Opracowania tematyczne – OPIS STANOWISKA PRACY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Analiza pracy i opisy stanowisk / Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz [w:] Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2005, s. 33-44
Sygnatura 14

Marketing kadrowy / Konrad Schwan, Kurt G. Seipel, red. Leszek Krysztofiak
Warszawa : C.H. Beck, 1997, s. 76-81 (Rozdz. 4.7 – Opisy zadań i stanowisk pracy),
s. 81-86 (Rozdz. 4.7 – Profile wymogów stanowiska pracy i kwalifikacji pracownika)
Sygnatura 14

Marketing personalny czyli Jak zarządzać pracownikami w firmie / Lidia Zbiegień-Maciąg
(Seria: Businessman Book)
Warszawa : „Business Press”, cop. 1996, s. 40-42 (Rozdz. 3.1 – Opis stanowiska pracy)
Sygnatura 14

Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy / Roman Przybyszewski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004,
s. 69-70 (Rozdz. 2.5.5 – Stanowiska pracy)
Sygnatura 14

Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy / Stephen P. Robbins
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s. 134-139 (Prawdy o projektowaniu stanowisk pracy)
Sygnatura 14

Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam Szałkowski ; [aut. Adam Szałkowski et al.]
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 52-57 (Rozdz. 2.4 – Analiza stanowiska pracy)
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem : proces kadrowy i jego prawne aspekty / Ryszard Jurkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1998, s. 57-66 (Rozdz. III.§2.C – Stanowisko pracy)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; przeł. Alicja Unterschuetz [et al.]
(Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR) Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2001, s. 268-272 (Opisy stanowisk pracy)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin ;
red. Wiesław Golnau
Warszawa : CeDeWu, 2004, s. 61-77 (Rozdz. 2.2 – Istota, zawartość i cechy opisów pracy),
s. 77-78 (Rozdz. 2.3 – Zastosowanie opisów pracy)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie – procesy – metody / Aleksy Pocztowski, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 113-115 (Analiza pracy)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 167-174 (Rozdz. 5.2 – Opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń /
red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 73-82 (Ćwicz. 2.1 – Podział pracy i opisy stanowisk
w małej firmie handlowo-usługowej
), s. 83-88 (Ćwicz. 2.2 – Wykorzystanie opisu stanowiska w procesie rekrutacji i selekcji), s. 89-91 (Ćwicz. 2.3 – Analiza pracy i opis stanowiska przedstawiciela handlowego
w firmie FMCG
)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.1 – REKRUTACJA:

Pozyskiwanie i dobór personelu : kształtowanie zatrudnienia w organizacji / Jadwiga Marek
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 74-77 (Rozdz. 4.2.1 – Wzór opisu stanowiska pracy)
Sygnatura 14.1

DZIAŁ 14.2 – ORGANIZACJA I OCENA PRACY:

Zarządzanie pracą : organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola / red. Zdzisław Jasiński ;
[aut. Mirosław Barcewicz et al.] (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : PLACET, 1999, s. 43-56 (Rozdz. 4.1 – Organizacja stanowiska pracy)
Sygnatura 14.2

DZIAŁ 67 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Projektowanie opisów pracy : wzorcowe zakresy czynności stanowisk pracy – od małej firmy po struktury holdingowe / Marek Kreft, Jolanta Zasadzka
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000
Sygnatura 67

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Cel opisu: realizacja strategii / Alicja Nowicka // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 7, s. 8-9

Finansiści / Darek Krzemiński // Personel. – 1998, nr 10, s. 31- 35

Lista potrzebnych kompetencji / Jacek Sobek // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 7, s. 10-11

Masz to w segregatorach (2) : jak wykorzystywać opis stanowiska pracy w badaniu potrzeb szkoleniowych / Szymon Kudła // Personel. – 2000, nr 7, s. 36-38

