Nowości w zbiorach – 2020-09-30

1. ABC sprawozdań finansowych : jak je czytać, interpretować i analizować, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Piotr Szczypa, Wydanie V zmienione, CeDeWu, 2020

2. Analiza fundamentalna – wykorzystanie na rynku akcji w Polsce, Krzysztof Kowalke, Wydanie II, CeDeWu, 2019

3. Transport : ujęcie systemowe, Andrzej Kuriata, Zdzisław Kordel, Wydanie I, CeDeWu, 2020

4. Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej, Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski, Wydanie pierwsze, Difin, 2020