Polskie normy – nowości z dn. 10.09.2019

  1. PN-EN 378-3:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
   i ochrony środowiska — Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
  2. PN-EN 378-4:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
   i ochrony środowiska — Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
  3. PN-EN 438-4:2016 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) — Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) — Część 4: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i grubszych
  4. PN-EN 438-6:2016 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) — Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) — Część 6: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów kompaktowych do zastosowań zewnętrznych o grubości 2 mm i grubszych
  5. PN-EN 1852-1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek
   i systemu
  6. PN-EN ISO 7243:2018 Ergonomia środowiska termicznego — Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)
  7. PN-ISO 9231:2019  Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego
   i kwasu sorbowego
  8. PN-ISO 18794:2019 Kawa — Analiza sensoryczna — Terminologia
  9. PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy — Wymagania i wytyczne stosowania
  10. PN-M-40648:2019 Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego — Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień
   przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej