Polskie normy – nowości z dn. 6.09.2017

  1. PN-B-10114:2017 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia — Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
  2. PN-EN 124-2:2015 wieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni
   dla ruchu pieszego i kołowego — Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane
   z żeliwa
  3. PN-EN 771-2+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych — Część 2: Elementy murowe silikatowe
  4. PN-EN 1096-5:2016 Szkło w budownictwie — Szkło powlekane — Część 5: Metoda badania
   i klasyfikacja właściwości samoczyszczących powierzchni szkieł powlekanych
  5. PN-EN 10028-7:2016 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 7: Stale odporne
   na korozję
  6. PN-EN 12488:2016 Szkło w budownictwie — Zalecenia dotyczące szklenia — Zasady montażu oszkleń pionowych i pochyłych
  7. PN-ISO 8967:2017 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku — Oznaczanie gęstości nasypowej
  8. PN-ISO 11814:2017 Mleko w proszku — Ocena intensywności obróbki cieplnej — Metoda
   z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  9. PN-ISO 15322:2017 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku — Określanie zachowania
   się tych produktów w gorącej kawie (Test kawowy)
  10.  PN-EN ISO 18134-1:2015 Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości wilgoci — Metoda suszarkowa
   — Część 1: Wilgoć całkowita — Metoda referencyjna
  11.  PKN-ISO/TS 17758:2017  Mleko w proszku instant — Oznaczanie rozpraszalności i zwilżalności
  12. PKN-ISO/TS 27265:2017 Mleko w proszku — Oznaczanie liczby szczególnie ciepłoopornych przetrwalników bakterii termofilnych