Opracowania tematyczne – POLICJA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Policja a migracja / Bolesław Sprengel [w:] Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne / red. nauk. Lech Kacprzak, Jacek Knopek
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2008, s. 47-60
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 1349-1409 (Cz. 7 – Poglądy policjantów, prokuratorów i sędziów
na politykę kryminalną i inne problemy dotyczące zawodów
)
Sygnatura 29

Suicydologia / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2002, s. 607-623 (Rozdz. XXXIV – Samobójstwa policjantów),
s. 982-984 (Rozdz. LXXII – Zapobieganie samobójstwom policjantów)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Przemoc w rodzinach policjantów / Sławomir Szymański [w:] Oblicza patologii zawodowych i społecznych / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski (Seria: Engram)
Warszawa : DIFIN, 2015, s. 212-230
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Socjologia kryminalistyczna. Tom 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 345-369 (Rozdz. XXVII – Korupcja w Policji)
Sygnatura 35.1

Socjologia kryminalistyczna. Tom 2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 121-123 (Okienko problemowe: Użycie broni przez Policję), s. 131-124 (Okienko problemowe: Działania tajnych agentów policji: przewodnik psychologiczny i operacyjny), s.162-163 (Okienko problemowe: Postawy i emocje niemieckich policjantów wobec osób psychicznie chorych), s. 261-278 (Rozdz. LXXVI – Wpływ prywatyzacji niektórych zadań Policji na politykę kryminalną), s. 310-313 (Okienko problemowe: Anonimowe działania policyjne),
s. 344-346 (Okienko problemowe: Zagrożenia policjantów w przypadkach zatrzymań osób chorych
na AIDS i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C
)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 54 – PRAWO KONSTYTUCYJNE:

Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, red. Bogumił Szmulik
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012, s. 175-192 (Rozdz. VII.§28 – Policja)
Sygnatura 54

Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (Seria: Podręczniki Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2007, s. 264-282 (Rozdz. XVI – Policja)
Sygnatura 54

Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki, Wyd. 5, stan prawny na 15 listopada 2015 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 304-325 (Rozdz. 7.4 – Policja)
Sygnatura 54

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Przeciwdziałania przestępczości gospodarczej przez Policję – ujęcie systemowe / Sławomir Franc
[w:] Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze
i metody działania sprawców
 / pod redakcją naukową Pawła Łabuza, Ireny Malinowskiej, Mariusza Michalskiego, Tomasza Safjańskiego
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, s. 287-306
Sygnatura 60

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Policja instrumentem polityki społecznej państwa (na przykładzie problemów nieletnich w powiecie zgierskim) / Krzysztof Skusiewicz [w:] Instrumenty polityki społecznej / red. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 157-171
Sygnatura 68

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminalistyka / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 1205-1255 (Rozdz. LIX – Międzynarodowa współpraca Policji),
s. 1265-1320 (Rozdz. LXI – Profilaktyczne funkcje organów Policji)
Sygnatura 74

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd.13 zmienione, zaktualizowane i uzupełnione
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. 1182-1230 (Rozdz. XL – Międzynarodowa współpraca policji),
s. 1259-1294 (Rozdz. XLII – Profilaktyczne funkcje organów policji)
Sygnatura 74

Przestępstwa pozakodeksowe: komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 513-517 (Rozdz. VI.79 – Działalność gospodarcza na rzecz wojska i Policji), s. 657-660 (Rozdz. XIV.120 – Policja)
Sygnatura 74

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 988-995 (Rozdz. LIV – Policja wobec etnicznych i rasowych mniejszości),
s. 996-1011 (Rozdz. LV – Policjanci jako ofiary postaw agresywnych)
Sygnatura 74

DZIAŁ 74.1 – POSTĘPOWANIE KARNE:

Kryminologia / Hołyst Brunon
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 1340-1347 (Okienko problemowe: Korupcja w Policji i jej zapobieganie),
s. 1335-1348 (Rozdz. LXVIII – Zapobieganie przez Policję przestępczości zorganizowanej),
s. 1351-1352 (Rozdz. LXIX.2 – Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa)
Sygnatura 74.1

