Opracowania tematyczne – DOM PASYWNY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 205 – BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Budowa domu pasywnego krok po kroku / Ryszard Piotrowski, Paweł Dominiak
Warszawa : Przewodnik Budowlany, 2006
Sygnatura 205

Budowa domu pasywnego w praktyce / Ryszard Wnuk
Warszawa : Przewodnik Budowlany, 2006
Sygnatura 205

Dom pasywny / Anna Kaczkowska, Wydanie drugie zaktualizowane
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2022
Sygnatura 205.1

Domy pasywne : najlepsze obiekty oraz technologie niskoenergetyczne i pasywne w Polsce : [inwestycja
w przyszłość]
/ Ryszard Piotrowski
Warszawa : Przewodnik Budowlany ; Green Leaf, 2009
Sygnatura 205

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza energii i egzergii domu niskoenergetycznego i pasywnego / Maciej Wesołowski, Aldona Skotnicka-Siepsiak, Zygmunt Wierciński // Czasopismo Techniczne. Budownictwo.- 2009, z. 1-B, s. 251-260

Analiza ogrzewania podłogowego w domach pasywnym i tradycyjnym / Paweł Łukjaniuk, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
– 2010, vol. 1, no. 3, s. 215-220

Analiza porównawcza metod optymalizacji regulacji temperatury w budynku pasywnym na podstawie wyznaczenia obciążeń / Kamil Szkarłat, Tomasz Mróz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2010, z. 57, nr 4, s. 521-529

Architektura krytego basenu pasywnego w standardzie Darmstadt – studium przypadku / Ada Kołodziejczyk-Kęsoń // Builder. – 2022, nr 6, s. 52-55

Basen w technologii budownictwa pasywnego w Sulejowie / Marcin Stelmach // Inżynier Budownictwa. – 2021, nr 12, s. 48-51

Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska / Łukasz Szałata, Kornelia Kwiecińska Kamil Wiśniewski, Jerzy Zwoździak // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2015, nr 40, s. 83-98

Budynki pasywne w Unii Europejskiej / Anna Bogdan, Maria Chludzińska / Chłodnictwo i Klimatyzacja.
– 2008, nr 3, s. 86-89

Dom pasywny – aktywna ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych : pomysł na dziś i jutro / Wolfgang Feist // Doradca Energetyczny. – 2007, nr 7, s. 16-21

Dom pasywny – doświadczenia z użytkowania / Ludwika Juchniewicz-Lipińska // Doradca Energetyczny.
– 2009, nr 10, s. 20-23

Dom pasywny : idea i realizacja / Ludwika Juchniewicz-Lipińska // Doradca Energetyczny. – 2007, nr 1,
s. 15-17

Dom pasywny pod Wrocławiem : pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce / Ludwika Lipińska // Doradca Energetyczny. – 2007, nr 2, s. 14-19

Dom pasywny w Polsce / Anna Wrońska // Murator. – 2003, nr 12, s. 52-58

Dom prawie pasywny / Andrzej Jurkiewicz // Doradca Energetyczny. – 2009, nr 2, s. 6-8

Dom prawie pasywny – wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie / Andrzej Jurkiewicz // Doradca Energetyczny.
– 2009, nr 3, s. 12-15

Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce / Monika Płaziak // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2013, nr 21, s. 173-188

Doświadczenia po przeprowadzonej modernizacji obiektu do standardu pasywnego / Małgorzata Basińska, Halina Koczyk // Czasopismo Techniczne. Budownictwo. – 2009, z. 1-B, s. 3-10

Dzień otwarty w domu pasywnym / na podst. materiałów nadesłanych przez Konrada Czekalskiego // Doradca Energetyczny. – 2009, nr 5, s. 30-31

Efektywność energetyczna i ekonomiczna budynku pasywnego / Marian Nantka, Magdalena Mietła // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2007, nr 11, s. 53-55

Okna w budynku prawie pasywnym / Andrzej Jurkiewicz // Doradca Energetyczny. – 2009, nr 5, s. 14-16

