Polskie normy – nowości z dn. 02.07.2020

 1. PN-EN 14214+A2:2019 Ciekłe przetwory naftowe — Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
  do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych
  — Wymagania i metody badań
 2. PN- ISO 4065:2020 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Tablica uniwersalnych grubości ścianek
 3. PN-ISO 6743-6:2020 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) — Klasyfikacja
  — Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne)
 4. PN-ISO 11815:2020 Mleko — Oznaczanie całkowitej aktywności ścinania mleka podpuszczek wołowych
 5. PKN- ISO/TS 15495:2020 Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt — Wytyczne
  do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS