Polskie normy – nowości z dn. 19.04.2021

  1. PN-EN 343:2019 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem
  2. PN-EN 736-1:2018 Armatura przemysłowa — Terminologia — Część 1: Definicje typów armatury
  3. PN-EN 1127-1:2019 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem
   — Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka
  4. PN-EN 10217-3:2019 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy
   — Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym
   z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, podwyższonej i obniżonej
  5. PN-EN 10217-4:2019 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy
   — Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
  6. PN-EN 12665:2018 Światło i oświetlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
  7. PN-EN 13381-7:2019 Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych — Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych
  8. PN-EN 13911:2017 Odzież ochronna dla strażaków — Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków
  9. PN-EN 16781:2018 Tekstylne artykuły dla dzieci — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych do użytku w łóżeczku
  10. PN-EN ISO 4885:2018 Stopy żelaza — Obróbka cieplna — Terminologia
  11. PN-EN ISO 11290-1:2017 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania
   i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. — Część 1: Metoda wykrywania
  12. PN-EN ISO 12944-3:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 3: Zasady projektowania
  13. PN-EN ISO 14122-3:2016 Bezpieczeństwo maszyn — Stałe środki dostępu do maszyn — Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady
  14. PN-EN ISO 17678:2019 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej
  15. PN-EN ISO 22301:2020 Bezpieczeństwo i odporność — Systemy zarządzania ciągłością działania
   — Wymagania
  16. PN-EN ISO 41001:2018 Facility Management — Systemy zarządzania — Wymagania i wskazówki dotyczące stosowania
  17. PN-ISO 10705-3:2021 Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie liczby bakteriofagów — Część 3: Walidacja metod zatężania bakteriofagów z wody
  18. PKN-ISO/TS 11869:2021 Mleko fermentowane — Oznaczanie kwasowości miareczkowej — Metoda potencjometryczna
  19. PN-HD 60364-8-1:2019 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 8-1: Aspekty funkcjonalne
   — Efektywność energetyczna
  20. PN-HD 60364-8-2:2019 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta