Opracowania tematyczne – BARIERY W KORZYSTANIU Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Administracyjne bariery w absorpcji funduszy strukturalnych / Wojciech Kupras Czernicki // Fundusze Europejskie. – 2005, nr 6, s. 14-15

Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu / Katarzyna Szara // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 27, s. 175-187

Bariery w realizacji strategii absorpcji środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 / Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga // Kontrola Państwowa. – 2007, nr 3, s. 47-71

Fundusze, czyli trudny orzech do zgryzienia / Richard Mbewe // Fundusze Europejskie. – 2007, nr 1, s. 65

Nowa perspektywa i stare problemy / Robert Michalski // Fundusze Europejskie. – 2006, nr 1, s. 36-37

Piramida utrudnień / Tadeusz Pęczek, Anna Gajek // Fundusze Europejskie. – 2006, nr 1, s. 24

Ryzyko, błędy i trudności przy absorpcji środków unijnych / Jan Czempas, Joanna Smykała // Finanse Komunalne. – 2012, nr 6, s. 20-30

Trudna droga do dotacji / Anna Kozera // Fundusze Europejskie. – 2007, nr 4, s. 23-25

Trudne dotacje dla mikroprzedsiębiorstw / Jan Teges // Fundusze Europejskie. – 2006, nr 1, s. 28

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Przegląd Organizacji

Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych / Renata Gabryszak // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 4, s. 27-29

Bariery absorpcji funduszy strukturalnych / Tadeusz A. Grzeszczyk // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 2,
s. 4-27

Samorząd Terytorialny

Fundusze pomocowe Unii Europejskiej : bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy / Dominika Bielecka // Samorząd Terytorialny. – 2006, nr 10, s. 34-56

Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny / Artur Myna // Samorząd Terytorialny. – 2004, nr 9, s. 30-38

Studia Regionalne i Lokalne

Diagnoza i ocena potencjalnych barier w absorpcji unijnej pomocy strukturalnej przez samorządy województwa świętokrzyskiego / Sławomir Pastuszka // Studia Regionalne i Lokalne. – 2007, nr 2, s. 89-111