-1077

Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi / Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Barbara Chomątowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014,
nr 350, s. 405-415

Pokolenie 60+ a pokolenie Z na rynku nowoczesnych usług bankowych / Ewa Frąckiewicz // Zarządzanie
i Finanse. – 2018, nr 3, cz. 3, s. 121-133

Pokolenie head down jako konsekwencja smartfonizacji społeczeństwa / Iwona Czerska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 459, s. 214-221

Pokolenie NEET na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Katarzyna Warzecha // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 107, s. 127-142

Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy  / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 312, s. 7-17

Pokolenie przełomu w WEB 2.0 / Marta R. Jabłońska, Krzysztof  Billewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – 2016, nr 56, s. 83-97

Pokolenie X, Y, Z w organizacji / Anna Kroenke // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 61, nr 1202, s.  91-104

Pokolenie Y – liderzy jutra : analiza komparatywna Polska versus inne kraje Europy Środkowej / Ewa Mazur-Wierzbicka // Studia i Prace WNEiZ US. – 2016, nr 43, t. 1, s. 169-181

Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami / Małgorzata Baran, Monika Kłos // Marketing i Rynek, 2014, nr 5, CD, s. 923-929

Pokolenie Y a funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie sektora przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (multi level marketingu – MLM) / Alina Vogelgesang // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 4, s. 65-78

Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej / Błażej Sajduk // Kultura i Polityka. – 2014, nr 16, s. 12-28

Pokolenie Y a ubezpieczenia społeczne, czyli o świadomości młodych ludzi słów kilka / Magdalena Gawęcka // Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. – 2014, nr 4 (121), s. 43-45

Pokolenie Y jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi / Krystyna Kmiotek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2012, z. 2, s. 51-59

Pokolenie Y na rynku pracy – na przykładzie badania opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu
/ Martyna Bednarek // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2016, nr 16,
s. 13-26

Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych / Barbara Kucharska, Mirosława Malinowska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2020, t. 20, z. 1, s. 40-51

Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP / Maria Jabłońska-Wołoszyn // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 3, s. 25-35

Pokolenie Y wobec reklamy mobilnej / Andrzej Bajdak, Urszula Janeczek // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 7-16

Pokolenie Y wyzwaniem dla działów HR / Ada Dziopak-Strach // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 45-56

Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców i szkolnictwa wyższego / Joanna Tokar // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 112, s. 379-391

Pokolenie Z wkracza na rynek pracy / Małgorzata Świerkosz-Hołysz // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 439-447

Pomiar wykluczenia cyfrowego – zagrożenia dla pokolenia Y / Agnieszka Stanimir // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu . – 2016, nr 426, s. 194-205

Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji / Kamila Peszko // Marketing
i Zarządzanie. – 2016, nr 4, s. 361–370

Postawy pokolenia Y wobec wirtualnej pracy zespołowej / Beata Krawczyk-Bryłka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 430, s. 195-204

Postawy pokolenia Z wobec marki Facebook w okresie pandemii COVID-19 – perspektywa aktywności turystycznej / Agata Balińska, Ewa Jaska // Studia Periegetica. – 2022, nr 1, s. 27-42

Postawy pokolenia Z wobec środowiska pracy na przykładzie pracujących studentów w Polsce i w Chorwacji
– analiza porównawcza / Tomasz Kawka // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2021,
nr 2, s. 31-50

Postawy przedstawicieli pokoleń X i Y wobec wykorzystania w organizacjach oddziaływań opartych na rywalizacji / Paweł Ziemiański, Patrycja Wrotkowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja
i Zarządzanie. – 2020, z. 81, s. 277-290

Postrzeganie determinant rozwoju startupu przez przedstawicieli pokolenia Z w Polsce / Wiesław Łukasiński, Angelika Nigbor-Drożdż // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 142-155

Poziom zaufania do nowych modeli biznesowych opartych na koncepcji platformy współpracy wśród przedstawicieli pokolenia Z / Natalia Wagner, Roma Strulak-Wójcikiewicz // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 6, cz. 2, s. 321-336

Pozyskanie pokolenia Y dla bankowości elektronicznej wyzwaniem dla polskich banków /  Anna Schulz, Edward Czarnecki  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 19, s. 38-50