Oszczędności dzięki budynkom pasywnym / oprac. redakcja DE // Doradca Energetyczny. – 2012, nr 3, s. 17

Pasywne schronisko w Alpach / Przemysław Ślusarczyk // Doradca Energetyczny. – 2012, nr 4, s. 8-11

Pasywny czy energooszczędny ? / Miłosz Lipiński // Doradca Energetyczny. – 2007, nr 7, s. 14-15

Podstawy ubezpieczenia domów pasywnych w Polsce od wybranych zdarzeń losowych / Stanisław Wieteska, Anna Piechota, Anna Sroczyńska-Baron // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 366, s. 71-85

Projektowanie instalacji sanitarnych w budynkach pasywnych – studium przypadku / Bartosz Radomski // Inżynier Budownictwa. – 2016, nr 9, s. 84-88

Projektowanie w budynkach pasywnych instalacji ziębniczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej
i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
/ Bartosz Radomski // Inżynier Budownictwa. – 2016,
nr 11, s. 113-117

Słoneczne budownictwo pasywne jako alternatywa dla zużycia surowców kopalnych / Wiktoria Sobczyk, Katarzyna Bracha // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2014, nr 1, s. 335-340

Właściwości okien w budynkach pasywnych / Szymon Dybała // Inżynier Budownictwa. – 2021, nr 6, s. 61

Wpływ rodzaju systemu ogrzewczego na komfort cieplny i zużycie energii w jednorodzinnych budynkach pasywnych / Szymon Firląg // Czasopismo Techniczne. Budownictwo. – 2010, z. 2-B, s. 49-57

Wpływ strategii pasywnych na formę architektoniczną na przykładzie wybranych budynków jednorodzinnych z Wielkiej Brytanii / Mateusz Sikorski [w:] Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Bać i Jacka Kasperskiego
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013, s. 185-194

Wpływ zastosowania pasywnych systemów pozyskiwania energii słonecznej na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego / Beata Wilk-Słomka // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo
i Inżynieria Środowiska. – 2012, z. 59, nr 2, t. 1, s. 855-862

Wybrane problemy wprowadzania pasywnych rozwiązań energooszczędnych w miejskich budynkach wielorodzinnych / Janusz Marchwiński [w:] Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Bać
i Jacka Kasperskiego
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013, s. 81-90

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Dom pasywny / Jan Strojny // Atest. – 2010, nr 8, s. 21-23

Builder

Obiekty sportowe a budownictwo pasywne / Jerzy Hnat, Alina Hnat // Builder. – 2016, nr 10, s. 96, 98

Pierwszy pasywny budynek wielorodzinny / Jacek Stalka // Builder. – 2016, nr 3, s. 36-37

Jak zaprojektować pasywny biurowiec ? / Sławomir Kostur // Builder. – 2011, nr 1, s. 62-63

W architekturze i budownictwie / Krzysztof Smajdor // Builder. – 2009, nr 11, s. 42-45

Pasywność potwierdzona certyfikatem / Ludwika Juchniewicz-Lipińska // Builder. – 2007, nr 12, s. 46-50

Budynki pasywne : część II : analiza opłacalności / Józef Adamowski // Builder. – 2007, nr 3, s. 48-51

Budynki pasywne : część I : czy warto budować ? / Józef Adamowski // Builder. – 2007, nr 2, s. 58-61

Twój energooszczędny dom // Builder. – 2006, nr 11, s. 56-57

Jednym głosem o energooszczędności / Danuta Burzyńska // Builder. – 2006, nr 10, s. 58-60

Jak importować pasywność : część II / Szymon Firląg. Jürgen Schnieders // Builder. – 2006, nr 10, s. 68-70

Jak importować pasywność : część I / Szymon Firląg. Jürgen Schnieders // Builder. – 2006, nr 7/8, s. 86-88

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Analiza wariantów zaopatrzenia w energię budynku pasywnego / Kinga Kłos-Szalaty, Andrzej Górka // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2024, nr 3, s. 26-32

Największy w Polsce certyfikowany pasywny budynek biurowy – specyfika, fizyka budowli i systemy HVAC / Andrzej Górka // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2023, nr 11, s. 5-8

Standard budownictwa pasywnego i jego rozwój w Polsce / Andrzej Górka // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja // 2022, nr 2, s. 40-49

Wybór sposobu zasalania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) – aspekt ekonomiczny / Bartosz Radomski, Tomasz
M. Mróz // Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja. – 2019, nr 7, s. 243-252

Wybór sposobu zasilania w odnawialną energie pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) – aspekt energetyczny / Bartosz radomski, Tomasz
M. Mróz // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2019, nr 6, s. 207-216

Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych : część 2 : instalacje ogrzewania, wentylacji, elektryczna i wodna / Dawid Tąta, Henryk Foit // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.
– 2015, nr 11, s. 436-441

Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych : część 1 : założenia budowlane / Dawid Tąta, Henryk Foit // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2015, nr 10, s. 383-388

Pompy ciepła w pasywnym budynku biurowym / Piotr Michalak, Stanisław Grygierczyk // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2015, nr 10, s. 396-398

Architektura podhalańska w kontekście architektury pasywnej / Paweł Owczarek // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2014, nr 1, s. 15-18

Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko / Kinga Dopieralska, Alicja Siuta-Olcha // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.
– 2014, nr 2, s. 58-62

Graficzna prezentacja strategii pasywnego ogrzewania i chłodzenia w budynku / Jarosław Figaszewski, Joanna Biedrońska // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2014, nr 1, s. 19-23

Ograniczenie ryzyka przegrzewania budynków pasywnych / Szymon Firląg // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2013, nr 3, s. 111-116

Czysta Energia

Głęboka termomodernizacja, czyli „Domy od(nowa)” / Agnieszka Figielek, Bartosz Królczyk // Czysta Energia.
– 2017, nr 3-4, s. 28-29

Budownictwo pasywne i zero energetyczne w polskich gospodarstwach rolnych / Bartosz Królczyk // Czysta Energia. – 2016, nr 6, s. 34-36

Budownictwo pasywne znaczenie indywidualnego projektu / Agnieszka Figielek // Czysta Energia.
– 2015, nr 6, s. 32-33

Jak ocenić opłacalność budynków pasywnych ? / Bartosz Królczyk // Czysta Energia. – 2012, nr 2, s. 33

Budynki energooszczędne i pasywne / Edward Szczechowiak // Czysta Energia. – 2008, nr 3, s. 22-26

Budynek pasywny od teorii do praktyki / Roman Pieprzyk // Czysta Energia. – 2008, nr 3, s. 30-34

Pasywny kościół dla aktywnych wiernych / oprac. Urszula Wojciechowska // Czysta Energia. – 2008, nr 2,
s. 39

Dom pasywny w warunkach polskich / Ludwika Juchniewicz-Lipińska // Czysta Energia. – 2007, nr 4,
s. 27-29

Dom pasywny standard nowoczesnego budownictwa / Ryszard Wnuk // Czysta Energia. – 2007, nr 3,
s. 24-27

Urządzenia poprawiające efektywność energetyczną budynku / Małgorzata Łodzińska-Wacławik // Czysta Energia. – 2005, nr 11, s. 26-27

Domy pasywne w Niemczech / M. Miara // Czysta Energia. – 2004, nr 12, s. 19

Energia i Recykling

Podstawy pasywnego budynku / Anna Smurzyńska-Łukasik // Energia i Recykling. – 2022, nr 3, s. 38-40

Instal

Wpływ strategii sterowania na komfort klimatyczny w budynku pasywnym / Tomasz Mróz, Kamil Szkarłat // Instal. – 2013, nr 5, s. 18-24, 26-27

Mikrobiologiczna jakość powietrza w budynku pasywnym w czasie jego eksploatacji / Małgorzata Basińska, Michał Michałkiewicz // Instal. – 2011, nr 10, s. 36-38

Wielokryterialna analiza wyboru systemu ogrzewczo-wentylacyjnego budynku pasywnego / Michał Klimas, Tomasz M. Mróz // Instal. – 2011, nr 3, s. 15-20

