Opracowania tematyczne – KREDYT HIPOTECZNY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY:

Bankowość : podstawowe założenia / Władysław Leopold Jaworski (Seria: Studia Finansowo-Bankowe)
Warszawa : POLTEXT, 1995, s. 88-89 (Rozdz. 3.3.3.7 – Kredyt hipoteczny)
Sygnatura 38.3

Bankowość osobista : personal banking, premium banking / Rafał Płókarz
Warszawa : CeDeWu, 2017, s. 129-138 (Rozdz. 4.6.1 – Kredyty hipoteczne)
Sygnatura 38.3

Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński, Wyd. 10
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 115-117 (Rozdz. 3.1.1.6 – Kredyt hipoteczny)
Sygnatura 38.3

Leksykon bankowo-giełdowy / Zbigniew Krzyżkiewicz
Warszawa : POLTEXT, 1998, s. 295 (Kredyt hipoteczny)
Sygnatura 38.3

Produkty bankowe : rynek usług finansowych / Michael Bitz
Warszawa : POLTEXT, 1996, s. 71-74 (Rozdz. 2.3.2.2 – Kredyty hipoteczne)
Sygnatura 38.3

Współczesna bankowość. T. 1 / red. nauk. Małgorzata Zalewska
Warszawa : DIFIN, 2007, s. 208-226 (Rozdz. 5.2 – Kredyt hipoteczny)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 38.7 – BANKI DETALICZNE I INWESTYCYJNE:

Odwrócony kredyt hipoteczny / Jan Koleśnik [w:] Bankowość detaliczna / redakcja naukowa Jan Koleśnik
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 131-139
Sygnatura 38.7

DZIAŁ 38.8 – BANKI HIPOTECZNE I KOMERCYJNE:

Bankowość hipoteczna / Agnieszka Gąsowska
Warszawa : POLTEXT, 2000
Sygnatura 38.8

Doświadczenia Kanady i USA w trakcie obecnego kryzysu finansowego w obszarze ubezpieczeń kredytów hipotecznych / Michał Wydra [w:] Współczesna bankowość hipoteczna / red. Anna Szelągowska
(Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2010, s. 239-274
Sygnatura 38.8

Kredyty i pożyczki hipoteczne jako podstawowe źródło finansowania nieruchomości / Magdalena Kolasińska [w:] Współczesna bankowość hipoteczna / red. Anna Szelągowska (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2010, s. 31-49
Sygnatura 38.8

DZIAŁ 38.14 – KREDYTY:

Kredyt bankowy dla firm i osób fizycznych / Zbigniew Dobosiewicz (Seria: Poradnik Prawny)
Warszawa : INFOR, 1997, s. 116-127 (Kredyty budowlane i mieszkaniowe)
Sygnatura 38.14

Kredyty i gwarancje bankowe / Zbigniew Dobosiewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 109-120 (Rozdz. 10 – Kredyty budowlano
-mieszkaniowe (hipoteczne)

Sygnatura 38.14

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe / Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski. Stan prawny na 1 października 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 547-557 (Cz. VII. Rozdz. 3 – Kredyty)
Sygnatura 38.14

Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Krzysztof Waliszewski (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2010, s. 123-128 (Rozdz. 2.2.2.2 – Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych),
s. 129-130 (Rozdz. 2.2.3 – Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek consumer finanse i rynek kredytów hipotecznych)
Sygnatura 38.14

Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Bogusław Półtorak
Warszawa : CeDeWu, 2005, s. 217-224
Sygnatura 38.14

Wybrane aspekty rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Niemczech i w Polsce / Małgorzata Anna Olszak (Seria: Materiały i Studia, nr 182)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004
Sygnatura 38.14

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Finanse zintegrowane : sekurytyzacja, struktury finansowe / Izabela Kidacka
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 282-283 (Rozdz. 3.2.3 – Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego)
Sygnatura 43

DZIAŁ 63.2 – NIERUCHOMOŚCI-RYNEK I GOSPODARKA

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych kredytem hipotecznym ze szczególnym uwzględnieniam oferty Multibanku / Ryszard A. Izdebski, Andrzej Muczyński [w:] Gospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomości / red. Ryszard Źróbek (Seria: Nieruchomości)
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 103-115
Sygnatura 63.2