Pozyskiwanie i utrzymanie w organizacji pracowników z pokolenia Z w kontekście ich oczekiwań wobec pracodawcy / Joanna Ratajczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018,
nr 512, s. 206-215

Praca zdalna po pandemii COVID-19 – preferencje pokoleń BB, X, Y, Z / Aneta Waszkiewicz // e-mentor. – 2022, nr 5, s. 36-52

Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji / Paweł Kot // Marketing
i Rynek, 2016, nr 2, s. 32-39

Profil przywódcy w kontekście kształtowania wybranych aspektów życia w miejscu pracy na podstawie badań przedstawicieli pokoleń : baby boomers, X i Y / Małgorzata Chojnacka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2018, nr 81(4), s. 109-118

Przejawy świadomej konsumpcji w zachowaniach młodych konsumentów / Monika Ratajczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 119-130

Przesłanki dotyczące wyboru miejsca pracy przez pracowników pokolenia X, Y i Z / Anna Wasiluk, Monika Bańkowska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2021, z. 14, s. 138-159

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Skórska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 289, s. 153-163

Przykład dobrej praktyki dla wsparcia pokolenia Y na rynku pracy / Katarzyna Włodarczyk, Joanna Sikorska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 420-428

Przyszłość edukacji w kontekście pokolenia Y / Andrzej Wodecki // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2011, nr 12, s. 91-95

Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET / Sylwia Wiśniewska // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2019, nr 1, s. 181-192

Refleksje nad metodami badań w obszarze promocji SMS-owej wśród pokolenia Z / Ewa Frąckiewicz, Aleksandra Grzesiuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 459,
s. 204-213

Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych / Joanna Ratajczak // Zeszyty Naukowe
PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 8, s. 125-140

Relacje międzyorganizacyjne w obszarze wspierania młodzieży NEET na rynku pracy w województwie podlaskim / Sylwia Saczyńska-Sokół // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 24, s. 399-413

Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu treści blogów w segmencie młodszych milenialsów / Sylwia Kuczamer-Kłopotowska // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 331-340

Rola płci w budowaniu relacji na poziomie afektywnym w środowisku online na przykładzie generacji Y / Magdalena Kowalska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 6, cz. 2, s. 277-290

Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych / Danuta Rynkiewicz // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2014, nr 4, s. 121-137

Rozumienie pracy przez generację Y w świetle badań pilotażowych / Piotr Jermakowicz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2012, nr 4, s. 197-210

Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Alicja Smolbik-Jęczmień  // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2014, nr 36, s. 228-238

Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y – nowe wyzwania / Alicja Smolbik-Jęczmień // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 191-202

Różnice pomiędzy zachowaniem konsumentów – pokoleniem X i Y na rynku nieruchomości na terenie miasta Żory / Arkadiusz Ulążka, Michał Liszka // Miasto Przyszłości. – 2018, t. 1, nr 6, s. 30-45

Różnice w podejściu do kształtowania kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokoleń BB, X i Y / Alicja Smolbik-Jęczmień // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2020, z. 2, s. 9-23

Różnorodność ze względu na wiek – zarządzanie wiekiem w organizacjach / Zdzisława Przetacka // Kobieta i Biznes. – 2009, nr 1-4, s. 18-23

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y / lga Kondzielnik, Katarzyna Majka // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2019, nr 1(31), s. 86-99

Skłonność do zagranicznej mobilności młodszych i starszych osób / Agnieszka Stanimir // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 385, s. 257-266

Skuteczne sposoby komunikacji z pracownikami z pokolenia Y w procesie selekcji i rekrutacji / Magdalena Kaczkowska-Serafińska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 3, s. 5-13

Smartfon jako narzędzie wsparcia procesu absorpcji informacji podczas zakupów – wyniki badań wśród konsumentów pokolenia Y / Sylwia Badowska, Liwia Delińska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2018, vol. 52, nr 2, s. 7-16

Social media – komunikacja ze studentami rachunkowości z pokolenia Z / Michał Biernacki // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. – 2014, nr 75, s. 7-20

Społeczeństwo NEETS – przyczyny, skutki i zróżnicowanie przestrzenne / Ewa Czajka, Andżelika Wojciechowska // Studenckie Zeszyty naukowe / Uniwersytet Opolski. – 2019, nr 1, s. 83-95

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wyzwania związane z oczekiwaniami przedstawicieli pokolenia Y / Elżbieta Robak // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, CD, s. 515-526

Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do inicjatyw z zakresu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi / Weronika Muszyńska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2021, nr 2, s. 73-87

Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do kultur organizacyjnych z modelu K.S. Camerona i R.E. Quinna / Weronika Muszyńska // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2021, nr 42, s. 34-44

Stosunek przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk budowania marki pracodawcy / Weronika Muszyńska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2020, z. 13, s. 108-122

Strategia EUROPA 2020 w opinii pokolenia Y / Agnieszka Stanimir // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. – 2015, nr 4, s. 107-116

Studenci jako przedstawiciele pokolenia Y wobec nauczycieli akademickich 65 plus / Agnieszka Krugiełka // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. – 2016, nr 46, s. 194-206

Sukces zawodowy w percepcji pokolenia Y / Katarzyna Januszkiewicz // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. – 2012, nr 8, s. 351-359

Systemy wartości pracowników różnych pokoleń / Katarzyna Gadomska-Lila // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2020, z. 2, s. 25-38

Systemy work-life balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z – wyniki badań empirycznych / Joanna Nieżurawska, Anna Dziadkiewicz, Grażyna Kowalewska // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 45, s. 241-255

Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG / Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Wioletta Kilar, Wiktor Osuch // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2018, t. 14, s. 425-444

Sytuacja studentów na rynku pracy / Grzegorz Czapski, Tomasz Łanowy // Rynek – Społeczeństwo
– Kultura. – 2017, nr 4, s. 131-135

Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu / Joanna Nieżurawska, Anna Dziadkiewicz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 398-412

Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y / Joanna Kowalczyk-Anioł // Turyzm. – 2012, T. 22, z. 2, s. 15-21

Teraz czas na YUCCIES ! / Barbara Frątczak-Rudnicka // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, s. 76-77

Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat / Magdalena Wasylewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2016, nr 13, s. 133-141

Uwarunkowania lojalności pracowników z pokolenia Y / Elżbieta Robak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 3, s.  103-115

Uwarunkowania procesu rekomendowania usług zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Y
w aspekcie social media marketingu /
Magdalena Syrkiewicz-Świtała // Marketing i Rynek, 2014, nr 11, CD, s. 474-482

Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y / Elżbieta Robak // Studia i Prace WNEiZ US.
– 2018, nr 52, t. 3, s. 245-254

Wpływ działań CSR w przemyśle odzieżowym na akceptację wyższej ceny przez konsumentów pokolenia Z / Katarzyna Pawlak, Anna Dziadkiewicz // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2019, t. 15, nr 2, s. 139-152

Wpływ różnic pokoleniowych na sposoby komunikacji Polaków / Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013,
nr 28, s. 43-52

Wpływ zmian pokoleniowych na nawyki komunikacyjne Polaków w zakresie telefonii tradycyjnej
i mobilnej
/ Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 88, s. 82-90

Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych / Małgorzata Striker  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 223, s. 30-38

Współczesny rynek pracy w Polsce a generacja : różnica między pokoleniami X, Y oraz Z / Karolina Martyna Czyczerska, Anna Jadwiga Ławnik, Elżbieta Szlenk-Czyczerska // Rozprawy Społeczne. – 2020, t. 14, nr 3,
s. 102-125

Wybrane aspekty funkcjonowania oraz zarządzania zespołami wielopokoleniowymi / Alicja Smolbik-Jęczmień // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 181-194

Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową – identyfikacja instrumentów
i determinantów motywowania generacji Z  w świetle badań empirycznych
/ Joanna Nieżurawska, Anna Dziadkiewicz // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 661-670

Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Y / Kinga Stopczyńska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, t. 6, nr 5, s. 104-115

Wyzwania dla ZZL – pokolenie Y i Z na rynku pracy / Ewelina Hetig // Przegląd Nauk Ekonomicznych.
– 2019, nr 32, s. 107-114

Wzory zachowań turystycznych przedstawicieli Pokolenia Y / Maciej Dębski, Adriana Krawczyk, Dagmara Dworak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2019, z. 172, s. 9-21

X, Y, i Z : teoria cyklów pokoleniowych Straussa-Howe’a w świetle wcześniejszych teorii / Maciej Folta // Konteksty Społeczne. – 2020, t. 8, nr 2, s. 23-37