Strategia optymalnego sterowania układami utrzymania komfortu klimatycznego w budynku pasywnym / Kamil Szkarłat, Tomasz Mróz // Instal. – 2009, nr 6, s. 36-41

Ogrzewanie, wentylacja i ciepła woda w domach pasywnych na przykładzie domu jednorodzinnego w Smolcu / Marta Chludzińska, Anna Bogdan // Instal. – 2008, nr 6, s. 26-29

Inżynieria i Budownictwo

Budynki pasywne w polskich warunkach klimatycznych / Tomasz Kisielewicz // Inżynieria i Budownictwo.
– 2006, nr 5, s. 255-259

Projektowanie budynków pasywnych na podstawie komputerowej symulacji bilansu cieplnego / Piotr Adamczewski, Georgije Nedeljkov, Marian Giżejowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2002, nr 2, s. 66-71

Izolacje

Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów / Joanna Nowaczyk // Izolacje. – 2023, nr 5, s. 60-63

Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego / Michał Sowiński, Maria Wesołowska, Jan Żołnierczyk, Michał Matuszczak // Izolacje. – 2018, nr 11/12, s. 46-51

Wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym / Marta Piątek, Robert Sekret // Izolacje. – 2017, nr 9, s. 68, 70-72

Problemy eksploatacji budynków pasywnych w Polsce / Jerzy Żurawski // Izolacje. – 2015, nr 7/8, s. 18-21

Domy pasywne do poprawy ? / Jerzy Żurawski // Izolacje. – 2013, nr 9, s. 24-25

Analiza obciążenia termicznego w pasywnej hali sportowej w czasie występowania wysokich temperatur zewnętrznych / Anna Dudzińska // Izolacje. – 2013, nr 9, s. 26-31

Budynek pasywny standard oraz ocena jakości / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski // Izolacje. – 2010, nr 10, s. 84-86

Dom energooszczędny czy pasywny ? – analiza opłacalności / Józef Adamowski // Izolacje. – 2007,
nr 11/12, s. 36-39

Dom pasywny / Dieter Brandt // Izolacje. – 2004, nr 11/12, s. 57-60

Kalejdoskop Budowlany

Próba szczelności / Łukasz Smól // Kalejdoskop Budowlany. – 2006, nr 4, s. 68-69

Projekt domu pasywnego : finał konkursu // Kalejdoskop Budowlany. – 2006, nr 2, s. 78-81

Projekt czeka na inwestora / Tomasz Zmorzyński // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 11, s. 62-64

Okna do domów pasywnych / Marcin Szewczuk // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 11, s. 65

Dojrzała kompetencja // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 9, s. 86-87

Pasywny biurowiec / Łukasz Smól // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 9, s. 88-90

Zatrzymać ciepło // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 7-8, s. 53

Budownictwo pasywne w termomodernizacji / Łukasz Smól, Günter Schlagowski // Kalejdoskop Budowlany.
– 2005, nr 7-8, s. 54-57

Zasady kształtowania budynków pasywnych / Tomasz Kisilewicz // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 6,
s. 76-80

Oszczędzać dzięki inwestycjom ! // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 5, s. 72-73

Okna w budownictwie pasywnym / Karol Bober // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 5, s. 76-77

Budownictwo pasywne już w Polsce / Karol Bober // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 3, s. 34-36

Domy pasywne i autonomiczne / Eugeniusz Rylewski // Kalejdoskop Budowlany. – 2005, nr 5, s. 56-57

Wentylacja w domach pasywnych / Barbara Leśnik, Tomasz Trusewicz // Kalejdoskop Budowlany. – 2005,
nr 1, s. 46-49

Dom 3-litrowy : rewolucja w modernizacji starych budynków / Danuta Burzyńska // Kalejdoskop Budowlany.
– 2004, nr 12, s. 44-47

Budynek 2000 / oprac. Danuta Burzyńska // Kalejdoskop Budowlany.- 2004, nr 11, s. 38-40

