Polskie normy – nowości z dn. 05.10.2023

 1. PN-B-12014:2023 Pustaki ceramiczne wentylacyjne
 2. PN-EN 1279-2:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
 3. PN-EN 10222-2+A1:2021 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 2: Stale ferrytyczne
  i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach
 4. PN-EN 10222-4+A1:2021 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności
 5. PN-EN 12350-3:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
 6. PN-EN 12350-4:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności
 7. PN-EN 12350-7:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 7: Zawartość powietrza — Metody ciśnieniowe
 8. PN-EN 14541-1:2022 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych — Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych — Część 1: Terminologia
 9. PN-EN 15634-2:2020 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi — Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) — Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym
 10. PN-EN ISO 3834-1:2022 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych — Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
 11. PN-EN ISO 6504-3:2020 Farby i lakiery — Oznaczanie krycia — Część 3: Oznaczanie krycia farb na mury, beton i zastosowania wewnętrzne
 12. PN-EN ISO 9488:2022 Energia słoneczna — Terminologia
 13. PN-EN ISO 10545-4:2019 Płytki i płyty ceramiczne — Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej
 14. PN-EN ISO 10545-10:2021 Płytki i płyty ceramiczne — Część 10: Oznaczanie rozszerzalności wodnej
 15. PN-EN ISO 22518:2021 Farby i lakiery — Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych — Metoda chromatografii gazowej
 16. PN-EN ISO/IEC 27006:2021 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Wymagania
  dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 17. PN-EN IEC 60445:2022 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów
 18. PN-ISO 12082:2023 Ser topiony i przetwory z sera topionego — Obliczanie zawartości dodanych substancji emulgujących i regulatorów kwasowości/pH będących cytrynianami, wyrażonych jako kwas cytrynowy
 19. PN-ISO 18252:2023 Bezwodny tłuszcz mleczny — Oznaczanie składu steroli za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda rutynowa)
 20. PKN-CEN/TS 14541-2:2023 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych — Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych — Część 2: Zalecenia dotyczące istotnych właściwości