Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2017-07-13

  1. PN-B-02171:2017 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
  2. PN-C-96050:2017 Przetwory naftowe — Oleje odpadowe do regeneracji
  3. PN-EN 1674:2015 Maszyny dla przemysłu spożywczego — Wałkowarki do ciasta — Wymagania
   z zakresu bezpieczeństwa i higieny
  4. PN-EN 12331:2015  Maszyny dla przemysłu spożywczego — Wilki — Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
  5. PN-EN 15975-2:2013 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia — Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka — Część 2: Zarządzanie ryzykiem
  6. PN-ISO 6611:2007 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie liczby jednostek tworzących kolonie drożdży i/lub pleśni — Metoda płytkowa w temperaturze 25 stopni C
  7. PN-ISO 22662:2017 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości laktozy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Metoda odniesienia)
  8. PKN-ISO/TS 26844:2017 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie pozostałości substancji przeciwdrobnoustrojowych — Test dyfuzyjno-probówkowy