Zachowania przedstawicieli pokolenia Z w mediach społecznościowych podstawą budowania relacji przedsiębiorstwo – klient / Anna Korombel, Olga Ławińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2021, nr 4, s. 115-138

Zachowania turystyczne pracujących i niepracujących reprezentantów pokolenia Z – wybrane problemy / Agata Niemczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 2, cz. 2, s. 87-102

Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej – wyniki badania empirycznego / Justyna Rutecka, Joanna Bednarz // Współczesna Gospodarka. – 2017, nr 2, s. 1-16

Zarządzanie multigeneracyjne – budowanie zaangażowania w zespole zróżnicowanym ze względu
na wiek
/ Grażyna Gruszczyńska-Malec, Łucja Waligóra // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019,
nr 3, s. 11-24

Zarządzanie multigeneracyjne w sektorze publicznym w Polsce / Izabela Warwas // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie . – 2016, t. 17, z. 4, cz. 2, s. 103-117

Zarządzanie pracownikami pokolenia Y nowym wyzwaniem dla pracodawców / Joanna Gajda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 454, s. 217-228

Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów / Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Barbara Chomątowska // Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – 2016, nr 2, s. 196-206

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową / Beata Hysa // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2016,  z. 97, s. 385-398

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników / Agnieszka Jagoda // Marketing i Rynek. –2016, nr 3, CD, s. 209-218

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych / Beata Skowron-Mielnik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 277, s. 61-69

Zarządzanie zmianą w kontekście pracowników z pokolenia Y / Magdalena Kaczkowska-Serafińska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 4, s. 194-201

Zarządzanie zróżnicowaniem międzypokoleniowym – wartości ostateczne i instrumentalne w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, wkraczających na europejski rynek pracy / Magdalena Łużniak‑Piech, Magdalena Kaczkowska‑Serafińska // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2017, nr 3, s. 155-169

Zderzenie pokoleń a rynek pracy / Antoni Gwarek, Wioleta Samitowska, Monika Smoguła // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 114, s. 127-142

Zjawisko NEET, czyli o młodzieży trzy razy nic / Ewa Krause  // Problemy Profesjologii. – 2016, nr 2, s. 67-81

Zmiana zachowań rynkowych pokolenia Z / Edyta Paczka// Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2020, t. 26, nr 1, s. 21-34

Zmiany demograficzne – nowe wyzwania w zarządzaniu : wybrane aspekty / Halina Brdulak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 11, cz. 1, s. 157-170

Znaczenie programów praca zawodowa-życie prywatne dla pokolenia Y / Lidia Jabłonowska // Marketing
i Rynek, 2014, nr 5, CD, s. 1017-1023

Znaczenie programów rozwojowych dla pracowników Pokolenia Y, na przykładzie Tesco Polska Sp.  z o.o. / Dagmara Lewicka, Sabina Warmuz // Marketing i Rynek. – 2015, nr 5, s. 1309-1322

Źródła motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej / Agata Kobyłka // Studia Oeconomica Posnaniensia.
– 2016, nr 6, s. 40-56

Źródła wartości dla pokolenia X w usługach opartych na współdzieleniu / Michał Moneta // Ekonomia Międzynarodowa. – 2019, nr 28, s. 256-271

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wykorzystanie pięciostopniowego modelu przywództwa Maxwella w kierowaniu zespołem wielopokoleniowym w organizacji XXI wieku / Lena Staś // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2018,
nr 12, s. 12-22

Handel Wewnętrzny

Pokolenia „Y” oraz „Z” o zakupach w Internecie / Grzegorz Maciejewski // Handel Wewnętrzny. – 2018,
nr 6, t. 2, s. 255-264

Pokolenie Y wobec narzędzi marketingu mobilnego / Andrzej Bajdak, Urszula Janeczek, Zbigniew Spyra // Handel Wewnętrzny. – 2018, nr 3, s. 27-36

Zachowania prosumenckie wśród konsumentów pokolenia X i Y / Izabela Sowa // Handel Wewnętrzny.
– 2017, nr 6, s. 310-320

Mobilna transformacja polskich Milenialsów jako determinanta skutecznej komunikacji mobilnej / Jacek Kall // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 5, s. 231-240

Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y
/ Sylwia Kuczamer-Kłopotowska // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 3, s. 216-227

Postrzeganie designu w opinii pokolenia Y uczelni ekonomicznych / Anna Dziadkiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2, s. 114-125

Konsumenci pokolenia Y – nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej / Edyta Gołąb-Andrzejak // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2, s. 140-151

Pokolenie Y na zakupach – wyzwanie dla współczesnego marketingu / Magdalena Jaciow // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2, s. 183-191

Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw / Paweł de Pourbaix // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 317-327

Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych / Grażyna Adamczyk // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 1, s. 5-16

Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y / Edyta Gołąb-Andrzejak // Handel Wewnętrzny.
– 2015, nr 1, s. 110-119

Logistyka

Generacja Y chce zmieniać świat // Logistyka. – 2022, nr 1, s. 68-70

Marketing i Rynek

Włączenie cyfrowe a ograniczanie korzystania z mediów społecznościowych – generacja BB a generacja Z / Ewa Frąckiewicz // Marketing i Rynek. – 2023, nr 8, s. 3-11

Social media marketing jutra – oczekiwania pokolenia Z wobec aktywności marek w mediach społecznościowych / Joanna Sobura // Marketing i Rynek. – 2023, nr 3, s. 33-44

Decyzje zakupowe przedstawicieli Pokolenia Z na przykładzie branży modowej / Joanna Szydło, Ewa Potmalnik // Markating i Rynek. – 2022, nr 9, s. 15-26

Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y / Sylwia Badowska, Sylwia Mokrysz, Łukasz Wróblewski // Marketing i Rynek. – 2018,
nr 4, s. 18-26

Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie / Grażyna Aniszewska // Marketing i Rynek.
– 2015, nr 1, s. 2-7

Klasyfikacja typów zachowań ludzi młodych na rynku usług bankowych z zastosowaniem wielowymiarowych metod analizy danych / Grażyna Adamczyk , Paulina Anioła // Marketing i Rynek.
– 2011, nr 10, s. 30-35

Personel i Zarządzanie

Pokoleniowy miks w rekrutacji : jak postrzegają rynek pracy przedstawiciele czterech generacji ? / opr. EW // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 12, s. 68-72

Pokolenie Z : czego może nauczyć rekrutera ? / Patrycja Witczak // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 78-80

Nie ma zgody na nierówne traktowanie w firmie : jacy są i jakiej pracy poszukują postmilenialsi ? / Marcin Nowosad // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 24-29

Pokolenie Z kontra pracodawca : jak pojedynek oczekiwań zamienić w dialog w czasie rekrutacji ? / Martyna Toczyska // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 30-35

Splątane pokolenia : jak wspólnie budować przyszłość ? / Dorota Dublanka // Personel i Zarządzanie. – 2022,
nr 6, s. 36-40

Gra w otwarte karty : strategie firm w komunikacji z młodym pokoleniem / Joanna Kotzian // Personel
i Zarządzanie. – 2022, nr 6, s. 41-45

Co motywuje różne pokolenia pracowników i jak tę wiedzę wykorzystać w rekrutacji ? / Iwona Ostrowska // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 1, s. 70-75

Młodzi, twórczy i kreatywni : co pokolenie Z może zaoferować stale zmieniającym się organizacjom ? / Iwona Ostrowska // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 6, s. 84-88

Gra w otwarte karty – czyli co buduje lojalność pokolenia Z ? / Joanna Kotzian, Magdalena Pancewicz
// Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 9, s. 24-29

W obronie pokolenia X : jaki „termin przydatności do użycia” ma pracownik ? / Dorota Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 5, s. 78-82

Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności : czyli o łączeniu potrzeb rozwojowych pracowników
z różnych generacji
/ Patrycja Woszczyk, Justyna Wiktorowicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, wydanie specjalne, s. 30-34

Feedback – słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy ? / Anna Dolot // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 7, s. 58-61

Zarządzaj ludźmi a nie pokoleniami : czy różnice w generacjach pracowników naprawdę istnieją ? / Sylwia Gołuchowska // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 11, s. 38-42

Angażujące wartości : czyli kulturowe elementy wyzwalające motywację pokolenia Y / Sylwia Gołuchowska // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 34-37

Po pierwsze smartfon czyli technologia w zarządzaniu pokoleniem Y / Anna Węgrzyn // Personel
i Zarządzanie. – 2016, nr 8, s. 32-35

