Nowości w zbiorach – 2017-05-15

1. Działalność gospodarcza w aspekcie prawnym ekonomicznym i społecznym, W. Wyrzykowski,
A. Powałowski, M. Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2016

2. Obciążenie śniegiem w Polsce w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji, J. A. Żurański, A. Sobolewski, Instytut Techniki Budowlanej, 2016

3. Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 1/2016, M. Rokiel, Grupa Medium, 2016

4. Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6, P. Turkowski, P. Roszkowski, P. Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, 2016

5. Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki – wymagania WT 2017 i 2021, Wyd. 2, Grupa Medium, 2016