Nowości w zbiorach – 2018-10-15

1. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczneD. Kobus
-Ostrowska,Uniwersytet Łódzki, 2018

2. Akustyka w budownictwie, J. Nurzyński, PWN, 2018

3. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wyd.4, red. nauk. M. Jerzemowska, PWE, 2018

4. Docieplanie budynków metodą ETICS, KaBe, 2018

5. Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce, A. Kraińska, HUTENA, 2018

6. Dyskryminacja w zatrudnieniu, T. Niedziński, Aspra-Jr, 2018

7. Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce, J. Lewkowicz, Uniwersytet Warszawski, 2018

8. Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich,
P. Cymanow,DIFIN, 2018

9. E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka, red. G. Mazurek, Poltext, 2018

10. Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego, K. Brzozowska i in., Edu-Libri, 2018

11. Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce, W. Pietrowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

12. Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody strategie, Wyd. 2, M. Łyszkiewicz, CeDeWu, 2018

13. Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, red. E. Kwiatkowski. Uniwersytet Łódzki, 2017

14. Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, Wyd. 2, P. Pluskota, CeDeWu, 2018

15. Mosty z kompozytów FRP.  Kształtowania, projektowanie, badania, T. Siwowski, PWN, 2018

16. Płaca minimalna, A. Krajewska, PWE, 2018

17. Prawo finansów samorządowych, E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Wolters Kluwer, 2018

18. Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, red. nauk. W. Nykiel, DIFIN, 2018

19. Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich, A. Jezierska-Thole, UMK, 2018

20. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw, Wyd. 2, E. Rollnik-Sadowska i in., CeDeWu, 2018

21. Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce, Z. Rataj,CeDeWu, 2018

22. Technologie i procesy ochrony powietrza, R. Zarzycki, G. Wielgosiński, PWN, 2018

23. Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach NATURA 2000. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, D. Zuzek, DIFIN, 2018

24. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, A. Kosztowniak, CeDeWu, 2018

25. Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy, C. Główka, DIFIN, 2018

26. Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie, uwarunkowania prawne, rozwiązania technologiczne, red. S. Firląg, PWN, 2018