Nowości w zbiorach – 2023-09-01

1. Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa, redakcja naukowa Grażyna Gierszewska, Michael Jaksa, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023

2. Finanse cyfrowe : nowe tendencje i możliwości : praca zbiorowa, pod redakcją naukową Lecha Gąsiorkiewicza i Jana Monkiewicza, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023

3. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : strategia, zarządzanie, pomiar : monografia, Piotr Kuraś, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022

4. Kompetencje pracowników w perspektywie rynku pracy i procesów kształcenia, Monika Sak-Skowron, Marcin Gąsior, Politechnika Lubelska. Wydawnictwo, 2022

5. Konsument na rynku bankowości mobilnej w Polsce : podobieństwa i różnice międzypokoleniowe, Mirosława Kaczmarek, Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2022

6. Ku kryptofinansom ? : poszukiwanie miejsca kryptowalut we współczesnych finansach międzynarodowych, pod redakcją Wawrzyńca Michalczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023

7. Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Sylwester Bębas, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

8. Przyszłość zarządzania procesowego : strategie – ludzie – technologie : monografia, redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska, Wydanie I, “Dom Organizatora”, 2023

9. Rachunkowość małych przedsiębiorstw, redakcja naukowa Józef Pfaff, Wydanie IV uaktualnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023

10. Starzenie się społeczeństwa i ograniczenia w zdrowiu w perspektywie rynków pracy “starej” i “nowej” UE, Agnieszka Jakubowska, Wyd. I, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2023

11. Telepraca w procesach zarządzania przedsiębiorstwami : monografia, Bogusława Ziółkowska, Karolina Karbownik, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022

12. Zarządzanie przedsiębiorstwem : wybrane zagadnienia, pod redakcją Urszuli Gołaszewskiej-Kaczan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022