Nie gasić pożarów / Bogdan Dąbrowski // Personel. – 1996, nr 11, s. 16-17

Opis dla sukcesu (1) : zastosowanie, zawartość i procedura tworzenia opisów stanowisk pracy jako narzędzi ZZL / Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 4, s. 42-46

Opis dla sukcesu (2) : zastosowanie opisów stanowisk pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
w polskich firmach
/ Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 5, s. 32-37

Opis stanowisk w służbie cywilnej / Wojciech Zieliński // Służba Pracownicza. – 2007, nr 10, s. I-XVI

Opis stanowiska pracy – sztuka w kilku aktach / Zbigniew Urbaniak // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 7, s. 12-13

Opis stanowiska pracy : co powinien zawierać i jak go tworzyć / Anna Zygierewicz // Personel. – 1997,
nr 10, s. 22-24

Opis wymierny – opis korzystny : wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w procesie sporządzania opisów stanowisk w Nordea Polska TUnŻ S.A. – studium przypadku / Dariusz Krzemiński // Personel
i Zarządzanie. – 2004, nr 1, s. 74-76

Opisy stanowisk – jasna droga do celu / Hanna Kąkol // Manager. – 2004, nr 10, s. 30-31

Przewodnik dla pracownika : dlaczego warto tworzyć opis stanowisk pracy / Ewa Karpińska // Personel.
– 1999, nr 5, s. 24-26

Rachunek zysków czyli cel analizy pracy i opisu stanowiska / Alan Gick, Małgorzata Tarczyńska // Personel. – 1998, nr 5, s. 20-22

Stanowisko bez tajemnic / Małgorzata Filus// Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 6, s. 20-26

Wiemy, kogo szukamy: opis stanowiska pracy – podstawa procesu rekrutacji / Joanna Markiewicz // Personel i Zarządzanie. – 1999, nr 10, s. 10-11

Wynikowy opis stanowiska pracy i profilowanie wymagań / Ewa Karpińska, Wiesław Gomulski // Personel. – 1998, nr 4, s. 17-19

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Opisy stanowisk i wartościowanie pracy w instytucjach finansowych / Wojciech Planeta // Bank i Kredyt.
– 2000, nr 12, s. 80-84

Personel i Zarządzanie

Strategiczne narzędzie czy anachronizm ? : przydatność opisów stanowisk pracy w stale zmieniających
się firmach
/ Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 8-10

Opis stanowiska pracy / Aneta Kopera // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 4, s. 88-92

Z biznesu do służby cywilnej (2) : tworzenie opisów stanowisk pracy / Ewelina Rypina, Tomasz Rostowski, Wojciech Zieliński // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 12, s. 21-24

Kompetentnie w trzy miesiące : tworzenie opisów stanowisk pracy (2) / Grzegorz Filipowicz // Personel
i Zarządzanie. – 2007, nr 10, s. 39-44

Prosto jak się tylko da : tworzenie opisów stanowisk pracy (1) / Grzegorz Filipowicz // Personel
i Zarządzanie. – 2007, nr 9, s. 42-46

Profilowanie torów : wdrażanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy w PKP Polskie Linie Kolejowe SA – studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 3, s. 52-58

Zasady tworzenia opisów stanowisk pracy w przedsiębiorstwie / Maciej Rosa, Marcin Fidecki // Personel
i Zarządzanie. – 2005, nr 5, s. 36-40

Problemy Jakości

House of Quality jako narzędzie planowania i rozwoju stanowiska pracy / Małgorzata Wiśniewska // Problemy Jakości. – 2006, nr 6, s. 20-26

Przegląd Organizacji

Opisy stanowisk pracy – konieczność czy zbędny trud ? / Tomasz Ingram // Przegląd Organizacji. – 2013,
nr 7, s. 3-8

Opis stanowiska pracy jako narzędzie zarządzania / Halina Czubasiewicz // Przegląd Organizacji. – 2000,
nr 4, s. 29-31