Polskie postępowanie karne / Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman, Wyd. 6 zm.
Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 259-264 (Rozdz. IV§4.1 – Policja w postępowaniu karnym)
Sygnatura 74.1

DZIAŁ 75 – PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Prawo administracyjne / redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [autorzy] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Dorota Pudzianowska, Joanna Róg-Dyrda, Ewa Stefańska, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Dawid Ziółkowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 614-618 (Rozdz. XXI.1.A – Policja)
Sygnatura 75

Prawo dyscyplinarne w Polsce / Jerzy Paśnik
Warszawa : Oficyna Prawnicza „MUZA”, 2000, s. 166-197 (Cz. II.2 – Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji)
Sygnatura 75

Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego / red. Wincenty Bednarek
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000, s. 139-144 (Rozdz. VII.2 – Policja)
Sygnatura 75

DZIAŁ 76 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Andrzej Warmiński
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013, s. 179-262 (Rozdz. III – Zadania i organizacja oraz działania Policji)
Sygnatura 76

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk (Seria: Prawo i Administracja. Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 33-46 (Rozdz. 3 – Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej),
s. 71-73 (Rozdz. 4.5.2 – Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność Policji),
s. 74 (Rozdz. 4.5.3 – Zasady tworzenia i funkcjonowania rewirów dzielnicowych i posterunków Policji),
s. 74-77 (Rozdz. 4.5.4 – Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego),
s. 77-79 (Rozdz. 4.5.5 – Współpraca Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa), s. 88-123 (Rozdz. 5.1 – Policja)
Sygnatura 76

Logistyka w wybranych służbach mundurowych : policja / Andrzej Szymonik, Łukasz Zwoliński, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2023
Sygnatura 76

Policja : organizacja i funkcjonowanie / Stanisław Pieprzny (Seria: Monografie Zakamycza)
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Sygnatura 76

Policja administracyjna / Bogdan Jaworski
Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2019, s. 219-232 (Rozdz. 5.1 – Policja)
Sygnatura 76

Testy do Policji / Tomasz Bidermannm, Wyd. 1 popr.
Warszawa : Wydawnictwo Oficyna24.pl
Sygnatura 76

Testy do Policji 2016 : 100 zadań / Marcin Kaczmarek
[Warszawa] : Wydawnictwo Oficyna24, [2016]
Sygnatura 76

Testy do policji 2016 : test multiselect / Patrycja Kowalewska
[Warszawa] : Wydawnictwo Oficyna24.pl, [2016]
Sygnatura 76

Testy do Policji 2016 : test wiedzy / Anna Zalewska
[Warszawa] : Wydawnictwo Oficyna24.pl, [2016]
Sygnatura 76

Ustawa o Policji : komentarz / Wojciech Kotowski, Wyd. 2
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Sygnatura 76

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji/ Monika Porwisz [w:] Patologie w administracji publicznej /
red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 874-886
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Apolityczność w Policji / Aleksandra Nowak [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001 /
red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 602-606
Sygnatura 80

Działania interwencyjne Policji a ochrona praw człowieka / Grzegorz Dajewski [w:] Ochrona człowieka
w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001
/ red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 382-388
Sygnatura 80

Działania prewencyjne Policji a ochrona praw człowieka / Arkadiusz Brzozowski [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001 / red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 375-381
Sygnatura 80

Działania profilaktyczne Policji ukierunkowane na ochronę człowieka / Agata Tyburska [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej: materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001 / red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 347-353
Sygnatura 80

Modele wsparcia psychologicznego udzielanego przez policjanta ofiarom przestępstw / Wiesława Kołakowska [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały
z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001
/ red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2002, s. 396-403
Sygnatura 80

Ochrona osób i mienia / Zbigniew Tomasz Nowicki
Toruń : TNOiK, 2000, s. 27-30 (Rozdz. 1.6.1 – Policja)
Sygnatura 80

Policja a prawa człowieka / Dariusz Panas [w:] Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 481-494
Sygnatura 80

Policja i służby pokrewne w świetle standardów europejskich / Bożena Gronowska [w:] Prawa człowieka
i ich ochrona
/ Bożena Gronowska [i in.]
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005, s. 495-501
Sygnatura 80

