Nowości w zbiorach – 2020-07-07

1. Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców : doświadczenia nowo powstałych przedsiębiorstw, A. Mazurek-Czarnecka Wydanie I, CeDeWu, 2020

2. Budowa systemu wynagrodzeń : teoria i praktyka red. nauk. J. Liksza, Wolters Kluwer, 2020

3. Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, P. Dec, P. Masiukiewicz, Wydanie I, PWN, 2020

4. Innowacje, start-upy, ryzyko : uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, M. Czyżewska, Wydanie I, CeDeWu, 2020

5. Kryminalistyka czyli O współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński,
Wolters Kluwer, 2020

6. Ochrona środowiska w praktyce gminy, B. Rakoczy, Wolters Kluwer, 2020

7. Polski transport samochodowy ładunków, red. nauk. Z. Kordel, Wydanie I, CeDeWu, 2019

8. Psychologia zdrowia, I. Heszen-Celińska, H. Sęk, Wydanie nowe, wydanie pierwsze, PWN, 2020

9. Samorząd terytorialny : pionowy podział władzy, H. Izdebski, Wolters Kluwer, 2020

10. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, R. Zenderowski, Wydanie XI, CeDeWu, 2020

11. Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym, T. Bal-Woźniak, Wydanie I, PWN, copyright 2020