Materiały Budowlane

Sposoby ograniczania przegrzewania budynku szkoły w standardzie pasywnym / Anna Dudzińska, Ewelina Panasiuk // Materiały Budowlane. – 2023, nr 12, s. 67-72

Promieniowanie słoneczne – istotny element w procesie projektowania domu pasywnego w Polsce / Joanna Gil-Mastalerczyk, Kinga Kraska // Materiały Budowlane. – 2023, nr 7, s. 11-17

Analiza standardu energetycznego i optymalnych rozwiązań technologicznych istniejącego pasywnego jednorodzinnego budynku mieszkalnego / Dariusz Koc // Materiały Budowlane. – 2023, nr 2, s. 56-61

Budynek pasywny – podstawowe zasady / Bartosz Witkowski, Krzysztof Schabowicz // Materiały Budowlane.
– 2022, nr 1, s. 37-39

Rodzaje podkonstrukcji elewacji wentylowanych ze szczególnym uwzględnieniem podkonstrukcji pasywnych / Łukasz Zawiślak, Paweł Staniów, Krzysztof Schabowicz // Materiały Budowlane. – 2021, nr 9, s. 7-10

Efektywność nocnej wentylacji w ograniczaniu przegrzewania pasywnej hali sportowej w Krakowie / Anna Dudzińska // Materiały Budowlane. – 2021, nr 1, s. 2-6

Porównanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz pasywnych / Małgorzata Fedorczak-Cisak // Materiały Budowlane. – 2020, nr 1, s. 14-16

Czynniki ryzyka w cyklu życia budynków pasywnych / Jadwiga Bizon-Górecka, Jarosław Górecki, Mateusz Holec // Materiały Budowlane. – 2017, nr 8,s. 94-96

Komfort wewnątrz budynków pasywnych / Zbigniew Bromberek // Materiały Budowlane. – 2017, nr 1, s. 70-72

Wymagania ekologiczne w zielonych zamówieniach publicznych promujących budownictwo pasywne / Renata Kozik, Izabela Karasińska-Jaśkowiec // Materiały Budowlane. – 2016, nr 6, s. 152-153, 193

Wymagania ekologiczne w zielonych zamówieniach publicznych promujących budownictwo pasywne / Renata Kozik, Izabela Karasińska-Jaśkowiec // Materiały Budowlane. – 2016, nr 6, s. 152-153, 193

Rewaloryzacja budynku zabytkowego na budynek pasywny / Tomasz Błaszczyński, Katarzyna Kocłajda // Materiały Budowlane. – 2014, nr 5, s. 106-107

Materiały murowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym / Paweł Szymański // Materiały Budowlane. – 2013, nr 1, s. 42-44

Zastosowanie pianki XPS do termoizolacji płyty fundamentowej budynków pasywnych / Karol Matysiak // Materiały Budowlane. – 2012, nr 6, s. 54, 56

Jak efektywnie wspierać budownictwo pasywne ? (Cz. 2) / Krzysztof Żmijewski // Materiały Budowlane.
– 2012, nr 2, s. 46-47,53

Jak efektywnie wspierać budownictwo pasywne ? (Cz. 1) / Krzysztof Żmijewski // Materiały Budowlane.
– 2012, nr 1, s. 12-15

NordPass koncepcja budynków pasywnych i niskoenergetycznych w krajach Europy Północnej / Szymon Firląg // Materiały Budowlane. – 2012, nr 1, s. 48-51

Kiedy opłacalna jest budowa domu pasywnego / Krzysztof Żmijewski // Materiały Budowlane. – 2011, nr 1,
s. 67-69

Rozwiązania systemowe budynków pasywnych / Tomasz Kania // Materiały Budowlane. – 2010, nr 1,
s. 26-27, 83

Zastosowanie ścian z bloków gipsowych w systemie domów pasywnych EKORD / Tomasz Kania // Materiały Budowlane. – 2010, nr 1, s. 28

Właściwości techniczne i montaż okien pasywnych / Krzysztof Kuczyński // Materiały Budowlane. – 2009, nr 8, s. 42-43, 79

