Nowości w zbiorach – 2016-06-01

1. Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy, red. Bernd Joachim Ertelt, red. Joanna Górna, Akademia Jana Długosza, 2015

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Implikacje dla teorii i praktyki, Mariusz-Jan Radło, Maciej Frąszczak, Paulina Spałek, Oficyna Wydawnicza SGH, 2016

3. Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników, Damian Grabowski, Uniwersytet Śląski, 2015