Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2023-10-05

  1. PN-B-12014:2023 Pustaki ceramiczne wentylacyjne
  2. PN-EN 1279-2:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
  3. PN-EN 10222-2+A1:2021 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 2: Stale ferrytyczne
   i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach
  4. PN-EN 10222-4+A1:2021 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności
  5. PN-EN 12350-3:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
  6. PN-EN 12350-4:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności
  7. PN-EN 12350-7:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 7: Zawartość powietrza — Metody ciśnieniowe
  8. PN-EN 14541-1:2022 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych — Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych — Część 1: Terminologia
  9. PN-EN 15634-2:2020 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi — Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) — Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym
  10. PN-EN ISO 3834-1:2022 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych — Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
  11. PN-EN ISO 6504-3:2020 Farby i lakiery — Oznaczanie krycia — Część 3: Oznaczanie krycia farb na mury, beton i zastosowania wewnętrzne
  12. PN-EN ISO 9488:2022 Energia słoneczna — Terminologia
  13. PN-EN ISO 10545-4:2019 Płytki i płyty ceramiczne — Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej
  14. PN-EN ISO 10545-10:2021 Płytki i płyty ceramiczne — Część 10: Oznaczanie rozszerzalności wodnej
  15. PN-EN ISO 22518:2021 Farby i lakiery — Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych — Metoda chromatografii gazowej
  16. PN-EN ISO/IEC 27006:2021 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Wymagania
   dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
  17. PN-EN IEC 60445:2022 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów
  18. PN-ISO 12082:2023 Ser topiony i przetwory z sera topionego — Obliczanie zawartości dodanych substancji emulgujących i regulatorów kwasowości/pH będących cytrynianami, wyrażonych jako kwas cytrynowy
  19. PN-ISO 18252:2023 Bezwodny tłuszcz mleczny — Oznaczanie składu steroli za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda rutynowa)
  20. PKN-CEN/TS 14541-2:2023 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych — Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych — Część 2: Zalecenia dotyczące istotnych właściwości