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Politologia/ Andrew Heywood
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, PWN 2006, s. 481-489 (Policja i polityka)
Sygnatura 84

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban (Seria: Prawo i Administracja. Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 47-57 (Rozdz. 2.3 – Policja)
Sygnatura 84.1

EUROPOL – Europejski Urząd Policji / Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski [w:] Problematyka bezpieczeństwa w administracji publicznej : praca zbiorowa / red. nauk. Tadeusz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie (Seria: Administracja i Społeczeństwo ; 4)
Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010, s. 135-147
Sygnatura 84.1

Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 178-185 (Rozdz. 8.2 – Logistyka Policji)
Sygnatura 84.1

Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego / Tomasz Bojarowicz [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego / pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Macieja Hartlińskiego, Wojciecha
T. Modzelewskiego, Jacka Więcławskiego
Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 322-326
Sygnatura 84.1

Rola Policji w zabezpieczeniu EURO-2012 / Mariusz George [w:] EURO-2012 : wyzwania graniczne
dla Polski i Ukrainy
/ oprac. red. Małgorzata Łach ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, s. 90-100
Sygnatura 84.1

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 113-115 (Rozdz. 8.1 – Zabezpieczenie zgromadzenia publicznego), s. 115-116 (Rozdz. 8.2 – Zadania Policji podczas zabezpieczenia zgromadzenia publicznego), s. 116-117 (Rozdz. 8.3 – Zadania Policji podczas zbiegowiska (tzw. nielegalnego zgromadzenia), s. 117-118 (Rozdz. 8.4 – Zadania Policji podczas nielegalnego blokowania dróg),
s. 118-119 (Rozdz. 8.5 – Zadania Policji podczas odblokowania obiektów), s. 120-122 (Rozdz. 8.6 – Zadania Policji podczas zabezpieczenia imprezy masowej), s. 122-124 (Rozdz. 8.7 – Organizacja dowodzenia działaniami Policji)
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 84.2 – TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

Międzynarodowe instrumenty wspierające zwalczanie cyberprzestępczości : organizacja zwalczania cyberprzestępczości w polskiej Policji / Radosław Chinalski [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 157-176
Sygnatura 84.2

Organizacyjne aspekty działań Policji w wypadku ataku terrorystycznego / Jerzy Szafrański
[w:] Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / red. Jerzy Szafrański
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2007, s. 211-244
Sygnatura 84.2

Organizacyjno-szkoleniowe determinanty efektywnego utrzymywania gotowości Policji do walki
z terroryzmem
/ Krzysztof Łaszkiewicz [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 566-580
Sygnatura 84.2

Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa funkcjonariusza Policji / Izabela Nowicka [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 620-632
Sygnatura 84.2

Przeciwterroryzm – rola i zadania polskiej Policji w działaniach antyterrorystycznych
i kontrterrorystycznych
/ Krzysztof Dębiński [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 260-274
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana i terroryzm : zwalczanie wybranych zagrożeń przestępczości środkami policyjnymi / Tomasz Safjański [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna
/ red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 913-931
Sygnatura 84.2

Wybrane aspekty funkcjonowania Policji – proces kształtowania się formacji, struktura i zadania Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego / redakcja naukowa Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski
Lublin : Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press, 2020, s. 21-31
Sygnatura 84.1

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Policji na przykładzie działalności Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji / Marek Działoszyński, Jolanta Wójcik [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 304-329
Sygnatura 84.2

Zarys problematyki czynności operacyjnych realizowanych w trybie art. 19, 19a i 19b ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji
/ Andrzej Biernaczyk [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 113-142
Sygnatura 84.2

DZIAŁ 87.4 – INTEGRACJA EUROPEJSKA-PODSTAWY

Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie /red. Edward Wiszowaty ; Wyższa Szkoła Policji
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2007, s. 121-199 (Policja w wielokulturowych społeczeństwach Europy)
Sygnatura 87.4

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Implementacja współpracy policyjnej w sprawach karnych / Joanna Starzyk-Sulejewska [w:] Unia Europejska. T. 2 : Gospodarka, polityka, współpraca : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych / red. Nauk. Witold M. Góralski (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007 s. 248-275
Sygnatura 87.7

