POLSKIE NORMY

ZBIORY POLSKICH NORM

Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna posiada ogromny zbiór Polskich Norm oraz Norm Branżowych (łącznie – ok. 26.400 vol.)
Na naszej stronie prezentujemy KATALOG POLSKICH  NORM dostępnych w czytelni (duża ilość vol. oczekuje jeszcze na wpisanie do bazy).
Zbiór norm jest aktualizowany raz w miesiącu. Jeżeli w ww. katalogu nie ma normy, której poszukujesz
– napisz do nas (FORMULARZ KONTAKTOWY) lub zadzwoń: tel. 895278468 .

Nowości w naszym Katalogu Polskich Norm:

 • Polskie normy – nowości z dn. 09.02.2017 2017-02-09
  PN-B-02170:2016 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych — Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 1427:2015 Asfalty ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 16.11.2016 2016-11-16
  PN-EN 12602+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 15782:2009 Pasze — Oznaczanie nikarbazyny — Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 19.09.2016 2016-09-19
  PN-EN 71-13:2014 Bezpieczeństwo zabawek — Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe PN-EN 124-1:2015 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 05.06.2016 2016-06-05
  PN-ISO 3356:2016 Mleko — Oznaczanie fosfatazy alkalicznej PN-EN ISO 3501:2015 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi — Metoda ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 09.05.2016 2016-05-09
  PN-EN 1426:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igłą PN-EN 12594:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Przygotowanie próbek do badań PN-EN 12595:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 01.03.2016 2016-03-01
  PN-B-30010:2016 Cement — Cement portlandzki biały PN-EN 71-2+A1:2014 Bezpieczeństwo zabawek — Część 2: Palność PN-EN 71-4:2013 Bezpieczeństwo zabawek — Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 23.11.2015 2015-11-23
  PN-C-04906:2015 Środki ochrony drewna — Ogólne wymagania i badania PN-M-54912:2015 Elementy złączne do wodomierzy — Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy — Wymagania i badania PN-EN ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 12.10.2015 2015-10-12
  PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych PN-EN 12597:2014 Asfalty i ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 12.08.2015 2015-08-12
  PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań PN-M-51024:2015 ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 22.05.2015 2015-05-22
  PN-C-81914:2002/Az1:2015 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz (Zmiana Az1) PN-M-51501:2015 Sprzęt pożarniczy — Toporek strażacki lekki PN-M-51270:2015 Sprzęt pożarniczy — Działka PN-M-51510:2015 Sprzęt pożarniczy — Linki strażackie PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 06.03.2015 2015-03-06
  PN-EN 40-3-3:2013 Słupy oświetleniowe — Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja — Weryfikacja za pomocą obliczeń PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 572-5:2012 Szkło ...
  Czytaj dalej...
 • Polskie normy – nowości z dn. 2015-02-03 2015-02-03
  PN-EN 1425:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ocena organoleptyczna PN-EN 1429:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania ...
  Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr nowości w Zbiorze Polskich Norm BET...