Polskie normy – nowości z dn. 8.06.2017

 1. PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Przeciwpożarowe zbiorniki wodne
  — Wymagania ogólne
 2. PN-EN 12186:2015 Infrastruktura gazowa — Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji
  — Wymagania funkcjonalne
 3. PN-EN 12732+A1:2014 Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 4. PN-ISO 6092:2017 Mleko w proszku — Oznaczanie kwasowości miareczkowej (Metoda rutynowa)
 5. PN-ISO 13580:2017 Jogurt — Oznaczanie zawartości całkowitej suchej masy (Metoda odniesienia)
 6. PN-ISO 26462:2017 Mleko — Oznaczanie zawartości laktozy — Metoda enzymatyczna
  z wykorzystaniem różnicy w pH