Nowości w zbiorach – 2023-08-22

1. Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa, Edward Nowak, Wydanie III, CeDeWu, 2023

2. Autyzm : krótkie wprowadzenie, Uta Frith, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023

3. Autyzm bez maski : nieznane oblicza neuroróżnorodności, Devon Price, Linia sp. z o.o., 2023

4. BHP w firmie : bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z : praca zbiorowa, Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka sp. z o.o., copyright 2023

5. Diagnoza ryzyka samobójstwa u młodzieży i dorosłych, Jarosław Stukan, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom, [2023]

6. Finanse cyfrowe : perspektywa rynkowa : praca zbiorowa, pod redakcją Lecha Gąsiorkiewicza i Jana Monkiewicza, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022

7. Gospodarka a środowisko i ekologia, redakcja naukowa Krzysztof Małachowski, Wydanie V, CeDeWu, 2023

8. Internacjonalizacja przedsiębiorstw a procesy innowacyjne w globalnej gospodarce, Jerzy Różański, Nataliya Voytovych, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023

9. Marketing relacji w dobie technologii cyfrowych : narzędzia komunikacji online w kreowaniu relacji
z klientami
, Magdalena Kowalska,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2023

10. Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania, redakcja naukowa Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska, Wydanie I – dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

11. Mierniki nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa : rentowność, płynność finansowa, wypłacalność, Konrad Stępień, Wydanie I, CeDeWu, 2023

12. Modele biznesu przedsiębiorstw : perspektywy rozwoju – ujęcie koncepcyjne, Adam Jabłoński, Marek Jabłoński, Wydanie II, CeDeWu, 2023

13. Nauka o organizacji, Barbara Kożuch, Wydanie VI, CeDeWu, 2023

14. O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Anna Turczak, Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2022

15. Ocena efektywności inwestycji, Radosław Pastusiak, Wydanie V, CeDeWu, 2023

16. Ochrona środowiska : organizacja i kontrola : przed egzaminem, Anna Barczak, Stan prawny na 1 stycznia 2023 r., Wolters Kluwer, 2023