Nowości w zbiorach – 2019-10-08

1. Franczyza – nowoczesny model rozwoju biznesu, Wyd. 4, Marta Joanna Ziółkowska, CeDeWu, 2019

2. Handel międzynarodowy, Wyd.4, Rett R. Ludwikowski, C.H. Beck, 2019

3. Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Katarzyna Nazar, UMCS, 2019

4. Obligacje w finansowaniu zadań publicznych – mechanizmy tradycyjne i nowoczesne, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2019

5. Organizacja ruchu kolejowego, Marianna Jacyna, Piotr Gołębiowski, Mirosław Krześniak, Janusz Szkopiński, PWN, 2019

6. Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szans. Socjopsychopedagogika rodziny. Studium rodziny pełnej, Ewa Kiliszek, DIFIN, 2019

7. Techniki sprzedaży osobistej, Wyd. 3, Beata Zatwarnicka-Madura, CeDeWu, 2019