Nowości w zbiorach – 2018-10-24

1. Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym
oraz bankowości elektronicznej
, M. Siwicki, UMK, 2018

2. Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018

3. Polska. Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, red. nauk. M. Weresa, red. nauk. A. Kowalski, SGH, 2018

4. Przetwarzanie odpadów komunalnych w praktyce, R. Sidełko, Politechnika Koszalińska, 2018

5. Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, I. Lupa, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016

6. Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku. Nowe modele pracy/czasu wolnego w gospodarce cyfrowej. Szanse i zagrożenia, Ł. Waligóra, M. Bartczak, A. Mazurek-Czarnecka, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017

7. Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC, Wyd.2, H. Wysoczański, POLCEN, 2018

8. Mechanizmy powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, P. Bartoszczuk, SGH, 2018

9. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, C. Pilarska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017

10. Negocjacje jako sposób zawarcia umowy, P. Sławicki, KUL, 2018