Budownictwo energooszczędne i pasywne / Jerzy Żurawski // Materiały Budowlane. – 2009, nr 1, s. 67-70

Dostosowanie istniejącego budynku wielorodzinnego do standardów budynku pasywnego – przykład inwestycji z Dunaujvaros (Węgry) / Aleksander Panek, Joanna Rucińska // Materiały Budowlane. – 2008,
nr 1, s. 54-55

Czy opłaca się ponosić dodatkowe nakłady na polepszenie standardu energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych ? / Wiesław Sarosiek, Beata Sadowska // Materiały Budowlane. – 2007, nr 1,
s. 83-85

Domy pasywne nowy standard w budownictwie / Szymon Firląg // Materiały Budowlane. – 2007, nr 1,
s. 86-89

Ogólna koncepcja budynku pasywnego / Marcin Idczak // Materiały Budowlane. – 2007, nr 1, s. 90-92

Domy pasywne w austriackich realiach / Ewa Kosmala, MarzenaPanfil // Materiały Budowlane. – 2007, nr 1,
s. 95-96

Okna do domów pasywnych / Marcin Szewczuk // Materiały Budowlane. – 2006, nr 8, s. 70

Domy pasywne warto powielać dobre przykłady / Michał Fenrych // Materiały Budowlane. – 2005, nr 1,
s. 14, 43

Budynek 2000 niskoenergetyczny obiekt biurowy / Danuta Kostrzewska-Matynia // Materiały Budowlane.
– 2004, nr 11, s. 58

Poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej w budownictwie – domy pasywne / Wiesław Matwiejczuk, Katarzyna Dołżyk // Materiały Budowlane.
– 2004, nr 10, s. 105-107

Budynki o niskim zużyciu energii do ogrzewania i pasywne / Krzysztof Kasperkiewicz, Krystyna Kowalewska // Materiały Budowlane. – 2003, nr 1, s. 6-8

Murator

Murowany czy drewniany ? : porównanie technologii budowy domu pasywnego / Robert Kaliszak // Murator. – 2019, nr 5, s. 66-73

Autonomiczny dom pasywny / tekst i zdjęcia Robert Kaliszak // Murator. – 2019, nr 2, s. 114-116

Dom pasywny na Kaszubach / tekst Ewa Trusewicz // Murator. – 2016, nr 10, s. 118-122

Dom pasywny z podwójnym certyfikatem / tekst Ewa Trusewicz // Murator. – 2016, nr 3, s. 136-142

Pasywny z prefabrykatów / tekst Ewa Trusewicz // Murator. – 2015, nr 10, s. 80-82, 84, 86-89

Stylowy pasywny / tekst Radosław Murat // Murator. – 2015, nr 3, s. 97-101

Dom pasywny i prefabrykowany / tekst Radosław Murat // Murator. – 2014, nr 8, s. 94-96, 98, 100-101

Dom pasywny na Pomorzu / tekst Ewa Trusewicz // Murator. – 2014, nr 6, s. 110-112, 114, 116-117

Montaż okien balkonowych w budynkach pasywnych / tekst Cezary Sankowski // Murator. – 2014, nr 5,
s. 126-127

Pasywny dom dostępny : projekt wyróżniony w konkursie „Energooszczędny Dom Dostępny” / tekst Paweł Okołowski, Zuzanna Podwysocka, Piotr Laskowski // Murator. – 2013, nr 7, s. 50-54, 56, 58, 60-62

Dom pasywny w detalach / tekst Zuzanna Podwysocka // Murator. – 2012, nr 12, s. 116-121

Prefabrykowany, szkieletowy i pasywny / Małgorzata Kijak-Olechnicka // Murator. – 2011, nr 9, s. 141-142, 144-147

Energooszczędny czy pasywny / Szymon Firląg // Murator. – 2008, nr 5, s. 160-172

Okno

Pierwszy w Polsce certyfikat gotowego komponentu pasywnego potwierdzający produkcje okien pasywnych / Kamil Wiśniewski, Sławomir Tomasz Kwiatkowski // Okno. – 2020, nr 2, s. 56-59