Rynek nieruchomości : system i funkcjonowanie / Marek Bryx
Warszawa : POLTEXT, 2006, 241-248 (Rozdz. 8.3.2 – Wtórny rynek kredytów hipotecznych),
s. 289-310 (Towarzystwa kredytowe – zapomniane instytucje kredytu hipotecznego)
Sygnatura 63.2

Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego / Jacek Łaszek (Seria: Materiały i Studia, nr 203)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006
Sygnatura 63.2

DZIAŁ 63.3 – NIERUCHOMOŚCI-INWESTYCJE I FINANSOWANIE:

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Mariola Willmann, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Wydanie I
Opole : Uniwersytet Opolski, 2020, s. 81-117 (3 – Kredyty i pożyczki hipoteczne), s. 119-142 (4 – Czynniki ryzyka w obszarze hipotecznym kredytów), s. 157-189 (6 – Procedura rozpatrywania wniosków o hipoteczny kredyt mieszkaniowy w świetle regulacji ustawowych i nadzorczych), s. 91-209 (7 – Obsługa hipotecznego kredytu mieszkaniowego podczas spłaty)
Sygnatura 63.3

Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce / Anna Szelągowska, Artur A. Trzebiński, Wojciech Orzechowski
Warszawa : CeDeWu, 2018, s. 54-57 (Rozdz. 3.2 –  Kredyty i pożyczki hipoteczne)
Sygnatura 63.3

Kredyt hipoteczny : poradnik / Zbigniew Dobosiewicz
Warszawa : DIFIN, 2010
Sygnatura 63.3

Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości mieszkaniowych / Gabriel Główka
[w:] Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości / red. Marek Bryx (Seria: Materiały
Do Studiowania Rynku Nieruchomości, z. 1)
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 85-113
Sygnatura 63.3

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości / Gabriel Główka [w:] Nieruchomość, kredyt, hipoteka : praca zbiorowa / red. Gabriel Główka (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : POLTEXT, 2008, s. 45-59
Sygnatura 63.3

Kredyt mieszkaniowy i budowlany / Zbigniew Dobosiewicz (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : C.H. Beck, 2006, s. 40-44
Sygnatura 63.3

Kredytowanie hipoteczne / Agnieszka Baryła ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Nieruchomości
Olsztyn : UWM, 2004
Sygnatura 63.3

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce / Gabriel Główka (Seria: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość w XXI Wieku)
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2010
Sygnatura 63.3

Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Anna Białek-Jaworska
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 49-57 (Rozdz. 1.3 – Dominująca rola kredytu hipotecznego w systemie kredytowania budownictwa mieszkaniowego)
Sygnatura 63.3

Rozwój innowacji na polskim rynku kredytowania hipotecznego na tle światowych rozwiązań / Piotr Łyszczak [w:] Usługi finansowe na rynku nieruchomości /red. nauk. Magdalena Kalasińska, Bogusław Półtorak (Seria: Debiuty Studenckie)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 53-62
Sygnatura 63.3

Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym / Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa [w:] Nieruchomość, kredyt, hipoteka : praca zbiorowa / red. Gabriel Główka (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : POLTEXT, 2008, s. 89-107
Sygnatura 63.3

System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Gabriel Główka
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2012,
s. 76-87 (Rozdz. 3.1.1 – Mieszkaniowe kredyty hipoteczne), s. 92-120 (Rozdz. 3.2 – Rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce)
Sygnatura 63.3

Wpływ credit scoringu na wzrost i bezpieczeństwo udzielanych kredytów hipotecznych, a także na rozwój rynku nieruchomości / Anita Mainka, Agnieszka Rymar [w:] Usługi finansowe na rynku nieruchomości /
red. nauk. Magdalena Kalasińska, Bogusław Półtorak (Seria: Debiuty Studenckie)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 63-78
Sygnatura 63.3

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

System ubezpieczeń społecznych / pod red. Wandy Sułkowskiej
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 107-112 (Rozdz. 6.2 – Odwrócony kredyt hipoteczny)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 69 – UBEZPIECZENIA:

Tendencje światowe na rynku ubezpieczeń związanych z kredytami hipotecznymi / Magdalena Bulik
[w:] Ubezpieczenia : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Stanisław Wieteska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 85-91
Sygnatura 69

DZIAŁ 69.1 – UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE:

Wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego / Maciej Cycoń [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda Sułkowska (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2011, s. 123-138
Sygnatura 69.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Abuzywność klauzul walutowych w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w walucie obcej / Rafał Mroczkowski // Gdańskie Studia Prawnicze. – 2017, t. 38, s. 367-388

Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego / Katarzyna Kubiszewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2014, nr 173, t. 1, s. 280-296

Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego / Agnieszka Marciniuk // Śląski Przegląd Statystyczny. – 2017, nr 15, s. 169-181

Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych / Michał Boda // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 1, s. 124-145

Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce / Renata Papież // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 2, s. 163-176

Bariery kredytowania hipotecznego w Polsce / Jacek Łaszek // Sprawy Mieszkaniowe. – 1996, z. 4, s. 46-55

Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna / Milena Karwowska // Finanse i Prawo Finansowe. – 2014, nr 2, s. 38-54

Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim / Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska // Wiadomości Ubezpieczeniowe. – 2017, nr 4, s. 27-40

Determinanty kształtowania się dominującego udziału kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej w polskim sektorze bankowym w latach 2010-2022 / Tomasz Pawluć, Adam Szymko // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek.2024, nr 1(65), s. 62-78

Determinanty ryzyka portfela kredytów hipotecznych w polskim sektorze bankowym / Jarosław Klepacki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 9, cz. 3, s. 143-154

Efekty aktualizacji wartości nieruchomości dla symulowanego portfela kredytów hipotecznych / Magdalena Bywalec // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 370,
s. 7-26

Ewolucja prawnych instrumentów ochrony konsumentów na polskim rynku kredytów hipotecznych / Bogusław Półtorak // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018, t. 108, s. 281-298

Forma spłaty kredytu jako determinanta rozwoju polskiego rynku hipotecznego / Ryszard Węgrzyn // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 640, s. 77-90

Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Katarzyna Maj-Waśniowska, Maciej Cycoń // Zeszyty Naukowe / Polskie towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 11,
s. 195-209

Interpretacje niedozwolonych postanowień umownych na rynku kredytów hipotecznych obciążonych ryzykiem walutowym / Dominik Kubacki // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2023, nr 126, s. 27-47

Jakość obsługi klientów w zakresie kredytów hipotecznych przez banki i pośredników kredytowych w Polsce
w czasie pandemii
/ Krzysztof Waliszewski, Sebastian Łukaszewski COVID-19 // Finanse i Prawo Finansowe.
– 2022, nr 2(34), s. 101-124

Kanadyjski system ubezpieczeń kredytów hipotecznych / Magdalena Mikołajczyk, Bartosz Wojno // Prawo Asekuracyjne. – 2002, nr 1, s. 79-84

Klasyfikacja typologiczna kredytobiorców hipotecznych z wykorzystaniem modeli klas ukrytych / Marcin Idzik, Jacek Gieorgica // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 323, vol. 4, s. 203-220

Koszt kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim a ryzyko utraty wypłacalności gospodarstw domowych / Rafał Jagoda, Magdalena Kryska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 424, s. 98-106

Koszty konsumenckiego kredytu hipotecznego w świetle ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
/ Magdalena Paleczna // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2019, nr 8, s. 7-12

Kredyt hipoteczny jako forma finansowania inwestycji mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo
-Wschodniej Unii Europejskiej w niestabilnym otoczeniu
/ Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 106, s. 299-310

Kredyt hipoteczny jako główne źródło finansowania inwestycji na rynku nieruchomości / Karolina Malesa, Tomasz Malesa // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2016, nr 1(22), s. 141-152

Kredyt dla niezamożnych / Edward Jednoralski // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2006, nr 8, s. 21

Kredytowanie inwestycji mieszkaniowych w Polsce / Maciej Wierzchowski // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 1999, nr 4, s. 8-15

Kredyty hipoteczne o stałej oraz okresowo stałej stopie procentowej – ocena dotychczasowej polityki regulacyjnej oraz rekomendacje dla niej  / Jakub Kuchno, Paweł Robert Niedziółka // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2024, nr 1, s. 154-183

Kredyty hipoteczne w CHF udzielane klientom polskich banków jako element wpływający na zarządzanie złotym polskim / Mariusz Wisłowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 9, cz. 3, s. 181-191

Kredyty hipoteczne w Polsce w kontekście stabilności finansowej i makroekonomicznej / Ryszard Kata // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2015, t. 22,
s. 183-196