Współpraca policyjna a system informacyjny SCHENGEN II / Piotr Wawrzyk (Seria: Studia Europejskie. Prawo)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Sygnatura 87.7

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza przestrzenna a taktyczne rozpoznanie obszaru działań pododdziału antyterrorystycznego policji / Waldemar Zubrzycki // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 107-113

Analiza zmian i możliwych dalszych kierunków doskonalenia systemu opiniowania służbowego funkcjonariuszy policji / Dorota Kurek // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja
i Zarządzanie. – 2018, z. 77, s. 163-178

Aspekty wdrożeniowe zarządzania przez zadania w Policji / Marcin Kaczmarek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 252, s. 193-212

Bezpieczeństwo kadrowe Policji / Robert Gwardyński, Agnieszka Winiarska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2020, t. 4, nr 37, s. 21-30

Bezpieczeństwo lokalne z perspektywy Policji / Robert Gwardyński // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2020, t. 4, nr 37, s. 31-42

Bezpieczeństwo społeczeństwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy policji : współczesne oblicze zagrożenia państwa / Marcin Nowak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2019, nr 4, s. 95-106

Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji, jako formuła zwiększająca sprawność wykorzystania sił i środków Policji w sytuacjach kryzysowych / Michał Stępiński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 337-349

Charakter prawny udziału Policji przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego / Kamil Pietrasik // Studia Prawnicze i Administracyjne. – 2014, nr 1, s. 61-67

Charakterystyka policji jako grupy dyspozycyjnej w systemie bezpieczeństwa państwa / Katarzyna Borowska // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2018, nr 1(94), s. 117-125

Charakterystyka zadań i organizacji działania policji w sytuacjach kryzysowych / Anna Gębicka// Wiedza Obronna. – 2016, nr 1-2, s. 189-206

Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji / Adam Piontek // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 2, s. 269-279

Dialog o bezpieczeństwie Policji ze społecznością lokalną / Aleksandra Dulko-Marczak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2015, nr 3, s. 41-53

Działania policji na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie UEFA Euro 2012 / Robert Socha // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. – 2015, nr 2, s. 152-174

Działania Policji w warunkach poważnego niebezpieczeństwa / Robert Gwardyński // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2020, t. 4, nr 37, s. 43-54

Dzieje polskich formacji policyjnych do okresu międzywojennego / Karolina Flieger // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 2, s. 139-141

Etyczność funkcjonariusza Policji / Juliusz Piwowarski // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 6, s. 187-210

Etyczny kontekst przywódczej komunikacji kadry kierowniczej policji / Jadwiga Stawnicka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2018, t. 19, nr 3, s. 9-25

Etyka zawodowa policjantów / Alina Basak // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2012,
nr 1(14), s. 95-105

EUROPOL – europejska organizacja policyjna do zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej / Piotr Rakowski // Przegląd Prawa Europejskiego. – 2001, nr 2, s. 59-74

Finansowanie policji przez jednostki samorządu terytorialnego / oprac. Lidia Dudek, Marcin Woźniak // Finanse Komunalne. – 2007, nr 4, s. 30-32

Granice prowokacji policyjnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA / Łukasz Machaj // Państwo
i Prawo. – 2011, nr 5, s. 31-43

Idea community policing w pracy polskiej Policji / Ernest Magda // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy. – 2016, nr 21(4), s. 61-70

Identyfikacja głównych problemów zarządzania majątkiem policji / Sylwia Wojciechowska–Filipek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 13, cz. 3, s. 251-265

Instrumenty transgranicznej współpracy policyjnej w strefie SCHENGEN / Maria Halczyj-Siwecka // Kwartalnik Policyjny. – 2008, nr 1

Jaka Policja – uwagi na marginesie prac nad nową ustawą o Policji / Piotr Majer // Studia Prawnoustrojowe.
– 2011, nr 13, s. 195-212

Kobiety w wydziałach logistyki policji / Beata A. Basińska, Izabela Wiciak // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 41, t. 1, s. 223-235

