Nowości w zbiorach – 2020-09-10

1. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, Wydanie 18, ODDK, 2020

2. Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Adrian Misiejko, Wolters Kluwer, 2020

3. Polskie prawo konstytucyjne, redakcja naukowa Dariusz Górecki, Wydanie 6, Wolters Kluwer,
copyright 2020

4. Prawo nieletnich, Alicja Grześkowiak, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

5. Proces karny, redakcja naukowa Jerzy Skorupka, Wydanie 3,  Wolters Kluwer, 2020

6. Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wydanie III rozszerzone i zaktualizowane, Wolters Kluwer, 2020