Nowości w zbiorach – 2019-10-18

1. Logika dla prawników, Wyd. 11, red. nauk. Andrzej Malinowski, Wolters Kluwer, 2019

2. Mienie samorządowe,  Joanna Jagoda, Wolters Kluwer, 2019

3. Międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej w Unii Europejskiej. Determinanty i efekty w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, Agnieszka Głodowska, PWN, 2019

4. Ochrona własności intelektualnej, Wyd. 4, Grzegorz Michniewicz, C.H. Beck, 2019

5. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. 6, Leszek Garlicki, Wolters Kluwer, 2019

6. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. Marek Wierzbowski, C.H. Beck, 2019

7. Prawo cywilne. Część ogólna, Wyd.15, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, C.H. Beck, 2019

8. Prawo handlowe, Wyd. 3, Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki, C.H. Beck, 2019

9. Prawo i proces karny skarbowy, Jarosław Zagrodnik, Leszek Wilk, C.H. Beck, 2019

10. Prawo nieruchomości, Wyd. 6, Ryszard Strzelczyk, C.H. Beck, 2019

11. Prawo obrotu nieruchomościami, Wyd. 4, Ryszard Strzelczyk, C.H. Beck, 2019

12. Prawo wekslowe, Tomasz Jasiński, Dorota Wróbel, C.H. Beck, 2019

13. Projektowanie realizacji budowy, Roman Marcinkowski, Anna Krawczyńska-Piechna, PWN, 2019

14. Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe, red. nauk. Marcin Pchałek, Marcin Pchałek, Łukasz Oleszczuk, Rafał Cieślak, Wolters Kluwer, 2019

15. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych, Rafał Woźniak, Wolters Kluwer, 2019

16. Wstęp do prawoznawstwa, Wyd.13, Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, C.H. Beck, 2019