Kodeks etyczny jako narzędzie kreowania zachowań organizacyjnych na przykładzie policji / Adam Piontek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 307-319

Komunikacja wewnętrzna w policji / Tomasz Hoffman // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2011, nr 1, s. 118-141

Koncepcja community policing a zarządzanie w policji / Magdalena Pinkowicka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 3, s. 241-251

Koncepcja policji środowiskowej (community policing) jako rdzeń marketingu relacji w procesie świadczenia usług publicznych przez policję / Robert Łuszcz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 113-124

Kontrola zarządcza wykorzystania środków unijnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie / Marek Jasztal // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 72, s. 67-75

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w partnerstwie społecznym przez polską Policję / Jadwiga Stawnicka // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 8, cz. 2, s. 143-155

Kreatywność i innowacyjność w budowaniu postaw organizacji na przykładzie policji / Małgorzata Smolarek, Joanna Dzieńdziora, Adam Piontek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 447-459

Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie / Roman Stawicki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 1, cz. 3, s. 167-179

Lęk i stres – jak radzą sobie z nimi policjanci ? : wyniki badań własnych / Zofia Kardasz, Justyna Lorens // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 9, s. 18-21

Miejsce etyki zawodowej w służbie polskiego policjanta / Monika Żak // Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. – 2013, t. 4, s. 165-184

Młodzi w Policji – sytuacja kadrowa Policji w latach 2005-2021 / Tomasz Kołodziej // Rocznik Lubuski. – 2022,
t. 48 nr 1, s. 127-138

Model selekcji funkcjonariuszy do samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Gdańsku / Waldemar Bączek // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 2, s. 251-261

Model systemu zarządzania finansami w jednostkach policji / Elżbieta Weiss, Małgorzata Borowik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 50,
s. 735-747

Motywacja i przywództwo w służbach mundurowych na przykładzie Policji / Wojciech Ołdyński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 13, s. 255-264

Motywowanie pozytywne policjantów oraz pracowników policji / Małgorzata Terebińska // Marketing
i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 381-390

Możliwości narzędzi analitycznych w policji a aspekt geoprzestrzenny / Maciej Hausman, Wojciech Szczepański // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 55-66

Możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych na potrzeby rozpoznania, analizy terenu i wizualizacji sytuacji operacyjnej w działaniach policyjnych / Robert Częścik // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 45-53

Nawyki żywieniowe wybranych grup funkcjonariuszy policji w kontekście redukcji stresu / Anna Gomołysek, Adam Prokopczyk, Tomasz Łowiński // Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2018, t. 1, nr 2, s. 103-116

Negocjacje policyjne w Polsce (zarys zagadnienia) / Jacek Dworzecki // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 4, s. 90-105

Negocjacje w działaniach polskiej Policji / Jacek Dworzecki // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 5, s. 129-142

Normatywne i organizacyjne podstawy funkcjonowania policji : wybrane aspekty / Krzysztof Węgrzynowski // Zeszyt Naukowy. – 2010, t. 4, s. 136-156

O języku zawodowym policjantów / Beata Jarosz, Małgorzata Karwatowska // Acta Humana. – 2011, nr 2,
s. 15-26

O mierze sprawności działania policji / Robert Gwardyński // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2020, t. 3, nr 36, s. 46-56

O potrzebie uchwalenia nowej ustawy o Policji – uwagi na marginesie kilku projektów / Piotr Majer // Studia Prawnoustrojowe. – 2020, nr 50, s. 295-314

Ocena pracy policji a poczucie bezpieczeństwa obywateli w oglądzie socjologicznym / Jadwiga Mazur // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 2, s. 87-102

Ocena sprawności działania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w latach 2015-2019 w Polsce / Robert Gwardyński // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2020, t. 3, nr 36, s. 58-68

Opiniowanie służbowe w Policji / Robert Balcerzyk, Janusz Materac // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 3, s. 103-116

Organizacja szkolnictwa policyjnego w Polsce (1990-2009) : zarys problematyki / Jacek Dworzecki // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 5, s. 271-298

Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009

Organy samorządu terytorialnego a działalność Policji / Małgorzata Siwek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 270, s. 171-179

Policja : anegdoty i rzeczywistość / Tomasz Warykiewicz // Zeszyt Naukowy. – 2010, t. 4, s. 297-302

Policja – grupa dyspozycyjna ? : krytyczna ocena organizacji / Adam Bigaj, Justyna Kałabuk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 283-287

Policja jako kluczowa formacja w systemie bezpieczeństwa społecznego III Rzeczypospolitej – w stronę kształtowania międzynarodowych doświadczeń służby policyjnej / Leszek Drzazga, Marlena Haładaj // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 2, s. 237-250

Policja w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP / Marcin Wierzbicki // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2014, nr 31, s. 171-183

Polska Policja jako publiczna organizacja ucząca się / Joanna Łuczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 310, s. 366-376

Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem / Patryk Tomaszewski // Historia i Polityka. – 2012, nr 8, s. 141-149

Poziom identyfikacji zachowań kontrproduktywnych w pracy w zależności od płci i wieku na przykładzie policji / Anna Szeliga-Duchnowska // Chorzowskie Studia Polityczne. – 18, s. 83-98

Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez podnoszenie kwalifikacji przez policjantów w Polsce / Michał Borusiński, Adrian Lipczyński // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013, nr 1, s. 5-12

Potrzeby logistyczne zagranicznych misji policyjnych / Paweł Suchanek, Tomasz Safjański // Ochrona Mienia i Informacji. – 2011, nr 2, s. 6-7

Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą – badania ankietowe / Andrzej Dziedzic // Bezpieczeństwo Pracy. – 2013, nr 7, s. 16-18

Prowokacja jako narzędzie działania służb policyjnych / Jacek Mąka // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 3, s. 69-79

Przestępczość i problemy społeczne a praca policji w środowisku miejskim / Andrzej Bałandynowicz // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 7-8, s. 7-34

Przewlekły stres i jego konsekwencje dla funkcjonariuszy Policji / Aleksandra Czechowska, Hanna Pobłocka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 4, s. 137-149

Przygotowania obronne Policji w latach 1919-2019 : w 100-lecie powstania formacji / Robert Socha // Wiedza Obronna. – 2020, nr 1, s. 9-24

Przywództwo w kierowaniu jednostką organizacyjną policji / Joanna Łuczak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 4, s. 167-178

Public relations policji : wybrane zagadnienia praktyczne / Katarzyna Dojwa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2011, nr 2, s. 107-128

Regulacje prawne i funkcjonowanie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa – istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję / Jadwiga Stawnicka // Roczniki Administracji i Prawa. – 2018, t. 1, nr XVIII, s. 255-270

Relacje pomiędzy przełożonym a podwładnym w jednostkach organizacyjnych Policji / Joanna Łuczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 3, s. 62-176

Rola edukacyjna i uspołeczniająca policji w Polsce we współczesnych uwarunkowaniach / Franciszka Wanda Wawro, Marek Ozimek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2022, nr 25, s. 203-214

Rola Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie powiatu i miasta Kielce / Piotr Zalewski, Paweł Ramiączek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 8, cz. 2, s. 175-187

Rola Policji w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym (aktom terrorystycznym) / Mariusz Szałabski // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 5, s. 244-257

Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa / Krzysztof Augustyniak [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne / (red. nauk.) Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 520-533

Rola Policji Województwa Śląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie II RP / Jacek Dworzecki // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. – 2015, nr 3,
s. 133-192

Rola przywództwa w procesie kierowania organizacją policji / Grzegorz Wiatrak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 319-331

Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego policji na przykładzie komendy powiatowej / Jarosław Klich // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 289-306

Specyfika funkcjonowania polskiej Policji w relacji z oceną zachowań organizacyjnych w niej istniejących / Bartosz Murat // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 2,
s. 49-57

Społeczne wsparcie policji w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa / Andrzej Kawecki // Edukacja Humanistyczna. – 2017, nr 2, s. 55-67

Społeczność lokalna i praca w policji / Marek Działoszyński // Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo. – 2012, nr 1(4), s. 23-42

Sport w szeregach Policji Państwowej II Rzeczypospolitej / Jacek Dworzecki // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 4, s. 118-131

Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i strażaków / Sandra Woszczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Żelazko, Przemysław Nowak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2016, nr 10, s. 11-15

Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2003, t. 7, s. 27-35

System budowania kompetencji dowódczych w Policji jako istotny czynnik wpływający na gotowość formacji do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego / Michał Stępiński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 1, cz. 3, s. 67-80

System szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów dla bezpieczeństwa wewnętrznego / Roman Stawicki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 5, cz. 2, s. 19-32

Udział cech osobowościowych i form religijności w radzeniu sobie ze stresem : badania empiryczne policjantów / Kazimierz Franczak // Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation). –2012,
t. 3, s. 443-458

Udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach poza granicami kraju / Agata Krzemińska // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2015,
nr 4, s. 45-55

Udział samorządu lokalnego we wspieraniu policji w zarządzaniu bezpieczeństwem na przykładzie powiatu wejherowskiego w latach 2003-2006 / Cezary Tatarczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 45-62

Ujęcia apolityczności Policji / Katarzyna Amrozy // Ogrody Nauk i Sztuk. – 2017, t. 7, s. 111-116

Uprawnienia Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich / Magdalena Maraszek // Prokuratura i Prawo. – 2013, nr 9, s. 101-114

Urlopy policjantów / Iwona Sierocka // Administracja Publiczna. – 2011, nr 2, s. 47-60

Wdrożenie elementów kontroli zarządczej w zakresie doboru do służby w Policji / Marek Jasztal // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 53, s. 301-311

Wpływ zarządzania instytucją (na przykładzie Policji) na zaufanie społeczne / Łukasz Zgierski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 301-312

Wsparcie społeczne w zawodzie policjanta / Anna Szczęsna [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne / (red. nauk.) Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 320-329

Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji / Łukasz Biela //Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne. – 2016, t. XII(2), s. 56-79

Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby / Jacek Dworzecki // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 6, s. 287-310

Współdziałanie i koordynacja działań drogą do poprawy efektywności działania Policji / Bernard Wiśniewski, Robert Gwardyński // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 1, t. 1,
s. 219-231

Współdziałanie policji z wybranymi podmiotami w zwalczaniu handlu ludźmi / Irena Malinowska, Wojciech Szczepański // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013, nr 1, s. 168-184

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych wg projektu Konstytucji Europejskiej / Hanna Maroń // Państwo i Prawo. – 2007, z. 4, s. 100-110

Współuczestnictwo szkolnictwa policyjnego w bezpieczeństwie RP / Roman Stawicki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 5, cz. 2, s. 33-46

Wybrane systemy informacyjne wspierające działania policji / Tomasz Siemianowski, Jarosław Radosław Truchan, Konrad Kordalewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 5, cz. 1, s. 86-101

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w mieście z elementami zadań policji i innych podmiotów
w wybranych zakresach
/ Julita Mirowska, Zbigniew Grzywna // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2018, nr 2, s. 87-104

Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów / Izabela Wiciak, Beata Basińska // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 51, s. 257-266

Wyznaczniki stanu zdrowia funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2004, t. 8, s. 67-78

Z problematyki odpowiedzialności funkcjonariusza Policji / Małgorzata Szczęsny // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 200, s. 109-123

Zaangażowanie policjantów w czasie kryzysu : jak pandemia COVID-19 zmieniła pracę funkcjonariuszy Policji ? / Norbert Andraszak // e-mentor. –  2020, nr 3(85), s. 32-40

Zadania policji w sytuacjach kryzysowych : (materiał dydaktyczny) / Marian Batóg, Ireneusz Charko, Krzysztof Nowicki (Seria: Biblioteka Policjanta Prewencji)
Słupsk : Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, 2012

Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego / Marcin Bonisławski // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja. – 2015, nr 5, s. 133-150

Zadania Policji z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – wybrane zagadnienia / Marta Pomykała, Jan Rajchel // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008,
z. 12, s. 243-260

Zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu podejmowania dodatkowych zajęć przez funkcjonariuszy policji / Paulina Pakuła-Gawarecka // Roczniki Administracji i Prawa. – 2015, t. 15, nr 2 s. 281-298

