Polskie normy – nowości z dn. 23.11.2015

 1. PN-C-04906:2015 Środki ochrony drewna — Ogólne wymagania i badania
 2. PN-M-54912:2015 Elementy złączne do wodomierzy — Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy — Wymagania i badania
 3. PN-EN 1254-6:2013 Miedź i stopy miedzi — Łączniki instalacyjne — Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi
 4. PN-EN 1254-8:2013 Miedź i stopy miedzi — Łączniki instalacyjne — Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych
 5. PN-EN 10216-3:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
 6. PN-EN 12393-1:2014 Żywność pochodzenia roślinnego — Metody oznaczania wielu pozostałości pestycydów za pomocą GC lub LC-MS/MS — Część 1: Warunki ogólne
 7. PN-EN 12393-3:2014 Żywność pochodzenia roślinnego — Metody oznaczania wielu pozostałości pestycydów za pomocą GC lub LC-MS/MS — Część 3: Oznaczanie i badania potwierdzające
 8. PN-EN 14303+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych — Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
 9. PN-EN 14758-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej sanitarnej — Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
 10. PN-EN ISO 6540:2010 Kukurydza — Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna)
 11. PN-EN ISO 9308-1:2014 Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
 12. PN-EN ISO 11299-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część 1: Postanowienia ogólne
 13. PN-EN ISO 11299-3:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi
 14. PKN-CEN/TS 15963:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury odporności na kruche pękanie próbki z karbem za pomocą badania metodą belki trzypunktowo zginanej
 15. PKN-ISO/TS 19036:2011 Mikrobiologia żywności i pasz — Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych
 16. PN-Z-04461:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie adypinianu bis(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej?z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
 17. PN-Z-04462:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 4,4?-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) we frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym
 18. PN-Z-04464:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej?z detekcją płomieniowo-jonizacyjną