Nowości w zbiorach – 2023-08-23

1. Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, Andrzej Rogowski, Wydanie III, CeDeWu, 2023

2. Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015, Grzegorz Tutak, Wydawnictwo KUL, 2023

3. Praca zdalna i hybrydowa : aspekty organizacyjne i prawne, Jarosław Marciniak, Stan prawny
na 1 maja 2023 r.,
Wolters Kluwer, 2023

4. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, Agnieszka Dejnaka, Wydanie II, CeDeWu, 2023

5. Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami, pod redakcją Łukasza Drobca, Lecha Misiewicza i Radosława Jasińskiego, PWN, copyright 2022

6. Projektowanie zielonych przestrzeni publicznych, Monika Trojanowska, Wydanie I, PWN, 2023

7. Promocja usług, Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft, Wydanie III, CeDeWu, 2023

8. Remediacja zanieczyszczonych gleb i ziem, Jacek Antonkiewicz, Barbara Gworek, Wydanie I, PWN, 2023

9. Sieci i instalacje gazowe : poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, Konrad Bąkowski, Wydanie IV
(I w PWN) – 2 dodruk,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

10. Spółki : w jakiej formie prowadzić biznes, [Radosław Stępień – redaktor merytoryczny], Wydanie 3, Infor, copyright 2023

11. Stabilność finansowa w mikroprzedsiębiorstwach, Ilona Skibińska-Fabrowska, Anna Spoz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023

12. Uczenie się przez zmysły, Violet F. Maas, Wydanie II, Harmonia Universalis, 2023

13. Zarządzanie motywacją pracowników, Waldemar Kozłowski, Wydanie V zmienione, CeDeWu, 2023

14. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, Magdalena Grabowska, Wydanie III, CeDeWu, 2023

15. Zmiany w prawie budowlanym 2023 : praktyczne omówienie nowych zasad w przepisach budowlanych, [redaktor: Katarzyna Giruć], Oficyna Finansowo-Księgowa FK, [2023]

16. Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę, Ewelina Florczak (red. nauk.),
C.H. Beck, 2023