Zarys działalności Polskich Kontyngentów Policyjnych / Artur Walczuk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 4, s. 106-117

Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w policji / Rafał Kochańczyk // Roczniki Administracji i Prawa. – 2019, t. 1, nr XIX, s. 257-271

Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji / Małgorzata Borowik, Tadeusz Waściński // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2010, nr 4(53), s. 119-131

Znaczenie procesu komunikacji zespołu zadaniowego w jednostkach policji / Joanna Łuczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 143-154

Znaczenie stresu zawodowego w decyzjach organizacyjnych w polskiej policji / Joanna Łuczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 113-125

Związkowa ochrona prawna funkcjonariusza Policji / Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak // Służba Pracownicza. – 2011, nr 9, s. 21-26

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest. Ochrona Pracy

Zagrożenia w zawodzie policjanta / Andrzej Dziedzic // Atest. Ochrona Pracy. – 2011, nr 7, s. 26-27

Narażeni na brutalne ataki / Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2004, nr 7, s. 4-5

Służba to trochę inna praca / Paweł Chorzewski ; rozm. przepr. Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy.
– 2004, nr 7, s. 8-9

Bezpieczeństwo pracy w policji / Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2004, nr 7, s. 34-37

Lepsze warunki służby / Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2004, nr 7, s. 54-55

Ciężko jest zrobić z białego czarne / Jerzy Wyrwiak ; rozm. przepr. Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracyt. – 2000, nr 8, s. 30-33

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Motywacja pracowników Policji w Polsce – wybrane aspekty / Arkadiusz Letkiewicz // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2018, nr 10, s. 25-34

Luka kompetencyjna w policji / Grzegorz Olszewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 9, s. 46-51

Zarządzanie kluczowymi kompetencjami w Policji / Grzegorz Olszewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 8, s. 47-52

Służby zewnętrzne w powiatowych jednostkach policji / Grzegorz Olszewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 8, s. 76-84

Partycypacja decyzyjna w Policji / Arkadiusz Letkiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2006, nr 1, s. 98-105

Zmiany w Policji w ocenie dowódców i funkcjonariuszy / Arkadiusz Letkiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 11, s. 99-106

Seminarium Naukowe „Rozwój Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu” w Instytucie Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” : prezentacja wystąpienia dr Arkadiusza Letkiewicza
/ Jerzy Szkutnik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 4, s. 106-108
Dot. pracy hab. „Zarządzanie jakością w policji”

Polityka Społeczna

Socjologiczny wgląd w służbę kobiet w polskiej policji / Katarzyna Dojwa-Turczyńska // Polityka Społeczna. – 2019, nr 5-6, s. 20-28

Uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych funkcjonariuszy policji zwolnionych ze służby : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Małgorzata Szczęsny // Polityka Społeczna. – 2015, nr 10, s. 19-24

Praca i Zdrowie

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku policjanta /Jarosław Chmielewski // Praca i Zdrowie. – 2013,
nr 10, s. 36-41

Problemy Jakości

System zarządzania jakością w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – studium przypadku / T Greber // Problemy Jakości. – 2004, nr 11, s. 44-47

Przegląd Europejski

Zdolności policyjne Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa/Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony jako element polityki zagranicznej
czy narzędzie bezpieczeństwa wewnętrznego
/ Mariusz Kawczyński // Przegląd Europejski. – 2006, nr 1,
s. 96-126

Przegląd Organizacji

Policja da się lubić / Antoni Kowalczyk ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. – 2002,
nr 6, s. 3-6

Samorząd Terytorialny

Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie gminy i Policji z punktu widzenia nauki administracji / Ryszard Szałowski // Samorząd Terytorialny. – 2005, nr 5, s. 57-64

Policja administracyjna : zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne / Jarosław Dobkowski // Samorząd Terytorialny. – 2004, nr 7/8, s. 9-25

Wspólnoty Europejskie

Co dalej z Europolem ? : kilka uwag na temat przyszłości Europejskiej Organizacji Policji / Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 11, s. 50-53

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Policja – stres a stosunek do pracy / Jerzy Koniarek, Bohdan Dudek, Maria Szymczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2002, nr 2, s. 83-89