Polskie normy – nowości z dn. 03.09.2018

  1. PN-EN 388:2017 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
  2. PN-EN 10273:2016 Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach
   w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe
  3. PN-EN 15037-5:2013 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Część 5: Lekkie bloki szalunkowe
  4. PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie — Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) — Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
  5. PN-EN ISO 6508-1:2016 Metale — Pomiar twardości sposobem Rockwella — Część 1: Metoda badania
  6. PN-EN ISO 18122:2016 Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości popiołu
  7. PN-EN ISO 22975-1:2016 Energia słoneczna — Elementy kolektora i materiały — Część 1: Rury próżniowe — Trwałość i wydajność
  8. PN-ISO 14034:2018 Zarządzanie środowiskowe — Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)
  9. PN-H-93454:2018 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek żebrowych dla nawierzchni kolejowej — Wymagania ogólne i badania