Nowości w zbiorach – 2017-09-13

1. Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim, red. nauk. A. Korzeniowska,
red. nauk. W. Misterek, UMCS, 2017

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski. Analiza porównawcza,
red. nauk. W. Karaszewski, UMK, 2016

3. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce, K. Kaczmarczyk, UMK, 2016

4. Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków, K. Schabowicz,
T. Gorzelańczyk, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

5. Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie, G. Jastrzębska, WKŁ, 2017

6. Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza,
M. Postuła, DIFIN, 2017

7. Gospodarstwo domowe. Ekonomika finanse, konsumpcja, Cz. Bywalec, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, 2017

8. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Wyd.6, red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017

9. Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, Wyd.3, red. P. Szczypa, CeDeWu, 2017

10. Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia, G. Szymański, red. M. Barańska-Fischer, R. Blażlak, Politechnika Łódzka, 2016

11. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego,
M. Zastempowski, UMK, 2016

12. Konstrukcje metalowe. Część I, K. Rykaluk, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016

13. Konstrukcje metalowe. Część II, K. Rykaluk, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

14. Kurs walutowy kryzys i polityka monetarna, H. Kołodziejczyk, CeDeWu, 2017

15. Logistyka dystrybucji, red. J. Nowakowska-grunt, red. M. Starostka-Patyk, WKŁ, 2017

16. Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy, J. Smyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016

17. Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta, Ł. Skowron, M. Gąsior, DIFIN, 2017

18. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy, A. Jagoda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017

19. Parki i ogrody terapeutyczne, M. Trojanowska, PWN, 2017

20. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, S. Kalinowski, PWN, 2015

21. Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne, red. nauk. A. Mrozowicki, red. nauk. E. Kolasińska, red. nauk. J. Róg-Ilnicka, Wydawnictwo Naukowe KATEDRA, 2017

22. Prawo finansów publicznych, Wyd 8, red. A. Olesińska, red. B. Brzeziński, TNOiK Toruń, 2017

23. Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe, P. Siemieniak, T. Łuczka, Politechnika Poznańska, 2016

24. Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, A. Brzeziński, Politechnika Częstochowska, 2016

25. Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wyd . 2,  A. Lubrańska, DIFIN, 2017

26. Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, A. Skórska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016

27. Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie, T. Zalega, Wydział Zarządzania UW, 2016

28. Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy, A. Gajdos, Uniwersytet Łódzki, 2016

29. System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, A. Sekuła, Politechnika Koszalińska, 2016

30. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014, M. Cesarski, SGH, 2016

31. Wojna o pracę. Wyzwania współczesnego rynku pracy, Andrzej Zwoliński, PETRUS, 2017

32. Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw, K. Barłożewski, C.H. Beck, 2017

33. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski,
M. Jasiniak, J. Keller, B. Krzeczewski, R. Pastusiak, Uniwersytet Łódzki, 2016

34. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski, A. Borowicz, Uniwersytet Gdański, 2016

35. Wszystko o płacach. Kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców, W. Sasin, Sigma, 2017

36. Wybrane instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, R. Wisła i in., WUJ, 2016

37. Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, red. M. Bednarski, IPiSS, 2016

38. Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, red. J. Grzywacz, SGH, 2016