POLSKIE NORMY

ZBIORY POLSKICH NORM

Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna posiada ogromny zbiór Polskich Norm oraz Norm Branżowych (łącznie – ok. 26.400 vol.)
Na naszej stronie prezentujemy KATALOG POLSKICH  NORM dostępnych w czytelni (duża ilość vol. oczekuje jeszcze na wpisanie do bazy).
Zbiór norm jest aktualizowany raz w miesiącu. Jeżeli w ww. katalogu nie ma normy, której poszukujesz
– napisz do nas (FORMULARZ KONTAKTOWY) lub zadzwoń: tel. 895278468 .

Nowości w naszym Katalogu Polskich Norm:

 • Polskie normy – nowości z dn. 02.09.2019 2019-09-02
  PN-EN 1859+A1:2013 Kominy — Kominy metalowe — Metody badań PN-EN 12309-5:2015 Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 23.07.2019 2019-07-23
  PN-EN 342:2018 Odzież ochronna — Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem PN-EN 388+A1:2019 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi PN-EN 1329-1+A1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 18.06.2019 2019-06-18
  PN-EN 13589:2018 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem PN-EN 15933:2013 Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba — Oznaczanie pH PN-EN ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 24.05.2019 2019-05-24
  PN-EN 196-2:2013 Metody badania cementu — Część 2: Analiza chemiczna cementu PN-EN 196-10:2016 Metody badania cementu — Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 24.04.2019 2019-04-24
  PN-EN 378-1:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru PN-EN 378-2:2017 Instalacje ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 11.03.2019 2019-03-11
  PN-HD 60364-4-41: 2017  Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 21.11.2018 2018-11-21
  PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Odłączanie izolacyjne i łączenie PN-EN 1504-8:2016 Wyroby i systemy do ochrony i napraw ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 30.10.2018 2018-10-30
  PN-B-02867:2013 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji PN-B-06265:2018 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 03.09.2018 2018-09-03
  PN-EN 388:2017 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi PN-EN 10273:2016 Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe PN-EN 15037-5:2013 Prefabrykaty ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 25.07.2018 2018-07-25
  PN-EN 124-4:2015 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 21.06.2018 2018-06-21
  PN-C-04062:2018 Przetwory naftowe — Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej z zastosowaniem wzorów empirycznych PN-E-93152:2018 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 16.05.2018 2018-05-16
  PN-EN 331:2016 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków PN-EN 13163+A2:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 29.03.2018 2018-03-29
  PN-C-04313:2018 Przetwory naftowe — Określanie penetracji parafin i cerezyn — Metoda z penetrometrem z igłą PN-H-93220:2018 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa B500SP — Pręty ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 13.02.2018 2018-02-13
  PN-B-02151-2:2018 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-EN 206+A1:2016 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 28.11.2017 2017-11-28
  PN-EN 14179-1:2016 Szkło w budownictwie — Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe — Część 1: Definicja i opis PN-EN 14305:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji ...
  Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr nowości w Zbiorze Polskich Norm BET...