Polskie normy – nowości z dn. 10.09.2020

  1. PN-EN 438-2+A1 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) — Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) — Część 2: Oznaczanie właściwości
  2. PN-EN 1279-1:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna
  3. PN-EN 10028-6:2017 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane
  4. PN-EN 15587:2019 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe — Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)
  5. PN-EN 15940+A1+AC:2019 Paliwa do pojazdów samochodowych — Parafinowy olej napędowy
   z procesów syntezy lub uwodornienia — Wymagania i metody badań
  6. PN-EN 16709+A1:2018 Paliwa do pojazdów samochodowych — Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) — Wymagania i metody badań
  7. PN-EN ISO 13254:2017 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych — Metoda badania wodoszczelności
  8. PN-EN ISO 15630-2:2019 Stal do zbrojenia i sprężania betonu — Metody badań — Część 2: Zgrzewane siatki i i dźwigary kratowe
  9. PN-EN ISO 15630-3:2019 Stal do zbrojenia i sprężania betonu — Metody badań — Część 3: Stal
   do sprężania
  10. PN-EN ISO 20349-1:2017 Środki ochrony indywidualnej — Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie — Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie
  11. PN-EN ISO 20349-2:2017 Środki ochrony indywidualnej — Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie — Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych