Opracowania tematyczne – BANKOWOŚĆ ISLAMSKA / FINANSE MUZUŁMAŃSKIE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ – PODSTAWY:

Bankowość / redakcja naukowa Anna Iwańczuk-Kaliska, Anna Warchlewska
Poznań : Wydawnictwo UEP, 2023, s. 265-276 (Rozdział 13.3 – Bankowość islamska)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 43 – FINANSE – PODSTAWY:

Finanse muzułmańskie : zagadnienia wybrane / Jacek Adamek
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016
Sygnatura 43

DZIAŁ 49.3 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Inwestycje finansowe / Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek (red.)
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 111-127 (Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład zasad religii
na usługę finansową
)
Sygnatura 49.3

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza instrumentów pochodnych z perspektywy finansów islamskich / Iwona Sobol // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 267, t. 2, s. 252-261

Analiza możliwości zawierania transakcji opcyjnych na islamskim rynku finansowym / Iwona Soból // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 273, s. 385-395

Bankowość islamska – ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata ? / Jacek Pera // Ekonomia
i Zarządzanie. – 2015, nr 5

Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna – próba porównania / Julia Włodarczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 145, s. 113-122

Finanse po islamsku / Ewa Warnowska, Łukasz Konopielko // Bank. – 2010, nr 10, s. 20-21

Bankowość muzułmańska – podłoże ideologiczne oraz religijne / Marek Kasiak // Acta Erasmiana. – 2016, t. 11, s. 25-45

Europejskie centra obrotu sukuk / Dariusz Piotrowski / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 75, s. 379-389

Finanse islamskie a kryzys / Jacek Karwowski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 38, s. 38-45

Hawala – niebezpieczna alternatywa w islamskim systemie finansowym / Elżbieta Mirecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2006, nr 10, s. 123-132

Inwestowanie etyczne z perspektywy judaizmu i islamu / Monika Czerwonka, Cezary Szarwiło // Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, z. 155, s. 25-42

Islamskie formy mikrofinansowania na przykładzie kontraktu mudaraba / Jacek Adamek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 34, s. 13-20

Islamskie indeksy giełdowe / Jacek Karwowski // Bank i Kredyt. – 2007, nr 5, s. 67-76

Islamskie instrumenty finansowe / Mateusz A. Bonca
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, 2010

Islamskie instrumenty finansowe jako alternatywne źródło kapitału w przedsiębiorstwach konwencjonalnych / Tomasz Boczarski // Studia Zarządzania i Finansów. – 2013, nr 5, s. 53-62

Kontrakty jako element islamskiego systemu finansowego / Karolina Strzemecka // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, nr 4(8), s.147-167

Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich / Aleksandra Jurkowska Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 333-340

Nadzór religijny nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi / Adamek Jacek // Bezpieczny Bank.
– 2017, nr 2, s. 38-51

PLS i jego odwzorowanie w produktach bankowości islamskiej na przykładzie kontraktu musharakah / Jacek Adamek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. –  2008, nr 16, s. 221-231

Pojęcie lichwy w ekonomii islamskiej / Adam Bukowski // Annales : etyka w życiu gospodarczym. – 2014, vol. 17, nr 3, s. 43-52

Pomiar dokonań w bankach islamskich / Małgorzata Czerny // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 398, s. 105-111

Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych – przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich / Piotr Karaś, Wojciech Pacut // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2013, nr 306, s. 178-189

Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce / Piotr Karaś, Tomasz Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 359-367

Rozwój sprawozdawczości finansowej w przyszłości : tradycyjna rachunkowość a islamska koncepcja rachunkowości / Yury Y. Karaleu // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013,
nr 314, s. 45-51

Ryzyko prawne inwestycji w sukuk / Dariusz Piotrowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 73, s. 421-431

Ryzyko w bankowości muzułmańskiej / Piotr Masiukiewicz // Bank. – 2013, nr 10, s. 50-52

Specyfika bankowości niekonwencjonalnej / Dorota Korenik // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – 2010, nr 140, s. 544-555

Społeczna odpowiedzialność islamskich i konwencjonalnych instytucji finansowych – ujęcie porównawcze / Tomasz Boczarski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 6, s.  83-99

Stopień zaawansowania bankowości islamskiej w wybranych krajach Azji Południowo−Wschodniej / Piotr Nowak // Master of Business Administration. – 2009, nr 1, s. 55-66

Sukuk − alternatywne źródło pozyskiwania kapitału / Piotr Nowak // Master of Business Administration.
– 2010, nr 5, s. 46-60

Techniki finansowe banków islamskich / Munir Al-Kaber // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 3,
s. 175-194

Uwagi na temat bankowości islamskiej / Jacek Karwowski // Bank i Kredyt. – 2005, nr 9, s. 67-74

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowości islamskiej w Wielkiej Brytanii / Iwona Sobol // International Business and Global Economy. – 2016, t. 35/2,s. 111-122

Zakazy i nakazy w finansach islamskich / Jacek Karwowski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 106, s. 89-99

Zarys problematyki finansów islamskich / Czesław Martysz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2013, z. 128, s. 41-60

Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim / Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
– 2013, nr 901, s. 83-95

Zastosowanie podstawowej zasady finansów islamskich PLS celem ograniczenia zjawiska moralnego hazardu na rynku usług finansowych / Dariusz Piotrowski // ACTA Universitatis Copernici. – 2014, nr 1,
s. 99-113

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Istota działalności banków islamskich / Munir Al-Kaber // Bank i Kredyt. – 2000, nr 6, s. 47-53

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Bankowość islamska a bankowość konwencjonalna / Agata Opolska-Bielańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 2, s. 15-30

Ekonomista

Bankowość muzułmańska a rozwój gospodarczy / Adrianna Łukaszewicz // Ekonomista. – 2002, nr 2,
s. 291-301

Przegląd Organizacji

Nowa era bankowości islamskiej / Małgorzata Mikita // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 11, s. 33-35