Polskie normy – nowości z dn. 05.06.2016

  1. PN-ISO 3356:2016 Mleko — Oznaczanie fosfatazy alkalicznej
  2. PN-EN ISO 3501:2015 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi — Metoda badania odporności na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej
  3. PN-EN ISO 3503:2015 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi — Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu
  4. PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe — Część 3: Elementy oddzielające — Wymagania
  5. PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe — Część 4: Siedziska — Właściwości wyrobu
  6. PN-EN 13200-5:2007 Obiekty widowiskowe — Część 5: Trybuny teleskopowe