Nowości w zbiorach – 2017-05-11

1. Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy, A. Sielska, CeDeWu, 2017

2. Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli, A. Kaliszuk-Wietecka, PWN, 2017

3. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, red. A.  Dylus, red. P. Broda-Wysocki, red. M. Pawlus, Wydawnictwo UKSW, 2016

4. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, S. Owsiak, PWN, 2017

5. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, red. A. Olejniczuk-Merta, PWE, 2016

6. Motywowanie pracowników w organizacji, W. Kozłowski, CeDeWu, 2017

7. Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, M. Kowalczyk, Difin, 2017

8. Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, Wyd. 2, A. Stasiak, A. Prączko, M. Milewska, PWE, 2017

9. Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty, red. T. Geodecki, PWE, 2016

10. Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe, P. Maleszyk, UMCS, 2016

11. Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i USA, B. Wentura-Dudek, DIFIN, 2017

12. Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, M. Princ, UAM, 2016

13. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, Warelis, D. Ostrowska, P. Sowa, CeDeWu, 2017

14. W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, red. B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016