Stolarka okienna w budownictwie pasywnym / Sławomir Tomasz Kwiatkowski // Okno. – 2019, nr 1,
s. 58-61

Największy pasywny budynek szkolny w Szwecji dostosowany do wymagań przyszłości // Okno.– 2018, nr 4,
s. 25-26

Okna pasywne / Włodzimierz Matusiak // Okno. – 2013, nr 3, s. 19-20

Drzwi i bramy garażowe Hörmann dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego / Zbigniew Czajka // Okno. – 2013, nr 2, s. 19-21

Polski Instalator

Kościół pasywny w Nowym Targu / Henryk Kwapisz, Łukasz Mędrecki, Tomasz Pyszczek // Polski Instalator.
– 2014, nr 7-8, s. 22-23

Chłodzenie pasywne / Maciej Danielak // Polski Instalator. – 2014, nr 5, s. 52-55

Analiza kosztów budownictwa pasywnego / Maciej Danielak // Polski Instalator. – 2013, nr 11, s. 28-29

Budynki pasywne : jakość powietrza a wentylacja pomieszczeń / Maciej Danielak // Polski Instalator.
– 2013, nr 9, s. 30-31

Dom pasywny w Bielawie / Przemysław Ślusarczyk // Polski Instalator. – 2013, nr 5, s. 22-25

Budownictwo pasywne a tradycyjna technologia budowlana / Piotr Norberciak // Polski Instalator. – 2013, nr 3, s. 36-39

Prefabrykowany budynek pasywny / Przemysław Ślusarczyk // Polski Instalator. – 2012, nr 12, s. 36-39

Analiza ogrzewania podłogowego w budownictwie tradycyjnym i pasywnym / Paweł Łukjaniuk // Polski Instalator. – 2012, nr 2, s. 32-36

Analiza ekonomiczna centralnego ogrzewania domu tradycyjnego i pasywnego (cz. 2) / Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Wanda Mojkowska // Polski Instalator. – 2011, nr 7/8, s. 42-46

Analiza ekonomiczna centralnego ogrzewania domu tradycyjnego i pasywnego (cz. 1) / Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Wanda Mojkowska // Polski Instalator. – 2011, nr 6, s. 28-32

Przegląd Budowlany

Ocena jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania w modułowym budynku przedszkola wybudowanego w standardzie pasywnym / Dobrosław Kaczorek, Michał Piasecki // Przegląd Budowlany.
– 2023, nr 11-12, s. 138-143

Wykorzystanie ścian z gipsu syntetycznego w budownictwie pasywnym / Tomasz Kania // Przegląd Budowlany. – 2019, nr 10, s. 107-109

Opis założeń do budownictwa pasywnego – zasady, rozwiązania, koszty / Krzysztof Magdziarz // Przegląd Budowlany. – 2016, nr 10, s. 10-14

Budownictwo pasywne budownictwem przyszłości ? // Przegląd Budowlany. – 2014, nr 4, s. 14-15

Koszty energii w budynku pasywnym – do sprawdzenia online // Przegląd Budowlany. – 2014, nr 3, s. 20

Okna dachowe do budynków pasywnych FTT U8 Thermo // Przegląd Budowlany. – 2014, nr 2, s. 24

Reynaers w Domu Pasywnym // Przegląd Budowlany. – 2009, nr 3, s. 10-11

Podstawy budownictwa energooszczędnego / Wojciech Dubas // Przegląd Budowlany. – 2006, nr 5, s. 19-24

Okna do domów pasywnych / Marcin Szewczuk // Przegląd Budowlany. – 2005, nr 10, s. 38-39

Czy budownictwo pasywne ma przyszłość w Polsce ? // Przegląd Budowlany. – 2005, nr 5, s. 18-19

Budownictwo pasywne przyszłość czy utopia ? // Przegląd Budowlany. – 2004, nr 11, s. 20-21

Nowe spojrzenie na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych / Leszek Laskowski // Przegląd Budowlany. – 2004, nr 11, s. 37-43