Kto powinien płacić pośrednikowi kredytu hipotecznego – bank czy klient ? : przyczynek do dyskusji na kanwie implementacji dyrektywy hipotecznej w Polsce / Krzysztof Waliszewski // Nauki o Finansach. – 2017, nr 1,
s. 86-99

Listy zastawne jako podstawa wieloletniego kredytu / Marek Bryx // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 1998, nr 1, s. 26-31

Mechanizmy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym / Magdalena Paleczna // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2019, nr 2(32), s. 16-28

Nadzorcze środki ograniczania podaży kredytów zabezpieczonych hipotecznie / Michał Kruszka // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia. – 2018, nr 63(6), s. 121-142

Nauki prawne oraz ekonomia i finanse wobec problemu walutowych kredytów hipotecznych – rekomendacja integrująca perspektywy obu dyscyplin nauk społecznych / Maciej Zaleśkiewicz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2023, z. 192, s. 11-30

Ocena funkcjonowania w Polsce przepisów ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym / Ilona Szczepańska-Kulik, Piotr Russel // Zeszyty Prawnicze BAS. – 2017, nr 3(55), s. 32-48

Ocena założeń Ministerstwa Finansów do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym / Szymon Pawlęga // Wiadomości Ubezpieczeniowe. – 2010, nr 3, s. 59-70

Ochrona konsumenta w świetle nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami / Dariusz Adrianowski // Bezpieczny Bank. – 2019, nr 3, s. 94-112

Odwrócona hipoteka jako jedna z możliwości zwiększania przychodów emerytów / Wioleta Zgliczyńska// Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2014, nr 9, s. 239-247

Odwrócony kredyt hipoteczny – blaski i cienie / Elżbieta Twardowska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2011, nr 6, s. 229-243

Odwrócony kredyt hipoteczny – fikcja czy realna szansa na lepsze życie seniora ? / Ewa Kowalewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 9, cz. 3, s. 113-127

Odwrócony kredyt hipoteczny nowa usługa finansowa w Polsce / Małgorzata Grzeszczuk-Gniewek // Kontrola Państwowa. – 2015, nr 2, s. 101-115

Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego / Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – 2012, nr 883, s. 19-28

Odwrócony kredyt hipoteczny jako instrument inkluzyjnego systemu finansowego / Małgorzata Solarz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 8, cz. 2, s. 221-235

Odwrócony kredyt hipoteczny jako źródło uposażenia emerytalnego / Mariola Willmann // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 425, s.152-168

Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce / Bartosz Buta // Finanse i Prawo Finansowe. – 2022, nr 2, s. 67-84

Problem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu  hipotecznego / Arkadiusz Piotr Nowak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2020, nr 1, s.39-42

Przedkontraktowe obowiązki informacyjne kredytodawcy wobec kredytobiorcy w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym / Michal Walczak // internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR).
– 2021, nr 7, s. 79-88

Rekomendacja S a rynek kredytów hipotecznych w Polsce / Konrad Grzelec // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 85, s. 131-145

Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim / Agnieszka Marciniuk // Śląski Przegląd Statystyczny. – 2014, nr 12(18), s. 253-272

Rola odwróconego kredytu hipotecznego w zabezpieczeniu emerytalnym / Patrycja Kowalczyk-Rólczńska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 111-122

Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie po wystąpieniu kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA / Łukasz Kempa // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 43, s. 121-134

Rynek kredytów hipotecznych w Niemczech / Tomasz Możaryn // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 2000,
nr 3/4, s. 92-99

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce / Aleksandra Dąbrowska, Olga Kurek, Klaudia Kwiatkowska, Karina Piechota, Alicja Potasznik, Kamila Sosnowska // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2023, nr 3,
s. 5-13

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce / Aleksandra Paczóska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008, t. 23, s. 261-274

Rynek kredytów hipotecznych w warunkach światowego kryzysu finansowego / Jerzy Gwizdała // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 323-331

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytujących / Michał Buszko // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 61-72

Skutki zaniechania polityki publicznej w dziedzinie kredytów hipotecznych / Artur Bartoszewicz // Studia
z Polityki Publicznej. – 2019, nr 2, s. 27-53

Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych / Artur Bartoszewicz  // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 5-15

Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995–2014 : implikacje dla nadzoru bankowego / Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 1, s. 451-463

Świadomość ekonomiczna Polaków w związku z zawieraniem prywatnych umów pożyczek hipotecznych / Mariusz Wisłowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 7, z. 8, cz. 3, s. 251-265

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego / Stanisław Wieteska,  Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Agnieszka Czajkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2018, nr 541, s. 295-311

Utrzymanie nieruchomości jako koszt korzystania z odwróconego kredytu hipotecznego / Michał Rafał Walczak // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2019, t. 112, s. 155-167

Uwarunkowania prawne frankowych kredytów hipotecznych / Karolina Latek // Współczesna Gospodarka.
– 2022, nr 1, s. 27-38

Wady i zalety obowiązujących w Polsce metod wyceny nieruchomości z punktu widzenia procesu sekurytyzacji kredytów hipotecznych / Magdalena Bywalec // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 186, Część 1, s. 37-47

Wpływ czynników demograficzno-społecznych na rozwój odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce / Jerzy P. Gwizdała // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 2, s. 177-192

Wpływ działalności doradców finansowych na rynek kredytów hipotecznych w Polsce / Joanna Kaczmarczyk // Studia Zarządzania i Finansów. – 2012, nr 3, s. 133-146

Wpływ kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych na rynek nieruchomości w Polsce / Aleksandra Chłodowska // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 27, s. 365-372

Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami / Bartosz Wyżykowski // internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR). – 2018, nr 6, s. 21-37

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych / Piotr Osiński // Management and Business Administration. – 2012, nr 5, s. 13-28

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Ubezpieczenie przed niedotrzymywaniem warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę – doświadczenia międzynarodowe i możliwości wprowadzenia na polski rynek kredytów hipotecznych / Adrianna Szopa // Bank
i Kredyt. – 2005, nr 11/12, s. 67-74

Rola ubezpieczenia wierzytelności hipotecznych w rozwoju rynku finansowania nieruchomości / Zbigniew Krysiak, Łukasz Reksa // Bank i Kredyt. – 2005, nr 7, s. 40-52

Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych. Cz. 2 / Łukasz Reksa // Bank i Kredyt. – 2005, nr 4, s. 56-64

Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych. Cz. 1 / Łukasz Reksa // Bank i Kredyt. – 2005, nr 3, s. 57-66

Czy kredyt hipoteczny rozwiąże polskie problemy sektora mieszkaniowego ? / Jacek Łaszek // Bank i Kredyt.
– 2004, nr 10, s. 55-64

Bariery rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce / Łukasz Reksa // Bank i Kredyt.- 2002,
nr 10, s. 36-42

Skuteczność hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banków na nieruchomości / Tadeusz Gieraszek // Bank i Kredyt. – 1998, nr 3, s. 36-42

Builder

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych w 2016 roku / Jarosław Sadowski // Builder. – 2015, nr 11, s. 66-68

Materiały Budowlane

Jaki udział w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego maja kredyty hipoteczne / z dr. hab.  Waldemarem Rogowskim, głównym analitykiem Grupy BIK, profesorem Szkoły Głównej Handlowej, wicedyrektorem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, rozmawia Mirosław Ziach // Materiały Budowlane. – 2023, nr 9, s. 76-78

Murator

Kredyt odwrócony : sposób na podwyższenie emerytury / tekst Izabela Malinowska, Dawid Dąbrowski // Murator. – 2015, nr 2, s. 160-164

Nieruchomości. C.H. Beck.

Odwrócony kredyt hipoteczny na tle założeń Ministerstwa Finansów z 19.04.2010 r. / Paulina Armada-Rudnik // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2011, nr 1, s. 33-38

Kredyt hipoteczny – radość czy zmartwienie ? / Tomasz Błeszyński // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2008, nr 9,
s. 41

Polityka Społeczna

Kapitalizm na swoim : rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych / Mikołaj Lewicki // Polityka Społeczna. – 2014, nr 5-6, s. 35-40

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Normy ostrożnościowe oceny ryzyka kredytobiorcy hipotecznego / Michał Kruszka, Marcin Wroński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2019, nr 4, s. 203-219

Negatywna selekcja na polskim rynku kredytów hipotecznych w latach 2007-2009 / Izabela Bludnik // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2010, z. 3, s. 65-80