Nowości w zbiorach – 2020-10-02

1. Kształtowanie przewag konkurencyjnych : perspektywa finansowania procesów innowacyjnych
i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach
,
Jacek Woźniak, Kamil Gemra,
Difin, 2020

2. Optymalizacja zatrudnienia : właściwe praktyki w czasie zmian, Jarosław Marciniak, Wydanie III rozszerzone
i zaktualizowane,
Wolters Kluwer, 2020

3. Podstawy demometrii, Agnieszka Rossa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

4. Postępowanie cywilne w zarysie, Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki, Wydanie 13,
stan prawny na 1 lipca 2020,
Wolters Kluwer, 2020

5. Prawo rzeczowe, Edward Gniewek, 13. wydanie zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

6. Propaganda, Edward Bernays, Wektory, 2020

7. Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą, Artur Kożuch, CeDeWu, 2019

8. Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządcze, autorzy Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Aleksander Werner, Jacek Wasilewski, Hanna Kinowska, Katarzyna Kimla-Walenda, Urszula Zając-Pałdyna, Agata Kostrzewa ; redakcja naukowa Katarzyna Kimla-Walenda, Agata Kostrzewa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020

9. Wydatki publiczne : praca zbiorowa, pod redakcją naukową Stanisława Owsiaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019

10. Zarządzanie personelem w małej firmie, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wydanie III, Wolters Kluwer, 2020