Europejskie wzorce budynków helioaktywnych / Katarzyna Dutko // Przegląd Budowlany. – 2004, nr 9, s. 26-36

Przemysł Drzewny

Szczelność budynków pasywnych na przykładzie budynków zrealizowanych w Polsce w technologii drewnianej / Szymon Firląg // Przemysł Drzewny. – 2019, nr 2, s. 60-65

Świat Szkła

Standard domu pasywnego dzięki ramkom dystansowym SWISSPACER / Janina Brielmann // Świat Szkła.
– 2019, nr 11, s. 26-27

Dobry montaż w domu pasywnym / Izabela Oko, Paweł Zdybał // Świat Szkła. – 2018, nr 10, s. 40-41

Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard – również w termomodernizacji / Sławomir Tomasz Kwiatkowski // Świat Szkła. – 2017, nr 5, s. 22-25

Rola okien w budownictwie pasywnym oraz energooszczędnym / Karolina Janus // Świat Szkła. – 2016,
nr 10, s. 24-26

Dom pasywny przełom energetyczny jest prosty / Wolfgang Feist // Świat Szkła. – 2015, nr 3, s. 16-18

Okna domu pasywnego : dotychczasowy rozwój i perspektywy / Benjamin Krick // Świat Szkła. – 2015,
nr 3, s. 26-29

Zintegrowanie okna zespolone Schüco AWS 120 CC.SI w standardzie pasywnym // Świat Szkła. – 2014,
nr 3, s. 37

Okna w domach pasywnych i energooszczędnych / Mateusz Matkovič // Świat Szkła. – 2013, nr 9, s. 31

Projektowanie okien w budynku pasywnym : część 2 / Cezary Sankowski // Świat Szkła. – 2012, nr 4, s. 28-33

Duże przeszklenia w domach pasywnych z systemem CS 104 / Karolina Szymańska-Migut // Świat Szkła.
– 2012, nr 2, s. 37

Projektowanie okien w budynku pasywnym : część 1 / Cezary Sankowski // Świat Szkła. – 2011, nr 12, s. 27-30

Montaż okien w budynkach energooszczędnych i pasywnych / Wiesław Dybał // Świat Szkła. – 2009, nr 1,
s. 16-17

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Cz.1 / Maria Makarewicz // Świat Szkła. – 2008, nr 3, s. 21-23

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania OŹE w infrastrukturze budynku pasywnego / Katarzyna Bartosik // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. – 2020, nr 3-6, s. 105-108

Charakterystyka konstrukcyjna i techniczna budynków pasywnych i plus energetycznych / Alicja Bil // Technika Chłodnicza i klimatyzacyjna. – 2019, nr 1-2, s. 12-18

Koncepcja systemu grzewczego i wentylacyjnego dla budynku pasywnego / Andrzej Idzi // Technika Chłodnicza
i Klimatyzacyjna. – 2014, nr 10, s. 372-378

Instalacja grzewczo-wentylacyjna budynku pasywnego na przykładzie wyróżnionego projektu „Mądrian” / Agnieszka Antoszewska, Zbigniew Klimczak, Michał Wajman // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna.
– 2013, nr 9, s. 387-394, 396

Warstwy

Wpływ konstrukcji ściany z przezroczystą izolacją cieplną na działanie systemu do pasywnego pozyskiwania promieniowania słonecznego / Wacław Bieda, Jan Radoń, Bogusław Mielec // Warstwy.
– 1998, nr 4, s. 98-101

Warstwy. Dachy i Ściany

Dom pasywny jednorodzinny z automatyką budynkową i systemami bezpieczeństwa / Bogumił Wrana // Warstwy. Dachy i Ściany. – 2010, nr 2, s. 37-39

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Budynki pasywne sposobem na smog / Mateusz Płoszaj-Mazurek // Wiadomości Projektanta Budownictwa.
– 2018, nr 5, s. 16-19

Pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce / Ludwika Juchniewicz-Lipińska // Wiadomości Projektanta Budownictwa. – 2009, nr 1, s. 10-11