Czy HR-owcy obawiają się pokolenia Z ? // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 6, s. 14-18

Co motywuje młodych kandydatów do pracy ? / Paulina Mazur // Personel i Zarządzanie.
– 2015, nr 6, s. 28-30

Wyzwania demograficzne w firmie Volkswagen / Katarzyna Klimek-Michno // Personel i Zarządzanie.
– 2015, nr 5, s. 32-34

Generacja X, Y, C : jak zarządzać reprezentantami różnych pokoleń ? / Natalia Doraczyńska // Personel
i Zarządzanie. – 2012, nr 12, s. 58-62

To idzie młodość : czy pokolenia X i Y mogą zgodnie koegzystować w organizacji ? / Katarzyna Sowińska-Bonder // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 3, s. 56-59

Polityka Społeczna

Pokolenie powojennego wyżu demograficznego i echa wyżu demograficznego (baby boomers
i pokolenie Y) – perspektywa starości
/ Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. – 2014, nr 5-6,
s. 18-21

Praca Socjalna

Wolontariusze pokolenia X i Y w Pokojowym Patrolu fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy / Magdalena Roszak // Praca Socjalna. – 2021, nr 4, s. 97-117

Wolontariat pokolenia Y – w perspektywie funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy / Wioleta Duda, Daniel Kukla // Praca Socjalna. – 2021, nr 4, s. 141-155

Droga wolontariatu i w wolontariacie w kontekście rozważań nad pokoleniem Y i Z – propozycja metodologiczna
/ Barbara Chojnacka // Praca Socjalna. – 2021, nr 4, s. 157-175

Kim są młodzi szkolni wolontariusze ? : pokolenie Z – w obliczu wolontariatu szkolnego / Joanna Stepaniuk // Praca Socjalna. – 2021, nr 4, s. 177-192

Wolontariat w obliczu pandemii – stan, możliwości oraz wyzwania dla pokolenia X, Y, Z
/ Bernadetta Kosewska, Katarzyna Kruś-Kubaszewska // Praca Socjalna. – 2021, nr 4, s. 205-223

O młodzieży wyłączonej z systemu edukacji i rynku pracy – wybrane aspekty zjawiska z perspektywy europejskiej i polskiej / Elżbieta Subocz // Praca Socjalna. – 2020, nr 3, s. 147-165

Problemy Jakości

Pokolenie Z – perspektywa pracowników działów HR / Nicoleta Dorina Racolța-Paina // Problemy Jakości.
– 2021, nr 11-12, s. 35

Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z / Wiesław Łukasiński, Magdalena Górak // Problemy Jakości. – 2018, nr 9, s. 179-184

Przegląd Organizacji

Pokolenie Z – perspektywa zaufania do przełożonych i współpracowników / Anna tomaszuk, Anna Wasiluk // Przegląd Organizacji. – 2023, nr 2, s. 83-93

Determinanty pracy zdalnej w opinii przedstawicieli pokolenia Z / Wiesław Łukasiński, Marzena Wójcik // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 7, s. 11-20

Model akceptacji internetowych informacji zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Z : wyniki badań pilotażowych / Magdalena Czerwińska // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 4, s. 31-40

Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy / Aleksandra Zaleśna // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 4, s. 46-51

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Determinanty zadowolenia z życia Polaków z pokolenia X / Tomasz Szubert  // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2019, nr 3, s. 235-249

Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży / Witold Wrzesień // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2016, z. 1, s. 229-241

Wodociągi i Kanalizacja

Millenialsi u steru / Ewa Stępniewicz, Sławomir Suchoń // Wodociągi i Kanalizacja. – 2020, nr 3, s. 36-38

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Projektowanie eksperymentów w ZZL : (na przykładzie badań generacyjnych) / Anna Lipka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2017, nr 2, s. 79-90

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy / Bożena Gajdzik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2016, nr 3-4, s. 122-138

Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Gadomska-Lila // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2015, nr 1, s. 25-39

Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników / Izabela Kołodziejczyk-Olczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2014, nr 5, s. 29-42

Nowe trendy, stare przyzwyczajenia : zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach / Patrycja Woszczyk, Malwina Gawron // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2014, nr 5, s. 81-97

Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y / Magdalena Andrałojć, Maciej Ławrynowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 5, s. 49-62

Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy / Sylwia Stachowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 2, s. 33-56