POLSKIE NORMY

ZBIORY POLSKICH NORM

Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna posiada ogromny zbiór Polskich Norm oraz Norm Branżowych (łącznie – ok. 26.400 vol.)
Na naszej stronie prezentujemy KATALOG POLSKICH  NORM dostępnych w czytelni (duża ilość vol. oczekuje jeszcze na wpisanie do bazy).
Zbiór norm jest aktualizowany raz w miesiącu. Jeżeli w ww. katalogu nie ma normy, której poszukujesz
– napisz do nas (FORMULARZ KONTAKTOWY) lub zadzwoń: tel. 895278468 .

Nowości w naszym Katalogu Polskich Norm:

 • Polskie normy – nowości z dn. 21.06.2018 2018-06-21
  PN-C-04062:2018 Przetwory naftowe — Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej z zastosowaniem wzorów empirycznych PN-E-93152:2018 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 16.05.2018 2018-05-16
  PN-EN 331:2016 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków PN-EN 13163+A2:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 29.03.2018 2018-03-29
  PN-C-04313:2018 Przetwory naftowe — Określanie penetracji parafin i cerezyn — Metoda z penetrometrem z igłą PN-H-93220:2018 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa B500SP — Pręty ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 13.02.2018 2018-02-13
  PN-B-02151-2:2018 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-EN 206+A1:2016 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 28.11.2017 2017-11-28
  PN-EN 14179-1:2016 Szkło w budownictwie — Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe — Część 1: Definicja i opis PN-EN 14305:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 9.11.2017 2017-11-09
  PN-B-02151-5:2017 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji PN-B-02870:2017  Badania ogniowe ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 6.09.2017 2017-09-06
  PN-B-10114:2017 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia — Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy PN-EN 124-2:2015 wieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 13.07.2017 2017-07-13
  PN-B-02171:2017 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-C-96050:2017 Przetwory naftowe — Oleje odpadowe do regeneracji PN-EN 1674:2015 Maszyny dla przemysłu spożywczego — Wałkowarki do ciasta — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 8.06.2017 2017-06-08
  PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Przeciwpożarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogólne PN-EN 12186:2015 Infrastruktura gazowa — Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji — Wymagania funkcjonalne PN-EN 12732+A1:2014 Infrastruktura gazowa ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 24.03.2017 2017-03-24
  PN-EN 459-3:2015 Wapno budowlane — Część 3: Ocena zgodności PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa PN-EN 13950:2014 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 09.02.2017 2017-02-09
  PN-B-02170:2016 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych — Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 1427:2015 Asfalty ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 16.11.2016 2016-11-16
  PN-EN 12602+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 15782:2009 Pasze — Oznaczanie nikarbazyny — Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 19.09.2016 2016-09-19
  PN-EN 71-13:2014 Bezpieczeństwo zabawek — Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe PN-EN 124-1:2015 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 05.06.2016 2016-06-05
  PN-ISO 3356:2016 Mleko — Oznaczanie fosfatazy alkalicznej PN-EN ISO 3501:2015 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi — Metoda ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 09.05.2016 2016-05-09
  PN-EN 1426:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igłą PN-EN 12594:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Przygotowanie próbek do badań PN-EN 12595:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ...
  Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr nowości w Zbiorze Polskich Norm BET...